Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Akte van beschuldiging

Dovnload 308.87 Kb.

Akte van beschuldigingPagina1/3
Datum25.10.2017
Grootte308.87 Kb.

Dovnload 308.87 Kb.
  1   2   3

AKTE VAN BESCHULDIGING
De Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Antwerpen heeft, bij arrest van 31 maart 2011, naar het Hof van assisen van de provincie Limburg verwezen om er volgens de wet gevonnist te worden:

JANSSEN Ronald Alain

leraar,


geboren te Boorsem op 6 februari 1971,

wonende te 3500 Hasselt, Zwarte-Brugstraat 4,

Belg

THANS AANGEHOUDENRonald JANSSEN wordt overeenkomstig de artikelen 66, 392, 393 en 394 van het strafwetboek beschuldigd van drie misdaden “MOORD”.
Hij wordt overeenkomstig de artikelen 375 1e, 2e en 3e lid, 376 2e lid, 378, 417 bis 1° en 417 ter 1e lid van het strafwetboek tevens beschuldigd van de misdaad “VERKRACHTING MET FOLTERING”.
Hij wordt overeenkomstig artikel 434 van het strafwetboek beschuldigd van het samenhangend wanbedrijf “WEDERRECHTELIJKE VRIJHEIDSBEROVING”.
Bijgevolg heb ik ondergetekende, substituut-procureur-generaal, deze akte van beschuldiging opgesteld waarbij ik verklaar dat uit de processtukken onder meer de volgende feiten en omstandigheden blijken.

* * * *


Aangifte van de verdwijning van Annick VAN UYTSEL
Op zaterdag 28 april 2007 om 12u49 doet Eddy Van Uytsel uit de Karel Alenlaan 59 te Diest (Kaggevinne) bij de politie te Diest aangifte van de onrustwekkende verdwijning van zijn 18-jarige dochter Annick.

Eddy Van Uytsel verklaart aan de politie dat Annick de avond voordien omstreeks 21u30 thuis met haar fiets vertrokken was om samen met haar vriendinnen Melissa Jennes en Ine Sels naar een fuif te gaan in de Gildenzaal in Schaffen, een deelgemeente van Diest.


Toen Annick om 7 uur 's morgens nog niet thuis was, is haar moeder haar beginnen zoeken maar zonder resultaat. Zij had ‟s morgens nog naar de gsm van Annick gebeld maar er werd niet opgenomen. Toen hij later terugbelde, stond de voicemail op.
Volgens Eddy Van Uytsel ligt het niet in de aard van Annick om zo lang weg te blijven zonder iets te laten weten.
Eddy Van Uytsel had Melissa Jennes ook al gecontacteerd die hem vertelde dat de vriendinnen samen met Annick op de fuif vertrokken waren. Op een gegeven ogenblik zouden ze zich gesplitst hebben en is Annick alleen verder gereden. Ook Melissa zou sindsdien niets meer van Annick gehoord hebben.
Eddy Van Uytsel geeft aan de verbalisant vervolgens ook een beschrijving van zijn dochter, haar kledij en haar fiets van het merk Sao Paulo. Hij bezorgt de politie eveneens het nummer van haar gsm en haar bankkaart.
De lokale politie die de verdwijning vanaf het begin als onrustwekkend beschouwt, heeft vervolgens contact opgenomen met de ziekenhuizen van Diest en Herk-de-Stad. Annick was er evenwel niet opgenomen. Ook de naaste vrienden en vriendinnen van Annick die mee op stap waren geweest, werden gecontacteerd.
Uit de eerste informatie kon worden opgemaakt dat Annick omstreeks 4 uur 's morgens in het gezelschap van haar vriendinnen met de fiets op de fuif vertrokken was. Ze zou het laatst opgemerkt zijn in de buurt van het fietspad tussen Schaffen en Diest.

* * * *
Contactname Procureur des Konings


Hoofdinspecteur Scherpenberg van de lokale politie zone Demerdal neemt die middag om 13u55 contact op met de dienstdoende procureur des Konings te Leuven en geeft deze magistraat een relaas van de aangifte en de eerste bevindingen.

De hoofdinspecteur krijgt van de procureur de volgende opdrachten:
 • Annick Van Uytsel seinen
 • een patrouille uitvoeren op het traject dat in verband kan worden gebracht met de GSM-masten • exploitatie van de gegevens van de gsm operator

* * * *
Eerste onderzoeksdaden


Om 13u40 wordt er met de toestemming van de ouders Van Uytsel in de slaapkamer van Annick Van Uytsel een zoeking uitgevoerd om contactgegevens van vrienden en andere relevante informatie te bekomen.
Om een beter zicht te krijgen op de omstandigheden van het vertrek op de fuif en het tijdsgebruik van Annick, werden alle gekende vrienden gecontacteerd.
Om 14u30 wordt er contact opgenomen met de permanentie van de cel verdwijningen van de federale politie.
De politie voerde een voetpatrouille uit op het fietspad en de aangrenzende groenzones.
Annick Van Uytsel werd om 15 uur als vermist geseind en om 16u51 werden de gegevens van haar fiets, identiteitskaart, bankkaart en gsm eveneens geseind in de databank van de politie.
Ook bij gsm operator PROXIMUS werd er gepolst naar het laatste telefoonverkeer van de gsm van Annick. Proximus laat weten dat er een laatste uitgaand contact werd gemaakt op 28 april 2007 om 5u01. Dit contact werd gerealiseerd via de zendmast op het Industrieterrein 2 te Webbekom ( Diest). Annick verstuurde toen een SMS- berichtje naar haar vriend Willem die op kamp was.
Moeder trachtte Annick te telefoneren op 28 april 2007 om 6u29. Er werd niet opgenomen. Ze werd doorverbonden naar de voicemail waar ze een bericht inspreekt.

De gsm van Annick bevond zich op dat ogenblik onder het bereik van de zendmast te Halen, Diestersteenweg 47. Het toestel werd vlak daarna blijkbaar uitgeschakeld.


