Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Arabisch taalcentrum

Dovnload 334.39 Kb.

Arabisch taalcentrumPagina8/9
Datum14.03.2017
Grootte334.39 Kb.

Dovnload 334.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

PRAKTISCHE INFORMATIE CURSUS ARABISCH


Cursusduur: De cursus Modern Standaard Arabisch bij het Arabische Taalcentrum IUR duurt 6 weken per niveau doordeweeks en 3 maanden per niveau op zaterdag. Bent u beperkt in uw tijd omdat u bijvoorbeeld werkt dan is een groot voordeel van deze cursus dat het ook op zaterdag plaats vindt.

Groepsgrootte: De cursusgroep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 cursisten.

Lesindeling: Iedere dinsdag en donderdag overdag of ’s avonds. Overdag beginnen de lessen om 10:00 uur en eindigen om 13:00 uur. ’s Avonds beginnen de lessen om 18:00 uur en eindigen om 21:00 uur.

Cursusgeld: Het cursusgeld bedraagt € 150,- per niveau inclusief lesmateriaal en dient in één keer betaald te worden.

Tijdsinvestering: 40 uur les en ± 26 uur zelfstudie

Privé cursus Arabisch: U bepaalt zelf wanneer u deze cursus wilt krijgen. Deze privé cursus bedraagt € 50 per uur.

Toetsen: Elk niveau bevat een aantal modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets.

Getuigschrift: De cursisten die met goed gevolg de cursus aan het Arabische Taalcentrum hebben afgerond ontvangen een getuigschrift.

Wat heb je nodig om je in te schrijven?


 • Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (zie blz.39 ).

 • Een volledig ingevuld inschrijfformulier (beschikbaar bij de studentenzaken of te downloaden van de website van de Universiteit).

 • Kopie van verblijfsvergunning of paspoort.

 • Een pasfoto.

Periodes Cursus Arabisch

Doordeweeks: Periode 1: dinsdag 10 maart 2009 t/m donderdag 30 april 2009/ Periode 2: Dinsdag 05 mei 2009 t/m donderdag 25 juni 2009

Zaterdag: Periode 1: Zaterdag 14 maart 2009 t/m zaterdag 20 juni 2009

HUISREGELS


Een ieder die ingeschreven staat bij het Arabisch Taalcentrum IUR, dient de huisregels na te leven.

Voor vragen en nadere informatie over de huisregels kunt u contact opnemen met de afdeling Studentenzaken.


Roosterwijzigingen en uitval college


Roosters, roosterwijzigingen en uitval van colleges worden op de daartoe aangewezen plaatsen (e-mail en mededelingenborden) bekend gemaakt. Onverwachte afwezigheid van een docent wordt bij de balie gemeld. (Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij de afdeling Studentenzaken!)

Ontzeggen toegang tot college of practica


Een docent heeft het recht om een cursist die te laat komt de toegang tot een college of practicum te ontzeggen.

Verzuim


Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid dient u vóór het eerste lesuur het Arabisch Taalcentrum IUR hiervan (telefonisch) in kennis stellen: 010-485 47 21.

De cursus Modern Standaard Arabisch vraagt veel interesse en aanwezigheid. Indien u teveel lessen mist, verliest u de aansluiting en dat kan ertoe leiden dat u moet stoppen met de cursus. Dat betekent dat afwezigheid een reden kan zijn tot uitschrijving.

Als u door ziekte of een andere reden een toets of tentamen hebt gemist, dient u zelf een afspraak te maken met de docent om de toets of het tentamen in te halen. Meld schriftelijk aan de directie van het Arabische Taalcentrum IUR, waarom u tijdens een toets of examen afwezig was.

Zorg bij afwezigheid ook zelf voor het inhalen van het huiswerk. Vraag aan een medecursist of de docent wat het huiswerk was.


Tentamenperiode


Ieder niveau wordt afgesloten met een tentamenperiode. Als er voor een vak een onvoldoende is behaald, is er de mogelijk om deze één keer te herkansen. De herkansingsperiode vindt meteen na de tentamenweek plaats.

Huiswerk


Er wordt van de cursisten verwacht dat zij het gevraagde huiswerk maken, zodat zij ook voorbereid naar de lessen komen. Indien het huiswerk niet wordt gemaakt, kunnen er maatregelen volgen, mits er een geldige reden is.

Adres- en telefoonwijzigingen


Bij wijziging van het woonadres en telefoonnummer dienen cursisten zo spoedig mogelijk schriftelijk het nieuwe adres en telefoonnummer door te geven aan de afdeling Studentenzaken.

