Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Abvenenum zuiver voedsel

Dovnload 117.58 Kb.

Abvenenum zuiver voedselPagina1/4
Datum24.09.2018
Grootte117.58 Kb.

Dovnload 117.58 Kb.
  1   2   3   4

ABVENENUM ZUIVER VOEDSEL

Proef: SL/SL/VV (+mod)
 • Techniek: De elf spreekt bha’sama venya bha’za yalza uit over het te reinigen voedsel.

 • Tovertijd: Minstens 15 acties

 • Werking: De elf reinigt voedingsmiddelen en drank van alle giffen en ziektekiemen, bedorven voedsel wordt vers en genietbaar. De toverproef is met de graad van het gif of bij gebruik de te vrezen ziekte verzwaard. Bedorven voedsel kan naargelang de toestand een toeslag van 2 tot 10 punten op de proef betekenen.
  Deze spreuk vormt voeding om tot een staat waarin het voor de elf niet meer gevaarlijk kan zijn. Daar het echter van de uitvoerder van de spreuk afhangt, in welke toestand voedsel als gevaarlijk beschouwd moet worden en in welke niet, varieert de exacte uitwerking aanzienlijk naargelang de representatie . Zo verandert de elfse representatie zelfs wijn in druivensap om, terwijl de achazvorm van de spreuk vele voor mensen en elfen giftige maaltijden onveranderd laat.
  Gif, dat zich niet in de voeding bevindt, wordt door de spreuk niet als zulks erkend, waardoor het gif op de dolk van een moordenaar of in het fiooltje van een alchemist niet veranderd wordt. Wanneer echter bijvoorbeeld in een paddestoelmaaltijd giftige paddestoelen gebruikt zijn, werkt de spreuk wel degelijk.

 • Kosten: 4 AsP per maaltijd, die voor zowat 10 personen voldoet.

 • Doelobject: Voedingshoeveelheid (meerdere objecten) naargelang AsP-inzet

 • Reikwijdte: 1 meter

 • Werkingsduur: Ogenblikkelijk

 • Modificaties en varianten: Tovertijd, reikwijdte

  • Bescherming tegen misselijkheid (+5). Voedsel, dat op zich niet giftig is, maar waarvan het eten zware misselijkheid veroorzaakt, wordt omgevormd naar een toestand waarin het als schadeloos geldt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om zeewater in drinkwater te veranderen. Horasische slagroomtaarten worden echter enkel door een miniem aantal representaties als schadelijk bestempeld.

  • Bescherming tegen vergiftiging (+5). Beschermt de voeding voor de volgende TTP uren tegen elke in deze tijdspanne gebeurende vergiftiging en elke vorm van beschimmeling of bederf. De elf moet zich hierbij zelf een toeslag op de toverproef opleggen, meer bepaald de hoogte van de graad van de ziekte/ het gif, waartegen de bescherming werkzaam moet zijn. Reeds vergiftigd voedsel wordt daarbij van het gif ontdaan.

  • Apart bestaan er beperkte variaties van deze spreuk, die (met lagere proefverzwaring en AsP-inzet) slechts tegen bepaalde gifgroepen (slangengif) of zelfs enkel tegen een bepaald gif of ziekte werken.

 • Reversalis: Veroorzaakt het onmiddellijke rotten of beschimmelen van levensmiddelen

 • Antimagie: Kan in een zone van OBJECT ONTTOVEREN enkel verzwaard uitgevoerd worden. Laat zich wegens de werkingsduur ogenblikkelijk niet met antimagie ongedaan maken.

 • Kenmerken: Object

 • Complexiteit: C

 • Representatie en verspreiding: dru, elf, hek, mag elk 6; geo 5; ach, sch elk 4 /// Deze oorspronkelijk van de woudelfen stammende spreuk is bij bijna alle magiekundigen wijdt verspreid. In alle plaatsen waar de lokale potentaten in voortdurende angst voor moordenaars en gifmengers leven, worden meesters en meesteressen van de ABVENENUM met beide handen in de hofstaat opgenomen (wanneer ze na een demonstratiespreuk het eten van de voorheen geprepareerde voeding overleefd hebben).

ACCURATUM TOVERNAALD

Proef: SL/CH/VV

(Voor elk Talentpunt kleding maken hoger dan 7 wordt de proef met 1 verminderd)
 • Techniek: De magiër strijkt over het gewaad en murmelt daarbij de formule.

