Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Application for a change to the purpose of residence, study

Dovnload 0.72 Mb.

Application for a change to the purpose of residence, studyPagina4/5
Datum25.10.2017
Grootte0.72 Mb.

Dovnload 0.72 Mb.
1   2   3   4   5

Organisatie


Naam organisatie : Universiteit Twente

Contactpersoon : K.F. Paardenkooper

Adres : Postbus 217
Postcode : 7500 AE

Vestigingsplaats : Enschede

Telefoonnummer : 053-4894300

Telefax : 053-4891016Bankgegevens


Bank/gironummer : 1020732

Adres : Tesselschadestraat 1

Postcode : 8913 HA

Plaats : Leeuwarden


Voor de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning voor
Naam vreemdeling(e) :

Geboortedatum :

Nationaliteit :

V-nummer :

Dossiernummer :

* Kenmerk instelling :

(bijvoorbeeld studentnummer voor

verwerking in uw eigen administratie)


Plaats: Enschede Datum: Handtekening:


* niet verplicht


Garantverklaring onderwijsinstelling

CRV- nummer


Ondergetekende K.F. Paardenkooper
Werkzaam bij International Office, Universiteit Twente
Adres Postbus 217, 7500 AE Enschede
Functie Hoofd International Office
Stelt zich, namens de onderwijsinstelling waarvoor hij/zij werkzaam is, garant voor de kosten die voor de Staat en voor andere openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf in Nederland van de vreemdelinge (e).
Achternaam
Voorna(a)men
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Geslacht
Burgerlijke staat
Adres
Postcode/Plaats

Ondergetekende verklaart hierbij dat de kosten, niet zijnde bijstandskosten, die voor de Staat en anderen openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf van de vreemdeling, waarin mede zijn begrepen de kosten van een reis van de vreemdeling naar een plaats buiten Nederland waar de toelating is gewaarborgd tot een jaarlijks maximumbedrag ter hoogte van € 5000 op de garantsteller kunnen worden verhaald.


Daarnaast verklaart ondergetekende ermee bekend te zijn dat, indien de vreemdeling een uitkering krachtens de Wet werk en Bijstand geniet, de kosten van bijstand welke ten behoeve van de vreemdeling zijn gemaakt (gerelateerd aan de hoogte van de op dat moment geldende uitkeringen volgens de norm van de Wet werk en Bijstand) naast de reeds genoemde kosten (van maximaal €5000) op de garantsteller kunnen worden verhaald.
Voor verhaal komen niet in aanmerking de kosten die zijn veroorzaakt na de datum waarop de vreemdeling(e):

 • in het bezit is gesteld van een andere verblijfsvergunning dan die waarvoor de garantstelling is ondertekend;

 • Nederland definitief heeft verlaten.

Voor verhaal komen evenmin in aanmerking de kosten van bijstand die zijn ontstaan nadat de onderwijsinstelling de IND (het Loket Studie Verkort, Postbus 1078, 2280 CB te Rijswijk) heeft medegedeeld dat de vreemdeling(e) niet langer bij de onderwijsinstelling staat ingeschreven.


De mogelijkheid de bovengenoemde kosten te verhalen komt te vervallen één jaar nadat de onderwijsinstelling de IND heeft medegedeeld dat de vreemdeling(e) niet langer bij de onderwijsinstelling staat ingeschreven. Wanneer een rechtsmiddel wordt aangewend tegen het beëindigen van het verblijfsrecht, gaat dit jaar in nadat de vreemdeling(e) niet langer rechtmatig verblijf in Nederland heeft.

Plaats Enschede datum


Handtekening
Appendix Passport Photo Form


\\\\\Full nameDate of birthNationalityV-number

 

Regulations concerning the photo:

 • Send two passport size photographs to the University of Twente International Office. Write your last name on the back side of both photographs. Do not glue your photograph onto this photo card!

 • Please note: your photo should meet the requirements of Dutch passport regulations. It is therefore best if your photo has been made by a acknowledged Dutch photographer. If your photo does not meet the requirements of Dutch passport regulations the residence card can not be made. Therefore it is of great importance to send correct type of photo.


How to use this Photo card:

  1. Have your photo taken according to the requirements of Dutch passport regulations

  2. Write your last name on the back side of two photographs.

  3. Send these two photos to the University of Twente International Office. Do not glue your photograph onto this photo card!

