Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Afkortingen: ccd: grafische chip ccd-pu: ccd-processing unit puo: Processing Unit Output B: bekledingsgraad t: tijd sp: setpoint spstand standaard setpoint pi: personal input Wpi: Gewicht van pi co: Controller output Fikkie: De bierbot

Dovnload 18.98 Kb.

Afkortingen: ccd: grafische chip ccd-pu: ccd-processing unit puo: Processing Unit Output B: bekledingsgraad t: tijd sp: setpoint spstand standaard setpoint pi: personal input Wpi: Gewicht van pi co: Controller output Fikkie: De bierbotDatum14.04.2017
Grootte18.98 Kb.

Dovnload 18.98 Kb.afkortingen:

CCD: grafische chip

CCD-PU: CCD-processing unit

PUO: Processing Unit Output

B: bekledingsgraad

t: tijd


SP: setpoint

SPstand standaard setpoint

PI: personal input

Wpi: Gewicht van PI

CO: Controller output

Fikkie: De bierbottoelichting:
In het kort:

De setpoint (temperatuur) van de airco wordt bepaald door zaken als de bekledingsgraad, frequentie van bestellen en de voorkeur van de klant. Drinkt de klant te weinig of heeft weinig kleding aan dan gaat de temperatuur omhoog.

De airco zelf kan een standaard airco zijn, zolang de setpoint digitaal danwel analoog veranderd kan worden.

Tevens wordt het comfort van de stoelen door dit systeem bepaald. Als een klant te weinig of in het geheel niet besteld neemt het comfort langzaam af. De stoelen zijn harde platen met als bekleding een kunstof en tussen de bekleding en de platen zit een vloeistof met hoge viscositeit (soort waterbed zeg maar). De vloeistof is verdeeld over vakken die vorm geven aan de stoel. De vloeistof kan er gedeeltelijk uit en in gepompt worden.


parameters die de setpoint van de airco bepalen:

De bekledingsgraad (B) van de klant wordt berekend door de CCD-PU die zijn beelden van de CCD-chip krijgt. Hoe groter de bekledingsgraad des te minder invloed heeft deze op de setpoint. De setpoint wordt door de controller bepaald:


SP=SPstand + (1-B) waarbij B waarden kan aannemen tussen 0 en 1
De Personal Input (PI) is de wens van de klant. Wil deze de temperatuur iets omhoog dan zorgt de controller daarvoor. Maar als de klant enige tijd niets besteld heeft dan wordt de wens van de klant minder goed verwerkt. Dit invloed van de klant wordt bepaald door de parameter Wpi.

In formule:

SP = SPstand + (PI*Wpi) waarbij Wpi waarden kan aannemen tussen de 0 en 1
De tijd die verstreken is tijdens de laatste bestelling is van invloed op de Wpi:
Wpi = 1-tijdsfactor*tijd waarbij de tijdsfactor eventueel instelbaar is door de kroegeigenaar
Tenslotte is er nog de tijd(t) zelf van invloed. Hoe langer het gelden is dat iemand besteld heeft des te warmer wordt het:
SP = SPstand + t*tijdsfactor
De stoelpompen worden aangestuurd door de controller.
CO = t*tijdsfactor waarbij de controlleroutput tussen de 0 en 100% kan liggen
De sturende unit: de fase schakelaar.

De fase-schakelaar beslist in feite welke parameters een rol spelen in een bepaalde fase.

Er zijn 5 fasen.
Fase 1: de introductie fase. De klant heeft net zijn jas in de garderobe gehangen of komt net van de dansvloer. De setpoint van de airco is standaard laag. Deze fase duurt 5 minuten.

Fase 2: de tweede introductiefase, maar de setpoint ligt iets hoger. De klant heeft de tijd om iets te bestellen en kan de airco iets hoger zetten. Duurt 5 minuten.

Fase 3: minimal control fase. De klant kan van alle gemakken genieten want hij heeft net besteld. Duurt 20 minuten.

Fase 4: full control fase: De invloed van de klant neemt af en het wordt steeds warmer en de stoelen steeds oncomfortabeler. Setpoint gaat naar een maximale waarde.

Fase 5: overgangsfase: Wanneer er net een bestelling is gedaan wordt gedurende deze fase de stoelen weer comfortabeler en de temperatuur zakt naar de standaard setpoint.
De fasescakelaar geeft aan de controller door welke parameters meegenomen moeten worden in de berekening en stelt de t weer op 0 als er net besteld is.
In schema :

(een plusje betekend dat de parameter meegenomen wordt in de berekening van de setpoint)


duur (min)

Bekledingsgraad

PI

Wpi

t

fase 1

5

+

+

-

-

fase 2

5

+

+

-

-

fase 3

20

+

+

-

-

fase 4

-

+

+

+

+

fase 5

5

+

+

-

-


Op zijn beurt wordt de fase schakelaar aangestuurd door het bierglas. Een leeg bierglas vertelt de faseschakelaar dat er besteld moet worden. Gebeurd dat niet binnen 5 minuten dan gaat onverbiddelijk fase 4 in. Ook wordt de fase schakelaar bestuurd door de CCP-PU, die de schakelaar vertelt of er klanten zijn gaan zitten of weg zijn gegaan.

  • De sturende unit: de fase schakelaar.

  • Dovnload 18.98 Kb.