Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Antwoordmodel Leerkracht Geoquest Ayers Rock

Dovnload 110.89 Kb.

Antwoordmodel Leerkracht Geoquest Ayers RockDatum25.10.2017
Grootte110.89 Kb.

Dovnload 110.89 Kb.

Antwoordmodel Leerkracht Geoquest Ayers Rock

Hieronder bevinden zich de antwoorden op de 23 vragen behorende tot de geoquest Ayers Rock. De overige 5 vragen zijn naar eigen mening van de leerling te beantwoorden en zijn ter evaluatie van de geoquest toegevoegd.

Per vraag zijn 2 punten te behalen. Bij een goed antwoord verdienen de leerlingen 2 punten, bij een bijna/redelijk goed antwoord 1 punt en bij een fout antwoord 0 punten.

Dit geeft de docent de ruimte om eventueel verrassende niet in het antwoordmodel voorkomende, maar toch “goede” antwoorden met 1 punt te belonen en zo in ieder geval de leerling “extra” te belonen voor hun goede inzet.

De laatste 4 punten die door het correct invullen van het antwoordblad zijn te behalen komen voor rekening van het plaatsen van de door de leerlingen gebruikte links. Hierdoor kan je als leerkracht de bronnen nagaan en het compleet knippen en plakken van tekst eenvoudig signaleren en zo nodig bestraffen.

Het gehele overzicht van de toe te kennen punten is terug te vinden onder het kopje Beoordeling op de geoquest zelf. De directe link hiervan is deze:http://ayersrockgeoquest.weebly.com/beoordeling.html

Antwoordmodel

1. Wat is de absolute afstand van Sydney naar Ayers Rock in kilometers?

12,5 CM (schaal 1:17500000), dus 12,5 x 175= 2187,5 KM

2. Hoeveel uur en hoeveel minuten doe je er met het vliegtuig over om van Sydney naar Ayers Rock/Uluru te vliegen? 3 uur

3a.Hoe groot is de afstand die je per vliegtuig aflegt? 2171KM

3b. Aan welke afstand is deze vliegafstand (ongeveer) gelijk? De absolute afstand
4. Verklaar het verschil tussen de uitkomst van vraag 1 en vraag 3.

Het is lastig om heel precies het aantal millimeters te meten in de atlas, ook meet je vanaf Sydney naar Ayers Rock en niet vanaf het vliegveld exact naar Ayers Rock en dus treed er al snel een verschil op. 0,1 centimeter is 17,5 KM en dus is er al snel een verschil.

Absolute afstand: De afstand gemeten langs een rechte lijn (hemelsbreed)

5a. Hoeveel kilometer is het lopend van het hotel naar Ayers Rock/Uluru? 2703

5b. Hoeveel uur en hoeveel minuten doe je er lopend over? 22 dagen en 18 uur (546 uur en 0 minuten)

6a. Hoeveel kilometer is het met de auto van het hotel naar Ayers Rock/Uluru? 2838 KM

6b. Hoeveel uur en hoeveel minuten doe je er met de auto over? 1 dag en 8 uur (32 uur en 0 minuten)

7. Hoe laat komt de zon op 16 november op? De zon komt op 16 november op om 05:50 uur.

8. Hoe laat is het dan in Nederland? Het is dan 05:50–08:30 = 21:20.

9. En welke dag is het in Nederland? 15 november

10. Uit welk gesteente bestaat Ayers Rock/Uluru? Ayers Rock/Uluru bestaat uit marine zandsteen rijk aan het mineraal veldspaat (dit gesteente wordt ook wel Arkose genoemd).

11. Hoe oud is Ayers Rock/Uluru? Tussen 900 en 550 miljoen jaar oud

12. Hoe hoog is Ayers Rock/Uluru? Ayers Rock is 348 meter hoog

13. Hoe heet een nabijgelegen en ondergronds met Ayers Rock/Uluru verbonden rotsformatie? The Olgas/Kata Tjuta

14. Wat is de omtrek van Ayers Rock/Uluru? Ongeveer 9 KM

15. Hoeveel procent van Ayers Rock bevindt zich ondergronds? 66,6% (twee derde)

16. Wie zijn de originele bewoners van Australië? De Aboriginals

17. Hoe lang leven de Aboriginals al in Australië? 50.000/60.000 jaar geleden kwamen ze daar aan vanuit Zuidoost-Azië Het zeeniveau was toen veel lager en waarschijnlijk hebben ze met kano's de overtocht, vanuit wat nu Indonesië is, gemaakt.

