Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Arabisch taalcentrum

Dovnload 334.39 Kb.

Arabisch taalcentrumPagina2/9
Datum14.03.2017
Grootte334.39 Kb.

Dovnload 334.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Arabisch Taalcentrum IUR team


Het Arabisch Taalcentrum IUR team bestaat uit ervaren docenten die jarenlang de Arabische taallessen hebben verzorgd. Ze komen uit verschillende Arabische landen, zoals Marokko, Syrië en Irak en zijn gespecialiseerd in Arabische wetenschappen en didactiek.

Kort geleden hebben ze het initiatief genomen om een aantal boeken te schrijven en te ontwikkelen waarin ze nieuwe leermethodes gebruiken. De reden hiervoor is dat in Nederland nauwelijks een Arabisch boek te vinden is dat gebaseerd is op een structurele methodologie. Een boek dat een combinatie maakt tussen lezen, spreken, schrijven en oefeningen waardoor men de knelpunten in grammatica, spelling en schrijfstijl kan leren en beheersen.

Het Arabisch Taalcentrum IUR staat vanaf oktober 2008 met zijn professionele team en ervaring gereed om u te ontvangen. Grijp deze kans en meldt u zich aan vóór 15 september 2008.

In september zullen er toetsen worden afgenomen om het niveau van de cursisten te bepalen. Denkt u dat u vanaf niveau 2 of 3 kan beginnen, aarzel niet en neem deel aan de kosteloze toets die van 15 tot 25 september 2008 plaatsvindt.


Waarom Arabisch leren?


De Arabische taal wordt beschouwd als één van de belangrijkste talen in de wereld. De moedertaal van ruim 350 miljoen mensen in de wereld is Arabisch. Tevens is het de officiële taal in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het moderne Standaard Arabisch wordt gebruikt voor alle formele zaken, namelijk in boeken, kranten, officiële brieven, nieuwsberichten, educatieve programma’s en politieke toespraken. Dit is immers de taal die door regeerders en politieke leiders wordt gebruikt als hun officiële communicatieve middel.

Het modern Standaard Arabisch is één van de levende talen in deze tijd. Het is één van de talen die gebruikt wordt door de Verenigde Naties bij haar bijeenkomsten, discussies en beslissingen. Dankzij de Arabische taal is de Islamitische beschaving naar Europa overgebracht in de beginperiode van de renaissance.

Arabisch wordt gesproken door veel volken van verschillende landen, en over de hele wereld verspreid. Dit dankzij de religieuze en culturele betekenis.

Veel westerse geleerden hebben de Arabische taal zowel tegenwoordig als in het verleden bestudeerd. Het was van groot belang voor veel universiteiten in de hele wereld, die zeer geïnteresseerd zijn in deze mysterieuze taal. Tevens werd bij veel universiteiten een departement geopend om de Arabische wetenschappen zoals Grammatica, Morfologie en Retoriek te bestuderen.

Veel mensen hebben besloten Arabisch te leren vanwege de industriële ontwikkeling die in de hele wereld plaats gevonden heeft. Ook omdat de verschillende volkeren culturele en economische banden moesten opbouwen, zodat ze tot samenwerking konden komen.

Gezien het feit dat de Islamitische Universiteit Rotterdam de rol speelt van een brugfunctie tussen verschillende culturen, en de juiste kennis over Islamitische beschaving wil doorgeven, heeft de IUR besloten om de Arabische taal in Europa en in het bijzonder in Nederland te onderwijzen.


Enkele feiten


Inmiddels woont er in Europa een grote Islamitische gemeenschap. Het is voor deze gemeenschap noodzakelijk haar godsdienst en haar geloofsleer die oproepen tot vrede en tolerantie te leren kennen zodat ze de Islam op een goede manier kunnen vertegenwoordigen.

