Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Arabisch taalcentrum

Dovnload 334.39 Kb.

Arabisch taalcentrumPagina6/9
Datum14.03.2017
Grootte334.39 Kb.

Dovnload 334.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Analyseren Literaire Teksten


Code

I-165/I-166/I-167 /I-168Niveau

5 tot 8Beschrijving

In deze module ontwikkelen de cursisten hun Arabische taalvaardigheid door middel van het analyseren en kritisch beoordelen van literaire teksten, het maken van uitgebreide oefeningen, het opzoeken van moeilijke woorden in het woordenboek en het schrijven van werkstukken die betrekking hebben op de thema’s van de les. Elk thematisch onderdeel eindigt met uitgebreide opdrachten waarmee het onderdeel wordt afgesloten.

De literaire teksten die behandeld worden zijn geschreven door bekende auteurs die over verschillende schrijfstijlen beschikken en van puur culturele, historische, ethische en religieuze aard zijn.Algemene vaardigheden

Bij de afronding van de module dienen de cursisten de volgende vaardigheden verkregen te hebben:

 • Bekend zijn met verschillende soorten literatuur en bekende auteurs.

 • Kennis hebben over de achtergrond van bekende auteurs, hun schrijfstijlen en hun boeken.

 • Het vermogen om verschillende onderwerpen te analyseren en te bekritiseren.

 • Een schrijfstijl ontwikkelen.

Beoordeling

Schriftelijk tentamen, werkstuk.

Literatuur

An’Nosoes Al Arabiyya’lkadimah wa’lhadithah (Dictaat :Houda Bakoura)

Schrijfvaardigheid


Code

I-175/I-176/I-177 /I-178Niveau

5 tot 8Beschrijving

In deze module krijgen de cursisten verschillende lessen betreffende de opbouw van alinea’s, woordkeus, variatie in taalgebruik, grammaticale correctheid, spelling en stijl. Daarnaast worden ze voorbereid om zich in verschillende onderwerpen te schrijven door middel van het maken van uitgebreide oefeningen en het schrijven van werkstukken zoals, brieven, verslagen, artikelen, korte onderzoeken en andere teksten. Er wordt veel aandacht besteed aan verschillende schrijfstijlen, schrijftechnieken en aan de door de cursisten gemaakte werkstukken.

Deze werkstukken worden regelmatig gecorrigeerd en wordt er feedback over gegeven door de cursisten zelf en de docent.
Algemene vaardigheden

Bij de afronding van de module dienen de cursisten de volgende vaardigheden verkregen te hebben:

 • Bekend zijn met verschillende soorten schrijfstijlen.

 • Het vermogen om te schrijven over verschillende onderwerpen.

 • Het vermogen om formele brieven, verslagen, artikelen te schrijven en korte onderzoeken uit te voeren.

 • Een schrijfstijl ontwikkelen.

Beoordeling

Schriftelijk tentamen, werkstuk.

Literatuur

Fannoe’lkitabah, Abdellatif As-Soefi.

Kayfa Taktoeb (Dictaat: Houda Bakoura)Arabische Teksten

Code

I-183/I-184Niveau

3 & 4Beschrijving

In dit vak maken de cursisten voor het eerst kennis met verschillende soorten Arabische verhalen. De verhalen beginnen eenvoudig en lopen geleidelijk op tot een hoger niveau. De cursisten worden voorbereid om verschillende onderwerpen te behandelen waardoor ze een diverse en verrijkende woordenschat verkrijgen. Ze worden getraind om de strategieën van leesvaardigheid te leren, diverse verhalen samen te vatten en korte werkstukken op te stellen.

Algemene vaardigheden

Bij de afronding van de module dienen de cursisten de volgende vaardigheden verkregen te hebben:

 • Het lezen en begrijpen van korte verhalen.

 • Verschillen maken tussen diverse typen Arabische teksten.

 • Het vermogen om verhalen samen te vatten.

 • Het vermogen om presentaties te geven over de behandelde verhalen.

 • Goede uitspraak ontwikkelen.

Beoordeling

Een presentatie houden in het Arabisch over een actueel onderwerp.

Samenvatting maken van een verhaal naar keuze.
Literatuur

Arabische Teksten voor Beginners (dictaat: Aziz Abba)
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • Schrijfvaardigheid

 • Dovnload 334.39 Kb.