Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Als u uw voertuig laat vernietigen…

Dovnload 56.6 Kb.

Als u uw voertuig laat vernietigen…Datum05.12.2018
Grootte56.6 Kb.

Dovnload 56.6 Kb.

Als u uw voertuig laat vernietigen…


hebt u niet alleen recht op een dubbele premie ‘Bruxell’air’ maar ons milieu wint ook 2 keer.
Schonere lucht

De eerste winnaar is de lucht: oude voertuigen zijn sterke vervuilers (euro 0 of lager: voor de eerste keer ingeschreven vóór 1 januari 1997). Nu moeten nieuwe auto’s voldoen aan de euro 4 norm en er komt ook een euro5 norm. Zo wordt ons wagenpark langzaam schoner. In Brussel kan deze operatie versneld worden: als 1000 Brusselaars hun oude wagen laten vernietigen, dan zal de premie ‘Bruxell’air’ een besparing opleveren van 1.500 ton CO2. Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een van de elementen van het Kyoto-protocol.Maar ook een ecologische verwerking en recyclage gegarandeerd

Het erkend centrum voor afgedankte voertuigen moet hoge recyclagenormen halen.

85% van het afgedankt voertuig moet gerecycleerd worden. De Europese ambities reiken nog verder. In 2015 zou het recyclagepercentage 95 % moeten bedragen. Dit is ongetwijfeld hoog gemikt, maar aangezien Belgische recyclagebedrijven zwaar geïnvesteerd hebben in vooruitstrevende technologie, is ons land op goede weg. Op die manier werden sedert 1 januari 2006 tot nu alweer 94.000 voertuigen gerecycleerd.
Erkend centrum

Auto’s mogen uitsluitend gesloopt worden in een erkend centrum. Dat is een verwerkingsbedrijf dat aan specifieke criteria beantwoordt waardoor het bevoegd is om de officiële 'certificaten van vernietiging' af te leveren. Zo moet een erkend centrum aan heel wat eisen in verband met de opslag en verwerking van afvalstoffen voldoen.

De taak van een erkend centrum is tweevoudig: enerzijds garandeert het de ontmanteling van de auto op een ecologisch verantwoorde wijze, anderzijds levert het een certificaat van vernietiging af aan de laatste eigenaar.

Vandaag zijn er 69 erkende centra verspreid over het hele land. Kijk op www.febelauto.be: Waar kan ik mijn afgedankt voertuig inleveren?


En nu concreet: wat staat een afgedankte auto te wachten in het erkend centrum?

Afgedankte auto’s worden bij hun aankomst in het erkend centrum keurig geparkeerd. Bij elke wagen wordt nagegaan of chassisnummer en merk overeenstemmen met de boorddocumenten. Dat wordt op een steekkaart genoteerd. Vervolgens ondergaat elke wagen een individuele behandeling: depollutie. Een heftruck pikt de auto op en brengt hem naar de depollutiehal. Daar wordt het voertuig manueel ontdaan van gevaarlijke afvalstoffen. Een arbeidsintensieve klus: autobanden, batterij, katalysatoren en oliefilter worden in afzonderlijke afvalcontainers gedeponeerd. Een afzuigsysteem tapt een voor een alle schadelijke vloeistoffen af. En dat zijn er nogal wat: koelvloeistof, remvloeistof, motorolie, brandstof en ruitenwisservloeistof. Ten slotte voert de vorkheftruck het ontmantelde wrak tot bij de schaar of de shredder waar een grijpkraan klaarstaat voor de aflossing van de wacht.


De tweede fase van het verwerkingsproces bestaat uit vermalen en sorteren. Centraal staat de shredder. De shredder is een krachtige maalmachine. Ze beschikt over een rotor uitgerust met een reeks hamers, die aan een snelheid van ongeveer 600 omwentelingen per minuut draait en het autowrak verscheurt en verkleint tot stukken van een vuist groot. Een afzuigsysteem ter hoogte van de rotor scheidt de stofdeeltjes van de ferro en non-ferro materialen. Het schroot belandt vervolgens in een magnetische trommel die het ijzer (ferro) afzondert. Veel onderdelen van auto’s bevatten non-ferro materialen zoals koper, zink en aluminium. Het non-ferro mengsel komt in een flotatie-installatie terecht. Dit is een installatie die via een specifiek medium de verschillende non-ferro metalen op basis van hun soortelijk gewicht vakkundig van elkaar scheidt zodat elk metaal afzonderlijk kan gerecycleerd worden. Uit het shredderresidu slagen enkele bedrijven erin bepaalde overblijvende materialen met behulp van diverse scheidingstechnieken nogmaals te scheiden in voor recyclage geschikte stromen. Zo bekomt men uiteindelijk zeer hoogwaardige fracties die uiterst geschikt zijn als secundaire grondstof voor de industrie. Er blijft uiteraard altijd een kleine fractie van niet recycleerbaar materiaal over die verbrand wordt met energierecuperatie of gestort wordt.
Administratieve molen

Een autowrak dat door de shredder vernietigd werd, moet ook nog administratief vernietigd worden. De administratieve molen doet immers ook zijn werk. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor het erkend centrum. Zoals gezegd controleert het de identificatiegegevens op de boorddocumenten van elke afgeleverde auto. De gegevens van de weging voor en na depollutie worden genoteerd. Dit laat toe om het percentage aan gerecycleerd materiaal te berekenen. Alle informatie wordt in de computer opgeslagen en dagelijks aan Febelauto bezorgd die dan weer op haar beurt alle informatie over de afgedankte voertuigen electronisch overmaakt aan de DIV. De DIV zorgt dan voor de uitschrijving van de voertuigen.Het erkend centrum overhandigt het certificaat van vernietiging aan de laatste eigenaar.


Meer info

Febelauto staat tot uw dienst voor al uw vragen. Surf naar www.febelauto.be, bel Catherine Lenaerts, directeur op 02 778 64 25 of mail catherine.lenaerts@febelauto.be.Febelauto vzw is het Belgisch beheersorganisme voor afgedankte voertuigen.

  • Maar ook een ecologische verwerking en recyclage gegarandeerd
  • Erkend centrum
  • En nu concreet: wat staat een afgedankte auto te wachten in het erkend centrum
  • Administratieve molen

  • Dovnload 56.6 Kb.