Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Arabisch taalcentrum

Dovnload 334.39 Kb.

Arabisch taalcentrumPagina3/9
Datum14.03.2017
Grootte334.39 Kb.

Dovnload 334.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

arabisch taalcentrum iur IN HET NIEUWE STUDIEJAAR

De cursussen:


De voorbereidingen voor het aankomende cursusjaar zijn getroffen. Het Arabisch Taalcentrum IUR staat met zijn professionele team en ervaring gereed om u te ontvangen vanaf 4 oktober 2008.

De directie van het Arabisch Taalcentrum IUR heeft een divers programma ontwikkeld voor belanghebbenden die in een relatief korte periode het Modern Standaard Arabisch willen beheersen. Geïnteresseerden van verschillende nationaliteiten en geloofsovertuigingen kunnen aan het programma deelnemen door zich in te schrijven bij de afdeling Studentenzaken van de Islamitische Universiteit Rotterdam.

Het Arabisch Taalcentrum IUR beoogt met zijn programma dat cursisten na de afronding van hun cursus de volgende vaardigheden beheersen:


 • Goed lezen, schrijven, spreken en begrijpen van de Arabische taal.

 • Formele brieven, informele brieven en verslagen schrijven.

 • Simpele academische onderzoeken verrichten.

 • Discussiëren over verschillende onderwerpen.

Wanneer cursisten hun cursussen bij het Arabisch Taalcentrum IUR met goed gevolg hebben afgelegd en bovenstaande vaardigheden verkregen hebben, is er de mogelijkheid om een studie voort te zetten bij één van de faculteiten binnen de Islamitische Universiteit Rotterdam.

Geïnteresseerden die niet over een VWO of hoger diploma beschikken dienen echter een toelatingsexamen af te leggen.Taaltraining op maat:

Geïnteresseerden die in internationale bedrijven werkzaam zijn en een band met Arabische landen hebben kunnen deelnemen aan de privé cursus Business Arabisch. U bepaalt zelf hoe en wanneer u studeert. Zo kunt u goed combineren tussen school, werk of andere bezigheden.

Aan de hand van een intakeformulier en eventueel een intakegesprek en een instaptest, worden vorm en inhoud van de cursus bepaald. Afhankelijk van de beschikbare tijd kan worden gekozen voor een intensief of semi-intensief (aantal uur per week) programma, overdag, ’s avonds of in het weekend. De trainingen kunnen individueel of in groepsverband gevolgd worden. Indien gewenst kan een cursus in-company (op een voor u gewenste locatie) plaatsvinden.

Inhoud


Bepalend voor de cursusinhoud is in eerste instantie het instapniveau. Daarnaast wordt gekeken naar de achtergrond en functie van de cursist. Aan de hand van het instapniveau en de functiegerichtheid wordt het lesmateriaal geselecteerd. De taaltraining kan worden toegespitst op mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden.

Kosten: € 50,- per uur exclusief lesmateriaal.

Het Curriculum

Het curriculum van Arabisch Taalcentrum IUR bestaat uit 12 vakken en 320 lesuren verdeeld over 8 niveaus, elk niveau omvat 40 lesuren en wordt afgesloten met een aantal toetsen.Niveau 1:

Cursisten met weinig of geen kennis van het Modern Standaard Arabisch behoren zich voor dit niveau in te schrijven. Het docententeam heeft speciale modules ontworpen voor dit niveau. Hieronder volgen de vakken:Niveau 2:

Na afronding van de eerste module worden je kennis en vaardigheden getoetst. De cursisten die geslaagd zijn gaan over naar niveau 2. Op dit niveau worden dezelfde vakken van niveau 1 behandeld maar op een hoger niveau dan in de afgelopen module naar voren is gekomen.

Hieronder volgen de vakken:


 • Elementair Modern Standaard Arabisch II ( lezen)

 • Gesproken Arabisch voor beginners II

 • Dictee II

Niveau 3:

Na een succesvolle afronding van de tweede module wordt de cursist toegelaten tot niveau 3. De moeilijkheidsgraad van de teksten op dit niveau neemt toe, waardoor cursisten een grotere woordenschat verkrijgen. Tijdens de lessen wordt er ook veel aandacht besteed aan grammaticale regels en komt er een reeks van onderwerpen uit dagelijkse gesprekken in het Arabisch aan bod.