De ouders van Uytsel gaven om 17 uur toestemming om een opsporingsbericht te laten verspreiden via de media.
Aangezien Annick in Mechelen modevormgeving studeert en zij daar op kot zit, wordt er omstreeks 17u30 door de politie van Mechelen nazicht gedaan in haar studentenkamer. Annick was er niet aanwezig. Er werden verder geen abnormale zaken vastgesteld.
Om 18u10 wordt de dienstdoende procureur des Konings van Leuven opnieuw gecontacteerd voor een stand van zaken. De magistrate geeft aan de politie toestemming om een opsporingsbericht te verspreiden via de media. Zij geeft de opdracht om het onderzoek verder te zetten en meer bepaald Willem, de vriend van Annick, te verhoren.
Om 18u45 worden de omliggende politiezones in het bezit gesteld van een kopie van het dossier en een foto van Annick.
De politie trok in Diest en Halen een aantal plaatsen en trajecten na die Annick Van Uytsel die nacht mogelijk had bezocht of afgelegd in de hoop haar fiets terug te vinden. Dit onderzoek was echter negatief.
Er werd ook beroep gedaan op de dienst luchtsteun van de federale politie. Om 20 uur werd er vanuit de lucht een observatie uitgevoerd boven Schaffen, Webbekom, Zelk, Zelem en Halen met bijzondere aandacht voor de fiets- en andere paden die de verschillende dorpskernen verbinden.
Ook het tussenliggend natuurgebied “Webbekoms Broek” met diverse waterlopen en paden, werd overgevlogen. Ook deze luchtobservatie was negatief.
Vanaf 21 uur beginnen vrijwilligers van Child Focus affiches te verspreiden in de omgeving.
De dienstdoende procureur des Konings wordt om 22u50 opnieuw gecontacteerd en op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

* * * *
Aanvang gerechtelijk onderzoek


De dienstdoende procureur des Konings van Leuven neemt op 29 april 2007 contact op met de dienstdoende onderzoeksrechter van Leuven en vordert deze om tegen door het onderzoek nader te bepalen personen een gerechtelijk onderzoek te voeren wegens WEDERRECHTELIJKE VRIJHEIDSBEROVING en meer bepaald alle nuttige en noodzakelijke onderzoeksdaden te stellen.
* * * *
Verderzetting onderzoek

De speurtocht naar Annick Van Uytsel werd met man en macht verder gezet.


Bij provider Proximus werd op zondag 29 april 2007 bij hoogdringendheid het geografisch zendbereik opgevraagd van de zendmasten in Webbekom en Halen.
Er werd die dag ook een luchtobservatie uitgevoerd binnen het gebied van het zendbereik van de zendmast te Halen. Ook een fietspatrouille kent geen positief resultaat.
Op 29 april 2007 om 18u20 gaan de speurders van de FGP Leuven over tot een huiszoeking op het studentenkot van Annick te Mechelen. Het resultaat van deze huiszoeking is negatief. Ook een nieuwe huiszoeking in de woning van de familie Van Uytsel levert geen relevante aanwijzingen op.
In de daaropvolgende dagen worden er op verschillende plaatsen in Diest en omstreken zoekingen uitgevoerd die allemaal negatief bleken. Nergens werd er een spoor aangetroffen dat naar Annick Van Uytsel leidt.
Op maandag 30 april 2007 wordt er met behulp van vrijwilligers een zoeking uitgevoerd in het centrum van Diest.

Diezelfde dag wordt er op een briefing onder meer beslist om nieuwe zoekacties te houden tussen Diest en Aarschot, in Halen en in Loksbergen om er diverse terreinen, natuurgebieden, beken en waterlopen verder uit te kammen en te doorzoeken.


Deze grootschalige zoekacties hebben plaats gevonden op 1, 2, 3 en 7 mei 2007.
* * * *

Aantreffen stoffelijk overschot Annick Van Uytsel- Afstapping ter plaatse
Op donderdag 3 mei 2007 omstreeks 15u30 zien wandelaars ter hoogte van de Kanaalstraat te Lummen een grijze vuilniszak op het Albertkanaal drijven en dit op zo'n 3 meter van de oever. Deze vuilniszak maakte deel uit van een schuin in het water liggend pakket bestaande uit een blauw zeil en een soort donkerkleurige worteldoek met daarrond een dikke oranjekleurige nylonkoord.
Omdat zij het pakket verdacht vinden, verwittigen de wandelaars bij hun thuiskomst de lokale politie van de zone West- Limburg. Een ploeg begeeft zich vervolgens naar het kanaal waar ze omstreeks 16u30 het pak aantreffen.
De brandweer van Heusden-Zolder en het labo van de federale politie werden verwittigd om 17u05. De brandweer kwam ter plaatse om 17u18. Het pak dreef op dat ogenblik langs de kade, net voorbij de laadkaai van de firma Claesen.
Duikers van de brandweer begaven zich in het water om het pak langs de kade te houden en bevestigden een touw rond het pak zodat het niet kon afdrijven. Bij deze manipulatie konden de duikers vaststellen dat er zich in het pak vermoedelijk een stoffelijk overschot bevond.
Omstreeks 17u30 werd het pak door een bergingsploeg van de brandweer uit het kanaal gehaald en op een schepbrancard geplaatst.

Om het pak aan nieuwsgierige blikken te onttrekken, wordt er door de brandweer op het jaagpad een afgesloten interventietent geplaatst.


