Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Arteveldehogeschool

Dovnload 0.84 Mb.

ArteveldehogeschoolPagina4/7
Datum05.12.2018
Grootte0.84 Mb.

Dovnload 0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

3.1.1 Zelfinzicht
In het eerste hoofdstuk ben ik ingegaan op de verschillende definities en vormen van geweld. Een eerste belangrijke stap in het professioneel omgaan met agressie is dat je als maatschappelijk werker voor jezelf bepaalt wat agressie voor jou inhoudt. Wat jij als agressie definieert hangt samen met je mensvisie, met je eigen normen en waarden, je eigen grenzen. Dit heeft ook te maken met je eigen levensgeschiedenis. Zelf ben ik in een nest opgegroeid waar je voor je eigen mening mocht uitkomen en die ook kracht kon bijzetten door je stemvolume op te drijven. Ik heb dan ook zelf minder een probleem met cliënten die hun ongenoegen uiten en beginnen te roepen. In de loop der jaren heb ik ook geleerd mijn eigen grenzen te (h)erkennen en op welke manier je dit in communicatie brengt. Na een weekend komt het wel eens voor dat een hele groep cliënten je staat op te wachten. Vanaf dat je nog maar je sleutel in het sleutelgat hebt, stellen ze allerlei vragen, vragen ze een gesprek of willen over hun weekend vertellen. Vroeger kon ik slecht om met dit claimend gedrag. Nu zeg ik hen: ‘jongens ik ga eerst mijn jas uitdoen, dat een koffie drinken en dan ben ik er voor jullie.’ Cliënten worden rustiger want ze weten dat ik binnen een halfuur tijd voor hen ga nemen. Ook binnen de context waar je werkt als maatschappelijk werker heersen er bepaalde normen en waarden die je o.a. terug vindt in de huisregels. In mijn stageorganisatie wordt duidelijk in de huisregels vermeld dat agressie absoluut niet kan. Het is ook belangrijk om als organisatie en als team te bepalen wat als agressief gedrag gedefinieerd wordt. Breakwell (2000) heeft een aantal self-assessement- oefeningen uitgewerkt die je in bijlage terug kan vinden.
Iedereen heeft een eigen voorkeursstrategie of conflicthanteringstijl ontwikkeld om met agressie om te gaan. Zicht krijgen op je eigen voorkeursstrategie is een tweede belangrijke stap in het kunnen omgaan met agressie. Een voorkeursstrategie is een repertoire van reacties op grensoverschrijdend gedrag. “Het gaat om min of meer automatische reactiepatronen die men in zijn leven tot nu toe heeft ontwikkeld op basis van (biologische) aanleg, familieachtergrond, opvoeding en (levens)ervaring.”85 Als je uit een gezin komt waar conflicten rustig uitgepraat werden, dan zal een gezin waar geroepen wordt agressief op jou over komen. Bewust worden van de beleving van de eigen agressie en de agressie van anderen, de reactie op en gevoelens naar agressie van anderen en de beleving van angst en onmacht, is een belangrijk gegeven.86

1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 0.84 Mb.