Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Arthur a. Hoogendoorn atheneum

Dovnload 213.29 Kb.

Arthur a. Hoogendoorn atheneumDatum02.08.2017
Grootte213.29 Kb.

Dovnload 213.29 Kb.

ARTHUR A. HOOGENDOORN ATHENEUM

LEERPLANNEN LEERJAAR 5
Vak: Nederlands Docent: Br / Wb Aantal lesuren per week: 5 lesuren


Onderwerp

boek/hulpmiddelen

periode/aantlesweken

toetsmomenten

Eerste kwartaal

Schriftelijke taalbeheersing:Tekst: herhaling leerstof klas 4

 • de rol van het alineaverband

 • nevenschikkende verbanden

Spelling: 2 stijl en spelproblemen:

Mondelinge taalbeheersing:

een actueel onderwerp uitbeelbeelden m.b.v. zang dans en toneel.Tekst en uitleg

H 1 t/3
H 4 (alineaverbanden

H 5 (nevenschikkende verbanden)


2 weken

3-4 weken

4 weken


instaptoets

repweek


(eigen voorbereiding thuis) groepspresentatie

Literatuur:

Drama (zie mondelinge taalvaardigheid)

Veel voorkomende thema’s in de literatuur (n.a.v. gekozen literatuur in de klas


Fa Yu e tron wan lesibakru

Eigen aantekeningen4 – 5 weken

Boekenrep in de klas
Tweede kwartaal


Schriftelijke Taalbeheersing

Tekst: herhaling 1ste kwartaal

onderschikkende verbanden • het uitwerkend verband

 • het indelend verband

voorbereidend opstel

 • hoofdgedachtevan de inleiding en 2 kernalinea’s

 • een alinea uitschrijven

Spelling: 2 stijl-en spelproblemen:

Mondelinge taalbeheersing:

het pleidooi:H 6 (Onderschikkende verbanden)

H 9 (argumentatie3 weken

2 weken voor elke stijfout


2 weken

8-9 weken3 x spelling rep

(gemiddeld cijfer)


Individule beurten


Literatuur: leesverslag en litlijst
Eigen aantekeningen
Leesverslag ? literatuurlijstin

leverenDerde kwartaal


Schriftelijke Taalbeheersing

Tekst:

-vervolg onderschikkende verbanden

(oorzaak-gevolg / reden- besluit)

Vervolg opstel • samenvatting

Spelling: 2 stijl-en spelproblemen

Mondelinge taalbeheersing:


het debat (groepen van 6 lln verdedigen een stelling


T & U
H 8

H12
stencil3 weken

3 weken


4-5 weken
2 weken voor elke fout

5-6 wekenklassenrep

klassenrep

repweek2
groepsopdracht


Literatuur;

Afronding literatuur voor klas 6

Poёzie: beeldspraak, rijm, vorm (het sonnet) stijlfiguren.


Stencil


4 weken


Mondelinge beurten
Repweek1

35 Meerkeuze vragen

Vak : Engels Leraren: Hr/Gl

Leerjaar: 5

Gebruikte methoden:

Voor taal beheersing : Map met teksten en bijbehorende gaps/oefeningen etc.

Voor literatuur: Reading Literature

Onderdeel

Toetsen

Periode/aantal weken

Gewicht van de

toetsen

Kwartaal 1

 • Teksten(4*)

Comprehension,gaps,vocabs,wordpairs,

paraphrasing

 • Literatuur: Old en Middle English period,

poetry appreciation stencil
Boekverslag inleveren: uit de boekenlijst v/d

6e klas


1*tekst,grammar,

vocab,2*gaps,

1*repweek

1* literatuur2 lesuren:teksten

2 lesuren:literatuur

Total 8-10 weken


Repweek(2*)

Klassereps(1*)

Boekverslag(1*)


Kwartaal 2


 • Teksten(4*)

Comprehension,gaps,grammar,vocabs,précis

writing
 • Literatuur: Renaissance en Post Ren. period

Shakespeare’s play opvoeren in groepen

Kwartaal 3

 • Teksten(4-6*)

