Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Algemene gedragregels chauffeurs

Dovnload 22.42 Kb.

Algemene gedragregels chauffeursDatum07.06.2018
Grootte22.42 Kb.

Dovnload 22.42 Kb.


ALGEMENE GEDRAGREGELS CHAUFFEURSVoorschriften

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden dienen wettelijke voorschriften in acht te worden genomen:
Taken

Tot de taak van de chauffeur behoort tevens:


Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan accessoires te monteren of stickers te plakken op de bedrijfswagen. Het is niet toegestaan ander materiaal te vervoeren dan dat in opdracht van het bedrijf wordt vervoerd, met uitzondering van persoonlijke bezittingen.


Lifter- en uitleenverbod

Het is verboden om andere personen dan werknemers van het bedrijf op of met het materieel te laten (mee)rijden of te laten besturen. In geval de directie toestemming geeft een niet-werknemer te laten meerijden, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor eventuele gevolgen van een ongeval voor de meerijdende niet-werknemer.


Parkeren

Laat een wagen met lading nooit onbeheerd achter.

De cabine dient bij elke afwezigheid van de chauffeur te worden afgesloten. Contact- en deursleutels mogen zich bij afwezigheid van de chauffeur nimmer bij of in het voertuig bevinden. Ook persoonlijke documenten en documenten die betrekking hebben op het voertuig moeten bij voorkeur worden meegenomen.
Pech onderweg

Bij pech onderweg dient de bedrijfswagen verkeersveilig neergezet te worden. Onderdelen die onderweg vervangen worden, dienen bij terugkeer op de standplaats ingeleverd te worden, tenzij hiervoor andere instructies zijn ontvangen.


Remboursementen

De chauffeur is verantwoordelijk voor ontvangen remboursgelden. Deze dienen goed te worden opgeborgen of onder persoonlijk toezicht te blijven totdat deze bij eerste gelegenheid kunnen worden afgedragen aan de kasbeheerder (hoofd verkoop binnendienst of hoofd administratie). Bij het lossen van de lading, eerst de remboursgelden innen. Is dit niet mogelijk, dan de lading vasthouden en contact opnemen met de zaak. Nooit gaan lossen voor toestemming is verleend.


Tanken / tankpasje

Het tankpasje dient op de daarvoor aangewezen plaats in de cabine te worden opgeborgen. Bij vermissing moet direct contact worden opgenomen met het hoofd administratie. Tanken onderweg gebeurd uitsluitend indien dit voor het bereiken van de standplaats noodzakelijk is en bij een daarvoor aangegeven tankstation.


Verkeersovertredingen

Alle boetes en beschikkingen zijn voor rekening van de werknemer en worden ingehouden op het netto loon.


Wassen

De bedrijfswagens worden wekelijks gewassen op de aangewezen wasplaats. Voor het wassen elders is toestemming vereist van de bedrijfsleiding.Datum : februari 2005 gedrag regels chauffeurs VVVH-arbeidsreglement

Versie : 1 Pagina van 2
  • Voorschriften
  • Lifter- en uitleenverbod
  • Pech onderweg
  • Tanken / tankpasje
  • Verkeersovertredingen

  • Dovnload 22.42 Kb.