Roken, eten en drinken


Het is niet toegestaan in het gebouw van de Universiteit te roken.

Eten is alleen toegestaan in de kantine tijdens de pauzes. Eten is dus niet toegestaan in de leslokalen en gedurende de lessen. Het is wel toegestaan om in de lessen te drinken.


Technische gebreken en klachten


Men kan contact opnemen met de servicedesk Facilitaire Zaken voor onder andere:

 • het melden van technische gebreken of beschadigingen,

 • het opgeven van gevonden en verdwenen voorwerpen,

 • verzoeken tot het aanvullen van printpapier of vervangen van de toner in de kopieer- en printapparaten.

De leslokalen


De lessen van het Arabisch Taalcentrum IUR worden op de begane grond en 1e verdieping verzorgd. Op de lesroosters staan de lokalennummers vermeld.

Normen en waarden


Iedereen is verplicht de ander in zijn/haar waarde te laten ongeacht ras, religie, sekse, leeftijd, uiterlijk etc. Overtreden van deze regel wordt niet getolereerd en kan leiden tot definitieve verwijdering van het Arabische Taalcentrum.

Er wordt van iedere cursist verwacht dat hij/zij een ander geen schade toebrengt en geen overlast veroorzaakt. Dit betekent: • dat geluidsapparatuur is uitgeschakeld tijdens de les;

 • dat je mobiele telefoons niet mag gebruiken tijdens de les;

 • dat je geen geweld mag gebruiken.

Onder geweld wordt ook verstaan bedreigingen met woorden of wapens, beledigingen of seksuele intimidatie. Gebeurt dit toch, dan kan je volgens het Taalcentrumreglement geschorst of zelfs definitief uitgesloten worden van de lessen.

Je behandelt de eigendommen van het Arabisch Taalcentrum IUR en de eigendommen van anderen op een correcte manier.

De lokalen moeten schoon achtergelaten worden.

Instructies van het personeel (docenten, administratief personeel, conciërges) dienen te worden opgevolgd.


Wijziging en status huisregels


Tussentijdse wijzigingen van de huisregels worden bekend gemaakt via de website van de universiteit. Vastgesteld door de directie van het Arabisch Taalcentrum op 1 september 2008.

JAARKALENDER ARABISCH TAALCENTRUM IUR 2008 -2009


Groep: dinsdag en donderdag

Week

Datum

Onderwijs Opmerkingen

10

10-12 maart

Periode 1 – LW1
11

17-19 maart

Periode 1 – LW2
12

24-26 maart

Periode 1 – LW3
13

31-02 maart

Periode 1 – LW4
14

07-09 maart- april

Periode 1 – LW5
15

14-16 april

Periode 1 – LW6
16

21-23 april

Periode 1 – LW7
17

28-30 april

Tentamenweek
18


19

05-07 mei

Periode 2 – LW1
20

12-14 mei

Periode 2 – LW2
21

19-21 mei

Periode 2 – LW3
22

26-28 mei

Periode 2 – LW4
23

02-04 juni

Periode 2 – LW5
24

09-11 juni

Periode 2 – LW6
25

16-18 juni

Periode 2 – LW7
26

23-25 juni

Tentamenweek
Groep: zaterdag

Week

Datum

Onderwijs Opmerkingen

10

14 maart

Periode 1 – LW1
11

21 maart

Periode 1 – LW2
12

28 maart

Periode 1 – LW3
13

04 maart

Periode 1 – LW4
14

11 april

Periode 1 – LW5
15

18 april

Periode 1 – LW6
16

25 april

Periode 1 – LW7
17

02 april

Periode 1 – LW8
18

09 mei

Periode 1 – LW9
19

16 mei

Periode 1 – LW10
20

23 mei

Periode 1 – LW11
21

30 mei

Periode 1 – LW12
22

06 mei

Periode 1 – LW13
23

13 juni

Periode 1 – LW14
24

20 juni

Tentamens1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • Wat heb je nodig om je in te schrijven
 • Roosterwijzigingen en uitval college
 • Ontzeggen toegang tot college of practica Een docent heeft het recht om een cursist die te laat komt de toegang tot een college of practicum te ontzeggen. Verzuim
 • Adres- en telefoonwijzigingen
 • Technische gebreken en klachten
 • Wijziging en status huisregels

 • Dovnload 334.39 Kb.