Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Apollo en de Muzen op de Parnassus Rafael 1509-1510

Dovnload 12.45 Kb.

Apollo en de Muzen op de Parnassus Rafael 1509-1510Datum12.03.2017
Grootte12.45 Kb.

Dovnload 12.45 Kb.

Apollo
Apollo en de Muzen op de Parnassus – Rafael 1509-1510

d:\afbeeldingen\raffael_072.jpg

Op dit schilderij staan 28 personen afgebeeld. 12 hiervan zijn naar mijn mening vrouwelijk en 16 zijn

mannelijk, inclusief Apollo. 9 van deze vrouwen staan rond Apollo die centraal in de wandschildering staat afgebeeld. Het grootste gedeelde van de mensen staat op de berg Parnassus.

Meerdere personen hebben een muziekinstrument vast. In het midden zit Apollo. Hij is hierin duidelijk het belangrijkste figuur. Dit is te zien doordat hij centraal staat in de schildering en alles aan zijn kanten symmetrisch aal elkaar is. Apollo speelt op een Lier. Dit is een instrument dat bij hem hoor, omdat hij de god van de muziek is. Daarnaast draagt hij altijd een laurierkrans en een citer. Een Citer is ook een muziekinstrument en wordt hier wasgehouden door de Muze aan de rechterkant van Apollo. Hij is half naakt afgebeeld waaraan je kan zien dat hij een god is.

Om Apollo heen staan 9 vrouwen. Deze 9 vrouwen zijn de Muzen. De Muzen waren de Griekse godinnen van de kunsten en de wetenschap. Muzen worden ook wel Parnassides genoemd, omdat de berg Parnassus hun woonplaats was.

De Muzen waren dochters van Zeus en naast de begeleidsters, ook de zussen van Apollo. Elke muze had een naam en een functie; Erato (De muze van het lied), Euterpe (De muze van het fluitspel), Kalliope (De muze de filosofie), Clio (De muze van de geschiedschrijving), Melpomene (De muze van de tragedie), Polyhymnia (De muze van de retoriek), Terpsichore (De muze van de dans en de poëzie), Thaleia (De muze van de komedie) en Urania (De muze van de sterrenkunde). Om hun functie te laten zien hebben sommige objecten vast.

Apollo had naast de god van muziek meerdere functies. Zo was hij ook de god van de verzoening, god van de voorspelling en god van de stad.

Waarom Rafaël naar Rome vertrok, vermoedelijk in de laatste maanden van 1508, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk was hem ter ore gekomen dat er in het Vaticaan, destijds onder Paus Julius II, privé-vertrekken waren die opnieuw gedecoreerd moesten worden. In 1509 kreeg hij de opdracht voor één ervan, de Stanza della Segnatura. Hij schilderde hierbij over werk van onder meer Perugino heen. Al heel snel gold hij in het Vaticaan, op Michelangelo na, als de belangrijkste kunstenaar. Hij zou er de rest van zijn korte leven blijven.


Apollo was één van de twaalf Olympische goden. Hij was de belichaming van de klassieke Griekse geest en symboliseerde de redelijke, geciviliseerde kant van de menselijke natuur. Hierin was hij de tegenhanger van Dionysus (Bacchus), die de duisterder en hartstochtelijker kant van de mens vertegenoordigde. In de Griekse mythologie is hij de zoon van Zeus en Leto, en de tweelingbroer van Artemis (Diana). Hij werd geboren op het eiland Delos, waar Leto naartoe was gevlucht voor de jaloezie van Zeus’ vrouw Hera (Juno).

De Lier bezit Apollo als beschermgod van de poëzie en de muziek, en als aanvoerder van de Muzen. De kroon van Laurierbladeren die Apollo draagt, ontving hj voor zijn prestaties in de kunsten.1


Stanza della segnatura

De Stanza Della Segnatura is een zaal op de tweede verdieping van het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad. De zaal was bedoeld als de bibliotheek van paus Julius II en is tegenwoordig te bezichtigen als onderdeel van de Vaticaanse musea. De Stanza Della Segnatura is beroemd vanwege de frescoschilderingen van de kunstschilder Rafaël Santi uit de jaren 1508-1511.

De eerste kamer was aanvankelijk bestemd voor de pauselijke bibliotheek, maar werd later de zetel van het kerkelijk tribunaal en kreeg daarom de naam Stanza della Segnatura. De onderwerpen voor deze kamer waren voorgeschreven door de paus.

De schilderingen zinspelen op de vier takken van de humanistische studie: theologie, filosofie, poëzie en rechtswetenschap, die gepersonifieerd worden in medaillons op het plafond.

De vier schilderingen zijn dispuut over het heilige sacrament (Het eerste fresco, het Debat of Dispuut over het Heilige Sacrament genaamd, is gemaakt in 1508 of 1509. Het is een uitbeelding van de theologie, gerepresenteerd door een aantal heiligen en katholieke kerkleraren. Het is de aanvullende weg naar de Waarheid, te bereiken door het geloof en openbaring.), School van Athene (Het tweede fresco in deze kamer heet de School van Athene of Atheense School (Scuola d'Atene). Het stelt Filosofie en haar rationele zoektocht naar de Waarheid voor), Parnassus en de kardinale deugden (Op de vierde muur zijn drie van de vier kardinale deugden afgebeeld: wijsheid, moed en matigheid. De vierde en belangrijkste kardinale deugd, de rechtvaardigheid, is op het plafond geschilderd. Deze fresco's zijn vervaardigd in 1511.).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Muzen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stanza_della_Segnatura

http://nl.wikipedia.org/wiki/Apollon


Hall’s iconologisch handbook, James Hall. Primavera pers, Leiden (1992) (zevende druk)


1 Hall’s iconologisch handboek pag. 25-26-27


Dovnload 12.45 Kb.