Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Abstract Tijdschriftartikel

Dovnload 13.66 Kb.

Abstract TijdschriftartikelDatum13.11.2017
Grootte13.66 Kb.

Dovnload 13.66 Kb.

Abstract Tijdschriftartikel


Titel artikel

Waardevormend onderwijs en burgerschap. Een pleidooi voor een kritisch-democratisch burgerschap

Auteur

Hélène Leenders en Wiel Veugelers

Titel tijdschrift

Pedagogiek

Plaats van uitgave
Jaar/jaargang van uitgave

2004, vol. 24

Nummer van jaargang

4

Paginaverwijzing

361 – 375

Doelgroep: student/docent/beiden

Beiden

Type artikel:

Beschrijvend, onderzoeks verslag, beschouwing etc.Beschrijvend

Trefwoorden- Burgerschapsvisies: aanpassingsgericht, individualistisch en kritisch-democratisch;

- Onderwijsdoelen verbonden aan burgerschapsvisies.Vervolg abstract Tijdschriftartikel

Inhoud
Bevat tenminste:

- thema(’s)

- opzet/werkwijze

- conclusies, inzichten,opbrengsten, knelpunten


Omvang 300 woorden

In dit artikel beschrijven de auteurs drie typen burgerschap: aanpassingsgerichte, individuele en kritisch-democratische. Per type geven zij aan welke doelen daarmee verbonden zijn. De kern van het verhaal is gericht op toepassing voor het onderwijs: welk soort onderwijsdoelen past bij welk type. Voor dit artikel hebben zij een literatuurstudie gedaan.
Bij het aanpassingsgerichte burgerschap horen zaken als overdracht van tradities, bepaalde algemene belangen en het belang van de historisch gegroeide gemeenschap. In het onderwijs vindt dit plaats door middel van waardenoverdracht. Vooraf wordt bepaald wélke waarden worden overgedragen.
Bij het individualistische burgerschap ligt de nadruk op individuele zelfontplooiing, nastreven van eigen belangen en afweging van individuele keuzes. Onderwijs vanuit dit type zal dan ook aandacht besteden aan dit soort zaken. Dit zal plaats vinden door middel van waardencommunicatie.
Bij het kritisch-democratische burgerschap ligt de nadruk op aanleren van een zelfstandige, kritische houding gecombineerd met sociale betrokkenheid. Democratisering van de samenleving is er een belangrijke waarde. In het onderwijs zal een grote nadruk liggen waardenstimulering en –communicatie.
De auteur eindigen met een pleidooi voor het laatste type burgerschap.
Voor docenten en studenten maatschappijleer is het zeer relevant om op de hoogte te zijn van de verschillende typen burgerschap zodat:

- dit bij kan dragen aan hun eigen visieontwikkeling;

- zij voor hun eigen onderwijs een afweging tussen doelen / typen kunnen maken;

- een rol kunnen spelen bij de besluitvorming op hun school.Omdat dit artikel een goed overzicht van typen en doelen geeft, is het voor bovenstaande doelen goed bruikbaar.


Overige opmerkingen


  • Vervolg abstract Tijdschriftartikel

  • Dovnload 13.66 Kb.