 • Tovertijd: 40 acties

 • Werking: Kleur en snit (niet echter de soort stof) kunnen met deze formule naar de wens van de magiër veranderd worden. De magiër moet een zeer precieze voorstelling hebben van het eindresultaat, nauwgezette kennis van het kleermakersvak is niet vereist maar nuttig. Bij bijzonder moeilijke creaties kan de meester een proeftoeslag tot +7 verlangen.
  De TTP geven de kunstzinnige/vakkundige kwaliteit van het kledingstuk aan, waarbij scores hoger dan 10 voor meesterlijke creaties staan.
  Het vervaardigen van stof uit het niets is met deze spreuk niet mogelijk, uit een kort hemd kan dus geen wit gewaad gemaakt worden. Een zekere voorzichtigheid in de nabijheid van een schelmisch aangelegde magiër, die de spreuk OBJECT ONTTOVEREN beheerst, is geboden…

 • Kosten: 4 AsP per steen gewicht van het kledingstuk, minstens echter 7 AsP

 • Doelobject: Voorwerp

 • Reikwijdte: Aanraking

 • Werkingsduur: Tot de volgende winterzonnewende

 • Modificaties en varianten: Tovertijd, kosten

  • Naald van de reiziger (+3). Wanneer een al met een ACCURATUM gecreëerd kledingstuk scheurt, een hongerige mot als voedsel dient of dreigt stuk te scheuren, kan met deze variant voor 3 AsP de betroffen plek hersteld worden. Haalt men daarbij minstens half zoveel TTP als bij het maken, dan is de reparatie niet te merken. Hetzelfde geldt wanneer men vorm lichtjes wil aanpassen, omdat men misschien een paar ons verdikt is…

  • Zonder schaar (+3). Het is mogelijk, een ruwe lap stof van voldoende grootte in een kledingstuk te veranderen.

  • Houdbaarheid (+3). Mits de inzet van 7 AsP per steen gewicht wordt de verandering duurzaam (werkingsduur: ogenblikkelijk).

  • Weefgetouw (+7). De magiër kan het kledingstuk uit de passende hoeveelheid garen maken, wat echter een goed uur werk betekent.

  • Zaklinnen en spinnezijde (+7; vanaf TTW 14; enkel gildenmagische variant). De magiër kan met deze variant een soort stof in een andere veranderen (linnen in zijde of in een katoen/linnen gemengd weefsel); Vacht en leder zijn echter van zulke veranderingen uitgesloten.

 • Reversalis: Zorgt voor een opheffing van een bestaande ACCURATUM of verandert een normaal kledingstuk in onsamenhangende stofrepels, vodden en draden.

 • Antimagie: Kan in een zonde van OBJECT ONTTOVEREN slechts verzwaard uitgevoerd worden en met deze antimagiespreuk beëindigd worden (geldt niet voor de variant houdbaarheid)

 • Kenmerken: Object

 • Complexiteit: C

 • Representaties en verspreiding: Mag, Cha elk 4; Hek 2 /// Deze spreuk komt uit de Almanak der veranderingen en werd de laatste tijd door middel van circulaire binnen de gilden verspreid. Ze wordt in Riva en Festum geleerd, geniet echter niet dezelfde status als de spreuk SAPEFACTA of een degelijke ATTRIBUTO. De laatste jaren werd de formule, die in gildenmagische representatie bij de heksen reeds enige tijd bekend was, klaarblijkelijk aan het satuarische denkbeeld aangepast en is nu een bij handvol heksen in de eigen representatie bekend.
  Momenteel wordt in de gildenmagische kringen druk gespeculeerd of uit deze spreuk ook nieuwe ambachtelijke magie af te leiden valt.

ADAMANTIUM ERTSSTRUCTUURProef: SL/VV/CO


 • Techniek: De kristallomant gaat met een smaragd meermaals over het te betoveren voorwerp.

 • Tovertijd: 40 acties

 • Werking: De structuur van het betoverde voorwerp wordt verstevigd. Het wordt hard als diamant en onoverwinnelijk als een aambeeld. Het is door gewone inwerking van geweld praktisch onverwoestbaar (structuurpunten en BW worden verdrievoudigd; een BW van 0 blijft dientengevolge 0). Schademagie zoals een IGNIFAXIUS kan het object slecht dan schade toebrengen, als de aangerichte SP minstens een derde van de structuurpunten bedraagt. Daar deze formule een deel van haar kracht uit de essentie van het voorwerp haalt, wordt dit echter na afloop van de werkingsduur ongewoon breekbaar (structuurpunten en BW halveert).

