Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Afstudeeronderzoek en Stappenplan adviseur

Dovnload 81.72 Kb.

Afstudeeronderzoek en Stappenplan adviseurDatum31.10.2018
Grootte81.72 Kb.

Dovnload 81.72 Kb.

Competent adviseren Noordhoff Uitgevers bv

Afstudeeronderzoek en Stappenplan adviseur

Het stappenplan adviseur uit hoofdstuk 3 is met een paar kleine aanpassingen uitstekend bruikbaar bij een afstudeeronderzoek van een student. Immers als student moet je aan het eind van je opleiding blijk geven in staat te zijn min of meer een zelfstandig een onderzoek uit te voeren op je vakgebied. De uitvoering van dit onderzoek en de eventuele invoering van de resultaten vormen een adviestraject, waarbij de student de rol van adviseur heeft.


De verschillen tussen een ‘normaal‘ adviestraject en een afstudeer adviestraject zijn:

 1. Er is een extra Stap 0 Vinden van je afstudeerbedrijf of -instelling. Vaak is dat een soort sollicitatie.

 2. Je stelt vooraf vast wat de eisen van je opleiding zijn voor je afstudeeronderzoek.

 3. Meestal is er geen sprake van een offerte (zoals in Stap 3), maar moet je wel een afstudeervoorstel schrijven.

 4. Het afstudeeronderzoek moet niet alleen goedkeuring hebben van het bedrijf of de instelling, maar ook van je opleiding. Vergelijk dit maar met de acceptatie van een ‘offerte’.Je kunt bij een afstudeertraject het boek ‘Competent adviseren’ en genoemd stappenplan gebruiken.

Stappenplan Adviseur

Afstudeeronderzoek
0. Zoek afstudeerplaats
 1. Stel vast wat de opleidingseisen zijn voor een afstudeeronderzoek.
 1. Houden intake


 1. Schrijven afstudeervoorstel
  Goedkeuring afstudeervoorstel
  Een offerte alleen als het een commerciële activiteit is van je opleiding.
 1. Houden kort vooronderzoek
  (eventueel)
 1. Opstellen Plan van Aanpak


 1. Uitvoeren onderzoek


 1. Analyse


 1. Schrijven afstudeerrapport
  Afstudeerpresentatie
 1. Valt eventueel buiten de afstudeeropdracht
 1. Valt eventueel buiten de afstudeeropdracht


Afstudeergegevens1. Persoonlijke gegevens


Naam student
E-mail

Studentnummer
Studierichting

Adres
Postcode & plaats
Telefoon
Interesse
Startdatum onderzoek
Einddatum onderzoek2. SollicitatieContactenlogboek met afstudeerbedrijven

Datum

Bedrijf

Contactpersoon

Soortcontact *

* brief, telefoon, bezoek, mail.
3. Afstudeeronderzoek

Gegevens afstudeerbedrijf

Naam
Adres
Postcode en plaats
Homepagina

Algemeen telefoon
Fax

Soort bedrijf
Aantal werknemers

Contactpersoon
- Telefoon

- Functie
- E-mailOnderwerp van het onderzoek (afstudeervoorstel tevens inleveren)

Korte beschrijving van het onderzoek

Begeleider bedrijf

E-mail

Voorkeur docent
Afstudeervoorstel
4. Onderdelen van het afstudeervoorstel
Korte beschrijving van het bedrijf

Type bedrijf, branche, geleverde producten of diensten, primaire proces, vestigingsplaats(en), omvang, aantal werknemers, positie in de branche, nieuwe ontwikkelingen in de branche enzovoorts.


Achtergronden van het onderzoek

Waarom vindt het onderzoek plaats? Wat zijn eerdere, gerelateerde onderzoeken?


Doelstelling van het onderzoek

Wat wil men met het onderzoek bereiken? Probeer dit SMART te definiëren!


Voorlopige probleemstelling van het onderzoek

Een probleemstelling kan als vraag worden geformuleerd (inclusief vraagteken).
Op welke vraag/vragen wil je een antwoord geven? Je rapport zal een antwoord moeten bevatten op de vraag die bij de probleemstelling is gesteld.Eisen van de opleiding

Leg uit waarom je vindt dat het afstudeeronderzoek past bij jouw opleiding.


Onderzoeksopzet/aanpak

Hoe denk je (globaal) het onderzoek te gaan aanpakken. Wat is (voorlopig) de te volgen werkwijze? Geef dit stapsgewijs aan.


Te gebruiken literatuur

Welke literatuur denk je te gaan gebruiken? Het gaat hier niet om de standaard leerboeken, maar om andere bronnen die je voor je onderzoek denkt te gaan gebruiken.


5. Goedkeuring afstudeeronderzoek

Naam

Datum

Paraaf

Advies kerndocent


Goedkeuring hoofd opleiding6. AfhandelingVoldaan aan afstudeernorm


Aantal studiepunten:

Datum:

Docentbegeleider
Akkoord AfstudeercoördinatieAuteurs: Roel Grit, Marco Gerritsma www.competentadviseren.noordhoff.nl

 • Stappenplan Adviseur Afstudeeronderzoek
 • 2. Sollicitatie
 • Gegevens afstudeerbedrijf
 • Onderwerp van het onderzoek (afstudeervoorstel tevens inleveren)
 • Begeleider bedrijf

 • Dovnload 81.72 Kb.