Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Arteveldehogeschool

Dovnload 0.84 Mb.

ArteveldehogeschoolPagina7/7
Datum05.12.2018
Grootte0.84 Mb.

Dovnload 0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

OCMW wil camera's tegen agressie - 12/02/2005


Kortrijk - Het Kortrijkse OCMW beraadt zich over de aankoop van camera's om de werknemers beter te beschermen. De jongste maanden was er herhaaldelijk sprake van verbaal en zelfs fysiek geweld op sociaal assistenten. Twee keer moest de politie tussenkomen.

Het OCMW vindt dat de maat vol is en stelt voor om twaalf camera's te plaatsen in haar administratief hoofdgebouw. De camera's zouden eventuele heethoofden moeten afschrikken. Volgende week hakt de OCMW-raad de knoop door.
BIJLAGE : 2


Waar ligt jouw grens?

Ga na waar voor jou de grens ligt. De grens is het verschil tussen gedrag OK vinden, je er niet aan storen en het niet meer OK vinden, om de één of andere reden gaat dit voor jou te ver, het stoort je, je vindt het niet meer prettig.

Het gaat er in deze oefening niet om wat je precies doet als het je stoort, maar enkel of je vindt dat de grens overschreden is en of je hier al dan niet op reageert.
1=acceptabel/vind ik OK/ stoort me echt niet

2=ligt wat op de grens/ ik weet het niet goed

3=accepteer ik eigenlijk niet, maar er zijn redenen waarom in niet reageer

4= accepteer ik niet, hier reageer ik op

5= ik accepteer het gedrag wel, het stoort mij niet, maar ik reageer wel op het gedrag (om opvoedkundige of andere redenen)

Zo sta ik er nu tegenover

In het begin van mijn loopbaan

Zo denk ik dat mijn collega’s er tegenover staan

Ik ruik dat iemand gerookt heeft in een ruimte waar dat eigenlijk niet mag


Bij het wekken van de bewoners, opent geregeld een man volledig naakt de deur


Een licht mentaal gehandicapte jongen smijt kwaad een dossier op de grond in mijn bureau


Een cliënte wil dat ik langer op huisbezoek blijf en houdt me aan mijn jas vast terwijl ze smeekt niet weg te gaan


Een jonge gast komt steeds heel dicht bij mij staan en zoekt voortdurend lijfelijk contact (lichtjes aanraken,…)


Een cliënt stopt af en toe briefjes met rare teksten, gedichtjes en liefdesverklaringen in mijn zak


Een groepje bewoners is met elkaar aan het fluisteren, kijken naar mij en barsten in lachen uit


In welke situaties vind jij het moeilijk om je grens te bepalen?


Bron: Refleks, cursus omgaan met agressie van cliënten, Training van Refleks vzw, Antwerpen, 2001.
Welke conflicthanteringstijl denk jij dat je zelf hanteert?

Geef voor ieder van de onderstaande spreekwoorden aan hoe nauwkeurig het jouw eigen gedrag beschrijft. Geef aan door het meest gepaste antwoord te omcirkelen (1= niet karakteristiek, 5= zeer typerend)


De zaak niet op de spits drijven 1 2 3 4 5

De gulden middenweg bewandelen 1 2 3 4 5


De lieve vrede handhaven 1 2 3 4 5
Met open vizier strijden 1 2 3 4 5
In de doofpot stoppen 1 2 3 4 5
Doen alsof je neus bloedt 1 2 3 4 5
Het is beter te slaan dan geslagen te worden 1 2 3 4 5
Je poot stijf houden 1 2 3 4 5
Er geen doekjes omwinden 1 2 3 4 5
De gemoederen kalmeren 1 2 3 4 5
De koe bij de horens vatten 1 2 3 4 5
Je buiten schot houden 1 2 3 4 5
Open kaart spelen 1 2 3 4 5
Geweld verdrijf je met geweld 1 2 3 4 5
Beter gezwegen dan de mond verbrand 1 2 3 4 5
Oog om oog, tand om tand 1 2 3 4 5
Nu kan je conflicthanteringstijl bepalen….