Comprehension,grammar,vocabs,gaps,precis


 • Literatuur: Neo classical-Victorian age

afronden. • Boek verslag: 2 boeken op basis van hetzelfde

thema of schrijver vergelijken

Teksten(4-6*)

Comprehensi2*gaps, 1*literatuur, 1*repweek,

précis writing(3*)

1*play

2*gaps,1*literatuur,

2*repweek, 1*tekst+grammar,

1* presentatie: boek opdracht presenteren


2 lesuren:teksten


2 lesuren:literatuur


Totaal:10-12

weken

Idem

Totaal:12 weken

Repweek(2*)

Klassereps(1*)

Play(2*)

Repweek(2*)

Klassereps(1*)

Presentatie(2*)

Boekverslag(1*)

Frans Docent: Themen

Leerjaar: 5e Aantal lesuren per week: 4 lesuren


Onderwerp

boek/hulpmiddelen

periode/aantal lesweken

toetsmomenten

Eerste kwartaalMond./schrift./pract

Grammatica uit boek en uit behandelde tekst uitleggen

Tekst uitwerkenFondements

Libre Service

tekstboek


Heel kwartaaal

Zich voorstellen mondeling en schriftelijk

vragen beantwoordenLeesbeurten voor de uitspraak + vragen beantwoorden over de tekst

Marie à Paris

Libre Service

Teksten uit Franse tijdschriften


Heel kwartaal


Dictée, completez:

Zinnen afmaken

Minstens 15 woorden per zin

Vertaling Ned.-Frans

Résumé over de tekst.

Vertaling N-F

Eigenmening over

het werk


één boekpresentatie houden over een gelezen boek

onvoorbereid praten over een onderwerp 3-5 minEigen keus

Moet goedgekeurd worden door de leerkrachtOng. 10 weken per trimester één boek lezen

Mondelinge beurten Onvoorbereid tekstrep met vragen enz. Résumé synon. tegenst

Tweede kwartaal


-Boekpresentatie over gelezen boek

Grammatica herhalenMarie à Paris

Libre Service

Fondements

herhalingHeel kwartaal


Tekst + vragen.

Tekst van 20/30 regels maken over een opgegeven onderwerp (1x)Veel mondeling laten vertalen en vertellen.

Oefenen met de lln. Op het bord

Vooral Résumé over een tekst. De tekst in’t kort in eigen bewoording weergeven.


Marie à Paris

Libre Service

Fondements

herhaling


repetitie (6x) ong.

ook onvoorbereid (parate kennis)
Verslag maken (resume) over de gelezen boeken

Derde kwartaal


-Boekpresentatie over gelezen boek

Grammatica herhalen
Spreekbeurten

teksten
Vak: Spaans Docent: L. de Rooy

Leerjaar: 5e Aantal lesuren per week: 3


Onderwerp

boek/hulpmiddelen

periode/

aantal leswekentoetsmomenten

Eerste kwartaal


Het dagelijks leven: een waardeoordeel uitspreken

Grammatica: temporele structuren met “altijd als”, causale structuren met “aangezien

Vocabulaire: gewoontehandelingen, karaktereigenschappen
Vrije tijd: herinneringen en suggesties

Grammatica: betrekkelijke bijzinnen, het persoonlijk voornaamwoord

Vocabulaire: vrije tijd, uitgaan
Onregelmatige werkwoorden in de onvoltooid verleden tijd

Kennen/weten/kunnen

Tegenwoordig deelwoord

Voorzetsel “a” na werkwoord

Gebiedende wijs

voorzetsels


teksten over uiteenlopende onderwerpen

Ven III, Unidad 1

Ven III, Unidad 2

Uso de la gramática,

Elemental, tema 1

Tema 4

Tema 5


Tema 6

Tema 7


Tema 8
Spaanstalige kranten

via internet3

3

1


1

1

11

1


1 schriftelijke, 1 x

1 schriftelijke, 1 x

1 schriftelijke, 1 x


Tweede kwartaal

De werkplek: een gunst vragen, een dienst verlenen

Grammatica: waarschijnlijkheids-structuur met tegenwoordige tijd van de aanvoegende wijs

