Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Access Bijkomende mogelijkheden bij selectiequery's

Dovnload 55.9 Kb.

Access Bijkomende mogelijkheden bij selectiequery'sDatum30.04.2017
Grootte55.9 Kb.

Dovnload 55.9 Kb.

Softwarepakketten: Semester 2

Access

Bijkomende mogelijkheden bij selectiequery's

Rekenveld toevoegen


Waarvoor? Een tabel met berekende waarden weergeven.

Hoe? Kolomnaam: [Veldnaam] operator constante

Voorbeeld: Je wil een tabel met de verkoopprijzen. De verkoopprijs is 30 % meer dan de aankoopprijs.SQL-Code:

SELECT [Aankoopprijs]*1,3 AS Verkoopprijs


FROM tblProducten;

Unieke waarden


Waarvoor? Dubbele waarden uit een lijst verwijderen.

Hoe? Activeer het Eigenschappenvenster in het tabblad Ontwerpen.

Voorbeeld: Je wil alle klanten uit een bepaalde gemeente.

SQL-Code:

SELECT DISTINCT Gemeente


FROM tblKlanten;

TOP-waarden


Waarvoor? Hoogste of laagste waarden weergeven.

Hoe?
TOP-waarde instellen:

Tabel sorteren:Voorbeeld: Je wil de 5 goedkoopste producten uit je assortiment.

SQL-Code:

SELECT TOP 10 Productnummer, Productnaam, PrijsPerEenheid


FROM tblProducten
ORDER BY PrijsPerEenheid ASC;

Parameterquery


Waarvoor? Waarde ingeven bij weergeven tabel.

Hoe? [Tekst te zien bij weergeven query]

Voorbeeld: Je wil alle 'computers' uit je assortiment.

Jokertekens


Waarvoor? Als we niet zeker zijn van schijfwijze van tekst of getallen in een veld.

Hoe?
Asterix (*) -> tekenreeks
Vraagteken (?) -> 1 letter/cijfer

Voorbeeld: Alle klanten waarvan de naam beginnen met Jan: Like "Jan*"

Query met meerdere tabellen


Waarvoor? Informatie analyseren uit meerdere tabellen

Hoe? Via relaties tussen tabellen. (Tabblad Hulpmiddelen voor databases)

Voorbeeld: Je wil alle Resultaten (tblResultaten) van elk Vak (tblVakken) voor elke student (tblStudenten).

SQL-Code:
SELECT tblStudenten.Naam, tblStudenten.Voornaam, tblVakken.Vak, tblResultaten.Score, tblResultaten.Beoordeling
FROM tblVakken INNER JOIN (tblStudenten INNER JOIN tblResultaten ON tblStudenten.studentID = tblResultaten.studentID) ON tblVakken.vakID = tblResultaten.vakID;

Totaalrij toevoegen


Waarvoor? Berekeningen van gegevens. (Som, gemiddelde, hoogste waarde, laagste waarde, ...)

In gegevensbladweergave


In ontwerpweergave
Voorbeeld: Gemiddelde resultaten van een klas.

SQL-Code:
SELECT Avg(Score) AS Klasgemiddelde
FROM tblResultaten;

Groeperen


Waarvoor? Samenvoegen van records en binnen een groep records acties ondernemen (som, gemiddelde, ...)

Hoe? Group by

Voorbeeld: Bereken het klasgemiddelde per vak.

SQL-Code:
SELECT vakID, Avg(Score) AS Klasgemiddelde
FROM tblResultaten
GROUP BY vakID;

Totaalquery met selectievoorwaarden


Waarvoor? Een selectie maken in een totaalquery

Hoe? Criteria opgeven bij een totaalquery

Voorbeeld: Toon het klasgemiddelde waar het vakID 1 is (1 = Wiskunde ;p)

SQL-Code:
SELECT vakID, Avg(Score) AS Klasgemiddelde
FROM tblResultaten
GROUP BY vakID
HAVING vakID=1;

Kruistabelquery


Waarvoor? Horizontaal en verticaal groeperen. (Vgl met Excel)

Hoe?

 • Via Wizard (wordt hier niet samengevat omdat ik te lui ben om screenshots te maken)

 • Via een queryontwerp:= Rijkop = Kolomkop = Waarden


(SELECT) (PIVOT) (TRANSFORM)Voorbeeld: Je wil het aantal producten per categorie per firma.

SQL-Code:
TRANSFORM Count(tblProducten.Productnummer) AS AantalVanProductnummer
SELECT tblLeveranciers.Firmanaam
FROM tblLeveranciers INNER JOIN (tblCategorieën INNER JOIN tblProducten ON tblCategorieën.Categorienummer = tblProducten.Categorienummer) ON tblLeveranciers.LeveranciersID = tblProducten.Leveranciersnummer
GROUP BY tblLeveranciers.Firmanaam
PIVOT tblCategorieën.Categorienaam;

Actiequery's


Blaah, je moet et mo leern ut junder cursus xD Da stik hierboven et mi 4 uur van min leevn gekost -.-'

Formulieren

Rapporten

Opmaken van formulieren en rapporten

Schakelbord

Exporteren

Importeren

Infolabels

HTML & CSS

Definities (in een leuke tekst om het leren wat aangenamer te maken)


Een statische website toont informatie over een bepaald onderwerp. De gebruiker kan hier niet veel meer mee doen dan deze te bekijken.
Bij een dynamische website kan de gebruiker zelf gegevens invoeren en de informatie beïnvloeden.
Je computer is bij het surfen een client.
Een browser ontvangt de HTML-code van je computer. Door de jaren heen zijn er verschillende HTML-standaarden geweest. Deze werden bepaald door het W3C (World Wide Web Consortium).
De omzetting van een domeinnaam (vb: google.be) naar een IP-adres (74.125.77.147) wordt gedaan via een DNS-server.
Een website bevindt zich op een webserver.
Zorg bij het maken van je website dat deze compatibel is met de meeste clients (verschillende beeldschermgroottes, verschillende browsers, verschillende besturingssystemen).