Ontlopen
In de doofpot stoppen
Doen alsof je neus bloedt
Je buiten schot houden
Beter gezwegen dan de mond verbrand
Totaal
Confronteren
Met open vizier strijden
Er geen doekjes om winden
De koe bij de horens vatten
Open kaart spelen
Totaal

Toedekken
De zaak niet op de spits drijven
De gulden middenweg bewandelen
De lieve vrede hanteren
De gemoederen kalmeren
Totaal
Forceren
Het is beter te slaan dan geslagen te worden
Je poot stijf houden
Geweld verdrijf je met geweld
Oog om oog, tand om tand
Totaal

Bron: Van Den Abeele, H, p. 73Herkennen soort agressie

Checklist


Frustratieagressie
Ophoping van frustraties, de emmer loopt over, reactie niet altijd in verhouding

Echte, emotionele reactie, afreageren van emoties (woede, verdriet, angst,…)

Onvoorspelbare uitbarsting

Verlies van zelfbeheersing, achteraf soms spijt, inzicht

Verwijten naar jou, de organisatie, iedereen
Instrumentele agressie
Doelgericht, weloverwogen, geen ‘echte’ emotie, gecontroleerd gedrag

Herkenbare opbouw, geïnstalleerd gedrag

Vooral dreigementen en manipulaties

Niet alle dreigementen worden uitgevoerd (vooral suggesties van erger geweld)

Cliënt heeft een reputatie
Agressie ten gevolge van psychopathologie of middelengebruik
Er is geen logische reden voor het gedrag, de reden is niet vatbaar voor buitenstaanders

Gestuurd door innerlijke processen – drang

De cliënt heeft een psychische stoornis (vaak voorgeschiedenis gekend)

De cliënt is onder invloed van middelen en heeft een bewustzijnsveranderingBron: Refleks, cursus omgaan met agressie van cliënten, Training van Refleks vzw, Antwerpen 2001.

1 Op cit., Schuur, G., Omgaan met agressie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005, p.1

2 Op cit., Schuur, G., Omgaan met agressie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005, p.26

3 Op cit, Breakwell, G.M., Omgaan met agressief gedrag. Handleiding voor de beroepspraktijk. Intro, Baarn, 2000, p.18

4 Op cit., Schuur, p.31

5 Vrij naar: Ghaye, M., Leren omgaan met agressie, In: Wisselwerk, 2 (2005) 1, p.20 en Impuls, ‘Visie op agressiebeheersing’, internet, www.impuls.be


6 Vrij naar: Ghaye, p.20

7 Op cit., Eeckhout, K., Vanoirbeek, K., ‘Hier is mijn grens: omgaan met ongewenst grensoverschrijdend gedrag op de werkplek.’ In: Oriëntatie, 34 (2004) 5, p.132

8 Op cit, Koning, H., Agressiemanagement: hoe organisaties omgaan met agressie van klanten. Den Haag: Academic Service, 2006, p.8

9 Vrij naar: Ghaye, p.20

10 Vrij naar: Groot, K., Waar halen ze het lef vandaan?: omgaan met agressief gedrag. Zaltbommel: Thema, cop. 2000, p.41-42

11 Vrij naar: Groot: p.42

12 Vrij naar: Ghaye, p.20

13 Vrij naar: Groot, p.43-44

14 Op cit., Schuur, p.41

15 Vrij naar: Groot, p.44

16 Vrij naar: Ghaye, p.20

17 Op cit, Schuur, p.24

18 Op cit, Schuur, p.24

19 Vrij naar: Groot, p.45-46

20 Vrij naar: Ghaye, p.20

21 Op cit. Schuur, p.31

22 Op cit., Schuur, p.37

23 Op cit. Schuur, p.36

24 Op cit, Ghaye, p.20

25 Vrij naar: Van Delft, F., Pooijendijk, Lambert, Sjerps, Nico. Agressie in het sociaal pedagogisch werk. Baarn: H Nelissen, 1997, p.39

26 Vrij naar: Breakwell, p.22

27 Vrij naar: Breakwell, p.26

28 Op cit., Breakwell, p.26

29 Op cit., Breakwell, p.27

30 Vrij naar: Van Delft, p.53

31 Vrij naar: Van Delft, p.49

32 Op cit., Breakwell, p.25

33 Vrij naar: Van Delft, p.61

34 Op cit., ‘Waarom maken we ons druk?’, internet, www.arbobondgenoten.nl

35 Interne agressie: intimidatie en pesten door collega’s en/of leidinggevenden. Externe agressie: intimidatie door klanten, bezoekers en publiek.

