Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Afkoppelproject Basielhof Lavendelhof

Dovnload 6.09 Kb.

Afkoppelproject Basielhof LavendelhofDatum05.12.2018
Grootte6.09 Kb.

Dovnload 6.09 Kb.

Afkoppelproject Basielhof - Lavendelhof


Inloopavond woensdag 22 september 2010 van 19.00 tot 21.00 uurbasisschool ‘De Hobbit’, Kruidenlaan 32
De gemeente Oosterhout organiseert op woensdag 22 september aanstaande een inloopbijeenkomst over het afkoppelen van het regenwater van het gemengde rioleringsstelsel in het gebied Basielhof en Lavendelhof. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst zal van 19.00 tot 21.00 uur worden gehouden in basisschool De Hobbit, Kruidenlaan 32.

Gedurende de avond kunt u het gehele uitvoeringsplan van het project bekijken. Het voorlopig ontwerp van de riolering en de aanpassingen van wegen en groen staan hierop uitgewerkt.

Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden en om toelichting te geven. U kunt de bijeenkomst op een door uzelf gekozen moment bezoeken.
Toelichting afkoppelen

De gemeente gaat het gemengde rioleringsstelsel wijzigen in een gescheiden stelsel. Het huishoudelijk afvalwater zal gescheiden worden van het regenwater door middel van een aparte riolering. Om het afkoppelen te realiseren moet, naast de bestaande riolering, een tweede riolering voor het regenwater worden aangelegd. Om het water in uw straat zo goed mogelijk te kunnen scheiden, zou ook de afvoer van uw dakgoot aangesloten moeten worden op het nieuwe regenwaterriool.
Voordelen

Een extra riool geeft meer afvoercapaciteit, waardoor de kans van water op straat, in de tuin en in de kruipruimte aanzienlijk minder wordt. Door het afkoppelen wordt de waterkwaliteit in de watergangen verbeterd, doordat minder vuilwater uit de riolering overstort. Ook wordt het rendement van de waterzuivering verhoogd, omdat het rioolwater minder regenwater bevat.
Planning

Bewoners wordt gevraagd mee te werken aan het project. Na het verwerken van de aanvragen, reacties en opmerkingen op het voorlopig ontwerp zal het definitief ontwerp in november door het college van Burgemeester en Wethouders worden vastgesteld.

Vervolgens zal na de besteksvoorbereiding de uitvoering in maart 2011 kunnen starten.

  • Inloopbijeenkomst
  • Toelichting afkoppelen

  • Dovnload 6.09 Kb.