 • Kosten: 5 AsP + 2 AsP per begonnen steen gewicht

 • Doelobject: Een object

 • Reikwijdte: Aanraking

 • Werkingsduur: TTP SR, de negatieve gevolgen zijn vanaf het einde van de werkingsduur ogenblikkelijk.

 • Modificaties en varianten: Tovertijd, kosten, reikwijdte, werkingsduur

  • Adamantsteen (+5). Voor elke 5 punten kan een vijfvoudig gewicht betoverd worden (voor +15 bedragen de kosten dus 5 AsP + 2 AsP per begonnen (5x5x5=) 125 steen gewicht).

  • Toverstaal (+3; vanaf TTW 7). Een variant met bijkomende elementenkrachten, die speciaal voor de aanwending op wapens en rustingen ontwikkeld werd. De breukfactor van een wapen of een schild daalt met TTP punten. De TP van een lijf-aan-lijf wapen stijgen met TTP/3 punten, evenzo de BW van een betoverde wapenrusting, de TP van een schiet- of werpwapen met TTP/4. Helaas keren deze bonussen zich ook hier na afloop van de werkingsduur in hun nadeel om. Tijdens de werkingsduur kunnen op deze manier betoverde wapens ook demonen en andere magische wezens verwonden. Deze TP-stijgingen zijn niet cumulatief met stijgingen als gevolg van uitmuntende smeedkunst.

  • Kristalglans (+3; vanaf TTW 7). Het betoverde voorwerp krijgt naar wens van de kristallomant bijkomend een oppervlak, dat op een ander metaal, gesteente of kristal lijkt. Dit is echter een zuiver optische component, die onafhankelijk is van de interne structuur.

  • Structuur beschermen (+7; vanaf TTW 11). De spreuk wordt zodanig gemodificeerd, dat ze de kracht niet uit de structuur van het materiaal haalt en het voorwerp na afloop van de werkingsduur geen negatieve gevolgen ondervindt. De kosten bedragen 7 AsP plus 4 AsP per begonnen steen gewicht.

  • Permanent (+7; vanaf TTW 11; enkel in de kristallomantische representatie). Het voorwerp wordt permanent verstevigd. Dit vereist de inzet van 1 permanente AsP per begonnen steen gewicht (bij de variant adamantsteen per 5 enz. steen).

 • Reversalis: Veroorzaakt bij voorwerpen vervalschade zoals bij een ROEST EN BREEK.

 • Antimagie: OBJECT ONTTOVEREN en ERTSBAN werken in hun verschillende varianten tegen de ADAMANTIUM. De verbeterde TP van een toverstaalwapen worden door een ARMAKRODILT opgevangen. De onttovering van een permanent verstevigd voorwerp kost natuurlijk ook permanente AsP.

 • Kenmerken: Object, element (erts)

 • Complexiteit: C

 • Representaties en verspreiding: Ach 6, Mag 5 /// Deze spreuk, een meesterformule van de echsische kristallomanten, werd bij de gildenmagiërs al enkele tientallen jaren geleden herontdekt, echter slechts aan weinig magiërs meegedeeld, daar men hoopte, de werking te vergroten en daarom werd de kennis ervan door elke school als haar oogappel gehoed. Toen men uiteindelijk inzag, dat ondertussen elke academie over de formule beschikte, besloot men ze openbaar te maken. In alle scholen, die de betovering van objecten aanleren, evenals in Punin, de Fasarse Banacademie, in Rashdul en in Zwaard en Staf te Gareth hoort de spreuk tot het vaste leerplan, aan bijna alle andere scholen is ze tenminste bekend.

ADELAARSOOG EN LYNXENOOR

Proef: SL/IN/VV


 • Techniek: De elf legt de handen op de slapen en concentreert zich op de melodie van het a’dao biunda visya’eor.

