Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Arbitration and mediation center klager’s verzoek tot wijziging van de taal van de adr procedure

Dovnload 17.75 Kb.

Arbitration and mediation center klager’s verzoek tot wijziging van de taal van de adr procedureDatum13.04.2019
Grootte17.75 Kb.

Dovnload 17.75 Kb.ARBITRATION
AND
MEDIATION CENTER


KLAGER’S VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE ADR PROCEDURE

Dit Verzoek is ingediend in overeenstemming met Paragraaf A(3) van de .eu Alternative Dispute Resolution Voorschriften (de “ADR Voorschriften”) en de World Intellectual Property Organization Aanvullende Voorschriften voor de .eu Alternative Dispute Resolution Voorschriften (de “Aanvullende Voorschriften”).

Dit Verzoek is ingediend door de Klager, welke voorafgaand aan het aanhangig maken van een Klacht een verzoek kan doen voor een andere taal van de ADR Procedure dan de taal van de Registratie Overeenkomst voor de onderhavige domeinnaam.

Overeenkomstig Paragraaf A(3)(b)(1) zal dit Verzoek de volgende informatie bevatten:


 1. De Klager

(ADR Voorschriften, Paragrafen B(1)(b)(2) and (3))

De Klager in deze administratieve procedure is [geef volledige naam en, indien van toepassing, rechtsvorm en statutaire zetel.]

De Klager wordt in deze procedure vertegenwoordigd door: [geef volledige naam en, indien van toepassing, rechtsvorm en statutaire zetel.]

De Klager ontvangt verdere kennisgevingen aan hem gericht bij voorkeur als volgt:


[…].

 1. De Verweerder

(ADR Voorschriften, Paragraaf B(1)(b)(5))

De Verweerder is : [geef Verweerder (de domeinnaamhouder), (inclusief de volledige naam en, indien van toepassing en bekend, de rechtsvorm, statutaire zetel en plaats waar kantoor gehouden wordt, of woonplaats)]. Een uitdraai van de zoekopdracht aan de WhoIs-database uitgevoerd op [datum] wordt overgelegd als Bijlage [nummer Bijlage]. 1. De Domeinnaam en Registrar(s)

(ADR Voorschriften, Paragrafen B(1)(b)(6) en (7))

Dit Verzoek betreft de volgende domeinnaam / domeinnamen:

[Geef de onderhavige domeinnamen. U wordt ook verzocht de registratiedatum van de domeinnamen te geven.]

De registrar(s) via wie de domeinnaam is geregistreerd is:

[Geef de naam en de volledige contactgegevens van de registrar(s) via wie de domeinnaam is geregistreerd.]


 1. Feitelijke en Juridische Basis

(ADR Voorschriften, Paragrafen A(3)(b)(1)(ii) en (iii))

De Klager verzoekt [geef de verzochte wijziging van de taal van de procedure].

[Geef de omstandigheden die de wijziging van de taal van de procedure van de ADR procedure rechtvaardigen].


 1. Betaling

(ADR Voorschriften, Paragrafen A(3)(b)(2) en (3) en Aanvullende Voorschriften, Bijlage D)

De Klager heeft de betaling van EUR [bedrag] gedaan via [methode].

(Betaling per credit card dient te worden gemaakt via het Center’s “secure online payment facility”. Voor vragen of problemen in verband met de betaling kunt u contact opnemen via (+41 22) 338 8247, of per e-mail: arbiter.mail@wipo.int).


 1. Verklaringen

(ADR Voorschriften, Paragraaf B(1)(b)(15))

De Klager bevestigt dat de hier gegeven informatie naar eer en geweten compleet en accuraat is verstrekt.

Klager stemt in met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door het Center voor zover vereist voor de juiste uitvoering van de verantwoordelijkheden van het Center.

Klager stemt verder in met de publicatie van de volledige beslissing (inclusief persoonlijke gegevens opgenomen in de beslissing), die genomen is in de ADR Procedure op grond van deze Klacht, in de taal van de ADR Procedure en in de


niet-officiële vertaling in de Engelse taal verzorgd door het Center.

Klager bevestigt dat de ingestelde vorderingen aangaande de registratie van de domeinnaam, het geschil, of beslechting van het geschil, slechts gericht zijn tegen de domeinnaamhouder en doet afstand van al zijn rechten en weren tegen

(i) het Center, alsmede zijn bestuurders, functionarissen, medewerkers, adviseurs en vertegenwoordigers, met uitzondering van opzettelijke overtredingen;

(ii) de Panelists, met uitzondering van opzettelijke overtredingen;

(iii) de Registrar, met uitzondering van opzettelijke overtredingen; en

(iv) het Register, alsmede zijn bestuurders, functionarissen, medewerkers, adviseursen vertegenwoordigers, met uitzondering van opzettelijke overtredingen.

Met eerbied ingediend,

___________________

[Naam/Handtekening]

Datum: ______________
 • ARBITRATION AND MEDIATION CENTER KLAGER’S VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE ADR PROCEDURE
 • De Verweerder
 • De Domeinnaam en Registrar(s)
 • Feitelijke en Juridische Basis
 • Verklaringen

 • Dovnload 17.75 Kb.