De lokale politie heeft het volledige gebied rond de vindplaats van het pak over een lengte van enkele honderden meters afgesloten en de toegangen afgebakend met politielint en dit aan beide zijden van het Albertkanaal.
Het pak bestaat uit een groot zwart zeil met van boven en onder een grote zwarte plastic zak.
Rond dit pak is koord gewikkeld en ook ijzerdraad. Aan het pak is ook een grote rechthoekige betonblok vastgemaakt.
Om geen sporen te vernietigen, wordt het pak ter plaatse niet geopend en wordt de komst van de inmiddels verwittigde procureur des Konings van Hasselt afgewacht.
Omstreeks 17u50 zijn de rechercheurs van het labo ter plaatse aangekomen. Zij maken er fotografische opnames van het aangetroffen pak.
De procureur des Konings van Hasselt komt om 18u25 ter plaatse. Hij geeft de opdracht om het pak te laten overbrengen naar het Universitair ziekenhuis te Leuven voor verder onderzoek door een wetsdokter. De wetsdokter Van de Voorde komt eveneens ter plaatse om 19u15.
Ook de speurders van de FGP van Hasselt en van Leuven worden verwittigd en komen ter plaatse evenals de onderzoeksrechter die gelast is met het gerechtelijk onderzoek naar de verdwijning van Annick Van Uytsel.
* * * *
Onderzoek herkomst betonblok
Speurders van de FGP van Hasselt voeren onmiddellijk een onderzoek uit naar de mogelijke herkomst van de betonblok die vastgemaakt is aan het pak.
Bij het naburig betonbedrijf CLAESEN gelegen aan de Kanaalstraat te Lummen treffen de speurders soortgelijke betonblokken aan. De zaakvoerder verklaart dat zijn bedrijf als enige in België dit type van betonblok fabriceert op basis van een granulaat met een specifieke kleur en glans.
De speurders tonen de zaakvoerder vervolgens de betonblok die vastgemaakt is aan het uit het water gehaalde pak. De man is voor 100% zeker dat deze betonblok in zijn bedrijf gemaakt werd. De getoonde betonblok vertoont volgens de zaakvoerder fabricagefouten en is daarom niet geschikt bevonden voor verkoop. Deze afgedankte betonblokken worden gestockeerd op een niet afgesloten en vrij toegankelijk gedeelte van het bedrijf.
In samenspraak met de procureurs des Konings van Hasselt en Leuven en de onderzoeksrechter van Leuven wordt er beslist om het pak over te brengen naar het Universitair ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven en pas daar de verpakking te verwijderen.
* * * *
Identificatie en uitwendige lijkschouwing Annick Van Uytsel
In aanwezigheid van de onderzoeksrechter van Leuven en de procureurs des Konings van Hasselt en Leuven, gaat de aangestelde wetsdokter professor Van de Voorde omstreeks 20u55 in het ziekenhuis over tot het openen van de plastic zakken.
Hij komt onder meer tot de volgende bevindingen:
Het buitenste omhulsel van het pak blijkt een zwarte worteldoek te zijn die het pak niet volledig omhult. Aan de anatomisch rechterzijde is er zicht op een onderliggend blauw kunststoffen dekzeil. Aan hoofd en voeteinde is er telkens een grijze vuilniszak zichtbaar.
De gehele verpakking wordt samengehouden door een bleek oranje gevlochten touw. Door middel van groene staaldraad is er een 14,5 kg zware snelbouwsteen aan de touwen van het pak bevestigd.
In het blauwe dekzeil dat het lijk volledig omwikkelde, bevindt zich het naakte en lang uitgestrekte lichaam van een jonge vrouw, de armen langszij. Zij vertoont verschillende blauwe plekken op de ledematen en een open hoofdwonde ter hoogte van de linker slaap.
Onder meer op basis van tandheelkundige gegevens en vergelijking van röntgenfoto's wordt de jonge vrouw geïdentificeerd als de vermiste Annick Van Uytsel.
* * * *

Uitbreiding onderzoek tot moord
Gelet op deze vaststellingen vorderde de procureur des Konings van Leuven vervolgens de onderzoeksrechter van Leuven om het gerechtelijk onderzoek uit te breiden tot moord.
Inwendige lijkschouwing
Prof. Dr. Wim Van de Voorde van het Centrum voor forensische geneeskunde van de KU Leuven ging in opdracht van de onderzoeksrechter over tot een inwendige lijkschouwing om de oorzaak van het overlijden van Annick Van Uytsel te achterhalen.
NVDR : Uit respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden worden deze bevindingen hier niet weergegeven.
* * * *
Toxicologisch onderzoek
Professor dokter Jan TYTGAT van de KU Leuven kreeg van de onderzoeksrechter de opdracht om een toxicologisch onderzoek uit te voeren op een aantal lichaamsstalen.
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat Annick van Uytsel onder invloed was van drugs of bewustzijnsbeïnvloedende geneesmiddelen.

In het bloed van Annick van Uytsel werd er een lage concentratie van 0,36 promille alcohol aangetroffen.


Rekening houdend met het feit dat uit het onderzoek gebleken was dat Annick voorafgaand aan haar verdwijning wijn en enkele glazen kriek gedronken had, besluit de deskundige dat er minstens meerdere uren verlopen zijn tussen het moment van laatste alcoholconsumptie en haar overlijden.
* * * *
Verderzetting onderzoek
De onderzoeksrechter van Leuven hield op 4 mei 2007 een overlegvergadering waarop het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek besproken werd. Hij besliste om het verder onderzoek te laten uitvoeren door de speurders van de FGP Leuven, indien nodig met bijstand van onderzoekers van de lokale politiezones Demerdal en West- Limburg en de FGP van Hasselt.
Op deze vergadering werden de volgende afspraken gemaakt:


 • aan de als deskundige aangestelde universiteitsprofessoren werd gevraagd om na overleg met de onderzoeksrechter en in samenwerking met het labo van de FGP Leuven, alle mogelijkheden inzake medico-legaal onderzoek en sporenonderzoek te exploiteren;

 • aan de dienst gedragswetenschappen van de federale politie werd gevraagd een dader- en slachtoffer profiel op te stellen;

 • aan de leden van de cel vermiste personen en de FGP Leuven wordt gevraagd om de resterende zendmastgebieden aan verder sporenonderzoek te onderwerpen;

 • Alle binnenkomende tips en alle onderzoeksinformatie omtrent de persoon en de entourage van het slachtoffer alsook alle informatie omtrent haar verdwijning en overlijden moesten gecentraliseerd worden bij de FGP Leuven met het oog op inventarisatie en evaluatie.

 • Verdere verificatie van mogelijke nuttige elementen moest gecoördineerd worden door FGP Leuven, desgevallend met bijstand van de onderzoekers van de politiezone Demerdal, West- Limburg en FGP Hasselt.

