Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aquarium houden: een rothobby of de mooiste hobby die er bestaat?

Dovnload 32.81 Kb.

Aquarium houden: een rothobby of de mooiste hobby die er bestaat?Datum01.06.2018
Grootte32.81 Kb.

Dovnload 32.81 Kb.


De mooiste aquariumplanten

Tannia Sels.
Aquarium houden: een rothobby of de mooiste hobby die er bestaat?

Het is een koud kunstje om een aquarium te houden.

Je neemt een glazen bak, vult het ding met water en gooit er een zootje planten en vissen in. Als je er dan verder niets aan doet, gaat het helemaal niet goed. Als je er wel wat aan doet, gaat het meestal ook niet goed. Als je je uiterste best doet, dan sterf je van de alg. En als je heel voorzichtig naar de bak kijkt, dan krijg je witte stip en schimmel. Aquarium houden is eigenlijk een rothobby...

Maar als je er eenmaal mee begonnen bent en je wil niet zomaar visjes en planten houden, dan kom je tot de ontdekking dat je aan de mooiste hobby bent begon­nen die er bestaat.


Aquarium houden is bezig zijn met de natuur.

Aquarium houden is een kwestie van iets in je huis zetten waar je eigenlijk de natuur mee vertegenwoordigt en waarin je van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat steeds iets anders kan beleven.

Primair gaan we uit van de schoonheid die de natuur ons biedt. Niets ervan hebben we zelf gemaakt. Als je niet bereid zijn om de schoonheid van de natuur te accepteren, niet van plan bent met de natuur mee te denken en natuurlijk te handelen, zoals het in de natuur ook werkelijk gaat, dan is het aquarium houden één gang van ellende geworden en kan je er beter mee stoppen.

Immers, aquarium houden is een kwestie van bezig zijn met de natuur.


Toch verknoeien we die natuur.

Dat we op het ogenblik de natuur op een grenzeloze wijze verkwisten, weet iedereen. Als je nagaat dat we elk uur 1472 dolfijnen doden, elke 23 minuten een olifant afslachten, elke 21 minuten een giraf; elke 27 minuten een rhinoce­ros, dan zijn we niet goed bezig. Als je daarbij nog weet dat we wekelijks in de Atlantische oceaan verscheidene bulkcontainers met graan leegstorten, terwijl elders in de wereld kinderen sterven van de honger. We zijn bezig een leven te leiden dat niet past bij een normaal denkend menselijk brein.


Maak gebruik van de gegevens van de natuur.

Alle schoonheid die er in de natuur te vinden is, kunnen we zo in de huiskamer planten. Niettemin denken de meeste mensen dat de schoonheid enkel uit de verre landen komt. Niets is minder waar, want in onze onmiddellijke omgeving is alles te vinden. Let wel: je mag de natuur gebruiken, maar er niets aan onttrek­ken!


1. Licht.

Wanneer we in de natuur kijken, dan worden we geconfronteerd met het gegeven dat het niet altijd nodig is een heleboel licht in het aquarium te hebben. Denk maar aan de plassen in Thailand die bedekt zijn met allerlei begroeiing. Besluit: veel licht is niet nodig, wel goed licht. Daarnaast moeten er een aantal voorwaar­den in het aquarium gecreëerd zijn, zodat het licht werkelijk tot op de bodem komt. In de natuur is er beweging van het wateroppervlak. Dat moet in onze aquarium ook gebeuren, zodat het licht doordringt tot in de verschillende hoe­ken.2. Doseren van de stroming.

Er zijn in de natuur wateren die absoluut geen oppervlakte-begroeiing noch planten in het water hebben. Door te sterke stroming krijgen de planten gewoon geen kans behoorlijk te groeien. Door de stroming worden eveneens de sporenelementen aan het water onttrokken. In het aquarium is het absoluut belangrijk een gulden middenweg te vinden. Tenminste als je een plantenbestand wil.


Houd een aquarium omdat je ervan houdt.