Een website kun je valideren via een tool van het W3C. Deze kun je vinden op http://validator.w3c.org/.HTML-codes bestaan uit en
en wordt opgeslagen met de extentie .htm of .html.
Er zijn 2 soorten tags:

 • inhoud

 • (= 'afkorting' van )

In de tags kunnen attributen en waarden voorkomen ().
Er zijn 2 verschillende types elementen:

 • Block-level: beginnen met een nieuwe regel

 • Inline: beginnen niet met een nieuwe regel

Tegenwoordig wordt HTML enkel gebruikt voor de inhoud van de webpagina. Voor de opmaak wordt CSS gebruikt.

CSS werd ingevoerd om de opmaak te verzorgen op een website. Het maakt gebruik van stijlen die op verschillende manieren kunnen worden geïmporteerd:

 • inline ()

 • embedded (bovenaan de pagina tussen )

 • extern (in een apart document die aangegeven wordt via ).

Een stijlregel bestaat uit 2 delen: de selector (bepaalt op welke onderdelen de instructies van toepassing zijn) en een of meerdere declaraties (bepalen hoe onderdelen moeten worden weergegeven).

selector declaraties (met eigenschappen en waardes)
h1 {color: blue; font-size: 12px; }

Een selector kan een HTML-tag, een klasse of een id zijn. Ook kun je combineren. Zo kun je bvb uit een tabel met klasse 'tabel' de achtergrondkleur van de inhoud veranderen: .tabel td { }). Een klasse wordt aangegeven met een . vooraan terwijl een id vooraan een # heeft. In de HTML-tag kun je ze als volgt toepassen:


class="klassenaam"> en id="idnaam">
Let op: een id kan je slechts 1 keer per pagina opgeven.

Een commentaarregel kan als volgt worden ingegeven:


/* Commentaar */

Cascading komt van cascade en betekend waterval. CSS heeft een watervaleffect. Bij CSS geldt steeds de regel: 'de opmaak die het dichtste bij de betrokken tekst staat wordt laatst toegepast'. Zo heeft een embedded-stijl 'voorrang' op een extern stijlblad en heeft een inline-stijl nog eens 'voorrang' daarop.

Bij CSS-elementen worden vaak de woorden parent en child gebruikt. Een voorbeeld ter illustratie:


Google is your solution ;) • Ohai


Hierbij is


een parent van en een child van
. Je kunt ook ancestor (voorouder) of descendant (nakomeling) zijn. Zo is
 • een descendant van
  en
  een ancestor van
 • . Deze relaties kun je mooi weergeven in een blockdiagram of een boomstructuur.


 • Deze relaties
  zorgen ervoor dat iets geërfd kan worden. Zo kan er een selector 'body' zijn die font-size: 20px; heeft. Dan worden alle tags tussen die body (zoals een p-tag) opgemaakt in dezelfde stijl. Dit kun je dan veranderen door bvb een p-tag font-size: 12px; mee te geven zodat de tekst in die alinea weergegeven wordt met een lettergrootte van 12px.

  Het

  -element (division) werdeeld de inhoud van een website in afzonderlijke delen. Het is een block-line-element.


  Het -element lijkt erg op het
  -element en wordt eveneens gebruikt om de inhoud in delen op te splitsen. Het grote verschil is echter dat het een inline-element is.

  Kleuren worden in CSS aangegeven via het RGB-model (rood, groen, blauw).


  Afkortingen


  Afkorting

  Volledige benaming

  HTML

  HyperText Markup Language

  XML

  eXtensible Markup Language

  XHTML

  eXtensible HyperText Markup Language

  DTD

  Document Type Definition

  CSS

  Cascading Style Sheets

  HTTP

  HyperText Transfer Protocol

  wysiwyg

  WhatYouSeeIsWhatYouGet

  HTML-tags


  Tag

  Betekenis

  Type  Aangeven dat je document een XML-document is
  "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR
  /xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

  Aangeven welke (X)HTML er gebruikt wordt
  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  xml:lang="en">

  Hoofdelement op de pagina


  Alles tussen deze tags bevat informatie over de website

 • Access Bijkomende mogelijkheden bij selectiequerys
 • Query met meerdere tabellen
 • In ontwerpweergave
 • Totaalquery met selectievoorwaarden
 • Actiequerys Blaah, je moet et mo leern ut junder cursus xD Da stik hierboven et mi 4 uur van min leevn gekost -.- Formulieren Rapporten
 • Definities (in een leuke tekst om het leren wat aangenamer te maken)

 • Dovnload 55.9 Kb.