* * * *
Onderzoek verpakkingsmaterialen


Het materiaal waarin het stoffelijk overschot van Annick van Uytsel verpakt zat, werd door de rechercheur van het labo en de wetsgeneesheer verder onderzocht op de aanwezigheid van mogelijke biologische sporen.
De laboratoriumonderzoeker heeft ook een beschrijving gemaakt van deze materialen.
Het oranje nylon touw had een lengte van ongeveer 9,5 meter. In het touw waren 2 stukken groene geplastificeerde gegalvaniseerde ijzeren binddraad gedraaid.
Het zwarte doek is een geodoek van het merk Propex en wordt gebruikt als stabilisatielaag in de wegenbouw. Het doek meet ongeveer 209 x 110 cm. Op het doek waren er plantenresten zichtbaar.
Het blauw afdekzeil meet 297 × 291 cm. De randen zijn omgeplooid en gestikt. In deze zoom zijn op regelmatige afstand metalen ogen aangebracht. In de lengterichting vier ogen, in de breedte richting drie ogen.
* * * *
Bijkomende onderzoeksopdrachten
Het onderzoeksteam krijgt op 10 mei 2007 van de onderzoeksrechter de opdracht om onder meer de volgende onderzoekshandelingen uit te voeren:


 • de persoon van Annick Van Uytsel in kaart te brengen met uitvoerig verhoor van haar familie, vrienden en kennissen;

 • identificatie en verhoor van alle aanwezigen op de fuif in Schaffen;

 • buurtonderzoeken in de woonomgeving van het slachtoffer, de omgeving van de fuifzaal en de vindplaats van het slachtoffer;

 • zoekacties in de zendmastgebieden, de waterlopen en het Albertkanaal;

 • exploitatie en analyse van de telefonie- en zendmastgegevens;

 • opvraging van bewakingscamerabeelden uit de ruime omgeving;

 • screening van mogelijke verdachten in de omgeving Diest-Halen en gedetineerden in penitentiair verlof;

 • misdrijfanalyse van alle onderzoeksgegevens;

 • uitwerking van een dader- en slachtofferprofiel;

 • exploitatie van alle mogelijkheden inzake sporenonderzoek;

 • centralisatie, filtering en controle van tips;

 • opvraging verkeersovertredingen in de ruime omgeving;

 • controle bankkaartverrichtingen en geldafhalingen;

 • herkomstbepaling verpakkingsmateriaal;

 • gedetailleerd computeronderzoek;

* * * *
In de containerparken van de omgeving werden zoekacties verricht naar de fiets van het slachtoffer. Diverse duik- en zoekacties in en rond het Albertkanaal te Lummen en het „ Sas van Diest‟ naar de fiets, de gsm of een mogelijk wapen werden eveneens uitgevoerd. Alle onderzoeken waren echter negatief. Er werden geen voorwerpen gevonden die relevant waren voor het onderzoek.


* * * *
Alhoewel er in het verleden wel wat enkele discussies waren geweest tussen Annick en haar ouders die in de puberteit dienen gekaderd te worden, benadrukken de ouders dat de laatste tijd alles probleemloos verliep en dat er totaal geen aanwijzingen of signalen waren dat Annick zelf de ouderlijke woning wenste te verlaten.
De laptop van Annick werd in beslag genomen en haar mail- en internet verkeer werd onder de loep genomen. Ook hier werd geen relevante informatie gevonden. Nazicht van de sociale netwerksites levert niets op.
* * * *
Terugvinden fiets Annick Van Uytsel
Op donderdag 26 juli 2007 omstreeks 14u10 treft de lokale politie in de Mechelsestraat te Leuven, ter hoogte van huisnummer 155, een blauw/grijze damesfiets van het merk I-TEK type “SAO PAULO” aan die grote gelijkenissen vertoont met de fiets van Annick van Uytsel. De fiets was op slot.
De FGP van Leuven wordt verwittigd en komt ter plaatse. De fiets wordt in beslag genomen en sporenbewust getransporteerd naar het labo van de FGP Leuven voor verder onderzoek.
Aan de uitstekende delen van de fiets alsook aan de spaken, hingen er opgedroogde plantenresten. De oorspronkelijke koplamp ontbrak. Ter hoogte van de dynamo was er een andere koplamp bevestigd. Het fietszadel stond op de laagste stand. Op de voorzijde van de verticale stang van het frame onder het zadel was een gedeelte bespoten met beige verf. Onder deze beige verf was een gedeelte uit het frame geslepen. Op deze plaats bevond zich vermoedelijk een identificatienummer.
De fiets werd vervolgens aan een grondig sporenonderzoek onderworpen. Er werden op de fiets geen bruikbare vingersporen of sporen van weggewassen bloed aangetroffen.
Diverse stalen (haren, dierenharen, plantenresten en DNA wissers) werden opgenomen met het oog op verder forensisch onderzoek.
Vader Eddy en zoon Filip van Uytsel hebben de fiets formeel herkend als zijnde de fiets van Annick. Buiten het weggeslepen identificatienummer en de schade aan de voorste slijkweerder zou er geen schade of verandering zijn.
De familie van Uytsel overhandigt aan de FGP de reserve sleutel van het fietsslot die nog steeds in hun bezit was. Deze sleutel past perfect op het fietsslot hetgeen bewijst dat het wel degelijk om de fiets van Annick van Uytsel gaat.
In de omgeving van de vindplaats van de fiets wordt er een buurtonderzoek uitgevoerd om te achterhalen wanneer de fiets er gestald werd en wie de gebruiker van de fiets is. Dit onderzoek levert echter niets op.

