Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Assistent makelaar ipd

Dovnload 112.44 Kb.

Assistent makelaar ipdDatum02.01.2019
Grootte112.44 Kb.

Dovnload 112.44 Kb.

Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij www.makelaardijcdrom.nl

ASSISTENT MAKELAAR IPD

CAPITA SELECTA HOOFDSTUKKEN: x / WEEK 1


HOOFDSTUK x BOUWKUNDE STEEN / HOUT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Steenconstructie(s):

- vereiste(n) toetsterm(en)

- kan de benaming(en) en belangrijkste eigenschap(pen) opsommen van gebakken en niet-gebakken

materialen

- kan de materialen herkennen/ onderscheiden , zoals kalkzandsteen, drijfsteen, betonsteen, cellenbeton,

gipsblok(ken), baksteenkwaliteit(en)
- Steenachtig_materiaal:

- een type bouwmateriaal:

- kan worden onderscheiden in, onder meer:
1. beton

- een constructiemateriaal / bouwmateriaal

- wordt in vloeibare vorm betonmortel genoemd

- is samengesteld uit:

- het bindmiddel cement

- één of meer andere toeslagmaterialen, waaronder:

- zand

- grind of steenslag- bezit de eigenschap om door toevoeging van water te verharden

- is een betrekkelijk zwaar bouwmateriaal, tenzij het veel holle ruimte(n) bevat


- kan aanleiding geven tot betonrot
2. baksteen

- een type metselsteen

- een steen / metselsteen vervaardigd van gebakken klei

- wordt gebakken bij circa 1100 ºC

- kan worden onderscheiden in de volgende typen baksteen:

- ( machinale ) handvormsteen

- vormbaksteen

- strengperssteen

- wordt veelal toegepast in metselwerk van gevel(s), etc.

- de volgende type(n) baksteen kunnen ook nog onderscheiden:

- geglazuurde_baksteen

- is een betrekkelijk zwaar bouwmateriaal, tenzij het veel holle ruimte(n) bevat


3. gips

- wordt soms ook wel pleister / gipspleister genoemd

- de verbinding van calcium en sulfaat in de vorm van calciumsulfaat ( CaSO4 )

- hardt met water uit tot het zouthydraat: CaSO4.2H2O zijnde het calciumsulfaatdihydraat, het

uitgeharde gips

- het zouthydraat CaSO4.2H2O verliest onder verwarming het kristalwater en gaat weer over in

CaSO4.H2O, of in CaSO4

- is een betrekkelijk licht bouwmateriaal

- kan worden verwerkt in gipsproduct(en), waaronder:

- gipspleister - gipsplaat - gipskartonplaat - gipsvezelplaat


4. kunststeen

- kan worden onderscheiden in, onder meer:


4.1. gebakken_kunststeen

- kan worden onderscheiden in, onder meer:

- baksteen - dakpan - hulpstuk - buis - tegel

- bouwkeramiek - diversen


4.2. niet-gebakken_kunststeen

- kan worden onderscheiden in, onder meer:


4.2.1. niet-gebakken_steenachtig_materiaal

- beton - betonsteen - cellenbeton - kalkzandsteen - drijfsteen

- gips - gipsblok
4.2.2. niet-gebakken_niet-steenachtig_materiaal

- kunststof_steenachtig_materiaal

- is, onder meer, sinds 1969 bekend onder de naam Holonite, zijnde

- een kunststeen vervaardigd van gegoten kunststof / kunststofcomposiet

- kan worden toegepast als, onder meer:

- deurdorpel(s), vensterbank(en), raamdorpel(s) en muurafdekker(s)


5. keramiek

- een materiaal dat in product(en) voor de bouw kan worden gebruikt

- een materiaal dat wordt gevormd door verhitting ( m.b.v. van bijvoorbeeld een oven ) en soms ook

druk, waarbij

- minimaal twee component(en) aanwezig zijn, waarvan

- er één non-metallisch is en de ander zowel metallisch als niet-metallisch mag zijn

- komt van het Griekse keramos, wat drinkvat of aardewerkvat betekent en wordt voornamelijk

gebruikt voor voorwerpen die van gebakken klei zijn gemaakt

- is een betrekkelijk zwaar bouwmateriaal, tenzij het veel holle ruimte(n) bevat
6. porcelein

- een keramiek die van een zeer fijne kleisoort is vervaardigd, waarbij

- het product / voorwerp gemaakt van de klei eerst wordt gedroogd, waarna het bij

- ca. 900 º C wordt gebakken, en waarna

- het wordt geglazuurd en bij ca. 1400 º C is gebakken

- een bijzondere vorm van keramiek ( pottenbakkerskunst )