Vocabulaire: bankzaken, sollicitatie


Familie: verdriet, afwijzing

Grammatica: structuren met aanvoegende wijs om verdriet en waarschijnlijkheid te formuleren

Vocabulaire: gezinsleven
Gezondheid: aanmoedigen, geruststellen

Grammatica: structuren met aanvoegende wijs om wenselijkheid te formuleren

Vocabulaire: gezondheidscondities, dieten
Reizen: plannen maken

Grammatica: temporele bijzinnen

Vocabulaire: afspraken, plannen
Aanvoegende wijs

Geslacht van zelfstandige naamwoorden

Het persoonlijk voornaamwoord

Indirecte rede

Redegevende bijzinnen

Temporele bijzinnen


teksten over uiteenlopende onderwerpen

Ven III, Unidad 3

Ven III, Unidad 4
Ven III, Unidad 5

Ven III, Unidad 6


Uso, tema 11

Tema 12
Tema 13

Tema 14 + 15

Tema 16

Tema 17


Spaanstalige kranten

via internet


3

3


3

3

11
2

2

11

1 schriftelijke, 1 x

1 schriftelijke, 1 x

1 schriftelijke, 1 x


Derde kwartaal

Het leven: conversatie

Grammatica: indirecte reden

Vocabulaire: het dagelijkse leven


De grote stad: uitleg vragen

Grammatica: structuren met aanvoegende wijs

Vocabulaire: openbare gelegenheden
Kunst: waarderen

Grammatica: structuren met aanvoegende wijs

Vocabulaire: expositie
Onze planeet: mening formuleren

Grammatica: onvrijwilligheid

Vocabulaire: argumenten en tegenargumenten
Informatie en communicatiemogelijkheden

Grammatica: structuren om moeilijkheden te nuanceren

Vocabulaire: communicatiemogelijkheden
Sociale relaties

Grammatica: structuren om voorwaarden te formuleren

Vocabulaire: onder vrienden
Literatuuranalyse: uiteenlopende titels
teksten over uiteenlopende onderwerpen

Ven III, Unidad 7


Ven III, Unidad 8


Ven III, Unidad 9

Ven III, Unidad 10

Ven III, Unidad 11

Ven III, Unidad 12


Spaanstalige kranten

via internet

2


2
2

2

22

1 schriftelijke, 1 x

1 schriftelijke, 1 x

1 mondelinge, 1 x

Geschiedenis Leerstofoverzicht klas 5

Leraar: Sm


1ste Kwartaal


Onderwerp

Boek/hulpmiddel

Periode/aant. Lesw.

Toetsvorm

Kapitalisme/Socialisme en Communisme

Politieke en economische systemen, Minov:

Geschiedenis in onderwerpen 5 /6 VWO4

4


klasserep:
open vragen

Repweek:
Multiple choice2de Kwartaal


WO.I en Volkenbond
Nacisme en Facisme
WO.II en V.N.Politieke en economische systemen, Minov: /
Geschiedenis in onderwerpen 5 /6 VWO


4

klasserep:
open vragen

Repweek:
Multiple choice3de Kwartaal


Slavernij Immigratie

Suriname tijdens WO.I en II

Surinaams nationalisme
Onafhankelijkheid
Staatsgreep
Terugkeer Democratie


Van Stam tot Staat, Hassankhan/Geschiedenis v. Suriname, Buddingh
Samenleving in een grensgebied, van Lier/

Tussen autonomie en onafhankelijkheid, Meel

Bouwstenen voor Intercultureel Onderwijs Deel 33


4

4/64/6


klasserep:
open vragen

Repweek 1.:
Multiple choice


Repweek 2.:
Multiple choice


Vak: Ak leraar: Bn

Leerjaar: 5 aantal uren: 3


Boek - hulpmiddel

onderwerp

Periode/ aantal wk

Toetsing

Stencil: Demografie
Wereldwijs

Hoofdstuk 1

§1.1, 1.2, 1.3 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 7.1, 7.2, 7.2, 7.3.
Eigen aantekeningen.