18. Wanneer werd Australië door een Europeaan ontdekt en door wie? In 1606 door Willem Jansz.

19. Wanneer ontstond de federatie van Australië? 1 januari 1901

20. Waarom willen de Aboriginals niet dat toeristen Uluru beklimmen? Uluru is voor de Aboriginals heilig. De Aboriginals zien het landschap als een Bijbel en geloven eveneens dat geesten van overledenen aanwezig blijven op aarde. Uluru speelt een belangrijke rol in hun bijbel en het is dan ook heiligschennis deze te beklimmen.

21. Hoe is Uluru volgens de Aboriginals ontstaan? De voorouderlijke geesten hebben de rots geschapen en deze hebben regels opgesteld hoe de rots te beschermen en te onderhouden. Zo zijn bepaalde delen van de rots specifiek bedoeld voor mannen en andere weer alleen voor vrouwen. De rots speelt een rol in de Tjukurpa (droomtijd). Bepaalde scheuren zijn ontstaan door een gevecht van twee mythologische wezens uit die droomtijd en de vele kleine gaten zijn hollen van mythologische mollen. Er zijn rotstekeningen gevonden en archeologische opgravingen gedaan rond Uluru die aantoonden dat de plek veelvuldig is gebruikt voor rituelen.

22. Hoe heten de lokale Aboriginals die in het gebied van de Uluru wonen? De Anangu

23. Waar is de naam Aboriginals van afgeleid en wat betekent het? Het woord Aboriginals is afgeleid van Aborigines, en dit woord stamt weer af van het Latijnse 'ab origine', dat van oorsprong betekent, dus oorspronkelijke bewoners.

De vragen 24 t/m 28 zijn naar eigen mening van de leerlingen te beantwoorden.Beoordeling Folder Geoquest Ayers Rock

Dit document is niet inzichtelijk voor de leerlingen. De informatie waarover zij beschikken is dat er 20 van de 90 punten zijn te behalen door het maken en inleveren van de toeristische folder.

Van deze 20 punten zijn er 14 te behalen door de inhoud van de folder en 6 door de lay-out van de folder.

In stap 6 krijgen de leerlingen informatie over de folder. Desgewenst kan de leerkracht er voor kiezen om tijdens de les dit toe te lichten en te benadrukken dat de tweetallen zelf mogen bepalen op welke manier zij de informatie in de folder brengen en ook kan de leerkracht verduidelijken wat onder lay-out word verstaan.

Ik acht dit echter niet noodzakelijk om de simpele reden dat het een leerproces is. Wanneer je alles geheel voorkauwt, dan kopiëren ze de antwoorden in de folder en is er niet nagedacht over de doelgroep van de folder en geen ruimte voor creativiteit en eigen invulling. Door (desnoods) achteraf met fouten en mogelijkheden te worden geconfronteerd, leren de leerlingen en zullen zij in de toekomst beter in staat zijn zo optimaal mogelijk gebruik te maken van hun mogelijkheden.

De inhoud van de folder bestaat uit 5 punten:


  1. De absolute afstand van Sydney tot Ayers Rock/Uluru.

  2. Een overzicht van de verschillende transport mogelijkheden om van Sydney naar Ayers Rock te reizen en de bijbehorende tijdsduur van dit transportmiddel.

  3. Het tijdverschil tussen Ayers Rock/Uluru en Nederland tijdens de zomer- en wintertijd.

  4. Uitleg over het verleden en ontstaan van Ayers Rock/Uluru

  5. Tips voor toeristen voor het bezoeken van Ayers Rock/Uluru, met daarin extra informatie verwerkt over de Aboriginals en een alternatief voor Ayers Rock/Uluru.

Inhoud

Aangezien de leerlingen al op hun antwoorden zijn beoordeeld, hoeft de informatie niet exact te kloppen. De daadwerkelijke antwoorden op de vragen worden afzonderlijk beoordeeld. De leerkracht is bij het beoordelen van de folder dus vrij om een inschatting te maken van de in de folder aangeboden informatie.

Kiezen de leerlingen er bijvoorbeeld voor om te onder kopje 2 van de folder te zeggen:

Als ik u was zou ik naar Ayers Rock/Uluru gaan vliegen, dan bent u er binnen een paar uur en hoeft u niet meer dan een dag naast luidruchtige Fransen, constant fotograferende Japanners te zitten en word u schouder niet de halve reis gebruikt als kussen door u vrouw in een stinkende bus. En ook hoeft u dan niet de weg te vinden in een land waar u TomTom niet werkt en de mensen links rijden.

