Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aartsma, N. Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland. 's-Gravenhage, Holle & Co, 1942, 1e, linnen, groot formaat, 42 tekstpagina's; 101 afbeeldingen. € 60, 10705 Addink-Samplonius, Marianne

Dovnload 0.5 Mb.

Aartsma, N. Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland. 's-Gravenhage, Holle & Co, 1942, 1e, linnen, groot formaat, 42 tekstpagina's; 101 afbeeldingen. € 60, 10705 Addink-Samplonius, MariannePagina1/10
Datum14.06.2017
Grootte0.5 Mb.

Dovnload 0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Laatste verversing: woensdag 22 juli 2009
12124 Aartsma, N. Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland. 's-Gravenhage, Holle & Co, 1942, 1e, linnen, groot formaat, 42 tekstpagina's; 101 afbeeldingen. € 60,-

10705 Addink-Samplonius, Marianne. Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken. Amsterdam, De Btaafsche Leeuw, 1983, 1e, gebonden met stofomslag, 144p. Rijk geïllustreerd. € 10,-

12556 Aerden, Stijn, en Klaas Vos. Rijk. De negen levens van De Gooyer. Amsterdam, Rap, 2002, 1e, garenloos, 352p. Foto's. € 8,-

10355 Agt, J.F. van, en E, van Voolen. Nederlandse synagogen. Weesp, De Haan, 1984, 1e, ingenaaid, 111p. Met foto's van Willy Lindwer.(voorzijde licht verkleurd). € 15,-

13111 Agterberg, M. De Bodebus in het Zuiden. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtsgilden in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en België. Schipluiden, Agterberg, 1981, 1e, geniet, 60p. Rijk geïllustreerd. € 9,-

9780 Akker, W. van den. De eer van de vlag. Uit het dagboek van een Hollandschen recruut in de jaren 1830-1832. Kampen, Kok, 1931, 1e, ingenaaid, 115p. € 13,-

12877 Akveld, Leo, en Els M. Jacobs. De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal Jubileumboek VOC 1602/2002. Bussum, Toth, 2002, 1e, ingenaaid, 191(1)p. Zeer rijk geïllustreerd. € 10,-

11928 Albers, Lucia, en Hans Pemmelaar. Amelisweerd en Rhijnauwen. Utrecht, Matrijs, 1983, 1e, ingenaaid met flappen, 72p. Foto's. Historische Reeks Utrecht deel 2. € 7,-

12891 Alberts, A. Wilhelmina. Koningin der Nederlanden. Vorstin in Oorlog en Vrede. Den Haag, Kruseman, 1963, 1e, linnen met stofomslag, 108(3)p. € 8,-

9397 Alberts, A. In de tijd gezet. Wormerveer, Meijer Pers, 1966, 1e, linnen met (heel licht beschadigde) stofomslag, 108p. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Grafische Bond. Vormgeving: Hans Barvelink. Met foto's van o.a. Aart Klein en Ad Windig, en tekeningen van o.a. George van Raemsdonck em Jan Sluijters € 8,-

10419 Alberts, A. Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda. Wormerveer, Meijer, 1967, 1e, linnen, 56p. Fraai geïllustreerd. € 10,-

10472 Algra, N.E. Zeventien keuren en vierentwintig landrechten. Doorn, Graal BV, 1991, 2e, garenloos, 493p (met aanvullingenvelletje). € 25,-

10502 Algra, N.E. EIN. Enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in Westerlauwers Friesland. Groningen, Noordhoff, 1966, 1e, ingenaaid, 203p. Dissertatie(met stellingen). € 15,-

5723 Amerongen, M. van. Persmuskieten. Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1981, 1e, ingenaaid, 78p. Omslagontwerp van S. Woldhek. € 5,-

4893 Ammerlaan, Robbert. Het verschijnsel Schmelzer. Uit het dagboek van een politieke teckel. Leiden, Sijthoff, z.j., 1e, garenloos, 352p. Rijk geïllustreerd. € 7,-

