Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Afstudeerrichting: Sociaal Agogisch Werk, optie Maatschappelijke Advisering

Dovnload 327.59 Kb.

Afstudeerrichting: Sociaal Agogisch Werk, optie Maatschappelijke AdviseringPagina1/14
Datum12.05.2019
Grootte327.59 Kb.

Dovnload 327.59 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Afstudeerrichting: Sociaal Agogisch Werk, optie Maatschappelijke Advisering.

De knelpunten van Antwerpse Moskeeën;


stand van zaken en uitdagingen in hun organisatorische

en administratieve structuur.

scriptie van

Hafsa Oulad Si M’Hamed


  1. Voorwoord


Voor de realisatie van dit werk heb ik hulp en steun van meerdere personen nodig gehad.

Bijgevolg zou ik hen via deze weg willen bedanken.
In de eerste plaats wil ik de Integratiedienst, meer bepaald de dienst Diversiteit en Gelijke Kansen, bedanken voor de leuke en boeiende werkervaring die ik bij hen heb kunnen opdoen.

Mede dankzij hen kon ik dit boeiend onderwerp bestuderen.

In het bijzonder dank ik ook mijn ouders voor de steun die ze mij gegeven hebben tijdens deze periode.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die mij op een of andere manier geholpen heeft bij het verwezenlijken van deze thesis.

Hafsa Oulad Si M’ Hamed Juni 2007.

Inhoudsopgave


Hoofdstuk 1 : Voorwoord 4

Inleiding 5

Hoofdstuk 1 : Voorstelling moskeeën 8

Hoofdstuk 2 : Plaatselijke geloofsgemeenschap (PGG) 21

Hoofdstuk 3 : Erediensten 23

Hoofdstuk 4 : Erkenning Islamitische geloofsgemeenschap 26

Hoofdstuk 5 : Wie is waarvoor bevoegd 28

Hoofdstuk 6 : Het Vlaams Minderhedencentrum en de integratiecentra 29

30

Het Vlaams Minderhedencentrum en de integratiecentra hebben een ondersteuningspakket ontwikkeld voor moskeeverenigingen die erkend willen worden als geloofsgemeenschap. 30Hoofdstuk 7 : De Belgische moslimraad 30

Hoofdstuk 8 : Aantal moskeebezoeken en gesprekken; belangrijkste knelpunten 32

Hoofdstuk 9 : Knelpunten van de meeste Antwerpse moskeeën samengevat 39

Hoofdstuk 10 : Algemene standpunten van moskeeën 44

Hoofdstuk 11 : Aanbevelingen 47

Hoofdstuk 11 : Conclusies en persoonlijke bedenkingen 51

Bijlagen 54

KANMAZ M. en MOKHLESS F., “Sociaal-cultureel werk in de moskee?”, Vorming, Vaktijdschrift voor volwasseneneducatie en sociaal-cultureel werk, Jg 17 Nr 6, oktober 2002. 57

Literatuurlijst 60Inleiding

De Islam is sinds 1974 één van de zeven erkende godsdiensten of filosofische stromingen in België.

Toch is het proces van de institutionalisering van de moslimeredienst in ons land nog niet voltooid, ook na de verkiezing van de Executieve van de Moslims van België. Tot de belangrijkste kwesties die hangende zijn behoren de financiering van de moskeeën en het statuut en de opleiding van de imams en de leerkrachten Islamitische godsdienst.
De moskee is veel meer dan een gebedsruimte. Een rapport1 geeft aan dat het in de eerste plaats gaat om een polyvalent centrum waar heel uiteenlopende activiteiten plaats kunnen vinden: een koranschool, taalcursussen Arabisch of Turks, een bibliotheek, zetel van het culturele en het verenigingsleven van de gemeenschap, ontvangstruimte of een plaats waar mensen elkaar opzoeken.
In Antwerpen leven ongeveer 55841 moslims, waarvan 34751 Marokkaan zijn.2

Er zijn ongeveer 63 Antwerpse moskeeën, waarvan er 33 arabofoon zijn.3


Gedurende mijn werkstage bij UMIVPA en de integratiedienst heb ik met meer dan 20 Antwerpse moskeeën enige communicatie gehad.
Ik heb bewust de keuze gemaakt om me te beperken tot de Marokkaanse moskeeën en de Turkse moskeeën buiten beschouwing te laten. Onder andere omdat ongeveer de helft van de Turkse moskeeën Diyanet-moskeeën zijn en onder het beheer van de staat Turkije vallen. 4 Het beheer en de coördinatie van de moskeeën in België gebeuren sinds 1982 door de Islamitische stichting Belçika Tu˝ rk Islam Diyanet Vakfı (B.T.I.D.V. ), die gevestigd is in Brussel.5 Bij de Marokkaanse moskeeën is een dergelijk kader (nog) niet voorzien.
Het recent goedgekeurde decreet op de erediensten zou voor de moslimgemeenschap heel wat nieuwe ontwikkelingen moeten teweegbrengen naar erkenning en financiering toe. Deze “inhaalbeweging” voor de moskeeën is gebaat bij een degelijke en gestructureerde informatieverspreiding naar de achterban van de verkozenen en de moskeeën. De regelgeving wordt door de moslimraad in de “Commissie moskeeën” uitgewerkt.

Eerst zal in dit werk de lezer geïnformeerd worden over moskeeën in het algemeen. Hierdoor wordt het wat eenvoudiger om een beter beeld te kunnen vormen van wat moskeeën zijn en hoe ze zich organiseren op bepaalde vlakken. Nadien zal de probleemstelling verdiept worden door zowel theoretische achtergrond als praktijkgerichte observatie.

De probleemstelling gaat vooral over wat er minder goed loopt bij de Antwerpse moskeeën.

Tijdens mijn stage bij UMIVPA (Unie der Moskeeën Islamitische Verenigingen Provincie Antwerpen), heb ik van dichtbij kunnen bekijken wat de knelpunten zijn binnen de organisatie van moskeeën en Islamitische verenigingen. Wat ik in dit onderzoek wil aantonen is waar die knelpunten liggen, wat de oorzaken hiervan zijn en eventueel wat er aan gedaan kan worden om de situatie te verbeteren.


Als slot zal ik een aantal zelfreflecties en aanbevelingen/suggesties formuleren die tijdens mijn ‘zoektocht’ opgedoken zijn. Deze werden gevormd door wat ik heb kunnen waarnemen binnen moskeeën, wat er van gesprekken met moskeebesturen voortvloeide en wat ik denk dat er gedaan kan worden.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  • Voorwoord
  • Inleiding

  • Dovnload 327.59 Kb.