Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Abhidhammapitake Dhatukathapali

Dovnload 0.74 Mb.

Abhidhammapitake DhatukathapaliPagina9/9
Datum14.03.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

14. Cuddasamanayo14.Vippayuttenasavgahitasavgahitapadaniddeso14-1.Khandhadi

456. Rupakkhandhena (CS:pg.88) ye dhamma vippayutta, te dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi savgahita? Te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asavgahita.

457. Vedanakkhandhena ye dhamma… sabbakkhandhena ye dhamma… savkharakkhandhena ye dhamma… vibbanakkhandhena ye dhamma… manayatanena ye dhamma… manindriyena ye dhamma vippayutta, te dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi savgahita? Te dhamma asavkhatam khandhato thapetva ekena khandhena ekadasahayatanehi ekadasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi asavgahita.

458. Cakkhayatanena ye dhamma …pe… photthabbayatanena ye dhamma… cakkhudhatuya ye dhamma …pe… photthabbadhatuya ye dhamma vippayutta …pe… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asavgahita.

459. Cakkhuvibbanadhatuya ye dhamma… sotavibbanadhatuya ye dhamma… ghanavibbanadhatuya ye dhamma… jivhavibbanadhatuya ye dhamma… kayavibbanadhatuya ye dhamma… manodhatuya ye dhamma… manovibbanadhatuya ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi, ekaya dhatuya asavgahita.


14-2.Saccadi

460. Dukkhasaccena (CS:pg.89) ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

461. Samudayasaccena ye dhamma… maggasaccena ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

462. Nirodhasaccena ye dhamma… cakkhundriyena ye dhamma kayindriyena ye dhamma… itthindriyena ye dhamma… purisindriyena ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asavgahita.

463. Sukhindriyena ye dhamma… dukkhindriyena ye dhamma… somanassindriyena ye dhamma… domanassindriyena ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

464. Upekkhindriyena ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi terasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi pabcahi dhatuhi asavgahita.

465. Saddhindriyena ye dhamma… viriyindriyena ye dhamma… satindriyena ye dhamma… samadhindriyena ye dhamma… pabbindriyena ye dhamma… anabbatabbassamitindriyena ye dhamma… abbindriyena ye dhamma… abbatavindriyena ye dhamma… avijjaya ye dhamma… avijjapaccaya savkharehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi (CS:pg.90) dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

466. Savkharapaccaya vibbanena ye dhamma… salayatanapaccaya phassena ye dhamma… phassapaccaya vedanaya ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva ekena khandhena ekadasahayatanehi ekadasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi asavgahita.

467. Vedanapaccaya tanhaya ye dhamma… tanhapaccaya upadanena ye dhamma… kammabhavena ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

468. Upapattibhavena ye dhamma… sabbabhavena ye dhamma… pabcavokarabhavena ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi tihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi asavgahita.

469. Kamabhavena ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi pabcahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi terasahi dhatuhi asavgahita.

470. Rupabhavena ye dhamma… asabbabhavena ye dhamma… ekavokarabhavena ye dhamma… paridevena ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asavgahita.

471. Arupabhavena ye dhamma… nevasabbanasabbabhavena ye dhamma… catuvokarabhavena ye dhamma… sokena ye dhamma… dukkhena ye dhamma… domanassena ye dhamma… upayasena ye dhamma… satipatthanena ye dhamma… sammappadhanena ye dhamma… iddhipadena ye dhamma… jhanena ye dhamma… appamabbaya ye dhamma… pabcahi indriyehi ye dhamma… pabcahi balehi ye dhamma (CS:pg.91) sattahi bojjhavgehi ye dhamma… ariyena atthavgikena maggena ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.


14-3.Phassadisattakam

472. Phassena ye dhamma… vedanaya ye dhamma… sabbaya ye dhamma… cetanaya ye dhamma… cittena ye dhamma… manasikarena ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva ekena khandhena ekadasahayatanehi ekadasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi asavgahita.

473. Adhimokkhena ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi ekaya dhatuya asavgahita.


14-4.Tikam

474. Kusalehi dhammehi ye dhamma… akusalehi dhammehi ye dhamma… sukhaya vedanaya sampayuttehi dhammehi ye dhamma… dukkhaya vedanaya sampayuttehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

475. Abyakatehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

476. Adukkhamasukhaya (CS:pg.92) vedanaya sampayuttehi dhammehi ye dhamma… vipakehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi terasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi pabcahi dhatuhi asavgahita.

477. Vipakadhammadhammehi ye dhamma… samkilitthasamkilesikehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

478. Nevavipakanavipakadhammadhammehi ye dhamma… anupadinnupadaniyehi dhammehi ye dhamma… anupadinna-anupadaniyehi dhammehi ye dhamma… asamkilittha-asamkilesikehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asavgahita.

479. Upadinnupadaniyehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi tihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi asavgahita.

480. Asamkilitthasamkilesikehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

481. Savitakkasavicarehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi ekaya dhatuya asavgahita.

482. Avitakkavicaramattehi (CS:pg.93) dhammehi ye dhamma… pitisahagatehi dhammehi ye dhamma… sukhasahagatehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

483. Avitakka-avicarehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi tihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi asavgahita.

484. Upekkhasahagatehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi terasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi pabcahi dhatuhi asavgahita.

485. Dassanena pahatabbehi dhammehi ye dhamma… bhavanaya pahatabbehi dhammehi ye dhamma… dassanena pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma… bhavanaya pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma… acayagamihi dhammehi ye dhamma… apacayagamihi dhammehi ye dhamma… sekkhehi dhammehi ye dhamma… asekkhehi dhammehi ye dhamma… mahaggatehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

486. Neva dassanena na bhavanaya pahatabbehi dhammehi ye dhamma… neva dassanena na bhavanaya pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma… nevacayagaminapacayagamihi dhammehi ye dhamma… nevasekkhanasekkhehi dhammehi ye dhamma… parittehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

487. Appamanehi (CS:pg.94) dhammehi ye dhamma… panitehi dhammehi ye vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asavgahita.

488. Parittarammanehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi dvadasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi chahi dhatuhi asavgahita.

489. Mahaggatarammanehi dhammehi ye dhamma… appamanarammanehi dhammehi ye dhamma… hinehi dhammehi ye dhamma… micchattaniyatehi dhammehi ye dhamma… sammattaniyatehi dhammehi ye dhamma… maggarammanehi dhammehi ye dhamma… maggahetukehi dhammehi ye dhamma… maggadhipatihi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

490. Majjhimehi dhammehi ye dhamma… aniyatehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

491. Uppannehi dhammehi ye dhamma… anuppannehi dhammehi ye dhamma… uppadihi dhammehi ye dhamma… atitehi dhammehi ye dhamma… anagatehi dhammehi ye dhamma… paccuppannehi dhammehi ye dhamma… ajjhattehi dhammehi ye dhamma… bahiddhahi dhammehi ye dhamma… sanidassanasappatighehi dhammehi ye dhamma… anidassanasappatighehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asavgahita.

492. Atitarammanehi dhammehi ye dhamma… anagatarammanehi dhammehi ye dhamma… ajjhattarammanehi dhammehi ye dhamma… bahiddharammanehi dhammehi (CS:pg.95) ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

493. Paccuppannarammanehi dhammehi ye dhamma… ajjhattabahiddharammanehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi dvadasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi chahi dhatuhi asavgahita.


14-5.Dukam

494. Hetuhi dhammehi ye dhamma… sahetukehi dhammehi ye dhamma… hetusampayuttehi dhammehi ye dhamma… hetuhi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhamma… sahetukehi ceva na ca hetuhi dhammehi ye dhamma… hetuhi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye dhamma… hetusampayuttehi ceva na ca hetuhi dhammehi ye dhamma… na hetusahetukehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

495. Ahetukehi dhammehi ye dhamma… hetuvippayuttehi dhammehi ye dhamma… na hetu-ahetukehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

496. Appaccayehi dhammehi ye dhamma… asavkhatehi dhammehi ye dhamma… sanidassanehi dhammehi ye dhamma… sappatighehi dhammehi ye dhamma… rupihi dhammehi ye dhamma… lokuttarehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi savgahita. Katihi (CS:pg.96) asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asavgahita.

497. Lokiyehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

498. Asavehi dhammehi ye dhamma… asavasampayuttehi dhammehi ye dhamma… asavehi ceva sasavehi ca dhammehi ye dhamma… asavehi ceva asavasampayuttehi ca dhammehi ye dhamma… asavasampayuttehi ceva no ca asavehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

499. Sasavehi dhammehi ye dhamma… asavavippayuttehi dhammehi ye dhamma… sasavehi ceva no ca asavehi dhammehi ye dhamma… asavavippayuttehi sasavehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

500. Anasavehi dhammehi ye dhamma… asavavippayuttehi anasavehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asavgahita.

501. Samyojanehi dhammehi ye dhamma… ganthehi dhammehi ye dhamma… oghehi dhammehi ye dhamma… yogehi dhammehi ye dhamma… nivaranehi dhammehi ye dhamma… paramasehi dhammehi ye dhamma… paramasasampayuttehi dhammehi ye dhamma… paramasehi ceva paramatthehi ca dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita (CS:pg.97) Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

502. Paramatthehi dhammehi ye dhamma… paramasavippayuttehi dhammehi ye dhamma… paramatthehi ceva no ca paramasehi dhammehi ye dhamma… paramasavippayuttehi paramatthehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

503. Aparamatthehi dhammehi ye dhamma… paramasavippayuttehi aparamatthehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asavgahita.

