Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Abram vertrekt uit zijn land omdat hij…

Dovnload 1.16 Mb.

Abram vertrekt uit zijn land omdat hij…Pagina4/6
Datum28.10.2017
Grootte1.16 Mb.

Dovnload 1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6


Op een dag wou God te weten komen hoeveel Abraham voor hem over had. Hij riep Abraham en zei: “Ga met je enige zoon Isaak, van wie je zoveel houdt, naar het land Moria. Offer hem daar op een berg die ik je zal wijzen.”

De volgende ochtend stond Abraham vroeg op, hakte hout voor het offer en zadelde zijn ezel. Samen met Isaak en twee knechten ging hij op weg. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen, die God genoemd had. Toen zei hij tegen de knechten: “Blijven jullie hier met de ezel. Dan ga ik met de jongen naar die berg daar om God te vereren. Daarna komen we bij jullie terug.”

Abraham liet Isaak het hout dragen. Zelf nam hij de vuursteen en het mes. Zo liepen ze samen verder.

“Vader”, zei Isaak.

“Ja, jongen, wat is er?” antwoordde Abraham.

“Vader, we hebben een vuursteen en hout, maar waar is het lam voor het offer?” Abraham antwoordde: “God zal zelf voor een lam zorgen, jongen.” En ze liepen samen verder.

Ze kwamen op de plaats die God had aangewezen en Abraham bouwde daar een altaar. Hij legde het hout op het altaar, bond Isaak vast en legde hem op het hout.

Abraham pakte zijn mes om zijn zoon te doden. Maar toen riep een engel van de Heer uit de hemel: “Abraham! Raak de jongen niet aan, doe hem niets. Nu weet ik hoeveel je voor God over hebt. Want je wou je eigen zoon niet voor jezelf houden.”

Toen zag Abraham een ram die met zijn horens vastzat in de struiken. Hij liep op het dier toe, greep het en offerde het in de plaats van zijn zoon.

God beloofde Abraham te zegenen omdat hij gedaan had wat God hem vroeg. Hij zou hem net zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel en zandkorrels bij de zee zijn. Toen ging Abraham terug naar zijn knechten en vertrok met hen naar Berseba. Daar ging hij wonen.

God laat Abraham zijn zoon offeren, omdat Hij…  • Abraham een lesje wil leren.

  • Abraham wil testen in zijn geloof.

  • wil aantonen dat Hij geen mensenoffers wil.
1   2   3   4   5   6


Dovnload 1.16 Mb.