Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aktiviteitenkalender MoTiv augustus 2015 augustus 2016

Dovnload 7.41 Kb.

Aktiviteitenkalender MoTiv augustus 2015 augustus 2016Datum09.11.2018
Grootte7.41 Kb.

Dovnload 7.41 Kb.

Aktiviteitenkalender MoTiv augustus 2015 – augustus 2016


 • 5-15 augustus deelname team aan Chino-Dutch Summerschool Beijing

 • wekelijks op woensdag: teamvergadering

 • trainingen:

26-08 technologische gezelschap

1 september VSSD

30 september Leonardo Da Vinci

2 oktober VvTP

19 okt So Salsa

22 oktober S4S

6 november Lancet (Virgiel)

26 november Curius trainingsdag

2 december JRF (Rotterdam)

6 januari timemanagement st Jansbrug

8 januari Meesterweek (Rotterdam)

voorjaar 2016 ca. 10 trainingen op afspraak • cursus verlies verwerken september 2015 en voorjaar 2016

 • 2 filmprojecten: Landelijk studentenpastoraat

Spoorzone Delft afronding

i.s.m. Maarten van Vliet en co. • Oktober 2015 11 trainingsbijeenkomsten TN i.s.m. faculteit

 • Stichtingsvergadering 3x per jaar

 • Participatie in PKN Delft en Hl. Catharina van Alexandrie

 • Lunches met verenigingen: Ohras, Argus

 • 3 trainingen op trainingsdag VSSD 2 oktober 2015

 • 6 januari cursus timemanagement met St Jansbrug • Deelname conferenties: International Leadership Association

Practical theology Fordham on migration

Conferentie Halle over techniek en geloof • Deelname symposia: jodendom, contextueel pastoraat

 • Voorbereiding en aansturing project ‘voorbij de onteigening’.

 • 6 x per jaar participatie in Landelijk Beraad Studentenpastores

 • Deelname Conference of European University Chaplains

 • 3x per jaar regio-overleg met Den Haag en Leiden

 • opzetten projecten integer leiderschap en migratie

 • schrijven in kerkblad

 • okt-dec produceren jaarverslag

 • sept- jan vernieuwen website motiv

 • dec-jan opzetten website www.delftsstudentenpastoraat.nl

 • 2015-2016 opzetten Raad van Advies

 • Voorbereiding Chino Dutch Summerschool augustus 2016

 • Workshops TSS conferentie 25 en 26 mei 2016

 • Presentie op TUDelft (opening, Dies, samenwerking met Studium Generale rond integer leiderschap)

 • 13 februari training LSE

Aktiviteiten kalender Kerk aan het Noordeinde augustus 2015 augustus 2016 • September 2015 – juni 2016 wekelijks kerkdienst om 11.15 in de Lutherse Kerk te Delft

 • Cantorij deelname 3x per maand

 • Cantorijweekend januari 2016

 • Project Paasvieringen

 • Maandelijks zondagavond diner

 • Liturgiecommissie vergadert 1x per 6 weken

 • Wekelijks crèche en kindernevendienst

 • Activiteitencommissie

 • Coördinatoren overleg 3x per jaar

 • Bestuur voor kerk en campus vergadert 2x per maand

 • Pastoraatsgroep: doet pastoraat wanneer nodig
Dovnload 7.41 Kb.