 • Tovertijd: 5 acties

 • Werking: Het gehele waarnemingsvermogen van de elf (alle vijf zintuigen) wordt zo sterk verbeterd, dat alle proeven op het talent waarnemen met TTP punten vergemakkelijkt worden. Hij is in staat om haarfijne ornamenten te voelen, hoort het geritsel van dieren in tientallen meters verwijderd struikgewas, ruikt de sluipende oger van op honderd meter afstand en kan zelfs op een mijl afstand het gezicht van een ruiter herkennen – wanneer de vereiste proef waarnemen lukt. De spreuk maakt geen schemerings- of nachtzicht mogelijk, verscherpt dus enkel het daadwerkelijk bestaande waarnemingsbereik. Zulke verscherpte zintuigen hebben overigens niet enkel voordelen: plots lawaai, schitterend licht of kwalijke geuren kunnen voor de gebruiker zo verschrikkelijk zijn, dat hij voor D20 seconden gedesoriënteerd is, wanneer hem geen proef zelfbeheersing lukt.

 • Kosten: 4 AsP

 • Doelobject: Een persoon, vrijwillig

 • Reikwijdte: Zelf

 • Werkingsduur: 1 SR (A)

 • Modificaties en varianten: Tovertijd, reikwijdte, werkingsduur

  • Zintuig verscherpen (+4). De spreuk is enkel van toepassing op een enkel zintuig, daarom ook sterker. Alle waarnemingsproeven, die dit zintuig betreffen, zijn met de dubbele TTP vergemakkelijkt.

  • Met de ADELAARSOOG kunnen ook de, door verwante spreuken zoals b.v. de satuarische KATTENOGEN (nachtzicht) en de WARM BLOED (warmtezicht) van de achaz, ter vervoeging gestelde zintuigen versterkt worden (de vermindering wegens handhaven in acht nemen).

 • Reversalis: De zintuigen van de betoverde worden afgestompt, daardoor verliest hij TTP punten waarnemen.

 • Antimagie: WAARNEMINGSMAGIE STOREN en EIGENSCHAPPEN HERSTELLEN heffen de werking van de spreuk op. Ze kan in overeenkomstige zone slechts verzwaard uitgevoerd worden.

 • Kenmerken: Waarneming, eigenschappen

 • Complexiteit: B

 • Representaties en verspreiding: Elf 7; Ach, Dru, Geo, Hex, Mag elk 3 /// De ADELAARSOOG is de oorsprong van sagen over de fantastische zintuiglijke prestaties, die alle bronnen aan de elfen toeschrijven. Hij behoort tot de canon van de elfenspreuken, die al sinds honderden jaren bij vele andere tradities bekend zijn en meestal in hun eigen vorm beschikbaar zijn: zo leren bijvoorbeeld alle waarnemingsacademies evenals Norburg en Donnerbach deze spreuk aan.

ADELAARSVLEUGELS WOLFGEDAANTEProef: MO/IN/BE (+ mod)


 • Techniek: De elf hurkt neer op de grond en spreekt zacht de formule a’dao valva iama… Dan volgt de naam van het dier waarin de elf zich wil veranderen.

 • Tovertijd: 20 acties

 • Werking: De elf neemt de gestalte aan van het door hem tijdens het leren van de spreuk gekozen dier, dat niet kleiner dan een rat en niet groter dan een paard mag zijn. Kleding en rusting worden niet mee veranderd. De elf behoudt zijn verstandelijke vermogens, maar hij krijgt de lichamelijke bekwaamheden van het dier, diens waarneming en diens LE ter beschikking. Hij kan in diergedaante niet toveren en zich voor de afloop van de werkingsduur niet terugveranderen.
  Tot welke lichamelijke activiteiten een elf in diergedaante in staat is, hangt in de eerste plaats af van de mogelijkheden van de diergedaante, in tweede linie van de TTW van de elf. Natuurlijk is het altijd een vraag van gezond mensenverstand, wat voor een elf in diergedaante mogelijk is en wanneer proeven uitgevoerd moeten worden. (Een beer kan zonder proef een deur kapot duwen maar zelfs met de beste scores geen schoenveters knopen.) Als vuistregel moet u ervan uit gaan, dat een lichamelijke eigenschapscore of een gevechtscore van een dier niet hoger kan zijn dan de dubbele TTW van de elf. Bij een eventuele talentscore van het dier is de grens de TTW. (Een elf, die de spreuk slechts matig beheerst, is ook niet bijzonder vertrouwd met het dierenlichaam en kan diens sterktes slechts beperkt gebruiken.) Verdere details zijn meesterbeslissing. (Voor de gevechtscores van bepaalde dieren is de leeftijd belangrijk. Voor een marask geldt hier TTP/2 = leeftijd in jaren, voor een harnasdrager TTP x 30 jaar.)
  De levenspunten worden bij de veranderen net zoals bij de terugverandering omgerekend: wanneer de elf voor de spreuk reeds de helft van zijn LE verloren heeft, dan is ook het dier verzwakt en beschikt het slechts over de helft van zijn LE. Wordt het dier tijdens de verandering gekwetst, dan heeft ook de elf na de terugverandering een gelijkaardig deel LE verloren. Wonden die een dier oploot, worden overgedragen op het overeenstemmende lichaamsdeel van de elf (en ook omgekeerd).
  Een held met het nadeel elfse wereldvisie heeft een verruimde, over deze ‘functionele aspecten’ uitstijgende voorstelling, die erop berust, zich in zijn zielsdier – aldus een deel van zich zelf – te veranderen, wat bijzondere uitwerkingen met zich meebrengt: regelmatig komt het voor, dat bij hem de instincten van het dier de overhand nemen en de elfenvalk ertoe brengt, nu – en dan juist nu – die smakelijke haas te vangen, zonder zich over zulke onzin als het snel overbrengen van een boodschap te interesseren.