Kennis bij het voorbereiden van een aquarium is onontbeerlijk. Schoonheid is grenzeloos en het wordt net wat u er zelf van maakt. Uzelf draagt er de verant­woordelijkheid voor. Immers, een aquarium is een onderdeel van het gezin. De plaats, grootte, inhoud en kosten moeten samen worden besproken. Elk gezinslid moet ermee kunnen leven, er leren van houden.

Daarom houd je een aquarium met je ziel, niet met je handen en samen met het hele gezin.
Zorg voor leven, zorg voor overleven.

Dat impliceert dat je borg moet staan voor een maximale levensduur van alles wat in je aquarium leeft.

Albert probeert ons een aantal zaken over het aquarium te vertellen en te ver­gelijken met het leven, met de natuur.
En maak er dus geen pisbak van.

Gebruik alleen natuurlijke materialen en blijf ver van chemische spullen. Onze lieve Heer loopt toch ook niet op aarde rond met een busje chemische spul.


Planten zijn levende wezens.

Planten hebben ook voedsel nodig. Daarvoor is de fotosynthese, waarbij een plant met behulp van lichtenergie chemische energie opbouwt uit suikers. Die energie wordt dan in de bladgroenkorrels gestockeerd, waarmee een plant kan ademen. Daarom is het van belang dat de bladeren zuiver zijn. Daar zorgen micro-organismen -die in het aquarium moeten aanwezig zijn- wel voor. Daarbij hebben planten 43 soorten voer nodig in de vorm van spore-elementen, waaron­der stikstofverbindingen. En wat geven wij ze?

Elke plant heeft miljoenen cellen die niet mogen verwaarloosd worden.

Het aquarium moet ook veel planten bevatten. Dan pas kunnen vissen zich er thuis voelen, omdat ze schuilplaatsen hebben.


Planteneisen en verzorging.

* We kiezen best voor planten die bereid zijn te leven en gezond te zijn en akkoord gaan met een gewone bodem van grof Maaszand. Daarover komt een laag schoongewassen zand en de planten kunnen erin worden gezet. Erboven zorgen we voor licht.

* Ons oog is gevoelig voor groen en geel kleuren. En dat zijn net de kleuren waarmee een plant niets kan beginnen. Een plant vraagt rood en blauw licht. Hij verlangt minimum 19% blauw en 21% rood van het spectrum. Immers, een plant absorbeert slechts een deel van het licht. Het groen -de kleur die wij zien- geeft hij gewoon terug. Daarom moet je voor licht opteren dat de plant mooi vindt.

* Planten hebben rust nodig.

* Speel met kleuren en bladvormen.

* Top geen wortels terug, maar vouw ze rond de vinger en zet ze dan in de bodem.

* Een geel blad mag worden weggesneden met een scherp mes.

* Werk nooit ‘s avonds in het aquarium en top dan zeker geen planten. Als je dat ‘s morgens doet, krijgen de planten voldoende tijd om te recupereren en energie op te bouwen met behulp van licht.

* Planten vinden het fijn als er genoeg licht, voldoende oppervlaktebeweging en een luchtige bodem is. Een luchtige bodem impliceert dat deze niet te fijn mag zijn, zeker niet als het aquarium in een huis staat dat gelegen is aan een drukke straat. Door het trillen wordt hij dan steeds vaster.

* Penseel-alg is een lieve alg en groeit enkel op dood materiaal en dode bladeren.

* Alle Aponogetonsoorten hebben een kleiballetje nodig om ze tot groei te stimuleren. Zo een kleiballetje los je op in wat aquariumwater tot een papje. Deze brij breng je met een injectiespuit (zonder naald natuurlijk) bij de plant. Je injecteert ongeveer 1 cm in de bodem aan drie zijden van de plant een klein wolkje.

* Een Crinum hoort tot halfweg de bol in de grond te zitten. Deze plant moet ook vrij staan en ruimte hebben. Dan pas wordt het een mooie plant. Als je problemen hebt bij het planten, kan je de knol gerust dieper zetten en later -als de wortels gezet zijn- het zand rondom weggraven.