8082 Amstel, J. van, en H.Natzijl. Cornelis den Hertog en zijn gezin; klompenmaker/oefenaar/boekhandelaar. Uit de geschiedenis van uitgeverij Den Hertog. Houten, Den Hertog, 1997, 1e, ingenaaid, 86p. Foto's. € 9,-

13740 Amstel, W.H.E. van. De schepen van de Koninklijke marine vanaf 1945. Alkmaar, de Alk, 1991, 1e, gebonden,175(1)p. Rijk geïllustreerd en gedocumenteerd. € 25,-

11378 Andel, Dick van. "Oosterschelde". De geschiedenis. Rotterdam, BV Reederij "Oosterschelde", 1991, herz. ed., geniet, 31p. Oblongformaat. € 7,-

10793 Andriessen, P.J. De weezen van Vlissingen of hoe onze republiek onafhankelijk werd.. Leiden, Sijthoff,z.j., 6e, linnen, 184p. Met tekeningen van A. Rommers. Jeugdboek.(naam vorige eigenaar op schutblad. € 16,-

11713 anoniem Utrechtsche Studentenalmanak 1955. Utrecht, Utrechtsch Studenten Corps, 1954, 1e, linnen, 174(222)p. 133e jaargang. € 20,-

8047 anoniem Monumentale kerken in Den Haag. De problematiek van de architectuur-historisch waardevolle kerkgebouwen. Den haag, Gemeente 's-Gravenhage, 1985, 2e gew., 116p. Geïllustreerd. € 10,-

11025 anoniem KLu75, 1913-1988. 75 jaar Nederlandse Luchtmacht. Z.p., z.u., 1988, 1e, geniet, 61p. Speciale uitgave vanwege het 75-jarig bestaan van de KLU. Met het programm van de herdenkingsaktiviteiten. € 10,-

13483 anoniem 100 jaar Schoonhovense krant. Schoonhoven, Van Nooten, 1969, 1e, ingenaaid, z.pa. Met foto's van Hendrikjan van Brandwijk. € 10,-

10443 anoniem(A.N.W.B.) Te voet door noord-oost Twenthe van Akmelo naar Denekamp. 's-Gravenhage, A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland, 1931, 1e, geniet, 24(1)p. Met (fraai) kaartje.(vlekjes op voorkant) € 25,-

13516 anoniem. Op bezoek bij de drukkerij van "Damiate". Haarlem, Damiate, 1956, 1e, geniet, 16p. Foto's. € 5,-

10711 anoniem. Der Hafen von Rotterdam. Rotterdam, Stadt Rotterdam, 1912, 1e, ingenaaid, 86p. Foto's .Met bijlagen en kleurrijke uitklapbare kaartjes.(stempeltje vorige eigenaar op voorzijde). € 50,-

11875 anoniem. Zilver over het voogdijgesticht "St. Joseph" te Heer(L.) Heer, z.j.(1936), 1e, ingenaaid, 86p. Foto's.(band met gebruikssporen) € 15,-

9732 anoniem. Het costuum onzer voorouders. 's-Gravenhage, z.u., 1936, 1e, ingenaaid, 107p. Tentoonstellingscatalogus van een in de Ridderzaal gehouden tentoonstelling van 15 januari tot 5 februari 1936. € 15,-

7307 anoniem. Verraad ! 's-Hertogenbosch, Goed Volk Bureau, z.j., 1e, geniet, 14p. Tekeningen. € 10,-

13691 anoniem. Wat Toonkunst aan Den Haag bracht in Haar Eerste Eeuw. 1829-1929. Den Haag, Maatschappij tot bevordering der toonkunst, 1929, 1e, ingenaaid met flappen, 76(1),14p. Foto's; met programma voor het feest-concert op 27 april 1929. Foto's. Curieus boekwerkje. € 20,-