- is hard, doorschijnend en klinkt helder

- kunnen zeer dunne voorwerp(en) van worden gemaakt

- heeft een goede electrische_isolatie

- is reukloos en smaakloos en verkleurt nauwelijks


7. kalk

- een bouwmateriaal

- een aanduiding voor een aantal alkalische zout(en) van calcium, zoals:

- calciumoxide ( ook wel ongebluste kalk genoemd )

- calciumhydroxide ( gebluste kalk )

- calciumcarbonaat ( o.a. marmer )

- voornaamste bestanddeel van kalksteen

- calciumwaterstofcarbonaat

- kan worden gebruikt, onder meer, als:

- toeslagstof in betonmortel

- pleister

- kalk in zogenoemd " hard " kraanwater bestaat uit opgelost calciumwaterstofcarbonaat ( en

magnesiumzouten ), waarbij

- als het water wordt gekookt, het onoplosbare calciumcarbonaat wordt gevormd, dat

- zich echter afzet op de hete delen van een pan of een verwarmingselement, en

- dat dan kalkaanslag of ketelsteen wordt genoemd

- in Nederland wordt er kalksteen gewonnen in de ENCI-groeve in Limburg

- ook in de steengroeve in Winterswijk werd of wordt kalksteen gewonnen

- is een betrekkelijk licht bouwmateriaal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Betonrot:

- een term die algemeen gebruikt wordt voor schade aan beton

- schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten, waarbij

- het roest uitzet en aldus het beton doet barsten, waarbij

- dit proces zeer nadelig is voor de sterkte van het beton en aldus voor de gehele betonconstructie

- wordt veroorzaakt door carbonatatie en komt meestal voor in voor beton moeilijke omstandigheden,

waaronder

- zeeklimaat

- op plaatsen waar zout wordt gestrooid ( brug(gen) )

- in betonsoort(en) waarin de voorgeschreven hoeveelheid verhardingsversneller calciumchloride

( CaCl2 ) is overschreden


- kan worden vermeden door:

- een lage WCF ( = water_cementfactor )

- een voldoende betondekking ( = wapening diep genoeg in het beton plaatsen )

- het vermijden van de verhardingsversneller calciumchloride ( is nu in de bouw verboden )


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hout:


- de volgende aspect(en) spelen bij de toepassing van hout en rol:
- aspect(en) die van belang zijn voor hout:

- hardhout - zachthout - houtgebrek(en) - werken

- zwellen

- krimpen - kromtrekken - scheluwtrekken - kalkgang

- harsgang

- draadverloop - warrigheid - kruisdraad - windscheur

- kwast

- dierlijke_aantasting - boktor - houtworm - houtwesp

- plantaardige_aantasting - schimmel - zwam - witte_rot

- bruine_rot

- bouwhouteigenschap(pen) - bouwhoutkwaliteit - houtkwaliteitsnorm(en)

- houtkwaliteitsklasse(n)

- houtduurzaamheidsklasse(n) - houtkeurmerk(en)

- houtverduurzamingsmethode(n)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Houtsoort(en):

- kunnen worden onderscheiden in, onder meer ( volgens de toetsterm(en) ):

- dennenhout - vurenhout - essen - grenen

- robinia, - red_cedar

- redwood - parana_pine - beuken - eiken

- hemlock - teak

- merbau - meranti - meranti_licht - meranti_donker

- mahonie - limba

- afzelia - azobé - ocumé

- kan worden onderscheiden in, onder meer:
1. zachthout ofwel naaldhout

- kan worden onderscheiden in, onder meer:

- vurenhout - grenenhout - lariks - oregon_pine

- cederhout - hemlock

- parana_pine - pin_des_landes - pitch_pine - southern_yellow_pine

2. hardhout ofwel loofhout

- kan verder worden onderscheiden in onder meer:
- niet-tropisch_hardhout

- hardhout uit landen met een meer gematigd_klimaat

- beukenhout - berkenhout - cedrela

- elsbeshout - ebbenhout

- eikenhout - esdoornhout - essenhout

- grenenhout - kastanjehout

- kersenhout - lindehout - notenhout

- perenhout - populierenhout

- Amerikaans_populierenhout - populierenwortelhout

- robiniahout - wilgenhout

- wengé - zingana
- tropisch_hardhout

- hardhout uit landen met een meer tropisch_klimaat, waaronder:

- afrormosia - afzelia - azobé

- bamboe - bankirai

- doussie - ebbenhout - iroko

- mahoniehout - mangiumhout - mansoniahout

- meranti - merbau

- ocumé / okoumé - palisanderhout - pokhout

- teakhout
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij www.makelaardijcdrom.nl


Dovnload 112.44 Kb.