Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanwezig: Wouter, Anja, Henk, Alexander, Bert, Cindy, Erna, Kim, Inge de Boer (cluster directeur), Erna Afwezig

Dovnload 13.78 Kb.

Aanwezig: Wouter, Anja, Henk, Alexander, Bert, Cindy, Erna, Kim, Inge de Boer (cluster directeur), Erna AfwezigDatum28.04.2017
Grootte13.78 Kb.

Dovnload 13.78 Kb.
Verslag MR vergadering 2-11-2016

Aanwezig: Wouter, Anja, Henk, Alexander, Bert, Cindy, Erna, Kim, Inge de Boer (cluster directeur), Erna

Afwezig: Margareth (ziek)

(Inval)Notulist: Henk

1. Opening

Wouter opent de vergadering en heet Inge de Boer welkom.


2. Gast Inge de Boer

Uitleg begroting 2017:

Mevrouw de Boer geeft toelichting op en beantwoordt vragen over de Bosbeekschool begroting 2017.


3. Mededelingen van de directie

Zwarte Pieten discussie:

De Sinterklaas werkgroep wil sinterklaas journaal aanhouden. Oudergeleding is voor het volgen van het sinterklaasjournaal.Klassenbezoek:

Er vinden klassenbezoeken plaats naar aanleiding van een kijkwijzer. Het doel van deze bezoeken is om te bekijken of de lessen op de Bosbeekschool voldoen aan de norm van Opo IJmond.Verzoek derde kleutergroep:

Derde week van september zou deze moeten starten. In combinatie met de nieuwe begroting geeft dit ook zorg als we uiteindelijk naar 9 groepen terug moeten.

(noot: dit is inmiddels goedgekeurd)
4. Notulen vorige keer:

Goedgekeurd.


5. Lopende zaken

Taakverdeling: Hoe is de taakverdeling binnen de MR? En welke taken zijn er eigenlijk? Wouter maakt een lijstje en Bert biedt zich aan voor de verkeerswerkgroep.

MR regelement: Hier gaat Kim nog aan werken.

Nascholingsplan: Het grootste gedeelte van dit budget gaat op aan nascholing met betrekking tot de vreedzame school. Dit is op zichzelf goed en nodig, maar er blijft dan te weinig budget over voor scholing. Leerkrachten moeten zich aansluiten bij het lerarenregister en kunnen laten zien dat ze zich scholen. Dat is moeilijk als er (te) weinig budget is.
5. Communicatie

Verkeerssituatie: Moet er nog aandacht zijn voor de communicatie met betrekking tot de verkeerssituatie op school? Wouter vraagt aan Erna of dit nog nodig is.

Nieuwe foto MR: Dit doen we de volgende keer.

GMR: Mette en Carmen zitten in de GMR en zijn ouders van de Bosbeekschool. Alexander en Anja benaderen ze voor een gesprek en nodigen ze uit voor de komende vergadering. Carmen is tevens contact persoon voor de Bosbeek vanuit de GMR.
6. Ingekomen stukken:

Er zijn geen ingekomen stukken.


7. Rondvraag

Cindy: Zijn er nog punten voor de GMR vergadering? Wij denken van niet, maar misschien heeft Margareth nog iets.

Verslag GMR: Het verslag van de GMR niet openbaar, mag dat? Anja vraagt dit aan de Voo.

Alexander: Heeft een afspraak met Kim.

Sylvia: Vraagt of de MR nog gebruik wil maken van de voorlichtingsbijeenkomst voor ouders van “De vreedzame school”. Oudergeleding wil graag een extra avond. Op die manier kan de MR zich nog beter profileren. Het onderwerp is nader te bepalen.

Anja: Heeft contact gehad met de GMR en Opo ijmond over de gym-uren. Hier komt geen bevredigend antwoord op en blijft erg schimmig. Anja blijft hier kritisch over en vragen stellen.Actielijst n.a.v. vergadering 20 september 2016

Actie

Omschrijving

Wie

VoorAdvies uitbrengen

Begroting

MR

25 novemberTakenlijstje

Inteken lijst maken Mr taken

Wouter

ASAPMr regelement

Regelement aanpassen

Kim

ASAPGmr

Bezoek Gmr

Cindy

ASAPGmr ouders uitnodigen

Voor de komende vergadering

Alexander, Anja

ASAPVoorlichtings bijeenkomst

Plannen en voorbereiden

Oudergeleding

ASAPGymuren

Ieder kind heeft recht op gymuren. Bestuursbureau

Anja

ASAPAandacht voor verkeerssituatie

Wouter vraagt aan Erna of hier nog aandacht voor nodig is (in de nieuwsbrief)

Wouter

ASAP

Overzicht vergaderschema MR:

13 december 2016

7 februari 2017

28 maart 2017

9 mei 2017

27 juni 2017

Aanvang vergadering: 19.30 uur, locatie Bosbeekschool

Overzicht vergaderschema 2016 GMR:

19 december 2016Aanvang vergadering 19.30 uur, locatie Bestuursbureau

  • Aanwezig
  • Zwarte Pieten discussie
  • Verzoek derde kleutergroep
  • Taakverdeling
  • Verkeerssituatie
  • Cindy
  • Actielijst n.a.v. vergadering 20 september 2016 Actie Omschrijving
  • Overzicht vergaderschema MR

  • Dovnload 13.78 Kb.