11329 anoniem. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het St. Jozef Ziekenhuis te Deventer. Deventer, St. Jozef Ziekenhuis, 1950, 1e, linnen, 43p. Foto's; illustraties van Jan Brugge .(linnen bandje slijtplekjes). € 10,-

10002 anoniem. Leidsch Jaarboekje 1944. Leiden,Vereeniging "Oud-Leiden", 1944, gebonden, 220p. Geïllustreerd. € 10,-

11727 anoniem. Roseboek van de muiterij. Den haag, centraal Bureau nationaal Jongeren Verbond, 1934, 1e, ingenaaid, 83(1)p. Illustraties.(kartonnen band verkleurd). € 10,-

12922 anoniem. Gids voor Denekamp en omstreken. Denekamp, Vreemdelingeverkeer Denekamp, 1923, 5e, ingenaaid, 96p. Met separaat bijgevoegde(beschadigde) kaart. Gebruikssporen. € 25,-

13430 anoniem. En Hollande, on joint l'utile à l'agréable. La haye, Service d'Information Economiques, z.j.(1950),z.pa. Foto's. Curieus. € 7,-

9071 anoniem. Boerenpracht en visserstooi. Rotterdam, Boymans-Van Beuningen, 1975, 1e, 103p. Geïllustreerd. Tentooonstellingscatalogus.(band licht beschadigd). Zeldzaam. € 35,-

12977 anoniem. Cadettenalamanak 1950-'51. Breda, Corps Cadetten(K.M.A.),1951, 1e, linnen, 120p. Illustraties.(separaat bijgevoegd lijstje met deelnmers aan reunie op 27 september 1971). € 7,-

13004 anoniem. De zege en het wederoptreden van Colijn weerspiegeld in de pers. Citaten, foto's, caricaturen. Groningen, Knoop & Niemeijer, z.j.(1937), 2e, ingenaaid,40p. € 5,-

6894 anoniem. Aan Theodoor Alexander Boeree. Een 'libellus' amicorum. Zutphen, Walburg Pers, 1967, 1e, geniet met omslag, 39p. € 9,-

11166 anoniem. A survey of Philips' Works. Eindhoven, Philips' Gloeilampenfabrieken, z.j. 101(2)p. Rijk geïllustreerd. € 50,-

10211 anoniem. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. 1926. Den Haag, z.u., 1926, 1e, geniet, 48p. € 25,-

9281 anoniem. Onze Vloot. Maandblad gewijd aan de Nederlandsche Zeestrijdkrachten; officieel orgaan van de Koninklijke Vereeniging "Onze Vloot". Rotterdam, Wyt, 1945-1946,1e, halflinnen. Jaargang 1 en jaargang 2 in één band.(belettering rug vervaagd). € 50,-

12582 anoniem. Verslag van de Réuniefeesten, gehouden ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan der adelborstenopleiding te Willemsoord, op 20 en 21 september 1929. Den Helder, De Boer, 1929, 1e, ingenaaid, 119p. Foto's. € 30,-

8800 anoniem. De porcelyene fles, 1653-1953. Delft, De Porceleyne fles, 1953, 1e, ingenaaid met flappen, z.pa.(lichte verkleuring op voorplat); foto's. € 18,-

11476 anoniem. A survey of Philips' works. Eindhoven, N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, z.j.(1936), 1e, ingenaaid, 103p. Rijk geïllustreerd.Met plattegrond. € 50,-

11794 anoniem. Een jaar auto-sproeien. Uithoorn, N.V. Teerbedrijf, z.j.(1939), 1e, 40(2)p. Tekeningen. € 25,-

11712 anoniem. Utrechtsche Studentenalmanak 1953. Utrecht, Utrechtsch Studenten Corps, 1952, 1e, linnen, 104(112)p. 131e jaargang. € 15,-

8914 anoniem. Nieuwe Friesche Volks-Almanak 1854. Franeker, E.Ippius Fockens, 1854, 2e jrg., 1e, verguld linnen, 152p. Met fraaaie steendrukjes. Met bijdragen van Hoppers, Wassenbergh, e.a. € 50,-