 • Expansie vanuit Europa

 • Op zoek naar handelswaar: het handelskolonialisme( 1500-1850)

 • Uitbreiding van het koloniale systeem: internationale taakverdeling( 1850-1950)

 • Versterking van het verschil tussen centrum en periferie

 • De wereld in vier windstreken: Noord-Zuid en Oost-West

 • Het einde van de Oost-Westtegenstelling

 • Het triadisch netwerk

 • Wat is cultuur?

 • Op weg naar een mondiale cultuur

 • Cultuur en de demografische transitie
3

Schriftelijk: open vragen

Stencil: Migratie
Boek: Wereldwijs: hoofdstuk 1:

§ 4.1, 4.2, 4.3

Hoofdstuk 2:

§1.1, 1.2, 1.3.

-

Eigen aantekeningen • Migratie een wereldwijd verschijnsel

 • Waarom migreren mensen?

 • De effecten voor vestigingsgebieden en herkomstgebieden.

 • Globalisering en de bedrijven: economische dimensie

 • Globalisering en de bevolking: de social-culturele dimensie

 • Globalisering vanuit de politieke dimensie


4


Repweek: open vragen


Tweede kwartaal


Tweede kwartaal


Tweede kwartaal


Tweede kwartaal

Stencil: Nederzettingen
Boek: Wereldwijs.

Hoofdstuk 3: §1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3.

 • Iedere wereldburger wordt stedeling

 • Globalisering en wereldsteden

 • De economische kenmerken van een wereldstad

 • De sociaal- culturele kenmerken van een wereldstad

 • De politieke kenmerken van een wereldstad

 • Fasen in de groei van de Amerikaanse stad

 • De ruimtelijke opbouw van de Amerikaanse stad


4


Schriftelijk: open vragen


Stencil:

economisch leven van de mensheid.
Boek : Wereldwijs:

Hoofdstuk 1: §3.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3.

Hoofdstuk 4:

§6.1, 6.2


 • De succesformule voor ontwikkeling: exportgeorienteerde industrialisatie

 • Technologie maakt globalisering mogelijk

 • Multinationale ondernemingen maken de dienst uit.

 • De voordelen en nadelen van globalisering voor landen

 • Hoe kan de overhead stimuleren of remmen?

 • Internationale organisaties aan het werk.

 • De groene revolutie

 • Niet iedereen kan profiteren


3


Schriftelijk: open vragen

Derde kwartaal

Derde kwartaal

Derde kwartaal

Derde kwartaal

Boek : Milieu

Milieuontwikkeling in ontwikkelingslanden

4

Repweek: 1


Boek: Wereldwijs:

Hoofdstuk 1: §2.2, 2.3, 3.3, 3.4,

Hoofdstuk 4: §1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.4.

 • Wat zijn ontwikkelingslanden?

 • Indicatoren om verschillen in ontwikkeling te meten

 • De derde wereld is de derde wereld niet meer.

 • De NIC’s zijn in opmars

 • Honger en ondervoeding

 • Voedselzekerheid en voedselveiligheid

 • De stand van zaken in de strijd tegen de honger

 • Malthus: bevolkingsgroei leidt tot honger

 • Marx: het voedselvraagstuk is een verdelingsvraagstuk

 • Boserup: voedselnood leidt tot oplossingen

 • De producenten van voedsel

 • Handel in voedsel

 • Ruilvoetproblemen bij de export van voedsel

 • Handelsbelemmeringen door importheffingen

 • Kwetsbare groepen: armen, vrouwen en mensen met aids.

3

Repweek 2

Vak: Sociologie Gewicht: 1x Docent: mw.A. Forst Aantal lesuren per week: 4

Onderwerp__boek/hulpmiddelen__periode/aantal_lesweken__toetsmomenten'>Onderwerp

boek/hulpmiddelen

aantal wkn

toetsmomenten

Eerste kwartaal


1. Wat is sociologie?

Reader: Inleiding Sociologie

1
2. Wat is een wetenschap?
1
3. Raakvlakken van Sociologie en andere wetenschappen
2
4.Het gedrag van de mens in sociologische perspectief
2

