Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Agenda verslag

Dovnload 26.82 Kb.

Agenda verslagDatum30.10.2018
Grootte26.82 Kb.

Dovnload 26.82 Kb.agenda verslag:

Vergadering Werkgroep Erfgoed (27/01/2014)

vergaderdatum:

29/10/2018

voorzitter:

/

verslaggever:

Kim Decombes

aanwezig:

Bert Verbeke, Leo Dirickx, Gust Van Minnebruggen, Aloïs Brosens, Adriaan Bevers, Kris Kenis, Kim Decombes

afwezig met kennisgeving:

     

afwezig zonder kennisgeving:

Wally Schoofs


Vergadering Werkgroep Erfgoed


 • Goedkeuring verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen


 • Collegenota’s erfgoed

Kim bespreekt de collegenota’s met betrekking tot erfgoedonderwerpen die op de vorige vergadering besproken werden:

 1. Parkingplaats Sint-Job-in-‘t-Goor – bunker

Deze bunker wordt behouden en geïntegreerd in de parkeerplaatsen. Bij de bunker wordt een informatiebordje gehangen. Deze tekst werd reeds opgemaakt door Wally Schoofs.

 1. Naamloze waterlopen

De voorstellen van de werkgroep werden aanvaard. Een deel van de Larkendreef krijgt de naam ‘Hertenbos’.

 1. Geschiedschrijving

Hoofdstuk 16: Sint-Job in de 18de eeuw werd afgewerkt en besproken met de werkgroep (Sint-Job)

 1. WO I

Het boek ‘Zimmerman collectie’ is uitgegeven door de provincie Antwerpen en wordt te koop aangeboden bij de dienst vrije tijd. Het zijn twee boeken en de kostprijs bedraagt 30 euro.

 1. Retabel Sint-Michielskerk

Na de aanpassingen aan de verwarming van de kerk werd het paneel opnieuw gerestaureerd.

 1. Open kerkendag

Als proefproject werd er aan de Sint-Leonarduskerk gevraagd om in te stappen in de stichting ‘Open kerkendag’. Dit houdt in dat de kerk er zich toe verbind om: 1. Acht opeenvolgende weken tussen 1 juni en 30 september 3 dagen per week 4 uur open te zijn; 2. Vrijwilligers inzetten op deze dagen; 3. Inventaris op maken; 4. Deelnemen aan het weekend van de Open kerkdag. Dit zou een proefproject zijn om te kijken om de bezoekers dan beter de weg naar de kerk vinden als monument. Kim bespreekt dit verder met de kerkfabriek.

 1. Herdenking WO I

 • Kim legt de brochure van het programma van WO I voor aan de werkgroep.

 • Er werd ook een scholenproject opgestart, maar hiervoor waren slechts twee klassen ingeschreven, waardoor deze activiteit moest afgelast worden.


 • Herdenking WO I

 • De programmafolder wordt overlopen.

 • De inventarisatie oproep was een succes. Vele geïnteresseerd die hun verhaal lieten optekenen en die zelf hun relicten afstonden.
 • Erfgoeddag 2014

Erfgoeddag 2014 gaat door op zondag 27 april van 10 tot 18 uur. Het thema is ‘grenzeloos’. Dit jaar valt de erfgoeddag samen met de opening van het toeristisch seizoen, dus een samenwerking met toerisme wel wenselijk om zo een groter doelpubliek te bereiken. Daarenboven zouden we ook intergemeentelijk samenwerken (onder voorbehoud) met de gemeente Brasschaat. Het idee (nog niet helemaal bevestigd) is dat een fietstocht zou starten aan de ‘tuinen van Jos’ en zo langs oorlogsrelicten van beide gemeenten aankomt aan het Gunfire museum op het militair domein van Brasschaat.
Kim licht toe dat er een tweetal brieven zijn gekomen van inwoners die een verhaal hebben over het oorlogsverleden in het buitenland.

 1. Ludovicus Verdijck

Zijn dochter schreef een brief aan de gemeente over het manuscript dat haar vader had nagelaten. Hij had vragen over mogelijke subsidiëring en neerlegging van de documenten in het archief. In samenspraak met Hans Vanhulle werd beslist om voor te stellen om het archief neer te leggen in het koninklijk museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Om subsidiëring te bekomen voor een eenmalige uitgave kunnen ze te rade gaan bij de instantie ‘kunsten en Erfgoed’.

 1. Tercalavres

Deze mevrouw is in China geboren. Haar vader was afkomstig uit Leuven, haar moeder uit Antwerpen. Zij heeft in een Japans krijgsgevangenkamp gezeten tijdens WO II. Een lotgenoot heeft hierover een boek geschreven. Dat boek werd geschonken aan de gemeente. Kris Kenis heeft dit afgegeven om mee op te nemen in de collectie van de bibliotheek.

 1. Adriaan Bevers vertelt nog over een familie van Rwandese vluchtelingen die nu in de Welkomsstraat (82) wonen (tel 03 313 68 00). Ook zij hebben een heel oorlogsverhaal te vertellen.

Kim zegt dat het misschien toch handig is om eens met Kris van Dijck van de welzijnsdienst samen te zitten om te bekijken of we in het kader van ‘vergelijking WO I’ hier ook een project kunnen doen.
 • Varia

 1. Bert Verbeke licht toe dat SCILA (heemkring Schilde) naar de juiste ligging van het vliegveld hadden gevraagd. Er bestaat een blauwdruk van de tramlijn van 1907 (die er nooit geweest is), waarop dit vliegveld getekend staat.

 2. Adriaan Bevers vertelt dat ze achter de pastorij aan het ontgraven zijn in Sint-Lenaarts. Wat gebeurd er met die graven? Kunnen die worden bijgelegd op het oude kerkhof rond de kerk?

 3. Adriaan Bevers vraagt of de monumenten nog eens opgekuist kunnen worden in de lente. (aan de school, kleipikker, …) • agenda verslag: Vergadering Werkgroep Erfgoed (27/01/2014)
 • Vergadering Werkgroep Erfgoed Overlijden Jef Lowagie Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • Parkingplaats Sint-Job-in-‘t-Goor – bunker
 • Geschiedschrijving Hoofdstuk 16: Sint-Job in de 18 de eeuw werd afgewerkt en besproken met de werkgroep (Sint-Job) WO I
 • Retabel Sint-Michielskerk Na de aanpassingen aan de verwarming van de kerk werd het paneel opnieuw gerestaureerd. Open kerkendag
 • Inwoners met een oorlogsverleden in het buitenland

 • Dovnload 26.82 Kb.