Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief stichting 100 jaar heidebloempje essen

Dovnload 0.76 Mb.

Archief stichting 100 jaar heidebloempje essenPagina1/12
Datum21.09.2017
Grootte0.76 Mb.

Dovnload 0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ARCHIEF STICHTING 100 JAAR HEIDEBLOEMPJE ESSEN


WIM BESTERS

SINT-ANTONIUSSTRAAT 8

2910 ESSEN

tel. : 03/667.11.49

e-mail: Wim_Besters@hotmail.com

rudi.smout@skynet.beWERKBESTAND STUDENTENBOND

VLAAMSCHE KATHOLIEKE

POLDERZONEN

EKEREN (en omgeving)

SAMENGESTELD DOOR: Rudi Smout

LAATSTE BIJWERKING: 12/12/2003

INHOUDSTABEL

INHOUDSTABEL 2

VOORWOORD 3

1. CHRONOLOGISCHE OVERZICHT 4

2. AANTAL LOSSE BIJLAGEN VERSLAGBOEK I 74

3. BONDSOVERZICHT PROEFSCHRIFT LOUIS VOS 78

4. BROCHURE FRANS BRESSELEERS 79

5. BEKENDE PERSONEN VAN DE BOND 92

6. FOTO’S EN ILLUSTRATIES 101

7. OVERZICHT WERKBESTANDEN STICHTING 100 JAAR HEIDEBLOEMPJE ESSEN 102VOORWOORD


Door op zoek te gaan naar informatie over onze eigen beweging, studentenbond-KSA-KSJ Heidebloempje Essen, hebben we ook heel wat gegevens bekomen van bonden uit de streek. Vooral informatie omtrent de periode van de studentenbond en de overgang naar KSA.


Na de publicatie van het boek “100 jaar Heidebloempje Essen 1897-1997” en de “Aanvulling 2002” hebben we nu de tijd gevonden om onze informatie over de andere bonden en het gewest in een soort van werkbestand te gieten. We hebben getracht om zoveel mogelijk gegevens per bond of van het gewest samen te brengen. Naar aanleiding van ons artikel in het decembernummer 2003 van het tijdschrift Gisteren hebben we al onze werkbestanden én onze afbeeldingen op onze website www.heidebloempje.be geplaatst.
Onze hoop is dat andere mensen van deze gegevens zullen gebruik maken om aan een eigen bondsgeschiedenis te beginnen, om bepaalde zaken beter te kunnen plaatsen in de gemeente of een groter geheel, …. Het blijven natuurlijk wel werkbestanden. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de informatie zeker niet volledig zal zijn en dat typfouten onvermijdelijk zijn. Daarom is ook teruggaan naar de originele bronnen een noodzaak. Grote voordelen van zo’n werkbestand zijn dan weer dat je de gegevens aan zoveel mogelijk mensen kan doormailen, en dat je informatie kan bijvoegen, veranderen, plakken, kopiëren, … We gaan er wel vanuit dat als je gegevens gebruikt je wel de bron vermeldt (dat hebben wij ook betracht).
De stichting 100 jaar Heidebloempje Essen hoopt dat al haar werk niet tevergeefs is geweest.
Voor eventuele opmerkingen, vragen, suggesties kan je steeds contact opnemen met:

Rudi Smout

Catharina Beersmansstraat 39

2018 Antwerpen

tel. 03/248.18.67

e-mail: rudi.smout@skynet.be

1. CHRONOLOGISCHE OVERZICHT.

VOORLOPER?VAKANTIEBOND POLDERGILDE STABROEK EN VAKANTIEBOND EKEREN anno 1889-1890.

- is dit de eerste periode van de Polderzonen? zowel Ekeren als Stabroek vermeldt, beide vakantiebond, 1 naam gevonden. Verder voortbordurend...: is verslagboek I (die pas in sep­tember 1906 begint, stichtingsdatum 04/01/1904 is bijgeschre­ven) misschien II?

(info ook afgegeven Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpol­ders op 01/12/2001)

- p.197: kaart KVS 1889-1890 met oa vakantiebond Stabroek en vakantiebond Ekeren

- p.199: "De bonden van Antwerpen, Geel, Heist-op-den-Berg, Kontich, Lier, Mol, Puurs, Aarschot bestonden al op het ogen­blik van de oprichting. De meeste waren nog maar net tot stand gekomen in het elan van de in het vooruitzicht gestelde overkoepeling. In de loop van het schooljaar 1890-1891 werden daaraan de bonden van Boom, Duffel, Ekeren, Mechelen, Sta­broek, Turnhout, Zandhoven, Diest, Leuven en Tienen toege­voegd..."

- p.224 vermelding Stabroek

Bewogen Jeugd Vlaanderen 1830-1895 - Lieve Gevers (1987)

p.197, 199, 224, zaakregister p.274, 276

ALGEMEEN

Gelijkwaardige dubbelbond.