* Echinodorus osiris wordt mooi rood bij lagere temperatuur van bijvoorbeeld 18C. Natuurlijk kan de plant ook op 23C worden gehouden, maar dan is hij minder rood. Hij heeft enkel een zandbodem nodig en af en toe wat klei en dan kan je hem lange tijd houden.

* De Eichhornia azurea kan worden teruggetopt wanneer zijn bladeren bijna het wateroppervlak bereikt hebben. Doe dat met een scherp mes, schuin en vier blaadjes boven de bodem. Zet de nieuwe top terug en laat de moederstam staan. Die kan in het oksel van het blad een nieuwe loot krijgen, die kan worden afge­scheurd als hij 15 cm lang is.

* Het parapluplantje mag nooit recht in het aquarium worden gezet. Je kan dit plantje wel in een bloempot zonder gat, gevuld met natte aarde, zetten. Stekjes kunnen worden geplukt onder het parapluutje en in het aquarium worden gepoot.

* Planten zijn er om het aquarium mooi te maken, maar hebben eveneens een functie voor de vissen. Ze zorgen namelijk voor zuurstof, wat onze vissen inade­men. De uitademingslucht van de vissen, de CO2, wordt tijdens de dag door de planten geassimileerd. ‘s Nachts gaan planten echter dissimileren en nemen dan zuurstof op. Daarom is een dag- en nachtproces in het aquarium van belang.


s Nachts daalt de temperatuur.

In de natuur daalt ‘s nachts de temperatuur met ongeveer 5,5C. Op die manier kan het water meer zuurstof bevatten, want zowel planten als vissen hebben het gedurende de nacht nodig. In het aquarium zouden we gelijkaardig kunnen te werk gaan. Schakel ‘s nachts de thermostaat uit en je zult zien dat er veel minder vissen juist onder het wateroppervlak zullen gaan hangen. Dat doen ze overigens om meer zuurstof te bemachtigen. Als je daarenboven ook nog opper­vlaktebeweging creëert, kan de zuurstof uit de lucht veel gemakkelijker in het water overgaan en wordt doorheen het water getransporteerd.


Belichting.

Belicht tweederde van het aquarium vooraan en laat eenderde achteraan onbe­licht. Zo creëer je niet alleen schuilplaatsen, maar ook een dieptezicht en blijft je aquarium mysterieus. De planten zullen dan naar voor groeien, naar het licht toe. Zo zie je steeds tegen jonge toppen aan.

Schakel de lampen boven het aquarium trapsgewijze uit en aan. Laat een lamp met een roodachtig karakter als de ondergaande zon, het laatste branden. Zo zie je ook de schemerdieren in hun element. Tevens worden de planten gewaar­schuwd dat ze moeten ophouden met assimileren en moeten beginnen met dissi­mileren. ‘s Morgens doe je diezelfde lamp het eerst weer aan.


Signaalplanten in het aquarium.

* Het blaasjeskruid bijvoorbeeld toont je of het goed of fout gaat in het aqua­rium. Met kleine vangblaasjes strikt deze plant micro-organismen die in de bak aanwezig zijn. Daar leeft hij immers van. Als er geen micro-organismen zijn, zullen zich geen vangblaasjes ontwikkelen.

* Korstmossen zijn een indicatie voor de waterkwaliteit en verschillen degelijk van alg. Korstmossen hebben namelijk rondjes die los liggen.

* Aponogeton madagascariensis forma angustifolia is een plant die gemakkelijk veralgd. Maar als hij leeft, heeft hij een natuurlijke afweer tegen alg.

* Waterpest brengt ontkalking in de bak tot stand en leeft van detritus. Als planten verwelken, geven ze ammonium, nitriet en nitraat en tenslotte detritus. Algen eten detritus, maar waterpest is hoger in rang. De plant komt eerst aan tafel en zorgt ervoor dat er geen voedsel meer is voor de alg die gedoemd is te sterven. Zo helpen planten je bak schoon te houden.

* De Echinodorus major wordt bruinkleurig als afweer tegen licht, om zich te beschermen dus. Na verloop van tijd -als het blad sterker is- wordt hij groen.


En toch moeten we met mensenhanden ingrijpen.