Hieronder volgen de vakken:


 • Halfgevorderd Modern Standaard Arabisch I ( lezen)

 • Halfgevorderd Gesproken Modern Standaard Arabisch I

 • Dictee III

 • Arabische Teksten I

Niveau 4:

Na een succesvolle afronding van de derde module wordt de cursist toegelaten tot niveau 4. Op dit niveau behandelen de deelnemers verschillende thema’s waardoor ze een verrijkende woordenschat ontwikkelen. Er wordt veel aandacht besteed aan de kenmerken van de Arabische Grammatica en Morfologie en er wordt voor het eerst kennis gemaakt met Arabische Syntaxis.

Hieronder volgen de vakken:


 • Halfgevorderd Modern Standaard Arabisch II ( lezen)

 • Halfgevorderd Gesproken Modern Standaard Arabisch II

 • Dictee IV

 • Halfgevorderde Arabische Grammatica I

 • Halfgevorderde Arabische Morfologie I

 • Arabische Teksten II

Niveau 5:

Na een succesvolle afronding van de vierde module worden de cursisten toegelaten tot niveau 5. Op dit niveau zullen de cursisten verdiepen in de Arabische Grammatica en Morfologie en oefenen voor het eerst een presentatie te houden in het Arabisch. Daarnaast leren ze technieken om literaire teksten te analyseren en hun schrijfvaardigheid te verbeteren.

Hieronder volgen de vakken:


 • Gevorderd Modern Standaard Arabisch I ( lezen)

 • Gevorderd Gesproken Modern Standaard Arabisch I

 • Dictee V

 • Halfgevorderde Arabische Grammatica II

 • Halfgevorderde Arabische Morfologie II

 • Analyseren van Literaire Teksten I

 • Schrijfvaardigheid I

 • Presentatie I

Niveau 6:

Na een succesvolle afronding van de vijfde module worden de cursisten toegelaten tot niveau 6. Op dit niveau zullen de cursisten dezelfde vakken van niveau 5 behandelen maar op een hogere tempo. De moeilijkheidsgraad van de lessen wordt geleidelijk verhoogt op dit niveau.

Hieronder volgen de vakken:


 • Gevorderd Modern Standaard Arabisch II ( lezen)

 • Gevorderd Gesproken Modern Standaard Arabisch II

 • Halfgevorderde Arabische Grammatica III

 • Halfgevorderde Arabische Morfologie III

 • Analyseren van Literaire Teksten II

 • Schrijfvaardigheid II

 • Presentatie II

Niveau 7:

Na een succesvolle afronding van de zesde module worden de cursisten toegelaten tot niveau 7. Op dit niveau wordt veel aandacht geschonken aan spreek – en schrijfvaardigheden. Daarnaast wordt veel geoefend met het analyseren van klassieke en moderne Arabische literaire teksten. Er wordt ook voor het eerst kennis gemaakt met de Arabische poëzie. De cursisten zullen tijdens deze les verschillende soorten gedichten behandelen.

Hieronder volgen de vakken:


 • Analytisch Literaire Teksten III

 • Gevorderde Arabische Grammatica en Morfologie I

 • Presentatie III

 • Inleiding in de Arabische Retoriek

 • Schrijfvaardigheid III

Niveau 8:

Na een succesvolle afronding van de zevende module worden de cursisten toegelaten tot niveau 8. Niveau 8 is het hoogste niveau in ons onderwijsprogramma. De lessen op dit niveau hebben een behoorlijke moeilijkheidsgraad, daarom worden daar alleen cursisten die goed gepresteerd hebben in niveau 7 toegelaten. De cursisten zullen op dit niveau voor het eerst kennis maken met de Arabische retoriek.Hieronder volgen de vakken:


1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • Inhoud

 • Dovnload 334.39 Kb.