10210 anoniem. Ten einde…. Slotdocument van de Raad van de Waterstaat. Den Haag, Ministerie van verkeer en Waterstaat, 1e, geniet. Curieus document(je). € 10,-

11562 anoniem. De tewaterlating van het M.S. "Willem Ruijs". Middelburg, Altorffer, z.j., 1e, geniet, z.pa. Oblongformaat.(vouwtje voorzijde) Separaat bijgesloten 3 foto's van firma Foto derks. € 35,-

8824 Arian, Max, e.a. Redactie Binnenland. Wat nieuws is in Papua Nieuw-Guinea, Indonesië, Vietnam, Nigeria, Kazachstan, Oeganda en Brazilië. Amsterdam, Mets & Schilt, 2001, 1e garenloos, 207p. € 7,-

10938 As, H.H.J. van., e.a.(red.) Verde, vrijheid, vaderland. Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster. Rotterdam, Vereniging Protestants Nederland, 1998, 1e, gebonden, 221(1)p. Illustraties. € 10,-

13629 Asaert, G. Westeuropese scheepvaart in de Middeleeuwen. Bussum, De Boer maritiem internationaal, 1974, 1e, linnen met omslag, 144p. Rijk geïllustreerd. € 12,-

8536 Augustijn, C. Kerk in Nederland 1945-1984. Delft, Meinema, 1984, 1e, ingenaaid, 188p. (enkele verticale potloodstreepjes in de marges). € 7,-

3389 Aukes, H.W.F. Kardinaal De Jong. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1956, 1e, linnen met stofomslag, 569p., foto's. € 18,-

11751 Aulbers, B.J.M., en G.J.Bremer(red.) De huisarts van toen. Een historische benadering. Rotterdam, Erasmus Publishing, 1995, 1e, ingenaaid, 188p.(naam vorige eigenaar op Franse titel). € 15,-

8093 Auwerda, Richard. De kromstaf als wapen. Bisschopsbenoemingen in Nederland. Baarn, Arbor, 1988, 2e, garenloos, 252p. € 9,-

12783 Bachrach, A.G.H., e.a. Willem III de stadhouder-koning en zijn tijd. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1988, 1e, ingenaaid, 169p. € 10,-

7315 Badings, Henk. De hedendaagsche Nederlandsche muziek. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, z.j.(1935), ingenaaid, 113p. Caeciliareeks no. 2. € 8,-

8547 Bak, P. Een 'meneer' van een krant. Trouw en Bruins Slot 1943-1968. kampen, Kok, 1999, 1e, garenloos, 440p. Historische Boekerij deel 7. Dissertatie. € 15,-

12494 Bakker, Piet. Pauperiseeren, emigreeren, vegeteeren… of annexeeren! Amsterdam, Elsevier, 1945, 1e, geniet, 32p. Omslagtekening door Jo Spier. € 15,-

5807 Balen, W.J. van. Nederlands voorhoede. Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Courantmij, 1941, linnen, 222p. Geïllustreerd. € 7,-

11845 Ballegoijen de Jong-Houtkoper, C.S. van. Oma op haar praatstoel vertelt over vroeger. Een familiegeschiedenis over het geslacht Houtkoper. Z.p., z.j., in eigen beheer, 227p. Met opdracht en signatuur door de auteur. € 45,-

13612 Bannier, W.A.F. e.a.(red.) Jaarboekje van "Oud-Utrecht" 1931. Utrecht, Vereniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van Utrecht en omstreken, 1932, 1e, ingenaaid, 190(1)p. € 15,-

13613 Bannier, W.A.F. e.a.(red.) Jaarboekje van "Oud-Utrecht" 1932. Utrecht, Vereniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van Utrecht en omstreken, 1933, 1e, ingenaaid, 173p. € 15,-

8091 Banning, W. Terugblik op leven en strijd van althans een deel der generatie die idealistisch-jong was aan het begin der twintigste eeuw toegelicht aan de ontwikkelingsgang één hunner. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1958, 1e, ingenaaid, 69p.(vlekjes op achterplat). € 9,-