Zo moet bijvoorbeeld maandelijks 12,5% van het aquariumwater worden ververst. Vroeger was goed aquariumwater amberkleurig, maar die kleuring werd veroor­zaakt door de urine van de vissen. Zo plast een neontetra per dag zes maal zijn eigen lichaams­gewicht.

Albert is er zich van bewust dat hij de strijd tegen chemische middelen zal verliezen tegen de handel. Toch belet hem dat niet om aanmerkingen erop te maken. Als hij tot de ontdekking komt dat in een aquarium chemische rotzooi wordt gebruikt, daalt voor hem de waarde van de aquariumhouder. Want hieruit blijkt immers dat die aquariaan niet in staat is om een aquarium op conventionele wijze te houden. Hij zoekt hulpmiddelen (zoals CO2 bijvoorbeeld) om het aquari­um mooi te houden die niet natuurlijk zijn.

Natuurlijk zijn verwarming, verlichting en eventueel koeling ook hulpmiddelen, maar ze zijn noodzakelijk voor de goede gang van zaken.


CO2 toevoegen is niet natuurlijk.

In de lucht zit 0,04% CO2. De planten hebben daarvan een vierde deel nodig om te kunnen functioneren. Dat kunnen we toch gebruiken door het in water op te lossen door oppervlaktebeweging.


Recht op leven.

Een plant leeft en ook dat leven is uitermate waardevol. Heb daarom respect voor dat leven, en verniel het niet.


Weet waarmee je bezig bent.

* Houd je aan de regels van de natuur en plaats geen Cichliden samen met zalm­soorten.  Werk bij het aanplanten met kleurcontrasten en bladvormen.

* Je moet voor je aquarium kunnen staan en kippenvel krijgen van de schoonheid.

* Aquarium houden is een stukje vakmanschap. Als je dat niet hebt, leer dan eerst wat erover.

Om ons de mogelijkheid te bieden te leren hoe we een mooi aquarium moeten houden, heeft Albert geprobeerd om al deze gegevens te verzamelen tot een heus boek.

Daarbij: je kan natuurlijk niet alles onthouden. Een goed boek is daarom ook nuttig als naslagwerk. Er staan 75 kleurenfoto’s, 5 foto’s van algemene bakken en 7 tekeningen in. Verder is er een woordverklaring en een alfabetische regis­ter. Alles is zo eenvoudig mogelijk, omdat hij vindt dat iedereen een mooi aquarium moet hebben.


Leren is alleen mogelijk van het verleden.

Noteer je ervaringen en refereer aan die gegevens. Zo ben je in staat om als het minder goed gaat weer terug te komen tot een optimum. Want daarnaar moet je streven: naar een optimaal aquarium. Hoe beter je met je aquarium omgaat, hoe minder je eraan moet werken. Tracht gewoon een klein stukje tropen in huis te hebben. En verzuim niet je plicht ervoor te zorgen dat er een avond is voor de ouderen en een morgen voor de jongeren.

We hebben recht op een eerlijk leven. Probeer dus samen te leven in de natuur, dan pas is er toekomst voor jezelf en je kinderen.
Tot slot.

Wie ge”nteresseerd in het boek “De mooiste aquariumplanten” van Albert Sanderse, kan een exemplaar bestellen bij de auteur op het nummer: 0031-10-4161141Een exemplaar kost ± € 15 Een Bron:
Voordracht Albert Sanderse, 03/10/97

 • Aquarium houden is bezig zijn met de natuur.
 • Toch verknoeien we die natuur.
 • Maak gebruik van de gegevens van de natuur.
 • 2. Doseren van de stroming.
 • Houd een aquarium omdat je ervan houdt.
 • Zorg voor leven, zorg voor overleven.
 • Planten zijn levende wezens.
 • Planteneisen en verzorging.
 • Signaalplanten in het aquarium.
 • En toch moeten we met mensenhanden ingrijpen.
 • CO2 toevoegen is niet natuurlijk.
 • Leren is alleen mogelijk van het verleden.

 • Dovnload 32.81 Kb.