* * * *
Tijdsgebruik Annick Van Uytsel


Diverse vrienden, vriendinnen, familieleden, kennissen van Annick Van Uytsel werden verhoord tijdens het onderzoek.
De speurders hebben getracht om alle personen die aanwezig waren op de fuif in het Gildenzaal te identificeren. Meer dan 450 personen werden gecontacteerd. 216 van hen werden verhoord omdat zij relevante informatie konden geven.
Aan de hand van getuigenverklaringen, onderzoeksgegevens en de analyse van de telefoniegegevens kon het tijdsgebruik van Annick Van Uytsel op 27 en 28 april 2007 ongeveer als volgt gereconstrueerd worden:
Annick Van Uytsel nam op vrijdag 27 april 2007 om 16u31 in Mechelen de trein met bestemming Diest. Onderweg verstuurde ze een berichtje naar haar vriend Willem Caels. Om 17u38 werd Annick door haar moeder afgehaald aan het station in Diest. Ze kwamen omstreeks 17u50 thuis waar het avondmaal genuttigd werd.
Omstreeks 19 uur vertrok Annick per fiets naar het begijnhof in Diest waar ze tussen 19u30 en 21 uur haar eerste salsa dansles volgde.
Annick fietste daarna terug naar huis waar ze omstreeks 21u20 toekwam. Ze maakte zich vervolgens klaar om naar de fuif in Schaffen te gaan.
Omstreeks 21u50 is ze per fiets naar haar vriendin Ine Sels gereden. Omstreeks 22 uur vertrekt ze van daaruit samen met Ine Sels en Melissa Jennes naar de fuif in de Gildenzaal, gelegen in de Pastorijstraat in Schaffen.
Om 22u12 krijgt Annick een sms van haar vriendin Marlies Maes. De gsm van Annick bevindt zich op dat ogenblik onder de zendmast gelegen te Schaffen, Sint Hubertusplein. In de nabijheid van dit plein wordt er door het gezelschap een fles witte wijn leeggedronken.
Tussen vrijdag 22u12 en zaterdag 4u38 wordt de gsm van Annick steeds onder deze zendmast gecapteerd.
Uit het onderzoek is gebleken dat Annick van Uytsel, Ine Sels en Melissa Jennes omstreeks 4u25 de zaal verlaten hebben.

Samen met Gil Vanderheyden fietsen de drie meisjes even later naar huis. Omstreeks 4u43 moet het viertal toegekomen zijn aan de woning van Gil Vanderheyden. Ze bleven er nog een tijdje praten. Annick was vermoeid en zou meermaals aan haar vriendinnen gevraagd hebben om verder te rijden.


Volgens de misdrijfanalisten is Annick mogelijk omstreeks 4u58 aan de woning van Gil Vanderheyden vertrokken. Aangezien Annick om 5u01 nog een sms naar Willem Caels verstuurde via de mast van Webbekom en deze zendmast aan de woning van Gil Vanderheyden geen dekking geeft, moet ze er dus eerder vertrokken zijn.
De vriendinnen van Annick vermoeden dat zij vervolgens via de fietsersbrug verder gereden is. Deze fietsersbrug bevindt zich binnen het dekkingsgebied van de mast van Webbekom via dewelke Annick om 5u01 een sms verstuurde.
Uit het onderzoek is ook gebleken dat vier verschillende personen op drie verschillende plaatsen een kreet hebben gehoord, mogelijk kort na 5u00 in de ochtend.
Om 6u29 belt moeder Martine Vanhoudt naar de gsm van haar dochter Annick. De beltoon gaat over maar er wordt niet geantwoord. Moeder spreekt na de bieptoon een bericht in op de voicemail. De gsm van Annick bevindt zich op dat ogenblik onder het bereik van de zendmast gelegen te Halen, Diestersteenweg.
Om 6u31 wordt het GSM-toestel van Annick Van Uytsel handmatig uitgezet. Het toestel bevindt zich op dat ogenblik nog steeds onder het bereik van de zendmast gelegen te Halen, Diestersteenweg.
* * * *
Info K.M.I.
Uit inlichtingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut te Ukkel is gebleken dat de burgerlijke schemering in de regio Diest-Halen op 28 april 2007 om 5u43 een aanvang nam. Vanaf dat ogenblik zou het, bij heldere hemel en in open lucht, mogelijk moeten zijn om, met de rug naar het punt van zonsopkomst gekeerd, een gewoon gedrukte tekst te lezen. De zonsopgang zelf gebeurde om 6u20.
* * * *

De onderzoeksrechter gaf op 20 augustus 2007 opdracht aan een commissaris van de cel agressie DGJ van de federale politie om het hele dossier te herlezen en eventuele nieuwe onderzoekspistes aan te reiken.


* * * *
Daderprofiel opgesteld door gedragswetenschappen
Op verzoek van de onderzoeksrechter hebben profilers van de dienst gedragswetenschappen van de federale gerechtelijke politie op 12 november 2007 een profiel opgesteld van de mogelijke dader.
Ze komen onder meer tot de volgende bevindingen:
Vermoedelijk was er slechts één dader die zijn slachtoffer niet of oppervlakkig kende. Het slachtoffer is waarschijnlijk een toevallig slachtoffer. De dader is hoogstwaarschijnlijk een blanke man tussen 25 en 40 jaar oud.
Een seksueel motief voor de feiten kan niet volledig uitgesloten worden. De profilers vermoeden dat de dader reed seksuele misdrijven gepleegd heeft waarvoor hij al dan niet gevat werd. Problemen of ruzies op café met andere mannen is eveneens een mogelijkheid.
Ze vermoeden ook dat het hier gaat om een eerste moord van de dader. Het gegeven dat de dader de behoefte had en ook veel moeite gedaan heeft om het slachtoffer te transporteren, doet de profilers vermoeden dat de dader veeleer woonachtig is in de streek waar het slachtoffer verdwenen is dan wel waar het slachtoffer terug gevonden werd.
Het gegeven dat de dader het lichaam vermoedelijk een tijd bewaard heeft, zou er kunnen op wijzen dat de dader over de nodige privacy beschikte om dergelijke activiteiten onopgemerkt uit te voeren.
De gedragsanalisten vermoeden dat de dader op het moment van de feiten geen relatie had of indien wel, eerder een problematische relatie.
Via deductie vermoeden de profilers dat de dader in het bezit is van een wagen en een woning, mogelijks waar hij alleen woont. Om dit te bekostigen zal hij waarschijnlijk werkzaam zijn of slechts tijdelijk werkloos. Wanneer de dader werkzaam is, wordt er vooral aan manuele arbeid gedacht.
De profilers vermoeden psychopate trekken bij een niet psychotische dader die normaal intelligent is maar mogelijk onder zijn kunnen presteert.
Deze bevindingen opgesteld op basis van de tot dan voorhanden zijnde onderzoeksgegevens ,zijn volgens de analisten de meest waarschijnlijke kenmerken van het type dader maar zijn geen zekerheden.
* * * *
Technische reconstructie
Op 11 december 2007 werd er een technische reconstructie gehouden van het inpakken en het te water laten van een pop met dezelfde lengte en gewicht als het slachtoffer Annick van Uytsel.
Uit deze reconstructie is gebleken dat het inpakken ongeveer 7 minuten moet geduurd hebben.
* * * *
Aanbevelingen operationele misdrijfanalisten
Operationele misdrijfanalisten van de FGP Turnhout kregen van de onderzoeksrechter te Leuven op 7 februari 2008 de opdracht om over te gaan tot een herlezing en volledige operationele misdrijfanalyse van het dossier, alsook om na analyse aanbevelingen te doen met betrekking tot nog uit te voeren onderzoekspistes en onderzoekshandelingen.
De operationele misdrijfanalisten van de FGP Turnhout brengen op 5 mei 2008 een nieuw element aan in het onderzoek en dit met betrekking tot het uitschakelen van het GSM-toestel van Annick Van Uytsel.
Uit het telefonie-onderzoek was reeds gebleken dat de moeder van Annick op 28 april 2007 om 6u29 met het GSM-toestel van haar echtgenoot naar het GSM-toestel van Annick had getelefoneerd. De gsm van Annick rinkelde een aantal keren waarna de moeder uiteindelijk werd doorgeschakeld naar de voicemail.
Moeder sprak vervolgens een kort bericht in en beëindigde het gesprek.