 • Kosten: 4 AsP voor de verandering plus 1 AsP per SR, bij amfibieën 2 AsP/SR, bij waterbewoners en vliegende wezens 3 AsP/SR

 • Doelobject: Persoon, vrijwillig

 • Reikwijdte: Zelf

 • Werkingsduur: Naargelang AsP-inzet (op voorhand bepalen)

 • Modificaties en varianten: Tovertijd, afdwingen, kosten, werkingsduur (zie onder)

  • De achazrepresentatie van deze spreuk staat enkel de verandering in reptiel of amfibie toe.

  • Bij dieren met extreem hoge LE stijgen de kosten met 1 tot 7 AsP voor de verandering (1 AsP, wanneer het dier meer LE dan de held heeft, 7 AsP, wanneer de LE minstens dubbel zo hoog is) en 1 tot 2 AsP/SR. Hetzelfde geldt voor de magische gaven of gifwerking (giftige beet of steek enz.) van het dier evenals voor andersoortige speciale vaardigheden. De details van de kostenstijging is steeds meesterbepaling.

  • Voor het zielsdier van een elf gelden de tijdafhankelijke kosten niet per SR maar per uur (daarbij is de tijdsverlenging door de elfse representatie al ingecalculeerd).

  • Bewuste gedaante (+3; vanaf TTW 11). Het is mogelijk, de werkingsduur tijdens in stand houding te veranderen.

  • Voor het leren van verdere diersoorten bovenop de eerste gelden overeenkomstig de regels voor hexalogieën (zie Met Kennis en Wilskracht); voor tweede en verdere varianten zijn zowel de activering als de verhoging (tot de hoogste van de betrokken TTW) met een categorie vergemakkelijkt).

  • Onbegrensde gedaante (+7). Wie minstens een versie van deze spreuk op TTW 15+ beheerst, kan als verdere versie ook een dier kiezen, dat groter dan een paard of kleiner dan een rat is. De spreuk is voor zo’n variant principieel met 7 punten verzwaard. Welke dieren in aanmerking komen, is in principe met de meester te onderhandelen.

  • Huid van het zielsdier (+7; enkel elfse representatie). De elf versmelt met zijn zielsdier en volledig het dier en zijn instincten de overhand en heeft bijna geen (zelfbeheersing +10) controle over zijn handelingen. Duur van de verandering: 1 dag of 1 nacht. Kosten: 12 AsP. Voor zover hem tijdens de verandering geen onheil overkomt en de omgeving voor zijn zielsdier gepast is, is de elf na afloop volkomen met zichzelf en de wereld in evenwicht (1 dag lang alle spreuken in elfse representatie vergemakkelijkt met 2, alle andere spreuken met 1). Er wordt van een opvoering van deze variant in het bereik van maanden en jaren gesproken, waarmee de elf nog intensiever met zijn zielsdier kan versmelten. Deze uitermate gevaarlijke formule heeft er echter al toe geleidt, dat een elf zich volledig in zijn diervorm verloren heeft en enkel nog door antimagie terugveranderd kon worden.

 • Reversalis: Vernadert een diervorm terug in een elf.

