Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Arabisch taalcentrum

Dovnload 334.39 Kb.

Arabisch taalcentrumPagina7/9
Datum14.03.2017
Grootte334.39 Kb.

Dovnload 334.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Presentatie


Code

I-195/I-196/I-197 /I-198Niveau

5 tot 8Beschrijving

In deze module leren de cursisten hoe zij in het Arabisch mondelinge presentaties kunnen voorbereiden en hoe ze die het best kunnen geven. Daarnaast leren de cursisten hoe ze een presentatie in het Arabisch met het gebruik van powerpoint kunnen houden. Vervolgens wordt een reeks van actuele onderwerpen behandeld. Iedere cursist dient twee presentaties te houden. De 1ste presentatie gaat over één van de in de klas behandelde onderwerpen en de 2de presentatie is een product van de cursist zelf.


Algemene vaardigheden

Bij de afronding van de module dienen de cursisten de volgende vaardigheden verkregen te hebben:

 • Bekend zijn met verschillende soorten presentaties.

 • Het beheersen van presentatietechnieken.

 • Het vermogen om een presentatie te geven in het Arabisch.

 • Het vermogen om een presentatie te geven zonder het gebruik van hulpmiddelen.

Beoordeling

Presentatie.

Literatuur

Tiqniyaatoe’l Ard, ( Dictaat: Aziz Abba – Houda Bakoura)

Inleiding in de Arabische Retoriek


Code

I-207Niveau

7Beschrijving

In deze module maken de cursisten voor het eerst kennis met de Arabische Retoriek. Er komen een reeks van onderwerpen betreffende ‘al Bayâan’ (“Welsprekendheid”), ‘al Ma’âani’ (“Semantiek”), and ‘al Badîi’a’ (“Metafoorkunst”) aan bod zoals, de vergelijking, de metafoor, de metonymie. Ook wordt aandacht besteed aan de bestudering van het verband en onderscheid in de zin, de opsomming, de gelijkheid, de hyperbool enz.

Elke les eindigt met uitgebreide oefeningen. Om de theorie in praktijk te brengen worden verschillende oefeningen in de klas gemaakt. De cursisten dienen echter de rest van de oefeningen thuis te maken. Deze worden in de klas gecorrigeerd.
Algemene vaardigheden

Bij de afronding van de module dienen de cursisten de volgende vaardigheden verkregen te hebben:

 • Bekend zijn met de Arabische retorische nalatenschap.

 • Inzicht krijgen in teksten zowel in dichtvorm als proza.

 • Het vermogen om zich zowel mondeling als schriftelijk in verschillende situaties op hoge niveau uit te drukken.

 • Een schrijf –en spreekstijl ontwikkelen.

Beoordeling

Schriftelijk tentamen, werkstuk.

Literatuur

Al Balaghah Al waadiha, Ali Al Djarim, Mustafa Amin.

Al Madgal Ila ilm Al Balaghah, (Dictaat: Aziz Abba)


Arabische Poëzie


Code

I-218Niveau

8Beschrijving

In deze module maken de cursisten voor het eerst kennis met de Arabische poëzie. Deze module bestaat uit verschillende soorten gedichten van poëten uit verschillende tijden. Er wordt ook tijdens de lessen aandacht besteed aan de prosodie en zijn herkomst, de vormen van Arabische poëzie, de rijm en metrum.


Algemene vaardigheden

Bij de afronding van de module dienen de cursisten de volgende vaardigheden verkregen te hebben:

Beoordeling

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

Achaar Arabiyya, (Dictaat: Houda Bakoura)
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • Inleiding in de Arabische Retoriek
 • Arabische Poëzie

 • Dovnload 334.39 Kb.