Het GSM-toestel van Annick werd op dat moment geregistreerd op de Proximus zendmast te Halen, Diestsesteenweg 47, zendmast nummer 11371, cel 1 (westelijke zijde).


Om 7u44 belt moeder met de vaste huistelefoon opnieuw naar de gsm van Annick. Nu wordt ze onmiddellijk doorgeschakeld naar de voicemail. Het GSM-toestel van Annick wordt vanaf dan nergens meer op een zendmast waargenomen.
Uit het telefonie-onderzoek is gebleken dat gsm-operator Proximus steeds een geautomatiseerd sms-bericht naar de klant stuurt telkens er een boodschap op diens voicemail wordt ingesproken. In dit sms-bericht krijgt de klant de melding dat er door de oproeper een boodschap werd ingesproken en dat deze boodschap kan beluisterd worden via het nummer 1230.
Uit het onderzoek is gebleken dat dit automatisch sms-bericht steeds verstuurd wordt binnen de 6 seconden na het beëindigen van het voicemail bericht door de oproeper.
Uit de retro gegevens van de gsm van Annick van Uytsel is gebleken dat Proximus geen automatisch sms-bericht verstuurd heeft naar de gsm van Annick nadat haar moeder om 6u29 een bericht had ingesproken.
De reden hiervoor is te vinden in het feit dat het GSM-toestel van Annick op dat ogenblik niet meer traceerbaar was door Proximus ofwel omdat het toestel uitgeschakeld werd ofwel omdat het toestel zich in het buitenland bevindt.
Aangezien de afstand tussen Diest en het buitenland onmogelijk te overbruggen is in 6 seconden, rest er volgens de speurders alleen maar de mogelijkheid dat het toestel om 6u29 manueel werd uitgeschakeld en dit binnen het dekkingsgebied van de cel 1 van de zendmast aan de Diestersteenweg 47.
Uitgaande van de hypothese dat Annick Van Uytsel allicht tussen 5u00 en 5u20 ergens op het traject tussen de feestzaal en haar woning werd overmeesterd en meegenomen en rekening houdend met het feit dat men maximum 10 minuten nodig heeft om de zendmast in Halen te bereiken, menen de misdrijfanalisten van Turnhout dat de dader mogelijk reeds omstreeks 5u30 aanwezig kon zijn in Halen.
Als nu blijkt dat de dader om 6u29, één uur later dan het mogelijk tijdstip van aankomst in deze zone, nog steeds ter plaatse is in deze zone, betekent dit volgens de misdrijfanalisten dat de mogelijkheid bestaat dat de dader binnen het dekkingsgebied van de zendmast een “ veilige plaats” heeft waar hij niet gestoord wordt en veilig is voor opsporingsacties of zelfs maar routinecontroles.
De analisten beperken het gebied waarbinnen deze “veilige plaats” zich bevindt tot het correct afgebakende dekkingsgebied van de cel 1 van de zendmast te Halen, Diestersteenweg 47 en doen de aanbeveling om binnen dit door Proximus aan te geven gebied te zoeken naar plaatsen of gebouwen die als veilige plaats kunnen dienst doen.
* * * *
Aanbevelingen daderpistes
De operationele misdrijfanalisten van Turnhout hebben op 6 mei 2008 en op 9 januari 2009 tussentijdse rapporten overgemaakt aan de onderzoeksrechter met aanbevelingen over mogelijke nog te stellen onderzoeksdaden.
Op vraag van de onderzoeksrechter ontwikkelen deze analisten van de een aantal daderpistes die volgens hen bij een screening van het zendmastgebied te Halen dienen gevolgd worden.
Eén van die pistes betreft het screenen van de personen met woonplaats binnen het dekkingsgebied van de zendmastcel. Wat deze laatste piste betreft wijzen de analisten erop dat het hier om duizenden inwoners gaat.
Om tot een werkbare hoeveelheid te komen, moeten er volgens de analisten selectiecriteria en prioriteiten vooropgesteld worden die volgens hen terug te vinden zijn in het verslag van de dienst gedragswetenschappen.
Op grond van dit verslag worden enkel mannen vooropgesteld als dader. Binnen het dekkingsgebied van de zendmastcel wonen er 6.451 mannen.
De analisten hanteren de hypothese dat de dader een rijbewijs heeft en derhalve minimum 18 jaar oud is.

Als uiterste ouderdomsgrens hanteren zij de leeftijd van 65 jaar, er van uitgaand dat de dader over een minimum aan lenigheid en uithoudingsvermogen dient te beschikken.