1 schr. rep


5. Millenium Development Goals

Internet en kranten berichten

26. Groepswerk: onderzoek naar één van de MDG’s in Suriame
2

1

Verslag inleverenTweede kwartaal


1. De probleemstelling

Reader: Inleiding Sociologie

1
2. Kwalitatieve onderzoeksmethoden: Inhoudsanalyse, case-study, biografische methode, participarende waarneming.
3
3. Kwantitatieve onderzoeksmethoden: survey, enkelvoudige aselecte steekproef, systematische steekproef, gestratificeerde enkelvoudige aselecte steekproef, gestratificeerde systematische steekproef, interviewen.
3

1

Schr. Rep.4. Onderzoeksreslutaten verwerken en rapportage.
1
5. Groepswerk: uitvoeren van een sociaal onderzoek.
3

1

Onderzoeksrapport indienen6. Presentatie van onderzoeksgegevens
1

Groepspresentatie

Derde kwartaal


1. Definities van communicatie

Eigen literatuur /

1
2. Eisen van effecteif communiceren

Gegevens van internet

2
3. Het communicatiemodel
2
4. Vormen van communicatie
2
5. Definities van conversatie, debat, discussie
2
6. Beoordelen van de discissie
1
7. Discussieren in groepen
1

Groepsdiscussies


VAK: Ee aantal uren: 4

Docent: Jn

Literatuur: Economie-1 voor VWO

Gewicht van de kwartalen= 1;2;2.

Kwartalen (klas 5)
1e

2e


3e


Leerstof (Economie-1)
*Keynesiaans model zonder overheid (Hfdst 3)

*Keynesiaans model met overheid (Hfdst 11)
*Geld en banken + overheid (Hfdst 6 + 11)

*Consumentengedrag (Hfdst 7)
*Producentengedrag (Hfdst 8)

*Markt en marktvormen (hfdst 10)


Toetsing
Open vraagstukken (1x)
Open vraagstukken (1x)

Open vraagstukken (1x)
Open vraagstukken (1x)
Open vraagstukken (1x)

Open vraagstukken (1x)Vak: Et aantal uren: 5

Docent: Jn

Literatuur: Klas 5: Bedrijfseconomische verkenningen

Bedrijfseconomie voor Havo + Vwo

Rekenstencil

Logaritme + interesttafels Gewicht van de kwartalen: 1; 2; 2.

Kwartalen (klas 5)
1e

2e

3e

Leerstof (Economie-2)
*Boekhouden (Hfdst 20+21)

Rekenen (Hfdst 8; A t/m C)

*Boekhouden (Hfdst 1+2)

Rekenen (Hfdst 8; A t/m E)
*Boekhouden (Hfdst 3)

Rekenen (Hfdst 9; A t/m C)

*Boekhouden (Hfdst 13)

Rekenen (Hfdst 9; A t/m E)
*Boekhouden (Hfdst 14+15)

Rekenen (Hfdst 13)

*Boekhouden (Hfdst 15 + 16)

Rekenen (Annuїteiten)


Toetsing
Open vraagstukken (1x)
Open vraagstukken (1x)

Open vraagstukken (1x)
Open vraagstukken (1x)

Open vraagstukken (1x)
Open vraagstukken (1x)Vak: We aantal uren: 4

Docent: Ns


Kwartalen (klas 5)
1e

2e
3e

Leerstof (we)
Moderne Wiskunde: goniometrie: hoofdstuk 1+2 / nieuwboek

Moderne Wiskunde deel 9 + Moderne Wiskunde (nieuw)

Hoofstuk 3,4 en 5:

Continuïteit en limieten

Differentiëren
Moderne Wiskunde deel 9 + Moderne Wiskunde (nieuw)

Limieten d.m.v. differentiatie,

Quotient, grafieken e/o integralen, inverse (nieuw boek)

Hoofdstuk 5, 6, 7, 8, 10.1

Toetsing
1 rep voor de repweek telt 1x en 1 rep in de repweek 2x

2 rep voor de repweek telt 1x en 1 rep in de repweek 2x

2 repetities voor de repweek telt 1x en 1 rep in de repweek 2x

Vak: Wt Aantal uren: 3

Docent: Ns


Kwartalen (klas 5)
1e

2e
3e


Leerstof (Et)
Moderne Wiskunde deel 8 hoofdstuk 5 en gedeelte van 6

 • Onderlinge ligging lijnen, vlakken, punten.

