Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Adventsviering Schoenendoos project

Dovnload 21.65 Kb.

Adventsviering Schoenendoos projectDatum31.10.2018
Grootte21.65 Kb.

Dovnload 21.65 Kb.

Adventsviering Schoenendoos project
(Voorbeeld van een Woord- en gebedsviering bij het inleveren van de gevulde schoenendozen voor kinderen in arme landen, zie www.actie4kids.nl)Openingslied:

Adventslied: Het is weer zover (samenzang)


Kruisteken
Korte uitleg betekenis Adventskrans en 1 kind vragen om de eerste kaars te ontsteken
Openingsgebed (door een kind)

Goede God, wij zijn hier bij elkaar gekomen om samen te zingen, te bidden en naar U te luisteren. Wij gaan allemaal op weg naar Kerstmis en dan vieren we dat Jezus is geboren. Help ons een plekje voor Hem vrij te maken in ons leven.


Gedicht

(door 4 kinderen met een brandende kaars in de hand voor laten lezen)
Er brandden eens vier kaarsen…

De eerste zei:

‘Ik ben de vrede.

Als je om je heen kijkt,

kun je het me niet

kwalijk nemen dat ik uitdoof.’

Haar vlammetje werd kleiner

tot de kaars niet meer brandde.


De tweede kaars zei:

‘Ik ben het vertrouwen.

Meestal kan je me missen.

Het heeft geen zin dat ik

nog verder blijf branden.’

Toen ze stopte met praten,

blies een zachte wind haar uit.
Toen sprak de derde kaars:

‘Ik ben de liefde.

De mensen zien niet meer

naar me om.

Ze vergeten zelfs om van

hun medemens te jouden.’

Ze wachtte niet langer en doofde uit.
Een kind zag de drie gedoofde kaarsen.

‘Waarom branden jullie niet meer?’

Vroeg het en begon te huilen.

Toen zei de vierde kaars:

‘Je moet niet huilen. Ik brand nog.

Ik kan alle kaarsen weer opnieuw aansteken.

Ik ben de hoop!
Lied schoenendoos

(samenzang)Leer ons om te delen

Intussen komt er uit iedere groep een kind met een schoenendoos naar voren.

Dozen worden op het priesterkoor gezet.
Zegengebed over de dozen en vooral de kinderen die ze gaan ontvangen
Verhaal

(door kind of leerkracht)

In het jaar 317 wordt er in Hongarije een jongetje geboren en hij ontvangt de naam: Maarten. Zijn vader is een heel belangrijke soldaat in het Romeinse leger. Hij droomt ervan dat zijn zoon op een dag ook soldaat zal worden. De vader en moeder van Maarten geloven niet in Jezus en laten hun kind ook niet dopen. Als kind ontmoet Maarten wel eens christenen en hij wil graag meer over Jezus te weten komen. Maar als hij 15 jaar is, zegt zijn vader dat hij ook soldaat in het Romeinse leger moet worden. Maarten gehoorzaamt zijn vader ook al wil hij zelf liever iets anders gaan doen. Drie jaar later is hij in Italië wanneer hij een oproep van de keizer ontvangt. De keizer beveelt hem om met zijn soldaten naar Frankrijk te gaan. Daarvoor moeten de soldaten op hun paarden wekenlang door het winterse weer en de gure wind reizen. Gelukkig heeft Maarten een mooie, warme mantel en een goede helm om hem tegen de kou te beschermen. Na lange tijd komen ze uitgeput aan bij de stad Amiens. Daar zit bij de stadspoort een naakte bedelaar te bibberen van de kou. De voorbijgangers trekken zich niets van hem aan en lopen gewoon met een boog om hem heen de stad in. Maar Maarten ziet de arme man wel en krijgt medelijden. Hij trekt zijn glimmende zwaard uit de schede en snijdt zijn rode mantel doormidden. De ene helft slaat hij bij de bedelaar om en de andere helft houdt hij zelf. De soldaten die zien wat hij doet, lachen hem uit om zo’n dwaze actie. Maar Maarten heeft ’s nachts een wonderlijke droom. In zijn droom ziet hij Jezus die de afgescheurde mantelhelft in de hand houdt. Maarten hoort Jezus zeggen: “Jij hebt Mij met deze mantel bedekt.” Dan voelt Maarten diep in zichzelf dat hij echt bij Jezus wil horen. Hij stopt met zijn militaire loopbaan en laat zich dopen. Later wordt hij een geliefde bisschop.


Lied (samenzang) Je wereld delen
Evangelie

(uit Marcus 12, 41-44, staat in evangelieboek voor kinderen op blz. 275)


Alleluia. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Alleluia.
Op een dag ging Jezus tegenover de offerkist zitten.

Hij keek toe, hoe het volk kopergeld erin wierp.

Heel wat rijke mensen lieten er veel in vallen.

Er kwam ook een arme weduwe.

Zij wierp er twee penningen in,

die samen de waarde hadden van een cent.

Nu riep Hij de leerlingen bij zich en zei:

“Luister, wat Ik jullie zeg:

die arme weduwe heeft meer geofferd

dan alle anderen die iets in de offerkist wierpen.

Iedereen wierp er iets in van zijn overvloed.

Maar zij offerde van haar armoede

alles wat ze bezat,

al het geld waarvan ze moest leven.”


Zo spreekt de Heer.
Uitleg/overweging
Voorbede (door 6 kinderen, ze mogen de voorbede zelf nog afmaken)
Allen antwoorden na iedere voorbede:

Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.


1. God, wij bidden voor alle kinderen die onze dozen zullen ontvangen dat...

... Laat ons bidden.


2. Vader in de hemel, wij bidden voor alle kinderen op onze school dat...

... Laat ons bidden.


3. God, wij bidden voor onze leerkrachten en ouders dat...

... Laat ons bidden.


4. Goede God, wij bidden voor de situatie in ons land dat...

... Laat ons bidden.


5. Heer God, wij bidden voor alle zieke mensen dat...

... Laat ons bidden.


6. God, nu het bijna Sinterklaas is bidden wij voor kinderen die geen cadeautjes kunnen krijgen dat ...

... Laat ons bidden.


Onze Vader (samen bidden)
Zegen(gebed)
Slotlied (samenzang, Wil je wel geloven dat het groeien gaat)


  • Openingsgebed
  • Uitleg/overweging Voorbede
  • Onze Vader

  • Dovnload 21.65 Kb.