Op basis van deze gegevens wordt de selectie beperkt tot 4.195 mannen.
De analisten schrijven in hun proces-verbaal dat er volgens hen geen verdere criteria kunnen gehanteerd worden om de selectie te verkleinen. Gelet op het nog steeds grote en eigenlijk onwerkbare aantal van 4.195 personen, stellen ze aan de onderzoeksrechter voor om op basis van bepaalde criteria te werken met prioriteiten.
De analisten stellen voor om prioritair de mannen tussen 25 en 45 jaar voorop te stellen waardoor de selectie verminderd wordt tot 1.912 personen.
De analisten menen dat volgens de dienst gedragswetenschappen de mogelijkheid groot is dat de dader alleenstaande en dus ook alleenwonend is. De analisten filteren vervolgens de personen uit de lijst die “alleen ingeschreven zijn op hun adres”, waardoor zij een volgens hen werkbare lijst van 196 mannen weerhouden waarvoor een meer doorgedreven doorlichting door de FGP Leuven wordt voorgesteld.
De misdrijfanalisten van de FGP van Turnhout maken deze lijst op 2 juli 2009 aan de onderzoeksrechter te Leuven.
Deze aanbevelingen van de operationele misdrijfanalisten maken het voorwerp uit van vele onderzoeksdaden door het onderzoeksteam te Leuven.
De latere beschuldigde Ronald Janssen kwam niet voor op de lijsten die op 2 juli 2009 aan de onderzoeksrechter te Leuven werden overgemaakt.
* * * *
Na de aangifte van de onrustwekkende verdwijning van Annick Van Uytsel werden er grootschalige zoekacties opgezet en meerdere buurtonderzoeken uitgevoerd. Er werd bij deze grootschalige zoekacties in Diest en omgeving beroep gedaan op de bevolking alsook op gespecialiseerde diensten zoals speurhondgeleiders, luchtsteun, cel verdwijningen en D.V.I.

Verder werden er diverse buurtonderzoeken uitgevoerd en werden de beelden van diverse bewakingscamera's in de ruime omgeving bekeken.

Deze onderzoeken hebben echter geen link kunnen leggen naar de dader.
Het onderzoek naar de moordenaar van Annick Van Uytsel heeft zich een hele tijd toegespitst op de herkomst van de materialen waarin het stoffelijk overschot van Annick van Uytsel verpakt werd en de herkomst van de gebruikte verf aangetroffen op de fiets van Annick Van Uytsel.
Zo werd er onder meer een grondig politioneel onderzoek gevoerd met betrekking tot de betonblok, de grijze vuilniszakken, de wortel- en propexdoek. Ook diverse deskundige onderzoeken met betrekking tot deze aspecten leverden geen resultaat op.
Tijdens het gerechtelijk onderzoek in Leuven werd er tussen in oktober 2007 en 11 september 2009 bij 36 personen een DNA staal afgenomen.
De speurders te Leuven kregen honderden tips die onder meer betrekking hadden op buitenlandse voertuigen en nummerplaten, fietsen, verdachte handelingen, concrete gegevens, verdachte personen, materiaal, telefonie alsook tips van mediums.
Ook de uitzending van “Koppen Justitie” van 29 november 2007 die volledig gewijd werd aan het onderzoek naar de moord op Annick van Uytsel en waarbij aan de bevolking om medewerking werd verzocht, leverde veel tips op.
Volgens de gegevens van de operationele misdrijfanalisten werden er 1098 processen- verbaal en/of deskundige verslagen verwerkt. Daarnaast werden er 870 processen- verbaal omtrent binnengekomen tips verwerkt.
* * * *
Eén tip heeft betrekking op de latere beschuldigde Ronald Janssen. De inhoud van deze tip, afkomstig van Alex Michaux van de lokale politiezone West- Limburg, wordt vermeld in een proces-verbaal van 24 juli 2008 van de FGP Leuven.
De tipgever had leraar Ronald Janssen leren kennen in een onderzoek naar verkrachting. Janssen werd ervan verdacht zijn toenmalige vriendin met geweld verkracht te hebben.

Deze politieman had een aantal linken met dossier Annick Van Uytsel gelegd:

 • Janssen leerde zijn vriendin in Leuven kennen, de plaats waar de fietser Annick werd teruggevonden;

 • Janssen zou verbaal zeer agressief uit de hoek kunnen komen en zou zijn vriendin in 2005 al eens een pak rammel gegeven hebben;

 • het gebruikte geweld bij de verkrachting van zijn toenmalige vriendin

 • de vriendin is sinds 11 maart 2006 verhuisd naar een adres in Diest

 • Janssen maakt gebruik van een lichte vrachtwagen

 • Janssen woont op enkele honderden meters van de zendmast in Halen waar het laatste signaal van de gsm van Annick werd opgevangen.

Het proces-verbaal vermeldt dat betrokkene Ronald Janssen gecontroleerd werd in de screening.


* * * *
Met betrekking tot de beschikbare informatie met betrekking tot Ronald Janssen en hoe er met deze informatie werd omgegaan, werd er in opdracht van de minister van Justitie en het parlement een rapport opgesteld door het comité P.
* * * *
Aantreffen uitgebrand voertuig te Halen
Op zaterdag 2 januari 2010 omstreeks 2u30- 2u45 rijdt Kristof WOLLANTS met zijn voertuig op de E 314 komende van Genk in de richting van Leuven.
Ter hoogte van het industrieterrein in Diest zag hij een zwarte rookpluim voor zich. Hij minderde vaart en nam tevens een felle gloed waar. Hij zag dat de rook afkomstig was van een vuur naast de autosnelweg meer bepaald beneden aan de berm op een parallelweg. Hij parkeerde zijn voertuig op de pechstrook en zag dat er een voertuig in brand stond. Het voertuig stak half met de voorzijde in een afwateringsgreppel.

Hij verwittigde vervolgens onmiddellijk de dienst 112 en begaf zich via de steile berm naar het brandende voertuig om te kijken of er eventuele slachtoffers waren. Wegens ontploffingsgevaar kon hij niet te dicht bij het voertuig gaan. Hij zag dat het voertuig fel brandde ter hoogte van de achterbank hetgeen hem zeer vreemd leek omdat een autobrand meestal aan de voorzijde begint.