504. Sarammanehi dhammehi ye dhamma… cittehi dhammehi ye dhamma… cetasikehi dhammehi ye dhamma… cittasampayuttehi dhammehi ye dhamma… cittasamsatthehi dhammehi ye dhamma… cittasamsatthasamutthanehi dhammehi ye dhamma… cittasamsatthasamutthanasahabhuhi dhammehi ye dhamma… cittasamsatthasamutthananuparivattihi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva ekena khandhena ekadasahayatanehi ekadasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi asavgahita.

505. Anarammanehi dhammehi ye dhamma… cittavippayuttehi dhammehi ye dhamma… cittasamsatthehi dhammehi ye dhamma… upadadhammehi ye dhamma… anupadinnehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asavgahita.

506. Upadinnehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi tihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi asavgahita.

507. Upadanehi (CS:pg.98) dhammehi ye dhamma… kilesehi dhammehi ye dhamma… samkilitthehi dhammehi ye dhamma… kilesasampayuttehi dhammehi ye dhamma… kilesehi ceva samkilesikehi ca dhammehi ye dhamma… kilesehi ceva samkilitthehi ca dhammehi ye dhamma… samkilitthehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamma… kilesehi ceva kilesasampayuttehi ca dhammehi ye dhamma… kilesasampayuttehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

508. Samkilesikehi dhammehi ye dhamma… asamkilitthehi dhammehi ye dhamma… kilesavippayuttehi dhammehi ye dhamma… samkilesikehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamma… kilesavippayuttehi samkilesikehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

509. Asamkilesikehi dhammehi ye dhamma… kilesavippayuttehi asamkilesikehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asavgahita.

510. Dassanena pahatabbehi dhammehi ye dhamma… bhavanaya pahatabbehi dhammehi ye dhamma… dassanena pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma… bhavanaya pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

511. Na dassanena pahatabbehi dhammehi ye dhamma… na bhavanaya pahatabbehi dhammehi ye dhamma… na dassanena pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma… na bhavanaya pahatabbahetukehi dhammehi ye dhamma (CS:pg.99) vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

512. Savitakkehi dhammehi ye dhamma… savicarehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi sattarasahi dhatuhi savgahita Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi ekaya dhatuya asavgahita.

513. Sappitikehi dhammehi ye dhamma… pitisahagatehi dhammehi ye dhamma… sukhasahagatehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

514. Upekkhasahagatehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi terasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi pabcahi dhatuhi asavgahita.

515. Kamavacarehi dhammehi ye dhamma… pariyapannehi dhammehi ye dhamma… sa-uttarehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

516. Na kamavacarehi dhammehi ye dhamma… apariyapannehi dhammehi ye dhamma… anuttarehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi atthahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi asavgahita.

517. Rupavacarehi dhammehi ye dhamma… arupavacarehi dhammehi ye dhamma… niyyanikehi dhammehi ye dhamma… niyatehi dhammehi ye dhamma saranehi dhammehi ye dhamma vippayutta… te dhamma asavkhatam khandhato thapetva (CS:pg.100) pabcahi khandhehi dvadasahayatanehi attharasahi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi na kahici dhatuhi asavgahita.

518. Na rupavacarehi dhammehi ye dhamma… na arupavacarehi dhammehi ye dhamma… aniyyanikehi dhammehi ye dhamma… aniyatehi dhammehi ye dhamma… aranehi dhammehi ye dhamma vippayutta te dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi savgahita? Te dhamma catuhi khandhehi dvihayatanehi dvihi dhatuhi savgahita. Katihi asavgahita? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi asavgahita.

Dhammayatanam dhammadhatu, atha jivitam namarupam;

Salayatanam jatijaramatam, dve ca tike na labbhare.

Pathamantare satta ca, gocchake dasa aparante;

Cuddasa cha ca matthake, iccete sattacattalisa dhamma.

Samucchede na labbhanti, moghapucchakena cati.

Vippayuttenasavgahitasavgahitapadaniddeso cuddasamo.


~Dhatukathapakaranam nitthitam. ~

Abhidhammapitake


Dhatukathapali

《界論

fromCSCD
Released by Dhammavassarama
2551 B.E. (2007A.D.)

Dhammavassarama

No. 50 - 6, You-Tze-Zhai, Tong-Ren Village,
Zhong-Pu , Chiayi 60652, Taiwan

法雨道場


60652台灣‧嘉義縣中埔鄉同仁村柚仔宅50之6號

Tel:(886)(5) 253-0029(白天);Fax:203-0813

E-mail:E-mail:dhamma.rain@msa.hinet.net

Website:http://www.dhammarain.org.tw/

1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • 14-2.Saccadi
  • 14-3.Phassadisattakam
  • 14-4.Tikam
  • 14-5.Dukam

  • Dovnload 0.74 Mb.