7860 Bantje, H.F.W. Twee eeuwen met de weduwe. Geschiedenis van De Erven de Wed. J. van Nelle N.V., 1782-1982. Rotterdam, Erven Van Nelle, 1981, 1e, linnen met stofomslag, 199p. € 20,-

12493 Barger, G.A. Vervolgd, maar niet verlaten. Uit den strijd om de wording van ons zelfstandig volksbestaan. Haarlem, Tjeenk Willink, 1941, 1e, ingenaaid met omslag, 113p. Voorwoord door prof. M. van Rhijn.(omslag verkleurd). € 9,-

5722 Beaufort, Henriette L.T. de. Gijsbert Karel van Hogendorp; grondlegger van het koninkrijk. Den Haag, Leopold, 1963, 3e herz., ingenaaid, 341p. € 5,-

12617 Bedaux, J.B.(ed.) Annus Quadriga Mundi. Opstellen over Middeleeuwse kunst opgedragen aan prof. Dr. Anna C. Esmeijer. Zutphen, De Walburg Pers, 1989, 1e, ingenaaid, 202(2)p. € 10,-

7976 Beek, P. van., e.a.(red.) De dolerenden van 1886 en hun nageslacht. Kampen, Kok, 1990, 1e, gebonden met stofomslag, 634p. € 35,-

11586 Beekum, Radboud van. B.T.Boeyinga 1886-1969. Bussum, TOTH, 2003, 1e, ingenaaid met flappen,95p. Rijk geillustreerd. € 15,-

7135 Beem, H. De verdwenen mediene. Amsterdam, Joachimstal, 1950, 1e, linnen met stofomslag(gebruikssporen), 125p. Foto's. € 30,-

7872 Beem, H. Resten van een taal. Woordenboekje van het Nederlandse Jiddisch. Assen, Van Gorcum, 1967, 1e, linnen, 154p. (naam vorige eigenaar op binnenzijde voorplat). € 20,-

7880 Begheyn, Paul. Petrus Canisius. Beeldvorming van een heilige. Nijmegen, Commanderie van Sint-Jan, 1997, 1e, ingenaaid, 96p. € 8,-

8364 Beisheuizen,Jan, en Evert Werkman. De magere jaren. Nederland in de crisistijd 1929-1939. Leiden, Sijthoff, 1976, 2e herz., garenloos, 272p. Rijk geïllustreerd. € 12,5,-

12597 Beliën, H.M., A.Th. van Deursen en G.J. van Stten. Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret. Amsterdam, Bert Bakker, 2005, 3e, ingenaaid, 420p. € 10,-

11911 Belzen, J.A. van. Psychopathologie en religie. Ideën, behandeling en verzorging in de gereformeerde psychiatrie, 1880-1940. Kampen, Kok, 1989, 1e, garenloos, 395p. Dissertatie. € 20,-

11934 Belzen, J.A. van. Van gisteren tot heden. Godsdienstpsychologie in Nederland. Teksten 1. Kampen, Kok, 1999, 1e, garenloos, 176p. € 10,-

8217 Bemmel, H.C. van, e.a. Arnhem, acht historische opstellen. Arnhem, Gouda Quint, 1983, 1e, ingenaaid, 206p. Foto's. € 17,-

11237 Benoit, P.J. Reis door Suriname/Journey through Suriname. Beschrijving van de Nederlandse bezittingen in Guyana. Zutphen, De Walburg Pers, 1980, linnen metstofomslag, 99( 50)p. Kleurenillustraties. Summary in English door Silvia W., de Groot. (naam vorige eigenaar op schultblad weggewerkt). Fraai. € 125,-

7947 Berends, Lambiek. Het Parool 1940-1990. Amsterdam, Bakker, 1990, 1e, ingenaaid, 229p. Met bijdragen van Karel van het Reve, Annie M.G. Schmidt en Jeanne Roos. € 13,-

