Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Abhidhammapitake Dhatukathapali

Dovnload 0.74 Mb.

Abhidhammapitake DhatukathapaliPagina2/9
Datum14.03.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. Dutiyanayo2.Savgahitena-asavgahitapadaniddeso

171. Cakkhayatanena (CS:pg.28) ye dhamma… photthabbayatanena ye dhamma… cakkhudhatuya ye dhamma… photthabbadhatuya ye dhamma khandhasavgahena savgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita, te dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi asavgahita? Te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi asavgahita.

172. Cakkhuvibbanadhatuya ye dhamma… sotavibbanadhatuya ye dhamma… ghanavibbanadhatuya ye dhamma… jivhavibbanadhatuya ye dhamma… kayavibbanadhatuya ye dhamma… manodhatuya ye dhamma… manovibbanadhatuya ye dhamma khandhasavgahena savgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita …pe… te dhamma catuhi khandhehi ekadasahayatanehi dvadasahi dhatuhi asavgahita.

173. Cakkhundriyena ye dhamma… sotindriyena ye dhamma… ghanindriyena ye dhamma… jivhindriyena ye dhamma… kayindriyena ye dhamma… itthindriyena ye dhamma… purisindriyena ye dhamma khandhasavgahena savgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita …pe… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi asavgahita.

174. Asabbabhavena ye dhamma… ekavokarabhavena ye dhamma khandhasavgahena savgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita …pe… te dhamma catuhi khandhehi tihayatanehi navahi dhatuhi asavgahita.

175. Paridevena ye dhamma… sanidassanasappatighehi dhammehi ye dhamma khandhasavgahena savgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita …pe… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi asavgahita.

176. Anidassanasappatighehi (CS:pg.29) dhammehi ye dhamma khandhasavgahena savgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita …pe… te dhamma catuhi khandhehi dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

177. Sanidassanehi dhammehi ye dhamma khandhasavgahena savgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita …pe… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi asavgahita.

178. Sappatighehi dhammehi ye dhamma… upadadhammehi ye dhamma khandhasavgahena savgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita, te dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi asavgahita? Te dhamma catuhi khandhehi ekadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi asavgahita.

Dasayatana sattarasa dhatuyo,

Sattindriya asabbabhavo ekavokarabhavo.

Paridevo sanidassanasappatigham,

Anidassanam punadeva§ sappatigham upadati.

Savgahitena-asavgahitapadaniddeso dutiyo.3. Tatiyanayo3.Asavgahitenasavgahitapadaniddeso

179. Vedanakkhandhena (CS:pg.30) ye dhamma… sabbakkhandhena ye dhamma… savkharakkhandhena ye dhamma… samudayasaccena ye dhamma… maggasaccena ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena savgahita dhatusavgahena savgahita, te dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi savgahita? Te dhamma asavkhatam khandhato thapetva tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya savgahita.

180. Nirodhasaccena ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena savgahita dhatusavgahena savgahita …pe… te dhamma catuhi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya savgahita. 181. Jivitindriyena ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena savgahita dhatusavgahena savgahita …pe… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva dvihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya savgahita.

182. Itthindriyena ye dhamma… purisindriyena ye dhamma… sukhindriyena ye dhamma… dukkhindriyena ye dhamma… somanassindriyena ye dhamma… domanassindriyena ye dhamma… upekkhindriyena ye dhamma… saddhindriyena ye dhamma… viriyindriyena ye dhamma… satindriyena ye dhamma… samadhindriyena ye dhamma… pabbindriyena ye dhamma… anabbatabbassamitindriyena ye dhamma… abbindriyena ye dhamma… abbatavindriyena ye dhamma… avijjaya ye dhamma… avijjapaccaya savkharena ye dhamma… salayatanapaccaya phassena ye dhamma… phassapaccaya vedanaya ye dhamma… vedanapaccaya tanhaya ye dhamma… tanhapaccaya upadanena ye dhamma… kammabhavena§ ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena savgahita dhatusavgahena savgahita …pe… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya savgahita.

183. Jatiya (CS:pg.31) ye dhamma… jaraya ye dhamma… maranena ye dhamma… jhanena ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena savgahita dhatusavgahena savgahita …pe… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva dvihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya savgahita.

184. Sokena ye dhamma… dukkhena ye dhamma… domanassena ye dhamma… upayasena ye dhamma… satipatthanena ye dhamma… sammappadhanena ye dhamma… appamabbaya ye dhamma… pabcahi indriyehi ye dhamma… pabcahi balehi ye dhamma… sattahi bojjhavgehi ye dhamma… ariyena atthavgikena maggena ye dhamma… phassena ye dhamma… vedanaya ye dhamma… sabbaya ye dhamma… cetanaya ye dhamma… adhimokkhena ye dhamma… manasikarena ye dhamma… hetuhi dhammehi ye dhamma… hetuhi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhamma… hetuhi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena savgahita dhatusavgahena savgahita …pe… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya savgahita.

185. Appaccayehi dhammehi ye dhamma… asavkhatehi dhammehi ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena savgahita dhatusavgahena savgahita …pe… te dhamma catuhi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya savgahita.

186. Asavehi dhammehi ye dhamma… asavehi ceva sasavehi ca dhammehi ye dhamma… asavehi ceva asavasampayuttehi ca dhammehi ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena savgahita dhatusavgahena savgahita… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya savgahita.

187. Samyojanehi … ganthehi… oghehi… yogehi… nivaranehi… paramasehi dhammehi ye dhamma… paramasehi ceva paramatthehi ca dhammehi ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena savgahita dhatusavgahena savgahita… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya savgahita.

188. Cetasikehi (CS:pg.32) dhammehi ye dhamma… cittasampayuttehi dhammehi ye dhamma… cittasamsatthehi dhammehi ye dhamma… cittasamsatthasamutthanehi dhammehi ye dhamma… cittasamsatthasamutthanasahabhuhi dhammehi ye dhamma… cittasamsatthasamutthananuparivattihi dhammehi ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena savgahita dhatusavgahena savgahita …pe… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya savgahita.

189. Cittasahabhumi dhammehi ye dhamma… cittanuparivattihi dhammehi ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena savgahita dhatusavgahena savgahita …pe… te dhamma na kehici khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya savgahita.

190. Upadanehi dhammehi ye dhamma… kilesehi dhammehi ye dhamma… kilesehi ceva samkilesikehi ca dhammehi ye dhamma… kilesehi ceva samkilitthehi ca dhammehi ye dhamma… kilesehi ceva kilesasampayuttehi ca dhammehi ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena savgahita dhatusavgahena savgahita, te dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi savgahita? Te dhamma asavkhatam khandhato thapetva tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya savgahita.

Tayo khandha tatha sacca, indriyani ca solasa;

Padani paccayakare, cuddasupari cuddasa.

Samatimsa pada honti, gocchakesu dasasvatha;

Duve culantaraduka§ , attha honti mahantarati.

Asavgahitenasavgahitapadaniddeso tatiyo.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • 3. Tatiyanayo

  • Dovnload 0.74 Mb.