Soms ook bestond van meet af aan een gelijkwaardigheid die in een dubbelnaam werd vastgelegd.

Noot27 zoals Ekeren-Kapellen, ...

Vos I p.284


Plaats bijeenkomst.

Het patronaat was voor vele bonden de gewone plaats van samenkomst. Onder meer in Boom, Borgerhout en Kapellen, ...

Vos I p.290-291
STICHTING BOND 04/01/1904 EN STICHTERS

De studentenbond "Vlaamsche Katholieke Polderzonen" werd gesticht op 4 januari 1904, tijdens de kerst- en nieuwjaarsvakantie van studenten en seminaristen. De datum van de stichting staat duidelijk aangegeven op de titelbladzijde van het eerste verslagboek. Over de stichters en de plaats waar de bond tot stand kwam, wordt niets vermeld. Volgens sommige oud-leden gebeurde de stichting in "De Blauwhoef" te Stabroek. - Na de titelbladzijde van het eerste verslagboek zijn vier pagina's blanco gebleven, wellicht met de bedoeling hierop later één en ander te schrijven over de stichting en de stichters. Dit is echter - spijtig genoeg - nooit gebeurd.

Het eerste ingeschreven verslag is dit van een vergadering te Stabroek op 4 september 1906, hetzij ruim twee jaar na de stichting van de bond. In dit verslag staan de namen van de aanwezigen niet aangegeven, maar wel die van de afwezigen, wat voor ons van belang is: we leren immers daarmee enkelen van de allereerste leden kennen. We vermelden hier de afwezigen met of zonder voornaam, zoals we die aantekenden uit het verslag: Lod. De Schutter, Corn. De Schutter, Ed. Janssens, J. Huybrechts, Wouters, Ferd. Bril, Jos Janssens, Jacobs, Van Loock, Jan Meyer, Delannoy, De Bièvre. Het is niet onmogelijk, dat er onder deze afwezige leden mede-stichters van de studentenbond geweest zijn.

Het eerste punt van de dagorde was de herkiezing van het bestuur.

Werden gekozen: Voorzitter: H. Van Oeckel;

ondervoorzitter: P. Danis;

schatbewaarder: Eug. Truyens;

schrijver: Lod. Bril.

Voor meer inlichtingen hebben we ons gewend tot de oudste nog inleven zijnde oud-leden van het studentengilde. De eerste, die we konden raadplegen, was E.H. Lodewijk De Schutter, geboren te Wilmarsdonk in 1883. Van hem,werd in 1919 nagenoeg met zekerheid gezegd, dat hij maximum nog veertien dagen in leven kon blijven wegens longziekte. Hij is echter nadien nog "pastoor" geweest in het Begijnhof te Antwerpen van 1924 tot 1972. Hij overleed aldaar op 13 september 1972. Toen wij hem in 1971 interviewden en hem spraken over "De Polderzonen", veerde hij op, en "'t hoofd omhoge, vlamme in 't herte, vlamme in d'oge" getuigde hij: "De tijd van de studentenbond was ne schone tijd, niewaar! Maar over de stichting en de stichters van onze bond herinner ik me niks meer, neen gare niks meer. Vraag dit eens aan Mr. Bril van Stabroek".

De naam Bril komt meermaals voor in de verslagen v66r en na de eerste wereldoorlog. De verslagboeken vermelden verschillende "Bril-len", evenals verschillende "De Schutter-s", "Huybrechts-en" en "Johnson-s". Er was een Frans Bril uit Stabroek, die als schrijver van de studentenbond heel wat verslagen heeft neergepend en die in de studentenbeweging van ons poldergewest zeer aktief moet geweest zijn. Een tijdlang studeerde Frans Bril aan de universiteit te Leuven. Tijdens de eerste wereldoorlog nam hij als vrijwilliger dienst in het leger en sneuvelde in 1916. ln de krypte van de IJzertoren staat tussen de geredde heldenhuldezerkjes ook de zerk van Frans Bril met het onderschrift: "Studentenleider".

De raadsman, ons aangeduid door de pastoor van het Antwerpse Begijnhof, was echter niet Frans Bril, maar E.H. Lodewijk Bril, geboren te Stabroek in 1888, later inspekteur op het sekretariaat van de Katholieke Scholen te Antwerpen, thans rustend-priester in het Aalmoezenier-Cuypersgesticht te Stabroek. Deze schreef ons het volgende: "Mijn overtuiging is, dat de eerste vergadering werd gehouden in de zaal bij de herberg "Blauwhoef". Daar waren studenten uit het middelbaar en het hoger onderwijs aanwezig. Als voornaamste promotors dienen vermeld: L. De Schutter, student in de geneeskunde te Berendrecht; Jaak Bril, die later voor veearts studeerde, en Rik Van Oeckel uit Kapellen.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  • INHOUDSTABEL
  • VOORWOORD

  • Dovnload 0.76 Mb.