3317 Berents, D.A. Het werk van de vos; samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen. Zutphen, De Walburg Pers, 1985, ingenaaid, 216p., geïllustreerd. € 16,-

7030 Berg, J. van den, e.a.(red.) Zo is het. Amsterdam, De Bezige Bij, 1964, 1e, garenloos, 80p. € 7,-

13718 Bergeijk, Herman van, en Meurs, Paul. Raadhuis Hilversum W.M.Dudok. Naarden, V+K Publishing, 1995, 1e, ingenaaid met flappen, 48p. Rijk geïllustreerd. € 20,-

9961 Bergh, L.Ph.C. van den. Handboek der Middelnederlandse Geographie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949, 3e aangevulde en omgewerkte, 313p. Met separaat bijgeleverde kaart. Omwerking en aanvulling van de hand van A.A.Beekman en H.J. Moerman. € 25,-

11260 Berghuis, Corrie K. Joodse vluchtelingen in Nederland 1938-1940. Documenten betreffende toelating, uitleiding en kampopname. Kampen, Kok, z.j., 1e, ingenaaid, 240p. Met voorwoord van Dick Houwaart. € 17,5,-

12150 Berkhof,H., e.a. Voorbij domineesland. De gevolgen van de secularisatie. Amersfoort, De Horstink, z.j.(1989), 1e, garenloos, 198p. Omslagontwerp van Tom Eyzenbach. € 7,-

9396 Bernet Kempers, A.J. In en om de Grutterij. Arnhem, Rijksmuseum voor volkskunde,1979, 2e, ingenaaid, 52p. Rijk geïllustreerd. € 5,-

8829 Berns, J.B. Namen voor ziekten van het vee. Een dialectografisch onderzoek in het gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse dialecten. Amsterdam, Rodopi, 1983, 1e,ingenaaid, 316p. Dissertatie. € 34,-

11401 Beuningen, H.J.E. van., en A.M. Koldeweij. Heilig en profaan. 1000 Laatmiddeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen. A contribution to medieval archeology. Cothen, Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes, 1993, 1e, linnen met stofomslag, 342p. Rijk geïllustreerd.. € 125,-

11402 Beuningen, H.J.E., A.M. Koldeweij, en D. Kicken. Heilig en profaan 2. 1200 Laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties. A contribution to medieval archeology. Cothen, Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes, 2001, 1e, linnen met stofomslag, 512p. Rijk geïllustreerd. € 125,-

8925 Beuzekom, Bas van. Van Watergeus tot Schorpioen. Gorinchem, De Mandarijn, 1979, 1e, ingenaaid met omslag, 84p.Rijk geïllustreerd. Reeks: Merewade, Facetten van Gorcums verleden 2. € 15,-

8904 Beversluis, K.A. Een halve eeuw strijd en opbouw. Ontstaan en ontwikkeling der Vrijzinnige Hervormde Beweging. Assen, Van Gorcum, 1953, 1e, ingenaaid, 243p.(naam vorige eigenaar op Franse titel) € 10,-

9404 Beylen, J. van. Schepen van de Nederlanden. Van de late Middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw. Amsterdam, Van kampen, 1970, 1e, linnen met stofomslag, 315p. Geïllustreerd. Met separaat bijgeleverde tekening. € 25,-

1874 Bijvanck, W.C.G. Bataafsch verleden.(Dorus'droefheid) Zutphen, W.J.Thiemen, 1918, linnen, 250p. € 14,-

12935 Bijvoet, H.C.(inl.) Flitsen uit het K.N.M.I. 125 jaar Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1854-1979. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1979, 1e, ingenaaid, 103p. Rijk geïllustreerd. € 9,-

8318 Bik, E.A. en D. Roos. Kromsluiting in de ijzers. Uitspraken van de Raad van Tucht (voor de koopvaardij) 1856-1909. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1995, 1e, gebonden met stofomslag, 192p. € 20,-