  4. Place your signature in the box in the left hand corner below. Always use a black pen !

SignatureAppendix: Proof of income
This list indicates which documentary evidence of your income is required by the IND in order to assess this application. The application form indicates for which person(s) proof of income must be enclosed. This usually means you (the foreign national) and your spouse/ (registered) partner. Unless indicated otherwise the documents may be copies

If you or your (registered) partner is in permanent employment; or

If the foreign national will be working in paid employment

(in the context of an EU action programme or an International

Treaty to which the Netherlands is a party)

Your current employment contract(s)

The fully completed and signed Appendix: Employers declaration

(no older than 3 months)

Documentary evidence showing that your employer has registered your current employment contract with the competent authority

for the purpose of paying social premiums and taxes(please note: verify this with your employer, not with the Tax and Customs Administration or UWV (Employee Insurance Schemes Implementing Body))

Wage slips for the past 3 monthsOnly if you consistently earn more than is shown in your employment contract (for instance because of overtime):

Wage slips for the past 12 months


If you or your (registered) partner is in temporary paid employment

Your current employment contract(s) which show(s), among other things, that you will be employed for at least the next 6 months

The fully completed and signed Appendix: Employers declaration

(no older than 3 months)

Documentary evidence showing that your employer has registered your current employment contract with the competent authority

for the purpose of paying social premiums and taxes(please note: verify this with your employer, not with the Tax and Customs Administration or UWV (Employee Insurance Schemes Implementing Body))

For the past 3 years:

- all wage slips

- all annual salary statements; and

- all employment and temporary placement contract(s); and

- confirmation(s) of entitlement to benefit and statement(s) of benefits received.


If you or your (registered) partner is employed on a temporary basis or on the basis of an on-demand contract, on-call contract, contract for seasonal work, zero-hours contract or another contract with a deferred duty of performance

Your current temporary placement or employment contract(s) showing that that you will be employed for at least the next 6 months

The fully completed and signed Appendix: Employers declaration

(no older than 3 months)

Documentary evidence showing that your employer has registered your current employment contract with the competent authority

for the purpose of paying social premiums and taxes(please note: verify this with your employer, not with the Tax and Customs Administration or UWV (Employee Insurance Schemes Implementing Body))

For the past 3 years:

- all wage slips

- all annual salary statements; and

- all employment and temporary placement contract(s); and

- confirmation(s) of entitlement to benefit and statement(s) of benefits received.


As an unpaid scientific researcher

If you are in receipt of sponsorship funds: evidence that shows the amount of funding and the duration of the sponsorship agreement; or

If you receive periodical payments to fund your stay in the

Netherlands: proof of this funding; or

If you have paid employment abroad: a copy of your employment contract with your current employer abroad


If you or your (registered) partner is in receipt of

(supplementary) benefits

If you or your (registered) partner is in receipt of (supplementary) benefits (for instance WW (Unemployment Insurance Act), ZW (Sickness Benefits Act), AOW (General Old Age Pensions Act), ANW (Surviving Dependants Act) or REA (Disability (Reintegration) Act)) benefits

The letter from your benefits agency, confirming that you are

entitled to benefits

Your most recent benefits statementIf you or your (registered) partner is in receipt of WAO (Occupational Disability Insurance Act), WAZ ( Work and Care Act) or Wajong (Occupational Disability Benefits (Handicapped Young Persons) Act) benefits

The letter from your benefits agency, confirming that you are occupationally disabled (and to what extent)

Your most recent benefits statement (at least one year after the confirmation letter from your benefits agency)

A letter from the benefits agency stipulating the date of your next medical examinationIf you or your (registered) partner is in receipt of disability benefits pursuant to the WIA since 1 January 2006

The letter from your benefits agency, confirming that you are occupationally disabled (and to what extent)

Your most recent benefits statement

If you or your (registered) partner is permanently occupationally disabled and are not in receipt of WAO (Occupational Disability Insurance Act), WAZ ( Work and Care Act) or Wajong (Invalidity Insurance ( Young Disabled Persons) Act) benefits

A declaration issued by the GG&GD/GGD (Area Health Authority), company doctor or medical examiner showing that you are fully occupationally disabled, the date on which you became fully occupationally disabled and the expected duration of your occupational disabilityIf you or your (registered) partner is in receipt of social assistance benefits, and if either you or your partner is/are permanently unable to return to work

All letters confirming your entitlement to benefits for the past

5 years and any correspondence with the Municipal Council about your exemption from the obligation to seek work for the past

5 years


If you or your (registered) partner is/are self-employed

A Declaration of income from self-employment (appendix) fully completed and signed by you and a certified administrator (for instance a registered accountant, an accountant, an administration consultant, a tax consultant accredited by the Dutch Federation of Tax Advisors or a tax consultant accredited by the Dutch Council of Tax Advisors) or an administrator with a BECON number from the Tax and Customs Administration, together with the required appendices

A recent original extract of the companys registration with the Chamber of Commerce (unless such registration is not possible, for instance in the case of the independent professions)
If you or your (registered) partner is/are (a) director(s)/major shareholder(s)

The official documents showing the size of your share in the company (ownership percentage);

A copy of your employment contract (or contracts if you hold more than one position);

An original, fully completed Employers declaration (appendix), dated and signed by the employer and containing the company stamp (no older than 3 months);

Information about the three months preceding the date of your application, showing that you have received a monthly salary (wage slips, bank statements);

Proof that the company has paid the payroll tax deducted from your salary to the Tax and Customs Administration on a three monthly basis (bank statements)Appendix: Guarantors Declaration (in case of financial support of a third party the Netherlands)
1   2   3   4   5


Dovnload 0.72 Mb.