Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Application for a change to the purpose of residence, study

Dovnload 0.72 Mb.

Application for a change to the purpose of residence, studyPagina3/5
Datum25.10.2017
Grootte0.72 Mb.

Dovnload 0.72 Mb.
1   2   3   4   5
Funds deposited into the account of the educational institutionAmount deposited in €:


Include the following document with your application: a copy of the bank statement of the educational institution stating the amount that has been deposited by or on behalf of the student
Indicate below which situation(s) applies to you


Please indicate below which situation applies to you. Failure to complete this antecedent’s
d
eclaration truthfully may have consequences for your residence entitlement.
I declare that:

I have never had a prison sentence or a custodial measure imposed on me in respect of any crime;

I have never been ordered to carry out community service in respect of any crime;

I have never been ordered to pay an unconditional fine in respect of any crime;

I have never accepted a transaction proposition in respect of any crime;

I am not presently subject to prosecution in respect of any crime;

A punishment decision has never been imposed on me for committing a crime;

I have never been responsible for one of the following categories of actions referred to in Article 1F of the 1951 Geneva Convention on Refugees: crimes against peace, war crimes, crimes against humanity, serious non-political crimes (such as murder or terrorism), or any actions that contravene the objectives and principles of the United Nations (such as terrorist acts); and

I am aware that a conviction for having committed a crime may lead to the refusal or termination of my
residence entitlement

I am unable to declare the above for the following reasons:


6. Antecedent’s declaration

7. Checklist
I enclose the following documents with this application:


 • Passport photo (attached to appendix: ‘Passport photo form’).

 • Signature (signed in the box on appendix: ‘Photo photo form’)

 • Copy of my passport

 • ‘Verklaring inschrijving’ or other proof of enrolment

 • Proof of financing study

 • ‘Garantverklaring onderwijsinstelling’(signed by institute)

 • ‘Automatische incasso’ (signed by institute)

Please note!

1. Did you complete all 7 boxes?

2. Did you sign the application on page 1?

3. Did you attach all appendices?

4 If you have not completed or ticked all required boxes, or the application is not signed, your application
will be delayed. Application for a residence permit may even be denied.

5. All documents must be in Dutch, English, French or German. If this is not the case, you must arrange


for the documents to be translated by a translator who has been sworn by a Dutch court and enclose the
translation and the document with the application.

Verklaring inschrijving student Studie Hoger Onderwijs


Namens het college van bestuur van:
Naam onderwijsinstelling:
Universiteit Twente

Gevestigd te:
Enschede


Verklaart ondergetekende dat:
Achternaam student


Voorletters:


Geboortedatum:


Nationaliteit


X

Is of wordt ingeschreven voor een voltijd opleiding zodra de student over een bewijs van rechtmatig verblijf beschikt.

Zal worden ingeschreven voor een voltijd opleiding, mits de student de aanvullende Examens in Nederland met goed gevolg heeft afgelegd.

In het kader van een uitwisselingsprogramma een voltijd opleiding gaat volgen en in de (studenten) administratie van de onderwijsinstelling geregistreerd zal worden.


Opleiding Studie Hoger Onderwijs


Naam opleiding studie H.O.

CROHO-nr. opleiding:

Geldigheidsduur inschrijving:
Inschrijving per:

Inschrijving tot en met:

Verwachte afstudeerdatum*:

*In geval de student de studie afrondt zonder vertragingIk heb alle gegevens naar waarheid verstrekt.


Datum:

Voorletters en naam:
K.F. Paardenkooper
Plaats:
Enschede
Handtekening

Ondergetekende bericht de IND, indien de student waarvan verklaard is te zullen worden ingeschreven niet binnen 2 maanden na de aanvangsdatum van de studie is ingeschreven. De onderwijsinstelling stuurt dit bericht aan: IND loket studie verkort. Postbus 1078 2280 CB Rijswijk.


Stempel onderwijsinstelling


Automatische incasso (éénmalig)

Hierbij geeft onderstaande onderwijsinstelling toestemming aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tot het incasseren van de verschuldigde leges voor de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning ad €600.1   2   3   4   5

 • Namens het college van bestuur van
 • Verklaart ondergetekende dat
 • Geldigheidsduur inschrijving
 • Ik heb alle gegevens naar waarheid verstrekt.
 • Automatische incasso (éénmalig)

 • Dovnload 0.72 Mb.