Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


[Ankie Broekers-Knol]

Dovnload 11.29 Kb.

[Ankie Broekers-Knol]Datum25.04.2019
Grootte11.29 Kb.

Dovnload 11.29 Kb.

[Ankie Broekers-Knol]
Geachte aanwezigen,
Aan mij valt de eer te beurt om dit jaar de Mr Eva Meillo prijs uit te reiken. Voor die prijs zijn dit jaar vier journalistieke uitingen genomineerd. Ik laat ze, in willekeurige volgorde én veel korter dan ze verdienen, de revue passeren.
Als eerste DE GEKOOIDE RECHERCHE- van Michiel Princen. Dit is een prachtig boek dat een zeer waarheidsgetrouw en compleet beeld geeft van een specifieke tak van sport: het financieel economische recherchewerk. Het laat, soms zelfs op onthutsende wijze, zien wat er aan het vak van de rechercheur mankeert. De bureaucratie, het ontbrekend leiderschap, het verzuipen in de in beslag genomen documenten, de worsteling met verouderde IT-systemen. Maar ook laat het, als het ware van de andere kant van de tafel, de relatie met de officier van justitie zien. Alleen al gezien het belang van de financiële recherche en de recherche in zijn algemeenheid is het essentieel dat de stem van Princen wordt gehoord en serieus wordt genomen.
De tweede nominatie is het boek MET EEN KLAP VAN DE HAMER van Veerle Corstens en Marjet Wullink. Dit boek voor kinderen vanaf 9 jaar brengt de strafrechtelijke handhaving onder aandacht van een voor dit onderwerp verrassende doelgroep. Wellicht is Veerle Corstens wel op deze doelgroep gekomen omdat zij, als dochter van Geert Corstens, voormalig president van de Hoge Raad, het recht met de paplepel heeft meegekregen? Hoe dan ook, de schrijvers zijn er in geslaagd de rechtsgang in strafzaken voor kinderen te ontsluiten en te duiden. Daarmee hebben ze, zowel door middel van tekeningen als door tekst, een voor kinderen misschien stoffig onderwerp echt tot leven weten wekken. Misschien hebben ze zelfs wel de kiem gelegd voor toekomstige bezoekers van de Mr Eva Meillo lezing. Laten we het hopen!
De derde genomineerde die ik hier belicht is de vierdelige VARA documentairereeks DE AANKLAGERS gemaakt door Danielle van Lieshout en Coen Verbraak. Negen officieren van justitie worden door de camera dicht op de huid gezeten en indringend bevraagd. We zien ze in overleg met de politie, op dienstreis, bij doorzoekingen én in de rechtszaal. Scherp wordt ingezoomd op zowel professionele als de persoonlijke kanten die aan het officier zijn kleven. Een bijzondere documentaire die diep achter de schermen van deze togadragers kijkt.
Als vierde genomineerde kan ik noemen de tweedelige VPRO documentaire KLEINE DELICTEN – RAKE KLAPPEN gemaakt door Jaap van Hoewijk. In deze documentaire wordt een mooi beeld gegeven van wat dagelijks plaatsvindt in zittingzalen verspreid over heel Nederland. De toepassing van het strafrecht bij kleine delicten. Klein in vergelijking met de “grote” drugs en geweldszaken, maar voor zowel verdachte als slachtoffer vaak helemaal niet “klein” van betekenis. De documentaire geeft een interessant, soms enigszins vermakelijk en soms zelfs een moedeloos stemmend kijkje in de rechtszaal. Zonder opsmuk en visuele overdaad wordt de dagelijkse realiteit getoond. Een verfrissend en eerlijk beeld van de werkelijkheid.
Ik zal zo meteen de winnaar bekend maken, maar ter voorbereiding van de winnaar én de zaal, ik zal na de bekendmaking van de winnaar eerst kort uitleggen waarom de jury voor dat boek of die productie heeft gekozen en pas daarna zal ik de winnaar hier op het podium vragen om uit handen van Joke Meillo de cheque en penning te ontvangen. Dus voor de winnaar, even geduld tot na de laudatio!

Terug naar het oordeel van de jury. De keuze is gevallen op:


DE AANKLAGERS gemaakt door Danielle van Lieshout en Coen Verbraak.
[Applaus]
En dan nu de beweegredenen van de jury.
De jury kiest voor de documentaire reeks DE AANKLAGERS omdat de makers erin geslaagd zijn aspecten van het werk van de officier van justitie in beeld te brengen waarvan de gemiddelde kijker geen weet heeft. We zien de officieren niet alleen in de rechtszaal beargumenteren welke straf de rechter volgens het openbaar ministerie moet opleggen – het beeld dat iedereen van het journaal of uit de krant kent. We zien de officieren ook in hun rol als leider van de opsporing op reis naar een Hongaars Roma-kamp. Hoewel die reis weinig hoopvol stemt in de strijd tegen vrouwenhandel, wordt daarna toch weer vol overgave verder geworsteld. We zien de spannende beelden van invallen, maar ook de rustige uitleg van de officier over de strubbelingen in het onderzoek dat daarop volgt. We zien zo de enorme diversiteit van het vak van officier van justitie. Maar daar stopt de documentaire niet. Ook de achtergronden en de beweegredenen van de officier als persoon komen in beeld. Zo komt fraai voor het voetlicht het verschil in persoonlijkheden. Geen officier is hetzelfde, maar ze hebben ze allemaal wel eenzelfde doel: het aanpakken van ongeoorloofde praktijken. De veelsoortigheid van het werk van de officier maar ook de persoonlijke impact van het werk boeit de kijker. Het vak wordt zo in zijn volle breedte neergezet. De juiste vragen, de juiste inhoud en de juiste emotie. Je zou er officier van justitie door worden, zo was het gevoel bij de jury.
De jury realiseert zich terdege hoe moeilijk, tijdrovend en slopend het voor een documentairemaker kan zijn op deze manier door te dringen tot het Openbaar Ministerie, een organisatie waar - anders dan de naam doet vermoeden - de angst voor openbaarheid groot kan zijn. Het siert de documentairemakers én het Openbaar Ministerie dat ze erin geslaagd zijn zo’n prachtige documentaire te maken waarbij ook de echt moeilijke vragen gesteld en beantwoord kunnen worden.
De jury is dan ook unaniem van oordeel dat de makers van deze documentaire exact doen wat de Mr Eva Meillo Prijs wil belonen: het werk van officieren van justitie ten volle schetsen, compleet met de morele en praktische dilemma's. En daarmee is de documentairereeks DE AANKLAGERS de terechte winnaar van de Mr Eva Meillo prijs 2016!
Ik wil nu graag Danielle van Lieshout en Coen Verbraak op het podium vragen zodat zij de geldprijs en de penning in ontvangst kunnen nemen. Joke Meillo zal deze uitreiken. Bovendien kunnen Danielle en Coen een kort dankwoord uitspreken, waarbij ik de nadruk leg op het woord kort.


  • DE GEKOOIDE RECHERCHE
  • MET EEN KLAP VAN DE HAMER
  • DE AANKLAGERS
  • KLEINE DELICTEN – RAKE KLAPPEN

  • Dovnload 11.29 Kb.