 • Hoek lijn/lijn, lijn/vlak en vlak/vlak

Moderne Wiskunde deel 9 Hoofdstuk 6 en gedeelte van 7 • Hoek lijn/lijn, lijn/vlak en vlak/vlak

 • Onderlinge ligging vlakken

 • Normaal vergelijking

Moderne Wiskunde deel 9: Hoofdstuk 7: cirkel, bollen

Deel 10: hoofdstuk 1+2


 • Afbeeldingen

 • Afdelingsformules
Toetsing
1 rep voor de repweek telt 1x en 1 rep in de repweek 2x

1 rep voor de repweek telt 1x en 1 rep in de repweek 2x


2 reps voor de repweek telt 1x en 2 reps in de repweek 2x
Vak: St

Docenten: Gd Aantal uren: 1


Kwartalen (klas 5)
1e

2e

3e


Leerstof (statistiek)


 • Stencil: Moderne Wiskunde (VWO): Beschrijvende statistiek.

 • Nieuwboek • Stencil:

Moderne Wiskunde (VWO en Moderne Wiskunde (nieuw)

Kansrekening

Kansverdeling


 • Moderne Wiskunde (nieuw)

Binomiaal verdeling

Hypergeometrische verdeling
Toetsing
Repetitie: 1 repweek rep telt 1x
Repetitie: 1 repweek rep telt 1x
Repetitie: 1 (2e) repweek rep telt 1xVak: Na Aantal uren: 5

Docent: Zw/At Methode: Systematische natuurkunde

Kwartalen (klas 5)
1e


2e
3e


Leerstof (natuurkunde)
Deel B, dictaat paragraaf 32,

 1. n 1

Deel C par.6:

Gassen-dampen-warmte

Begin trillingen

6 practicum proeven

Deel B: H-! En H-II (excl. par 13)

Trillingen- golven – geluid 1. practicum proeven

Deel C: H-III: H-II

Electrische stromen

Electrisch veld

4 practicum proeven


Toetsing
2 repetities

Duur: 90 minuten en tellen 1x

3 repetities (+ practicumtoets gewicht ½)

3 repetities (+ practicumtoets gewicht ½)

Vak: Scheikunde Docent: R. Wongsodirjo

Leerjaar: 5e Aantal lesuren per week: 4


Onderwerp

Boek/hulpmiddel

Periode/aantal lesweken

Toetsen: aard en weging

Eerste kwartaal


 • Thermodynamica: reactie-energie, energiediagrammen, entropie

 • Chemisch evenwicht: homogene evenwichten, de concentratiebreuk, de evenwichtsvoorwaarde, verstoorde evenwichten, rekenen aan evenwichten, ammoniakbereiding
Chemie vwo bovenbouw scheikunde 1 deel 2

 • Hoofdstuk 10 • Extra aantekeningen
4 lesuren/wk

4 weken

4 weken


Repititie (1x)

Repititie (1x)


Tweede kwartaal • Chemisch evenwicht: heterogene evenwichten

 • Zuren en Basen: zure en basische oplossingen, sterke en zwakke zuren, geconjugeerde zuur-base paren, zuurconstante, berekeningen aan oplossingen van zuren en basen, amfolyten, metaal-zuren, buffers

Chemie vwo bovenbouw scheikunde 1 deel 2


 • Extra aantekeningen
 • Hoofdstuk 11 • Extra aantekeningen

2 weken

5 weken
4 weken


Repititie (1x)

Repititie (1x)
Repititie (1x)


Derde kwartaal • Zuren en Basen: herhaling 2de kwartaal

 • Redoxreacties: metalen, halfreacties, redoxreacties bij metalen, de redoxtabel, titratie, alcoholen als reductor, elektrochemische cel, electrolyse

 • Herhaling 1ste en 2de kwartaalChemie vwo bovenbouw scheikunde 1 deel 2 • Hoofdstuk 13
 • Extra aantekeningen

3 weken

6 weken

2 wekenRepititie (1x)

Repititie (1x)

Repititie (1x)
Vak: biologie Docent: Asgarali/Soetosenojo

Leerjaar: 5e 2010-2011 Aantal lesuren per week: 4 lesuren


Onderwerp

boek/hulpmiddelen

periode/aantal lesweken

toetsmomenten

Eerste kwartaal

Biologie voor jou 5V
Mond./schrift./pract

- Cellen: Opbouw celmembr.

