Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Actielijst: bijgewerkt op 11 juli 2016

Dovnload 7.78 Kb.

Actielijst: bijgewerkt op 11 juli 2016Datum31.07.2017
Grootte7.78 Kb.

Dovnload 7.78 Kb.

Actielijst: bijgewerkt op 11 juli 2016.

Alle al afgewerkte actiepunten zijn weggelaten, maar we nummeren gewoon door.


 1. Elzenhoekpark: ivm wateroverlast heeft gemeente de grond dit najaar
  omgewoeld. Gemeente kan verder geen actie ondernemen.
  Regenval was afgelopen weken wel extreem. 1. Groen Paganinistraat: Wachten op definitieve plannen rond winkelcentrum. Tot die tijd wordt huidige groenvoorziening gehandhaafd. 1. Elzenhoekpark: Niet alle bomen blijken dood te zijn. De bomen die echt dood zijn, zullen in voorjaar vervangen worden.
  Bij controle blijkt er toch nog een aantal bomen dood te zijn.
  Deze zullen alsnog vervangen worden. 1. Groenstrook Wagenaarstraat tussen woningen en water: kijken of we daar een “zelfwerkzaamheidsproject” van kunnen maken.
  Bart zal bewoners benaderen om mee te helpen de strook op te knappen.
  Gebiedsbeheerder staat positief tegenover dit idee.
  We wachten op voorstellen tot aanpassing vanuit bewoners.
  Bewoners hebben in overleg al wat zaken aangepakt. 2. Groot onderhoud speelterreinen: inventarisatie loopt. Daarna wordt bekeken welke met het beschikbare budget aangepakt kunnen worden. 3. Bewoners Vivaldistraat hebben verzoek tot aanpassing openbare ruimte ingediend. Alle voorgedragen opties zijn zeer uitgebreid bekeken.
  Wijkraad is samen met gebiedsbeheerder tot conclusie gekomen dat uitbreiden van parkeerplaatsen niet haalbaar is en geen oplossing geeft.
  Fietssluis is geplaatst. Alhoewel bewoners erbij betrokken waren helaas niet op de aangevraagde plaats. 4. Bewoner Listzgaarde heeft aandacht gevraagd voor snelheid en drukte in deze woonstraat. Gemeente heeft toegezegd apparatuur te plaatsen om snelheid en intensiteit van verkeer te meten.
  Uitslag geeft voor gemeente vooralsnog geen reden tot nemen maatregelen. 5. Toestand van wandelpaden in groenstrook tussen spoor en Albarastraat/Treubstraat is in slechte staat. Gemeente heeft hiervoor speciale aandacht gevraagd bij inventarisatie en planning asfalteringswerkzaamheden 2017. Grootste knelpunten zijn al aangepakt.

 6. Groenstrook tussen speelplek en garages in Albardastraat zal verbeterd worden. 7. Bewoners hebben opmerkingen gemaakt over vervangen bankje op hondenlosloopterrein Bilderdijkstraat. Door misverstand was er een ander bankje geplaatst. Ondertussen is tot volle tevredenheid van bewoners het bankje weer vervangen. 8. Boom op stoep in Aalbersestraat; Daar er onvoldoende ruimte is voor rolstoelgebruikers en kinderwagens om via stoep weg te vervolgen. moeten zij noodgedwongen via rijbaan. Gebiedsbeheerder gaat samen met buurtbewoners situatie ter plekke bekijken. 9. Er wordt aandacht gevraagd voor slechte straatverlichting en gevaarlijk weggedrag in Paganinistraat. Toelichting geeft aan dat verlichting aan alle eisen voldoet. Gebiedsbeheerder neemt contact met melder op over verkeer.


IUP-projecten

 1. Wijkraad volgt ontwikkelingen rond winkelcentrum Ruwert.

 2. Iemhof: College heeft besloten over te gaan tot nieuwbouw. De komende tijd zal er overleg plaatsvinden voor verder uitwerking en opstellen van programma van eisen.

 3. Snelfietsroute De Bosch-Oss: deze zal in 2016 aangelegd worden.
  Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond, alleen lichtmasten moeten nog geplaatst worden. Opmerkingen van wijkbewoner zijn met aannemer besproken en er wordt aan oplossingen gewerkt.

 4. Aanpassing hofjes Wagenaarstraat: werkzaamheden zijn gestart.
  In verband met faunawet liggen werkzaamheden tijdelijk stil.
 • Bij controle blijkt er toch nog een aantal bomen dood te zijn. Deze zullen alsnog vervangen worden.
 • We wachten op voorstellen tot aanpassing vanuit bewoners. Bewoners hebben in overleg al wat zaken aangepakt.
 • Fietssluis is geplaatst. Alhoewel bewoners erbij betrokken waren helaas niet op de aangevraagde plaats.
 • Uitslag geeft voor gemeente vooralsnog geen reden tot nemen maatregelen.
 • Groenstrook tussen speelplek en garages in Albardastraat zal verbeterd worden.
 • Boom op stoep in Aalbersestraat;
 • IUP-projecten

 • Dovnload 7.78 Kb.