In Nederland wonen er veel mensen uit Arabische landen waarin het Arabisch de officiële taal is. Doordat de kinderen zich onvoldoende in de taal van hun ouders kunnen uitdrukken, ontstaat er een kloof tussen de kinderen en hun ouders. Ook tussen de kinderen en hun families die in het land van herkomst wonen. Het gebrek aan communicatie heeft invloed op de jongeren die in Nederland wonen waardoor een grote groep van hen heeft besloten om hun vakantie niet meer in het land van herkomst door te brengen. Hierdoor nemen die jongeren steeds meer afstand van hun culturele en religieuze wortels.

Het is ook bekend dat er recentelijk in Nederland veel over Islam en Moslims wordt gesproken wegens een aantal incidenten die daar plaats gevonden hebben. Deze bracht zowel autochtonen als allochtonen er toe vragen te stellen over deze godsdienst. Zij hebben echter vaak geen duidelijke antwoorden kunnen vinden omdat vele Islamitische bronnen in het Arabisch zijn geschreven.

Het is ook noodzakelijk de Arabische taal te beheersen als men in een aantal sectoren in Nederland werkt zoals, ziekenhuizen, gevangenissen, asielzoekerscentra, media, instanties die maatschappelijke hulp verlenen en internationale bedrijven.


De methodologie


Als team hebben we opgemerkt dat de Arabische taal in Nederland op verschillende manieren wordt gedoceerd. Op sommige instituten en talencentra wordt vaak gefocust op grammatica en morfologie en minder aandacht besteed aan begrijpend lezen, luisteren, schrijven en conversaties. Tevens wordt het Nederlands als instructietaal gebruikt en hiermee went de cursist niet aan de Arabische taal omdat hij/zij weinig Arabische vocabulaire hoort. Wanneer de cursist een zin wil formuleren zal hij/zij waarschijnlijk in het Nederlands een zin maken en deze vervolgens in het Arabisch vertalen. Dit is niet de juiste manier om Arabisch te leren omdat er veel idiomatische verschillen zijn tussen het Arabisch en het Nederlands.

Op andere instituten en talencentra worden wel verschillende Arabische vakken gegeven maar meestal wordt er gebruik gemaakt van schoolboeken uit Arabische landen. In feite is daar niets mis mee, maar de onderwerpen die in die boeken worden behandeld zijn speciaal uitgegeven voor mensen die in Arabische landen wonen en niet daarbuiten. Hierdoor vergaart de cursist een vocabulaire die weinig met zijn of haar maatschappij te maken heeft.

Tevens wordt Arabisch meestal als instructietaal gebruikt en hierdoor wordt de cursist geconfronteerd met het feit dat de uitleg in het Arabisch veel tijd kost. Toch komt het voor dat cursisten ondanks de tijdrovendheid niet de juiste betekenis van de Arabische woorden leren doordat de instructietaal geheel in het Arabisch wordt verzorgd.

Het Arabische Taalcentrum IUR keurt deze eendimensionale benadering af. Vanuit ons perspectief denken we er anders over. We vinden dat het noodzakelijk is zowel de Arabische stijl en methodiek alsmede de Europese te combineren.

Ten eerste proberen we verschillende Arabische vakken te doceren (zie p.3) zodat de deelnemer inzicht kan verkrijgen in deze vakken en tevens allerlei vaardigheden kan vergaren.

Ons docententeam heeft veel ervaring opgedaan met betrekking tot het lesgeven aan deelnemers van wie het Arabisch de tweede taal is. Ze maken gebruik van verschillende didactische methodes tijdens de les en dat draagt bij aan een succesvol verloop van de lessen.Oude cursisten onder de loep

Onze staf is zeer ervaren en gekwalificeerd en levert daardoor vakwerk af. Dat onze diensten gewaardeerd worden blijkt wel uit de volgende citaten:

“Ik vind de leraren bekwaam en duidelijk (Fawzi, cursus Arabisch niveau 3)”.

“ Ik ben erg verbaasd en trots op het resultaat wat we behaald hebben! (Stefanie, cursus Arabisch niveau 2)”.

“ Ik ben zeer tevreden over de cursus! Zowel het materiaal als de lessen zijn erg goed! (Yusuf, cursus Arabisch niveau 1)”.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • Waarom Arabisch leren
  • Enkele feiten
  • De methodologie

  • Dovnload 334.39 Kb.