Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Algemeen handelsblad

Dovnload 405.37 Kb.

Algemeen handelsbladPagina1/7
Datum25.10.2017
Grootte405.37 Kb.

Dovnload 405.37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

THE NEW YORK TIMES, TROUW, HET PAROOL EN ALGEMEEN HANDELSBLAD OVER DE VIETNAMOORLOG
EEN ANALYSE VAN DE BERICHTGEVING AAN DE HAND VAN DRIE KEERPUNTEN TUSSEN 1968 EN 1971

NAAM: DAAN HEIJINK
STUDENTNUMMER: S1479733
VAK: MASTERSCRIPTIE JOURNALISTIEK
VAKCODE: LJX999M15


BEGELEIDEND DOCENT: DRS R. VAN DER HOEVEN
TWEEDE LEZER: DR. R. VAN DER MAAR
DATUM: 11-08-2010
AANTAL WOORDEN: 26.821

Inhoudsopgave1. Inleiding 2

2. Korte geschiedenis van de Vietnamoorlog 3

3. Korte geschiedenis van de behandelde keerpunten in de Vietnamoorlog 5
3.1. Het Tet-offensief 5
3.2. My Lai 7
3.3. De Pentagon Papers 8

4. Korte geschiedenis behandelde kranten 9


4.1.
The New York Times 9
4.2.
Trouw 13
4.3.
Het Parool 15
4.4.
Algemeen Handelsblad 17

5. Methode 19

6. Het Tet-offensief: The New York Times, Trouw, Het Parool en Algemeen Handelsblad 20
6.1 Nieuwsberichtgeving 20
6.2 Commentaren en analyses 24
6.3 Experts 34

7. My Lai:
The New York Times, Trouw, Het Parool en Algemeen Handelsblad 36
7.1 Nieuwsberichtgeving 36
7.2 Commentaren en Analyses 43
7.3 Experts 53

8. De Pentagon Papers:
The New York Times, Trouw, Het Parool en NRC Handelsblad 54
8.1 Nieuwsberichtgeving 54
8.2 Commentaren en analyses 60
8.3 Experts 70

9. Conclusie 72

10. Figuren 76

11. Bronnen 77


11.1 Literatuur 77
11.2 Interview 79
11.3 Archiefmateriaal 79
1. Inleiding

Het waren geen Nederlandse soldaten die stierven op de slagvelden in Vietnam, maar wel die van de belangrijkste bondgenoot van Nederland: de Verenigde Staten. Na de bevrijding in de Tweede Wereldoorlog stond Nederland bij de Verenigde Staten in het krijt. Kritiek op het land van de bevrijders was na de oorlog zelden te horen. In de jaren zestig stond er echter een nieuwe generatie op. Een generatie die niet meer zo sterk was getekend door de oorlogservaring. Er kwamen grotere onderwijsmogelijkheden en de welvaart groeide. De nieuwe generatie ging kritisch kijken naar de buitenlandse politiek van Nederland en uitte openlijk kritiek op het Vietnambeleid van de Verenigde Staten. Naarmate de oorlog voortduurde en er meer slachtoffers vielen, groeide het Nederlandse protest tegen de oorlog. Steun voor het Vietnambeleid van de Verenigde Staten werd een steeds groter punt van discussie in de Nederlandse politiek en er kwamen, typerend voor de jaren zestig, anti-bewegingen en massale protesten. De impact die de Vietnamoorlog had in Nederland was terug te zien aan de grote aandacht voor deze oorlog in de Nederlandse kranten.

Verrassend genoeg is er weinig onderzoek gedaan naar de berichtgeving in de Nederlandse dagbladen over de Vietnamoorlog. Van Trouw en Algemeen Handelsblad bestaat slechts een algemeen beeld van de manier waarop zij schreven (namelijk respectievelijk kritisch en meer neutraal) over het Amerikaanse beleid in Vietnam. 1,2,3 Een exacte analyse van de berichtgeving ten aanzien van de Vietnamoorlog is echter niet gepubliceerd. Het Parool is uitgebreider onderzocht. Mulder en Koedijk focusten in hun onderzoek vooral op de achtergrond van de Vietnamverslaggeving in Het Parool en minder op de daadwerkelijke berichtgeving.4 Vlaskamp ging wel in op de dagelijkse berichtgeving over Vietnam. Zij benadrukte in haar onderzoek de berichtgeving in Het Parool gedurende het begin van de Vietnamoorlog (1963 tot 1966).5

Ten tijde van de Vietnamoorlog was The New York Times de grootste en meest invloedrijke krant van de Verenigde Staten. In de krant stonden veel berichten over de Vietnamoorlog, gebaseerd op gedetailleerde verslagen van eigen reporters ter plaatse. De krant bevatte analyses van wereldwijd gerenommeerde redacteuren.

Vanwege het feit dat de Vietnamoorlog in de eerste plaats Amerika aanging, maar ook belangrijk nieuws was in Nederland, is het interessant om de berichtgeving in The New York Times, Trouw, Het Parool en Algemeen Handelsblad met elkaar te vergelijken. Daarbij is het interessant om te zien hoe de berichtgeving van de drie Nederlandse kranten over de Vietnamoorlog zich verhield met de berichtgeving van The New York Times, in een tijd waarin Amerika door een nieuwe generatie in Nederland kritisch werd gevolgd.

Doel van deze scriptie was daarom te onderzoeken in hoeverre de berichtgeving over de Vietnamoorlog in The New York Times, Trouw, Het Parool en Algemeen Handelsblad overeenkwam en verschilde. Aan de hand van een analyse van de berichtgeving rondom drie belangrijke keerpunten in de Vietnamoorlog geeft dit onderzoek een gedetailleerd beeld van de berichtgeving en standpunten van de kranten in de periode van 1968 tot 1971.


  1   2   3   4   5   6   7

  • EEN ANALYSE VAN DE BERICHTGEVING AAN DE HAND VAN DRIE KEERPUNTEN TUSSEN 1968 EN 1971
  • 3.2. My Lai 7
  • 7. My Lai: The New York Times , Trouw , Het Parool en Algemeen Handelsblad

  • Dovnload 405.37 Kb.