Dan is dat een heel goed gevonden antwoord en onderscheiden zij zich in hun folder door een persoonlijke en humoristische aanpak.

De leerkracht kan dus de verdeling van de 14 punten naar eigen inzicht toekennen.

Lay-out

Wat betreft de lay-out van de folder geld hetzelfde. Uit ervaring spreek ik dat een beste beoordeling van de lay-out kan worden gedaan na het bekijken van alle folders. Leg ze eens naast elkaar en vergelijk ze. Beoordeel degene die er het meest boven uitspringt met de meeste punten en beloon originele creatieve uitspattingen eveneens. Is er een folder waarbij geen enkele moeite is gedaan de folder er te doen laten uitspringen, geef deze geen of slechts enkele punten voor de lay-out. Dit leert hen dat inzet wordt beloond.Beoordeling


Beoordeling Geoquest Ayers Rock

Onderdeel

Punten

 

 

Samenwerking

4

 

 

Folder:

 

Inhoud folder

14

Lay-out folder

6

Totaal folder

20

 

 

Antwoordblad:

 

Antwoorden

56

Links

4

Totaal antwoordenblad

60

 

 

Presentatie

6

 

 

Totaal Geoquest Ayers Rock

90


Cijfer berekenen

Hieronder vind je de tabel waarin je je cijfer kan terug vinden. De cijfers worden niet afgerond! De berekening is als volgt: aantal punten/9*0,9+1= jullie cijfer
Berekening Cijfer

PUNTEN

CIJFER

1

1,1

2

1,2

3

1,3

4

1,4

5

1,5

6

1,6

7

1,7

8

1,8

9

1,9

10

2

11

2,1

12

2,2

13

2,3

14

2,4

15

2,5

16

2,6

17

2,7

18

2,8

19

2,9

20

3

21

3,1

22

3,2

23

3,3

24

3,4

25

3,5

26

3,6

27

3,7

28

3,8

29

3,9

30

4

31

4,1

32

4,2

33

4,3

34

4,4

35

4,5

36

4,6

37

4,7

38

4,8

39

4,9

40

5

41

5,1

42

5,2

43

5,3

44

5,4

45

5,5

46

5,6

47

5,7

48

5,8

49

5,9

50

6

51

6,1

52

6,2

53

6,3

54

6,4

55

6,5

56

6,6

57

6,7

58

6,8

59

6,9

60

7

61

7,1

62

7,2

63

7,3

64

7,4

65

7,5

66

7,6

67

7,7

68

7,8

69

7,9

70

8

71

8,1

72

8,2

73

8,3

74

8,4

75

8,5

76

8,6

77

8,7

78

8,8

79

8,9

80

9

81

9,1

82

9,2

83

9,3

84

9,4

85

9,5

86

9,6

87

9,7

88

9,8

89

9,9

90

10


Beoordeling Presentatie Geoquest Ayers Rock

Dit document is niet inzichtelijk voor leerlingen. Het is aan de leerkracht zelf in hoeverre hij aandacht wil schenken aan dit onderdeel.Presentaties

Presentaties kennen veelal een standaard opzet. Na de inleiding waarin de bezoeker verwelkomt worden, word de inhoud van de presentatie kenbaar gemaakt, komt het onderwerp veelal puntsgewijs aan bod, is er ruimte voor discussie, vragen, interactie, etc.

Ook is er een breed scala aan hulpmiddelen aanwezig voor het geven van presentaties, te denken valt aan: beamer, PowerPoint, lessenaar, etc.

Voor veel leerlingen is het geven van een presentatie een spannende ervaring, welke velen liever uit de weg zouden gaan.

Bij de maker van deze geoquest is onduidelijk of uw leerlingen al ervaring hebben in het geven van presentaties. Het is dan ook van groot belang voor de leerlingen om hiermee te oefenen. De eerste klas, waar deze geoquest voor bedoeld is, is dus een geschikt jaar om hiermee te beginnen en op een laagdrempelige manier de spreekbeurt van de lagere school proberen om te vormen tot een “professionele” presentatie. Presentaties spelen een grote rol bij een vervolgopleiding. En oefening baart kunst.

