Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Abhidhammapitake Dhatukathapali

Dovnload 0.74 Mb.

Abhidhammapitake DhatukathapaliPagina8/9
Datum14.03.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

13. Terasamanayo13.Asavgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso

448. Rupakkhandhena (CS:pg.84) ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita, te dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi sampayutta? Te dhamma tihi khandhehi sampayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

449. Dhammayatanena ye dhamma… dhammadhatuya ye dhamma… itthindriyena ye dhamma… purisindriyena ye dhamma… jivitindriyena ye dhamma… vibbanapaccaya namarupena ye dhamma… asabbabhavena ye dhamma… ekavokarabhavena ye dhamma… jatiya ye dhamma… jaraya ye dhamma… maranena ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita …pe… te dhamma tihi khandhehi sampayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

450. Arupabhavena ye dhamma… nevasabbanasabbabhavena ye dhamma… catuvokarabhavena ye dhamma… iddhipadena ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita te dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi sampayuttati Natthi? Katihi vippayutta? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

451. Kusalehi dhammehi ye dhamma… akusalehi dhammehi ye dhamma… sukhaya vedanaya sampayuttehi dhammehi ye dhamma… dukkhaya vedanaya sampayuttehi dhammehi ye dhamma… adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttehi dhammehi ye dhamma… vipakehi dhammehi ye dhamma… vipakadhammadhammehi ye dhamma… anupadinna-anupadaniyehi (CS:pg.85) dhammehi ye dhamma… samkilitthasamkilesikehi dhammehi ye dhamma… asamkilittha-asamkilesikehi dhammehi ye dhamma… savitakkasavicarehi dhammehi ye dhamma… avitakkavicaramattehi dhammehi ye dhamma… pitisahagatehi dhammehi ye dhamma… sukhasahagatehi dhammehi ye dhamma… upekkhasahagatehi dhammehi ye dhamma… dassanena pahatabbehi dhammehi ye dhamma… bhavanaya pahatabbehi dhammehi ye dhamma… dassanena pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma… bhavanaya pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma… acayagamihi dhammehi ye dhamma… apacayagamihi dhammehi ye dhamma… sekkhehi dhammehi ye dhamma… asekkhehi dhammehi ye dhamma… mahaggatehi dhammehi ye dhamma… appamanehi dhammehi ye dhamma… parittarammanehi dhammehi ye dhamma… mahaggatarammanehi dhammehi ye dhamma… appamanarammanehi dhammehi ye dhamma… hinehi dhammehi ye dhamma… panitehi dhammehi ye dhamma… micchattaniyatehi dhammehi ye dhamma… sammattaniyatehi dhammehi ye dhamma… maggarammanehi dhammehi ye dhamma… maggahetukehi dhammehi ye dhamma… maggadhipatihi dhammehi ye dhamma… atitarammanehi dhammehi ye dhamma… anagatarammanehi dhammehi ye dhamma… paccuppannarammanehi dhammehi ye dhamma… ajjhattarammanehi dhammehi ye dhamma… bahiddharammanehi dhammehi ye dhamma… ajjhattabahiddharammanehi dhammehi ye dhamma… sahetukehi dhammehi ye dhamma… hetusampayuttehi dhammehi ye dhamma… sahetukehi ceva na ca hetuhi dhammehi ye dhamma… hetusampayuttehi ceva na ca hetuhi dhammehi ye dhamma… na hetusahetukehi dhammehi ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita, te dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

452. Rupihi dhammehi ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita… te dhamma tihi khandhehi sampayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi (CS:pg.86) vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

453. Arupihi dhammehi ye dhamma… lokuttarehi dhammehi ye dhamma… anasavehi dhammehi ye dhamma… asavasampayuttehi dhammehi ye dhamma… asavavippayuttehi ceva no ca asavehi dhammehi ye dhamma… asavavippayuttehi anasavehi dhammehi ye dhamma… asamyojaniyehi dhammehi ye dhamma… aganthaniyehi dhammehi ye dhamma… anoghaniyehi dhammehi ye dhamma… ayoganiyehi dhammehi ye dhamma… anivaraniyehi dhammehi ye dhamma… aparamatthehi dhammehi ye dhamma… paramasasampayuttehi dhammehi ye dhamma… paramasavippayuttehi aparamatthehi dhammehi ye dhamma… sarammanehi dhammehi ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita, te dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

454. Anarammanehi dhammehi ye dhamma… no cittehi dhammehi ye dhamma… cittavippayuttehi dhammehi ye dhamma cittavisamsatthehi dhammehi ye dhamma… cittasamutthanehi dhammehi ye dhamma… cittasahabhuhi dhammehi ye dhamma… cittanuparivattihi dhammehi ye dhamma… bahirehi dhammehi ye dhamma… upadadhammehi ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgena asavgahita, te dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi sampayutta? Te dhamma tihi khandhehi sampayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

455. Anupadaniyehi dhammehi ye dhamma… upadanasampayuttehi dhammehi ye dhamma… upadanasampayuttehi ceva no ca upadanehi dhammehi ye dhamma… upadanavippayuttehi anupadaniyehi dhammehi ye dhamma… asamkilesikehi dhammehi ye dhamma… asamkilitthehi dhammehi ye dhamma… kilesasampayuttehi dhammehi ye dhamma… samkilitthehi ceva no ca kilesehi (CS:pg.87) dhammehi ye dhamma… kilesasampayuttehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamma… kilesavippayuttehi asamkilesikehi dhammehi ye dhamma… dassanena pahatabbehi dhammehi ye dhamma… bhavanaya pahatabbehi dhammehi ye dhamma… dassanena pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma… bhavanaya pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma… savitakkehi dhammehi ye dhamma… savicarehi dhammehi ye dhamma… sappitikehi dhammehi ye dhamma… pitisahagatehi dhammehi ye dhamma… sukhasahagatehi dhammehi ye dhamma… upekkhasahagatehi dhammehi ye dhamma… na kamavacarehi dhammehi ye dhamma… rupavacarehi dhammehi ye dhamma… arupavacarehi dhammehi ye dhamma… apariyapannehi dhammehi ye dhamma… niyyanikehi dhammehi ye dhamma niyatehi dhammehi ye dhamma… anuttarehi dhammehi ye dhamma… saranehi dhammehi ye dhamma khandhasavgahena asavgahita ayatanasavgahena asavgahita dhatusavgahena asavgahita, te dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

Rupabca dhammayatanam dhammadhatu, itthipumam jivitam namarupam;

Dve bhava jatijara maccurupam, anarammanam no cittam cittena vippayuttam.

Visamsattham samutthanasahabhu, anuparivatti bahiram upada;

Dve visayo esanayo subuddhoti.

Asavgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso terasamo.1   2   3   4   5   6   7   8   9


Dovnload 0.74 Mb.