De getuige zag echter niemand in het voertuig of in de omgeving. Hij ging daarna terug naar zijn eigen voertuig gegaan om er de komst van de brandweer af te wachten.
* * * *
Aankomst brandweer & eerste politionele vaststellingen
De brandweer van Diest was omstreeks 2u50 ter plaatse en ging over tot het blussen van het voertuig. Achter het voertuig werd de nummerplaat met kenteken YKE 238 teruggevonden.
De politie van de zone Demerdal ( Diest/ Scherpenheuvel-Zichem) komt ter plaatse omstreeks 3u27. De nummerplaat blijkt afgeleverd te zijn aan Kevin Paulus voor een voertuig Opel Corsa.
De brandweerlieden wijzen de verbalisanten erop dat ze iets in de auto hebben opgemerkt. De inspecteurs begeven zich vervolgens tot aan het reeds gebluste voertuig en zien dat er zich in het koffer van de wagen een verkoold lichaam bevindt.
Ook op de achterbank van het voertuig menen de inspecteurs verkoolde menselijke resten te herkennen. De inspecteurs stellen ook vast dat het voertuig een 3-deurs Opel Corsa betreft waarvan de deur aan de bestuurderszijde open staat.
Om sporen te vrijwaren voor verder forensisch onderzoek, bakenen de inspecteurs vervolgens met politielint een veiligheidszone af die niet mag betreden worden in afwachting van de komst van het labo van de federale politie.
Omdat het voertuig zich in het grensgebied van Diest en Halen bevindt en er onduidelijkheid bestaat over de bevoegdheid, komt ook de lokale politie van de zone West- Limburg ter plaatse omstreeks 4 uur.

Na onderzoek blijkt dat het uitgebrande voertuig zich evenwel niet op het grondgebied van de Vlaams-Brabantse stad Diest bevindt maar op het grondgebied van de Limburgse gemeente Halen, ressorterend onder het gerechtelijk arrondissement Hasselt.


* * * *
Verwittiging parket en vordering onderzoeksrechter
De dienstdoende procureur des Konings van Hasselt wordt om 4u07 telefonisch in kennis gesteld van de eerste bevindingen. Hij geeft de opdracht om een perimeter in te stellen hetgeen al uitgevoerd was door de politie van de zone Demerdal.
De dienstdoende procureur des Konings neemt vervolgens contact op met de dienstdoende onderzoeksrechter van Hasselt en vordert deze om tegen onbekenden een gerechtelijk onderzoek te voeren wegens moord, de nodige deskundigen aan te stellen en op de plaats van de feiten af te stappen.
* * * *


Verwittiging familie Paulus & familie Appeltans
Aangezien het uitgebrande voertuig toebehoort aan Kevin Paulus uit Kortenaken, begeeft een politieploeg zich naar Kortenaken om na te gaan of Kevin Paulus thuis is.
De speurders vernemen omstreeks 6u45 van de moeder van Kevin Paulus dat hij niet thuis is. Hij zou in het gezelschap moeten zijn van Shana Appeltans, wonende in Halen ( Loksbergen) Gemengde Brigadestraat 11 met wie hij al een drietal jaar een relatie heeft.
Kevin zou ook bij zijn vriendin verblijven. De speurders vernemen ook dat Kevin en Shana naar een familiefeestje van de familie Appeltans zouden geweest zijn in de voetbalkantine te Glabbeek.
De speurders begeven zich vervolgens naar de woning van de familie Appeltans in Loksbergen. De ouders van Shana bevestigen dat de hele familie met inbegrip van Shana en haar vriend Kevin naar een feestje was geweest in Glabbeek.

Na het feestje is het gezin Appeltans nog iets gaan drinken in café Marvana in Loksbergen.


Kevin en Shana zouden er vertrokken zijn rond 1u30. Ze zouden al naar huis gaan omdat Shana niet te laat wilde opblijven wegens de nakende examens. Kevin Paulus verbleef al een half jaar permanent bij de familie Appeltans en dit met de volle goedkeuring van de ouders van Shana die hem al zijn eigen zoon beschouwden.
Toen de rest van het gezin thuiskwam rond 2u30, waren noch Shana noch Kevin in de woning aanwezig. Vader Appeltans heeft Kevin om 2u31 gebeld maar hij kreeg geen gehoor. Het toestel van Shana stond af. Volgens vader Appeltans was de batterij van haar gsm al bijna plat tijdens het familiefeest.
De ouders Appeltans voegen eraan toe dat Shana en Kevin een normale relatie hadden en slechts af en toe eens op stap gingen. Er waren die avond ook geen problemen geweest. Dit wordt ook bevestigd door de andere familieleden alsook door de uitbater van café Marvana. Hij kent Kevin als een heel plezante, rustige en brave jongen.
  1   2   3

 • Aangifte van de verdwijning van Annick VAN UYTSEL
 • Contactname Procureur des Konings
 • Aanvang gerechtelijk onderzoek
 • Verderzetting onderzoek
 • Aantreffen stoffelijk overschot Annick Van Uytsel- Afstapping ter plaatse
 • Onderzoek herkomst betonblok
 • Identificatie en uitwendige lijkschouwing Annick Van Uytsel
 • Uitbreiding onderzoek tot moord
 • NVDR : Uit respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden worden deze bevindingen hier niet weergegeven.
 • Onderzoek verpakkingsmaterialen
 • Bijkomende onderzoeksopdrachten
 • Terugvinden fiets Annick Van Uytsel
 • Daderprofiel opgesteld door gedragswetenschappen
 • Technische reconstructie
 • Aanbevelingen operationele misdrijfanalisten
 • Aanbevelingen daderpistes
 • Aantreffen uitgebrand voertuig te Halen
 • Aankomst brandweer eerste politionele vaststellingen
 • Verwittiging parket en vordering onderzoeksrechter
 • Verwittiging familie Paulus familie Appeltans

 • Dovnload 308.87 Kb.