De opzet van deze geoquest bied deze mogelijkheid. De vorm waarin deze gegoten is bied de mogelijkheid om op een speelse manier op een rollenspelachtige wijze de eerste stap te zetten in de richting van het geven van een goede presentatie.Punten

Om de, door de leerlingen toch al aanwezige, druk laag te houden is ervoor gekozen de presentatie geen grote rol toe te bedelen in de punten toekenning. Slechts 6 van de 90 punten kunnen door de tweetallen binnengehaald worden door het geven van een goede presentatie. U kunt als leerkracht ervoor kiezen om het aantal toe te kennen punten naar eigen invulling aan te passen en zo op u manier bepaalde nadrukken te verleggen. Dit geldt overigens ook voor de gehele beoordeling en niet alleen voor de presentatie.Tijd

Om de presentaties van 1 klas voldoende te kunnen behandelen is 10 minuten per tweetal nodig. Dit is echter de uitgebreide variant, waarin u en de klas voldoende tijd heeft voor het stellen van vragen, het geven van feedback en eventuele onvoorziene gebeurtenissen.

Zeer waarschijnlijk zal er tijd over blijven. De presentatie van een klas van 30 personen zal dus 15X10=150 minuten tijd innemen. U kunt zelf beslissen of u dit de moeite waard vind en of u binnen het lesprogramma hier tijd voor heeft. Met een tijdsbesteding van 6,5 minuut per tweetal kunt u de presentaties binnen een lesuur van 50 minuten volbrengen.

Presentaties worden vaak snel afgehandeld, waardoor er weinig tijd is voor vragen, discussie, interactie en feedback. Dit zorgt ervoor dat het leer resultaat van de leerlingen laag blijft en de leerlingen onvoldoende zijn voorbereid op het geven van presentaties in de toekomst. Het vasthouden van de aandacht voor 150 minuten presentaties over hetzelfde onderwerp is echter ook onbegonnen werk. Als er binnen u school een onderwijsassistent aanwezig is, zou u ervoor kunnen kiezen de klas in tweeën te splitsen.

In de algehele tijdsduur van deze geoquest is echter uitgegaan van 1 lesuur. 6,5 minuut per tweetal dus.

Feedback

Eventueel kan de docent in de daarop volgende les de leerlingen klassikaal van feedback voorzien om te voorkomen dat de leerlingen het idee krijgen de presentaties voor niks te hebben gedaan en bepaalde fouten, problemen of punten ter verbetering onder de aandacht te brengen. Hiermee kunt u de behandeling van de geoquest dan ook mee afsluiten.

Aan u de keuze of u dit onderdeel veel of weinig aandacht wil geven.

De mogelijkheid bestaat om het geven van de presentaties uit het eindproduct van de geoquest te halen. Ook kunt u de presentatie van de folder op een andere manier volbrengen.Aandachtspunten tijdens presentatie

U kunt tijdens de presentaties op een aantal punten letten en het resultaat van deze aandachtspunten kunt u de tweetallen na de presentatie mededelen.

Per onderdeel kunt u 1 punt toekennen.


Rolverdeling

Hebben allebei de leerlingen een taak of doet slechts 1 persoon al het werk?

Verstaanbaarheid

Is de presentatie goed te verstaan?

Wordt de presentatie met enthousiasme gegeven?

Is de presentatie monotoon?


Inhoud

Is de informatie correct en compleet?

Wordt de presentatie goed ingeleid?

Wordt er duidelijk gemaakt of het publiek tijdens de presentatie of erna vragen mag stellen en worden deze goed beantwoord?


Hulpmiddelen

Wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen, worden deze ook goed gebruikt en vormen ze een meerwaarde aan de presentatie?

Non-verbale communicatie

Wordt er oogcontact gemaakt?

Wordt er voorgelezen?

Hoe is de houding tijdens de presentatie?

Rammelen de handen/vingers aan sleutels of

klikken ze op een pen?


Tijd

Vindt de presentatie plaats binnen de geplande 5 minuten?

Benodigdheden

Vraag de leerlingen vooraf kenbaar te maken welke hulpmiddelen zij willen gebruiken, mochten ze hier nog geen duidelijkheid over hebben de les voor de presentaties, geef dan aan dat ze er zelf voor moeten zorgen. Leg de verantwoordelijkheid bij de leerlingen en stel duidelijk dat de tijd schaars is tijdens de les/lessen waarin de presentaties plaatsvinden.Wanneer gewenst zal er voor een beamer en laptop gezorgd moeten worden, of er kan gebruik gemaakt worden van een klaslokaal met smartboard/digiboard.


Dovnload 110.89 Kb.