Celwand enzymen bouw en funktie; enzymactiviteit – diffusie – osmose homeostase-fago-, pinocytose- plasmolysethema 1

3 wkn

repetitie (1x)

- stofwisseling: assimilatie; fotosynthese: -licht-, donkerreacties- chemosynthese bouw en afbraak van vetten, eiwtten, koolhydr. Dissimilatie: citroenzuurcyclus oxidatieve fosforylering – koolst kringloop

thema 2

4 wkn; 2 lesuren/wk

1 wk; 4 lesuren
repetitie (1x)
repweek: rep over alle behandelde stof (2x)

-Practicum: celorganellen

Microscoop, object-en dekglaasjes, towel, pincetten, druppelflesjes

4 wkn; 2 lesuren/wk

verslag maken (1x)

Tweede kwartaal

Biologie voor jou 5V-Voeding en vertering:

Voedingsmiddelen en voedingsstoffen eiwitten, vetten, koolhydraten opbouw en funktie van water en zouten

- gezonde voeding/additieven verteringsstelsel van de mens inclusief werking van verteringenz. Rol van hormonen bij vertering; resorptie


thema 3

4 wkn; 2 lesuren/wk

repetitie (1x)

-Gaswisseling

Bij dieren ééncellig tot meercellig en bij de mens. Diffusie van gassen - tracheeénstelsel – kieuwen(bouw en funktie) – tegenstroomprincipe

- longen( bouw en funktie) bij warmbloedige en koudbloedige – ademhalingstelsel van de mens – ventilatie van de longen

regeling van de ademfrequentie

Thema 4

3 wkn; 2 lesuren/wk

1 wk; 4 lesuren
repetitie (1x)

-Transport: bij insecten, vissen, mensen, samenstelling van het bloed v.d. mens – bloedstollingsproces – bouw en werking van het hart – bouw v.d. bloedvaten en bloedvatstelsel lymfevatenstel en beh.(2x)

Weefselvloeistof - transport van O2 en CO2Thema 5

4 wkn

repetitie (1x)

repweek: rep v. alle stof beh.(2x)- Practicum planten- en dierenrijk

Microscoop enz.

6 wkn; 2 lesuren/wk

Verslag (1x)

Derde kwartaal

Biologie voor jou 5V-Homeostase en bescherming: intern milieu – lever(bouw en funktie) nieren(bouw, werking en funktie) – de huid als bescherming – regeling lichaamstemperatuur – afweermechanismen – opbouw immuniteit – bloedgroepen en rhesusfactoren bloedtransfusie

Thema 6

3 wkn

repetitie (1x)


-Genetica: mono-en dihybride kruisingen wetten van Mendel- crossingover – nondisjunctie -X-chromosomale eigenschappen

Genetica stencils

5 wkn

repetitie (1x)
repweek alle 3e kw.stof (2x)Vak: Cultuur en kunst Gewicht alle toetsen: 1x Docent: mw.Helstone

Leerjaar: 5 Aantal lesuren per week: 2 lesuren


Onderwerp

boek/hulpmiddelen

aantal lesweken

toetsmomenten

Eerste kwartaal


1.Bonte Avond organiseren en plannen
4
2.Onderzoek en plan beschrijven.
2

1


3.Workshop Mode en ontwerpen.

Boek inleider.

2
4.Workshop “Drama en Podiumkennis”

Podium/decor/gordijn

4
5.Drama presentatie

Kleding decor

4

1

Tweede kwartaal


1.Uitvoer Bonte Avond1

2.Cultureel Onderzoekverslag

Boeken/interview

4

1

3.Culturele groepspresentatie

Aanschouwelijk materiaal.
1

4.Culturele klassenpresentatie1


Derde kwartaal


1.Dwars door Culturen heen.

interview

2

1

2. Een greep uit de kunstwereld/stijlonderzoek.

Boeken Moderne Kunst. Interview kunstenaars. Zien der Ogen Kunst.

