Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aditya (Sun) Om Adidevata Prathyadidevata Sahitaaya Aadityaya Namaha Om Ashwadhwajaya Vidmahe Paasha Hasthaya Dheemahi Thanno Soorya Prachodayath Angaaraka (Mars)

Dovnload 8.17 Kb.

Aditya (Sun) Om Adidevata Prathyadidevata Sahitaaya Aadityaya Namaha Om Ashwadhwajaya Vidmahe Paasha Hasthaya Dheemahi Thanno Soorya Prachodayath Angaaraka (Mars)Datum25.07.2017
Grootte8.17 Kb.

Dovnload 8.17 Kb.Aditya (Sun)

Om Adidevata Prathyadidevata Sahitaaya Aadityaya Namaha

Om Ashwadhwajaya Vidmahe Paasha Hasthaya Dheemahi

Thanno Soorya Prachodayath


Angaaraka (Mars)

Om Adidevata Prathyadidevata Sahitaaya Angaarakaaya Namaha

Om Veeradwajaya Vidmahe Vighna Hasthaya Dheemahi

Thanno Bhauma Prachodayath.Shukra (Venus)

Om Adidevata Prathyadidevata Sahitaaya Shukraaya Namaha

Om Ashwadwajaya Vidmahe Dhanur Hasthaya Dheemahi.

Thanna Shukra Prachodayath


Chandra (Moon)

Om Adidevata Prathyadidevata Sahitaaya Chandraaya Namaha

Om Padmadwajaya Vidmahe Hema Roopaya Dheemahi

Thanna Soma Prachodayath


Budha (Mercury)

Om Adidevata Prathyadidevata Sahitaaya Budhaaya Namaha

Om Gajadwajaya Vidmahe Shuka Hasthaya Dheemahi.

Thanna Budha PrachodayathBrihaspathi (Deva Guru, Jupiter)
Om Adidevata Prathyadidevata Sahitaaya Brihaspathaye Namaha

Om Vrishabhadwajaya Vidmahe Ghrini Hasthaya Dheemahi.

Thanno Guru Prachodayath

Shani (Saturn)
Om Adidevata Prathyadidevata Sahitaaya Shanaischaraya Namaha


Om Kakadwajaya Vidmahe Khadga Hasthaya Dheemahi.

Thanno Manda PrachodayathRahu Gayatri Mantra (Ascending Lunar Node, North)
Om Adidevata Prathyadidevata Sahitaaya Raahave Namaha


Om Nagadwajaya Vidmahe Padma Hasthaya Dheemahi.

Thanno Rahu PrachodayathKethu (Descending Lunar Node, South)
Om Adidevata Prathyadidevata Sahitaaya Kethubhyo Namaha


Om Ashwadwajaya Vidmahe Shoola Hasthaya Dheemahi.

Thanna Ketu Prachodayath

  • Angaaraka (Mars)
  • Chandra (Moon)
  • Brihaspathi (Deva Guru, Jupiter)
  • Rahu Gayatri Mantra (Ascending Lunar Node, North) Om Adidevata Prathyadidevata Sahitaaya Raahave Namaha

  • Dovnload 8.17 Kb.