Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Arabisch taalcentrum

Dovnload 334.39 Kb.

Arabisch taalcentrumPagina1/9
Datum14.03.2017
Grootte334.39 Kb.

Dovnload 334.39 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


I

n samenwerking met
Het Centrum Attawaasol(V.D.

V.)ARABISCH TAALCENTRUM

Cursusgids

2008-2009


Islamitische Universiteit Rotterdam & Het centrum Attawaasol (V.D.V.)

Arabisch Taalcentrum IUR

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Adres: Sergeyselstraat 52, 2140 Borgerhout/België

Tel: 0484122691

ABN-AMRO Rek.nr: 59.52.30.857

Swift:

Eban:


e-mail : contact@attawaasol.org

www.attawaasol.org

©

Inhoudsopgave

TALENCENTRUM ISLAMITISCHE UNIVERSITEIT ROTTERDAM 8Inleiding 9

INLEIDING 7

INLEIDING 8

Arabisch Taalcentrum IUR is een uniek Taalcentrum 8

Arabisch Taalcentrum IUR team 8

Waarom Arabisch leren? 9

Enkele feiten 9

De methodologie 11

arabisch taalcentrum iur IN HET NIEUWE STUDIEJAAR 13

De cursussen: 13

Codes van de Onderwijseenheden van het Arabische Taalcentrum IUR 19

BESCHRIJVINGEN VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN 22

Arabische Grammatica 22

Arabische Morfologie 23

Analyseren Literaire Teksten 27

Schrijfvaardigheid 28

Presentatie 30

Inleiding in de Arabische Retoriek 31

Arabische Poëzie 32

PRAKTISCHE INFORMATIE CURSUS ARABISCH 33

Wat heb je nodig om je in te schrijven? 33

HUISREGELS 34

Roosterwijzigingen en uitval college 34

Ontzeggen toegang tot college of practica 34

Verzuim 34

Tentamenperiode 34

Huiswerk 34

Adres- en telefoonwijzigingen 34

Roken, eten en drinken 35

Technische gebreken en klachten 35

De leslokalen 35

Normen en waarden 35

Wijziging en status huisregels 35

MACHTIGING 40

MACHTIGING 41

MACHTIGING 42Talencentrum Islamitische Universiteit Rotterdam

INLEIDING


Taalonderwijs is van cruciaal belang. Vooral wanneer er vooruitzichten zijn om in het buitenland te studeren of te werken. Een andere reden om een taal te leren is het feit dat meertaligheid leidt tot een rijker leven. Het brengt ons immers in contact met de culturele diversiteit en tevens kan het de carrièrevooruitzichten aanzienlijk verbeteren.

Het leren van vreemde talen verbreedt de mogelijkheden tot communiceren en vormt een instap in een andere cultuur. Tevens bereid het mensen voor op het leven in Europa mocht iemand in een ander land willen studeren of werken. Werknemers met een goede talenkennis zijn veel gevraagd door internationale firma´s en organisaties.

Heel wat mensen zijn zich bewust van de persoonlijke en professionele voordelen die ze uit hun talenkennis kunnen halen en dit motiveert hen om meer talen te leren. Het aanbod bij het talencentrum IUR is divers waardoor voor verschillende vragen een ´taal´ aanbod geboden kan worden. De taalcursussen – en trainingen in bovenvermelde talen worden verzorgd op verschillende niveaus, van beginners tot gevorderden en zijn doelgericht en praktisch. Dit alles geheel onder één dak, namelijk bij de Islamitische Universiteit Rotterdam.

In deze studiegids wordt specifiek het Arabische taalcentrum belicht. Alle zaken met betrekking tot het volgen van de Arabische Taalcursus aan de Islamitische Universiteit Rotterdam komt in deze studiegids aan de orde.Arabisch Taalcentrum IUR

INLEIDING


Arabisch Taalcentrum IUR verzorgt cursussen Arabisch op 8 niveaus van beginners tot gevorderden. Deze cursussen zijn bedoeld voor geïnteresseerden die kennis willen maken met deze taal maar ook voor belanghebbenden die beogen de Arabische taal te beheersen.

Arabisch Taalcentrum IUR is opgericht in 2008 en heeft de hoofdtaak om modern standaard Arabisch (MSA) aan te bieden aan cursisten en studenten van de Islamitische Universiteit Rotterdam die zich in de Arabische taal willen verdiepen.


Arabisch Taalcentrum IUR is een uniek Taalcentrum


Dit centrum beschikt over een team van ervaren Arabische docenten, die een nieuwe en moderne methodiek hebben voor het doceren van de Arabische taal, in een samenleving waarin deze taal niet de officiële taal is.

Het docententeam van het Arabisch Taalcentrum IUR heeft een aantal studieboeken ontwikkeld en een duidelijk studieprogramma opgesteld om de beoogde doelen waar te maken.

Het is een centrum met een taalpracticum waarin de cursisten gebruik kunnen maken van verschillende boeken, verhalen, taalprogramma’s, DVD’s en CD’s.

Het Arabisch Taalcentrum IUR beoogt met zijn programma de cursisten na afronding van hun 8 cursusniveaus de volgende vaardigheden te doen beheersen:  • Lezen, schrijven en spreken van de Arabische taal.

  • Werkwoorden in de tegenwoordige tijd, verleden tijd en de gebiedende wijs vervoegen.

  • Sterke werkwoorden in verschillende tijden vervoegen.

  • Auditieve teksten foutloos schriftelijk uitdrukken.

  • Formele en informele brieven schrijven.

  • Discussiëren over diverse onderwerpen

Er worden intensieve cursussen gegeven en het tempo ligt hoog aangezien het doel van het Taalcentrum IUR is dat cursisten binnen een korte periode de Arabische taal beheersen.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • INLEIDING
  • Arabisch Taalcentrum IUR is een uniek Taalcentrum

  • Dovnload 334.39 Kb.