36 Vrij naar: Goris, R., ‘Zorgverlening met een blauw oog.’, In: Weliswaar, 10(2004)56, p.31-32

37 Vrij naar: Leers, B., Geweld in de welzijnssector: uitzonderlijk en alledaags. internet, www.khlim.be/saw, p. 1

38 Vrij naar : Huber, J., Poll, S. N., Lastige cliënten, wat doe je ermee? Een beleidsmatige aanpak van agressie bij publiekscontacten. Den Haag: Sdu Uitgevers, 1996, p.13

39 Op cit., Koning, p.21.

40 Op cit., Ghaye, p.21

41 Vrij naar: Praktijkgids agressie en onveiligheid welzijn: Competentieversterking (6). internet, Sectorfonds Welzijn, Utrecht, 2004, p.5

42 Vrij naar : Koning, p.18-19

43 Vrij naar: Huber, p.16 , Baro, F., Verlinde, A., Glorieux, M., Foulon, M., Studie ‘Geweld tegen personeel in de gezondheidszorg.’ In opdracht van federaal ministerie van volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Milieu. 2005, p.20, en Praktijkgids agressie en onveiligheid welzijn: veilige werkprocessen (4). internet, Sectorfonds welzijn, Utrecht, 2004, p.5

44 Op cit., Neyens, I., Vanoirbeek, K., Dewolf, C., De Witte, H., EFS-Project: Geweld op het werk II: organisationele risiscofactoren op de werkplek. Op welke manier beïnvloeden risicofactoren het ontstaan en voortbestaan van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in kleine en middelgrote organisaties? Een kwalitatieve studie. internet, KULeuven, 2005, p.130

45 Vrij naar: Brinkman, F., Van Den Berg, Ruud, Crisishulpverlening. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1992, p. 27-29

46 Op cit, Schuur, p.26

47 Vrij naar: Arteveldehogeschool, Veelzijdig kijken naar crisisbeleving en crisishulpverlening. studiedag van 13 maart 2007, Gent., p.7

48 Op cit., Paktijkgids 6, p.4

49 Op cit., Neyens, p.130

50 Op cit., Van Delft, p.65.

51 Vrij naar: ‘Agressie-info’, internet, www.vspf.org

52 Op cit., Praktijkgids 4, p.7

53 Op cit., Praktijkgids agressie en onveiligheid welzijn: teambespreking (3). internet, Sectorfonds welzijn, Utrecht, 2004, p.4

54 Vrij naar: Praktijkgids 3, p.7

55 Vrij naar: ‘Intervisie’, internet, www.intervisie.nl

56 Vrij naar : Koning, p. 22

57 Op cit., Nijman, p.2

58 Op cit., Praktijkgids 4, p.5

60 Vrij naar: Huber, p.55

61 Op cit., Agache, L., Bosman, G., Demeter, G., Malfliet, W., Saelens, S. Syllabus Hulpverlening. Onuitgegeven cursus, Gent, Opleiding sociaal werk, Arteveldehogeschool, 2004, p.64

62 Op cit., Van Delft, p.12

63 Op cit., Brinkman, p.83.

64 Op cit., Van Delft, p.13

65 Vrij naar: Praktijkgids 4, p.10

66 Vrij naar: Groot, p.29

67 Vrij naar: Huber, p.56

68 Op cit .,Van Delft, p.65

69 Vrij naar: ‘Lichaamstaal en agressie.’, internet, www.lichaamstaal.com/agressie.html

70 Op cit., Breakwell, p.29

71 Vrij naar: Middelhoven, L.K., Driessen, F.M.H.M., Geweld tegen werknemers in de (semi-)openbare ruimte. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Justitie. Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk onderzoek, internet, Utrecht, 2001, p.4.

72 Vrij naar: Refleks, Cursus omgaan met agressie van cliënten. Training van Refleks vzw, Antwerpen, 2001, p.13

73 Vrij naar: ‘Lichaamstaal en agressie.’, internet, www.lichaamstaal.com/agressie.html

74 Op cit., Refleks, p.13

75 Vrij naar: Praktijkgids 4, p.4

76 Vrij naar: Praktijkgids agressie en onveiligheid welzijn: een veilige werkomgeving (5). internet, Sectorfonds Welzijn, Utrecht, 2004, p.5

77 Op cit., Middelhoven, p.5

78 Op cit, Breakwell, p.63

79 Op cit., Neyens, p.132

80 Vrij naar: Praktijkgids 3, p.14

81 Vrij naar: Baro, p.21

82 Vrij naar : Praktijkgids 4, p.6

83 Ik ga er in het kader van deze scriptie vanuit dat de dader een cliënt is, en het slachtoffer een medewerker van de organisatie.