 • Antimagie: Kan in een zone van VERANDERINGEN BEËINDIGEN enkel verzwaard uitgevoerd worden en kan met deze antimagiespreuk beëindigd worden.

 • Kenmerken: Vorm

 • Complexiteit: D

 • Representaties en verspreiding: Elf 6; Ach, Mag elk 3; Dru, Hek elk (Elf) 2 /// De elfische variant dient vooral het doel, zin in het zielsdier te veranderen, zodat elke elf bij het leren van de spreuk een dier zou kiezen, dat ook qua karakter bij hem past. Vele woudelfen beheersen meerdere varianten van de spreuk, daar ze naast hun ziels- ook een stamdier kennen, dat weliswaar regelmatig overeenstemt maar daarom niet altijd. Bij firun- en stroomelfen is het veranderen in het zielsdier ook gekend, in ieder geval is het beheersen van verschillende diervormen hier bijna onbekend. Mensen hebben het moeilijk met deze formule, weshalve ze ook enkel in de Academie der Vervorming te Lowangen, in Sinoda, Kuslik, Punin, Tuzak en in de Cirkel der Inleving geleerd kan worden respectievelijk kon. Met wat puzzelwerk kan de formule echter ook uit Toverster en Zilverhaar afgeleid worden; hetzelfde geldt ook voor het Corpus Mutantis, een standaardwerk van de Mutanda.

AEOLITUS WINDGESUIS

Proef: SL/CH/CO


 • Techniek: De elf spreekt eo’la dao winya’bha en blaast door de tot een trechter gevormde hand.

 • Tovertijd: 3 acties

 • Werking: De luchtverplaatsing, die de elf veroorzaakt heeft, versterkt zich tot een korte, heftige windstoot, die zich kegelvormig in de blaasrichting uitbreidt. Achter de reikwijdte verlest de wind echter duidelijk aan sterkte, en op een afstand van de dubbele reikwijdte is hij amper nog te bespeuren. De windstoot is krachtig genoeg om bv. Fakkels uit te laten doven, een wandscherm omver te werpen, stof te doen opdwarrelen en nevel uit een kleine ruimte te verjagen, echter niet, om een mens van de benen te blazen.

 • Kosten: 4 AsP

 • Doelobject: Zone

 • Reikwijdte: TTP x 2 meter, basisbreedte van de kegel maximaal TTW meter

 • Werkingsduur: Ogenblikkelijk

 • Modificaties en varianten: Tovertijd, reikwijdte

  • Lange adem (+3). De windstoot houdt zolang aan, als de elf krachtig kan blazen, aldus CO acties, tijdens deze periode moet elk wezen binnen het werkingsbereik een LK-proef doen om de elf te naderen.

  • Storm (+7). De windstoot is zo heftig, dat ook personen omvergeblazen worden, wanneer ze niet in een LK-proef lukken, die met het aantal TTP verzwaard is.

  • Kwalijke geur (+7; niet in elfse representatie). De zweem lucht is door een geur van verrotting verpest, zodat ieder slachtoffer in een LK-proef moet slagen, om niet van misselijkheid voor TTP GVR aftrek van 1 punt op alle scores te krijgen.

 • Reversalis: In plaats van een windstoot creëert de elf een zuiging naar zich toe – het kan echter af en toe voorkomen, dat de elf als gevolg allerlei stof en insecten in zijn mond krijgt.

 • Antimagie: Kan slechts verzwaard uitgevoerd worden in een zone van VERANDERINGEN OPHEFFEN en door deze spreuk ook verhinderd worden.

 • Kenmerken: Omgeving, element (lucht)

 • Complexiteit: B

 • Representaties en verspreiding: Elf 7; Ach, Dru, Mag elk 5; Geo 4; Sch, Cha elk 3 /// Oorspronkelijk was deze spreuk vermoedelijk een mogelijkheid van de woudelfen om dreigende wilde dieren onzeker te maken en zo weg te jagen. Daar de spreuk echter wind als belangrijkste component heeft, hoeft het niet te verwonderen, dat druïden en geoden met hun elementaire vaardigheden snel met deze spreuk vertrouwd geraakten. Ondertussen is ze echter ook onder gildenmagiërs zeer verspreid.

AEROFUGO VACUÜM

Proef: MO/CO LK

  1   2   3   4


Dovnload 117.58 Kb.