7771 Bindoff, S.T. The Scheldt Question to 1839. London, Allen & Unwin, 1945, 1e, linnen, 238p. With a foreword by G.J. Renier.(omslag vlekkerig). € 20,-

9930 Bins, P.G. Op het welweezen van de juffers. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1973, 1e, linnen met (licht beschadigde) stofomslag, 176p. Geïllustreerd. € 10,-

9920 Blaak, Jan A. Het reddingwezen op Ameland 1824-1988. Groningen, Noorderboek, 1989, 1e, ingenaaid, 232p. Rijk geïllustreerd. € 15,-

9953 Blankestijn, Cathrinus. Hoetwas in Darthuizen. Leersum, Historische Vereniging Leersum, 2001, 1e, ingenaaid, 100p. Geïllustreerd. € 10,-

9719 Blécourt, Willem de. Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930. Amsterdam, University Press, 1999, 1e, ingenaaid, 195p. € 10,-

12019 Blockmans, Wim. Keizer Karel V. De utopie van het keizerschap. Leuven, Van Halewyck, z.j., 1e, ingenaaid met flappen, 286p. Als nieuw. € 15,-

11347 Bloemendaal, G.J. Doesburg stad van levend verleden. Doesburg, z.u., 1967, 1e, ingenaaid, 48p. Foto's. € 10,-

12766 Blok, D.P. De Franken in Nederland. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1979, 3e, ingenaaid met flappen, 155p. Rijk geïllustreerd. € 9,-

5503 Blok, P.J. Willem de Eerste, prins van Oranje. Amsterdam, Meulenhoff, 1919, linnen, 2 dln., 253/271p. (Bovenkant rugje dl. 2 heel licht besch.) € 45,-

8754 Blokker, Jan. Dagboek van een zwevende kiezer. Amsterdam, Proost en Brandt, 1982, 1e, geniet, z.pa., Proost Prikkels nr. 392. € 8,-

6739 Blokker, Jan. De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989. Deventer, Kluwer, 1989, 1e, linnen met stofomslag, 320p. Rijk geïllustreerd. € 15,-

4696 Blom, A. van der en J.J. Donkers Azn. De Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Schiedam. Schiedam, De Eendracht, z.j., garenloos, 2 dln. In één band.,352p. € 8,-

13213 Blonk, A. Fabrieken en menschen. Amsterdam, z.u., 1929, 1e, ingenaaid, 425(3)p. Met twee uitklapbare kaarten. Scheefgelezen; lichte roest. € 25,-

9902 Blussé, leonard. Bitters bruid. Een koloniuaal huwelijksdrama in de gouden eeuw. Amsterdam, Balans, 1998, 2e, garenloos, 208p. Met glossarium. € 15,-

11003 Boddaert, Joris. Vrouwe Groenevelt's Liefdegesticht 1816-1994. Rotterdam, Boddaert Producties., 1994, 1e, ingenaaid, 32p. Rijk geïllustreerd. € 10,-

11785 Bodt, Saskia de. … op de Raempte off mette Brodse… Nederlands borduurwerk uit de zventiende eeuw. Haarlem, Becht, 1987, 1e, ingenaaid, 111p. Rijk geïllustreerd. € 10,-

8214 Boer, Cor J. de. Arnhem. Arnhem, Roos en roos, 1967, 1e, ingenaaid, z.pa. Fotoboek, met teksten van Harry van Wijnen.(vouwtje in voorplat) € 10,-

12874 Boer, Dick de, Johan van Gurp en Willem Reijn. De Mark van oorsprong tot Dintelsas. Zundert, Vorsselmans, 1986, 1e, ingenaaid, 174p. Foto's. Met separaat bijgevoegde kaart van het stroomgebied van de Mark. € 20,-

12639 Boer, J.N., de, ea.(red.) De Bavo te boek. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1985, 1e, ingenaaid, 192p. Rijk geïllustreerd. € 10,-
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 0.5 Mb.