84 Op cit., Impuls, ‘Visie op agressiebeheersing’, internet, www.impuls.be

85 Op cit., Prein, H., Trainingsboek conflicthantering en mediation. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001, p.39

86 Vrij naar: Onselaere, P., Agressie binnen het OCMW: een fabeltje of realiteit? In: OCMW-visies, Vol. 20, 2005, nr. 3, p 30

87 Vrij naar: Prein, p. 43 e.v.

88 Vrij naar: Agache, p.31

89 Op cit, Schuur, p.27

90 Op cit., Van Doremalen, p.27

91 vrij naar: Van Doremalen

92 Vrij naar: Van Doremalen, p.38

93 Vrij naar: Van Doremalen, p.28

94 Vrij naar: Breakwell, p.52

95 Op cit., Breakwell, p.52

96 op cit., Breakwell, p.52-53

97 Op cit., Breakwell, p.53

98 Vrij naar: Van Delft, p.86

99 Vrij naar: Van Delft, p.86

100 Op cit. Breakwell, p.53-54

101 Op cit., Van Delft, p.87

102 Op cit., Breakwell, p. 55

103 Op cit., Van Delft, p.88

104 Op cit. Van Delft, p.88

105 Op cit., Breakwell, p.56

106 Op cit., Van Delft, p.89

107 Op cit, Breakwell, p.56

108 Op cit., Van Delft, p.89

109 Op cit, Breakwell, p.57

110 Op cit., Ghaye, p. 21

111 Op cit., Vereniging van Vlaamse Hogescholen, Leren en werken als maatschappelijk assistent. Leuven/Apeldoorn: Garant, 1996, p.34

112 Op cit., http://nl.wikipedia.org

113 Op cit., Van Doremalen, p.38

114 Vrij naar: Agache, p.6 en p.30

115 Vrij naar: ‘Agressiebeheersing in psychiatrische ziekenhuizen.’ internet.www.prevent.be


116 Vrij naar: ‘Lichaamstaal en agressie.’, internet, www.lichaamstaal.com/agressie.html

117 Vrij naar: Groot, p. 36

118 Op cit., Schuur, p. 85

119 Vrij naar: Van Doremalen, p.41

120 Op cit, Schuur, p.9

121 Op cit., Schuur, p.59

122 Op cit., Ghaye, p.22

123 Vrij naar: ‘Agressie herkennen.’,internet, www.leren.nl

124 Vrij naar: ‘Agressie herkennen.’,internet, www.leren.nl

125 Vrij naar: ‘fysieke agressie’, internet, www.leren.nl

126 Vrij naar: Schuur, p.18

127 vrij naar: Agache, p.40

128 Op cit., Brinkman, p.148

129 Vrij naar: Groot: p.65

130 Vrij naar: Schuur, p. 8

131 Vrij naar: Schuur, p.59

132 Op cit., Agache, p.19

133 Op cit., Van Doremalen, p.44

134 Vrij naar: Schuur, p.39

135 Vrij naar: Brinkman, p. 150

136 Vrij naar: Schuur, p. 73

137 Vrij naar: Refleks, p.13

138 Vrij naar: Agache, p. 65 en Van Doremalen, p. 133

139 Op cit., Agache, p.66

140 Vrij naar : Agache, p.66

141 Op cit., Vereniging van Vlaamse Hogescholen, p.35

142 Op cit., Ghaye, p.21

143 Op cit., Agache, p.12

144 Vrij naar: ‘Agressie-info’, internet, www.vspf.org

145 Vrij naar: Agache, p.16

146 Op cit., Agache, p.17

147 Vrij naar: Van Doremalen, p.20-21.

148 Vrij naar: Vlaeminck, H., Malfliet, W., Salens, S., Social Casework in de 21e eeuw. Een praktisch handboek voor kwaliteitsvol hulpverlenen. Mechelen, Kluwer, 2002, p.23

149 Vrij naar : Impuls, ‘Visie op agressiebeheersing’, internet, www.impuls.be

150 Vrij naar: Schuur, p.8

151 Vrij naar: Ghaye, p.22

152 Op cit, Schuur, p.20

153 Vrij naar: Schuur, p.35

154 Vrij naar: Buit, G., de Moei, J., Professionele houding in de hulpverlening. Baarn: H. Nelissen, 2000, p.170

155 Op cit., Praktijkgids 3, p.6

156 Vrij naar: Praktijkgids 3, p.8

157 Vrij naar: Agache, p.31

158 Vrij naar: Van Delft, p.99
1   2   3   4   5   6   7

  • Ontlopen In de doofpot stoppen Doen alsof je neus bloedt Je buiten schot houden Beter gezwegen dan de mond verbrand Totaal Confronteren
  • Toedekken De zaak niet op de spits drijven De gulden middenweg bewandelen De lieve vrede hanteren De gemoederen kalmeren Totaal Forceren

  • Dovnload 0.84 Mb.