4
3.Vervaardigen van een kunstwerk.

Beeldende middelen

4

1

4.Opzetten Expo.
Onderwerp

boek/hulpmiddelen

Aant. wkn

toetsmomenten

Kwartaal 1:

1 lesuur /wk
MS Access en normalizeren

 • Database concepten

 • Database ontwerp

 • Crëeren van tabellen

 • Plaatsen van relaties tussen tabellen • Maken van select queries

 • Plaatsen van filters in queries

 • Het gebruik van operatoren, functies en expressies

 • Calculeren en sorteren m.b.v. queries
Handouts/diktaat AAHA

Online bestanden

met vragen en opgaven die tijdens de lessen behandeld worden


3-4 wkn

3-4 wkn week1 rep schriftelijk

1 rep computer/schriftelijk
Kwartaal 2: • forms en rapporten maken o.b.v. tabellen en queries

 • Advanced queries

 • Subforms/subreports

 • Totalen op rapporten

 • Het begrijpen van controls

 • Toevoegen van controls op forms/ rapporten

 • macro’s en modules

 • Introductie VBA
Handouts AAHA met vragen en opgaven die tijdens de lessen behandeld worden + case

7-8 wkn

1 repetitie (2x) + beoordeling (vragen) case (1x)

Kwartaal 3: • Interactie en aanvulling op behandelde microsoft programma’s

 • Algemene computerleer software en hardware

 • Spreekbeurten

 • filmopdracht met o.a. moviemaker


Handout / handleiding AAHA

8-9 wkn

1 repetitie

1 filmopdracht1 spreekbeurt in groep.

 • ARTHUR A. HOOGENDOORN ATHENEUM LEERPLANNEN LEERJAAR 5 Vak: Nederlands Docent: Br / Wb Aantal lesuren per week: 5 lesuren
 • Vak : Engels Leraren: Hr/Gl Leerjaar: 5 Gebruikte methoden: Voor taal beheersing : Map met teksten en bijbehorende gaps/oefeningen etc.
 • Onderdeel Toetsen Periode/aantal weken Gewicht van de
 • Frans Docent: Themen Leerjaar: 5 e Aantal lesuren per week: 4 lesuren
 • Vak: Spaans Docent: L. de Rooy Leerjaar: 5 e Aantal lesuren per week: 3
 • Geschiedenis Leerstofoverzicht klas 5 Leraar: Sm
 • 4 4 klasserep: open vragen Repweek: Multiple choice 2 de
 • 4 4/6 4/6 klasserep: open vragen Repweek 1.
 • Vak: Sociologie Gewicht: 1x Docent: mw.A. Forst Aantal lesuren per week: 4
 • VAK: Ee aantal uren: 4 Docent: Jn Literatuur: Economie-1 voor VWO Gewicht van de kwartalen= 1;2;2.
 • Vak: Et aantal uren: 5 Docent: Jn Literatuur: Klas 5: Bedrijfseconomische verkenningen Bedrijfseconomie voor Havo + Vwo
 • Vak: We aantal uren: 4 Docent: Ns
 • Vak: Wt Aantal uren: 3 Docent: Ns
 • Vak: St Docenten: Gd Aantal uren: 1
 • Vak: Na Aantal uren: 5 Docent: Zw/At Methode: Systematische natuurkunde
 • Vak: Scheikunde Docent: R. Wongsodirjo Leerjaar: 5 e Aantal lesuren per week: 4
 • Vak: biologie Docent: Asgarali/Soetosenojo Leerjaar: 5 e 2010-2011 Aantal lesuren per week: 4 lesuren
 • Onderwerp boek/hulpmiddelen periode/aantal lesweken toetsmomenten
 • Practicum planten- en dierenrijk
 • Homeostase en bescherming
 • Vak: Cultuur en kunst Gewicht alle toetsen: 1x Docent: mw.Helstone Leerjaar: 5 Aantal lesuren per week: 2 lesuren
 • Onderwerp boek/hulpmiddelen Aant. wkn toetsmomenten
 • MS Access en normalizeren

 • Dovnload 213.29 Kb.