Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Abram vertrekt uit zijn land omdat hij…

Dovnload 1.16 Mb.

Abram vertrekt uit zijn land omdat hij…Pagina3/6
Datum28.10.2017
Grootte1.16 Mb.

Dovnload 1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6


 • is hij heel gastvrij.

 • doet hij alsof hij zijn gasten niet ziet.

 • laat hij Sara al het werk doen.

Sara lacht, omdat ze… • blij is dat God haar een kind zal schenken.

 • niet gelooft dat God haar nog een kind kan schenken.

 • het grappig vindt dat God zich als een vreemdeling vermomt.

verteller:

Terwijl de begeleiders verder liepen, bleef de vreemde man bij Abraham staan. Beneden in het dal lagen de steden Sodom en Gomorra.vreemdeling:

De mensen van Sodom en Gomorra doen erg veel kwaad. Ik ben van plan deze twee steden te verwoesten. Abraham dacht aan de mensen en de dieren die daar woonden. Hij dacht ook aan Lot en zijn gezin.Abraham:

Heer, misschien zijn er in Sodom en Gomorra ook goede mensen. Zult u de schuldigen met de onschuldigen ten onder laten gaan? Als er 50 mensen in Sodom zijn die niets verkeerds gedaan hebben, wilt u dan de stad sparen?vreemdeling:

Als ik in Sodom 50 onschuldige mensen vind, zal ik de stad niet verwoesten.Abraham:

Maar misschien zijn er in Sodom niet meer dan 45 mensen die geen kwaad gedaan hebben. Zult u, als er vijf aan die 50 ontbreken, de hele stad vernietigen?vreemdeling:

Neen, als er in Sodom 45 onschuldigen wonen, zal ik de stad met rust laten.Abraham:

En als het er maar 40 zijn?vreemdeling: Ook als het er maar 40 zijn, zal ik de stad sparen.

Abraham:

U moet niet boos zijn, Heer, als ik nog eens aandring. Maar wat gebeurt er als het er maar 30 zijn?vreemdeling:

Dan laat ik de stad met rust, omwille van die 30 goede mensen.Abraham:

Maar stel nu dat het er maar 20 zijn…vreemdeling: Ook dan spaar ik de stad.

verteller:

Abraham verzamelde al zijn moed en stelde nog één laatste vraag.Abraham:

Stel dat er maar tien rechtvaardige mensen in Sodom zijn?vreemdeling:

Als er tien rechtvaardigen in Sodom zijn, zal ik de stad niet verwoesten.verteller:

De vreemde man brak het gesprek af en ging in de richting van het dal. Abraham keerde terug naar zijn tent.


God wil Sodom en Gomorra…

 • straffen omdat de bewoners er op een verkeerde manier leven.

 • aan Lot schenken.

 • bedanken voor hun inzet.

Abraham probeert… • enkel de goede mensen in Sodom en Gomorra te redden.

 • zowel de goede als de slechte mensen te redden.

 • enkel Lot en zijn familie te redden.

Lot zat in de doorgang van de stadspoort toen hij de wandelaars zag aankomen. Hij stond op en liep ze tegemoet. Hij maakte een diepe buiging en zei: “Wees mijn gasten. Fris je op in mijn huis. Eet met mij en breng bij mij de nacht door.” Lot drong zo lang aan tot ze met hem meegingen.

Na het eten, toen het donker begon te worden in Sodom, ontstond voor de deur een geweldig rumoer. De mannen van de stad hadden Lots huis omsingeld. Ze riepen: “Lot! Lot! Waar zijn de twee vreemdelingen die bij jou binnengegaan zijn? Breng ze naar buiten!”

Lot ging naar buiten en trok de deur achter zich dicht. “Jullie hebben boze plannen”, zei hij. “De vreemdelingen zijn mijn gasten. Ze staan onder mijn bescherming.”

Maar de mannen van Sodom luisterden niet naar Lot. “Jij hebt ons niet te bevelen!” riep een van hen. “Jij bent niet van onze streek. Jij bent ook een vreemde!” De mannen die vooraan stonden, stortten zich op Lot. Anderen probeerden de deur open te breken.

Toen werd de deur half geopend, Lot werd naar binnen getrokken en de grendel werd op de deur geschoven.

Net op dat ogenblik werd het pikdonker. De mannen van Sodom tastten als blinden om zich heen. Ze konden Lots deur niet meer vinden. Vloekend zochten ze hun weg naar huis.

Toen maakten de mannen Lot duidelijk dat God, morgen bij zonsopgang, Sodom en Gomorro zou verwoesten, alles en iedereen, behalve het gezin van Lot. Toen de opgaande zon strepen begon te trekken door de lucht, brachten de twee boodschappers Lot en zijn familie buiten de stad. Lot kreeg de opdracht naar Soar te vluchten. “Maar kijk onderweg niet achterom!” voegden ze er nog aan toe.

De vrouw van Lot keek toch om en vernaderde in een zoutrots. Toen Lot en zijn dochters in Soar aangekomen waren, vielen vuur en zwavel uit de hemel neer. Sodom en Gomorra gingen in vlammen op. De hele vallei werd verwoest.

De vrouw van Lot verandert in een zoutrots, omdat ze… • met God lacht.

 • nieuwsgierig is wat er zal gebeuren.

 • de stad Sodom eigenlijk nog altijd aantrekkelijk vindt.


Wat God aan Sara beloofd had, gebeurde. Sara werd zwanger en kreeg een zoon. Abraham was toen al oud. Het kind werd geboren in de maand die God genoemd had. Abraham noemde hun zoon Isaak. Toen Isaak acht dagen oud was, besneed Abraham hem. God had gezegd dat hij dat moest doen. Abraham was 100 jaar toen Isaak werd geboren. Sara zei: “God heeft er voor gezorgd dat ik kan lachen. Iedereen die het hoort, zal net zo vrolijk lachen als ik. Want wie had kunnen denken dat ik nog een kind zou krijgen?”

1   2   3   4   5   6


Dovnload 1.16 Mb.