Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Attaché Inspectie hoofdbestuur (Transformatie)

Dovnload 38.25 Kb.

Attaché Inspectie hoofdbestuur (Transformatie)Datum20.01.2019
Grootte38.25 Kb.

Dovnload 38.25 Kb.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Bestuur Controle werft een


Attaché Inspectie hoofdbestuur (Transformatie)

aan als contractuele medewerker (M/V) van het niveau A2 (master/licenciaat)
voor een bepaalde duur (verlengbaar) (NL)Doel van de functie:

In het kader van de veiligheid van de voedselketen, op basis van het door DG Controlebeleid opgestelde controleprogramma, en onder de leiding van de adviseur coördinator hoofdbestuur van de afdeling, zijn/haar expertise verschaffen voor het concipiëren en opmaken van het controleplan, rekening houdend met een mogelijke impact op de voedselketen en op de gezondheid van mens, dier (dierenartsen) en plant (bio-ingenieurs), instaan voor de permanente opvolging van de resultaten van de praktijktoepassing van dit plan, en het dienovereenkomstig aanpassen, teneinde het hoofdbestuur Controle in staat te stellen de relevantie van de controleactiviteiten van de provinciale controle-eenheden (PCE’s) ten aanzien van het plan, het controleprogramma en de Europese en nationale regelgevingen en wetgevingen te garanderen .


De titel “inspecteur” van de functie wordt gerechtvaardigd door de nood aan internationale equivalentie dienaangaande. De functie is niettemin een expert.


Arbeidsvoorwaarden:

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddenschaal A21.

Minimum aanvangswedde: 39226,32 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
=== Voordelen ======

- mogelijkheid tot het verwerven van een competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen)

- uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)

- gratis hospitalisatieverzekering

- voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart

- mogelijkheid voor een fietsvergoeding

- allerlei sociale voordelen

- beschikken over een gsm en laptop, tussenkomt in de gsm-kosten

- bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

- mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen

- glijdende werkuren in een 38-uren week

- werken in een moderne en aangename omgeving


Ontdek alle informatie en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
Functiebeschrijving :

Als expert, het door DG Controlebeleid opgemaakte controleprogramma omzetten in controleplannen en zijn/haar expertise verschaffen voor de uitbouw en de implementatie van een kwaliteitssysteem teneinde de PCE’s en de GIP’s in staat te stellen kwalitatief beoordeelbare geïntegreerde controles op te zetten op een praktische wijze en met kennis van de eisen op het vlak van de inhoud, de tijdsplanning en de uitvoering van de controles.


Als ontwerper, in overleg met de ad-hoc sectoren in de PCE’s en met de GIP’s, begrijpelijke, praktisch uitvoerbare en technisch correcte controleprocedures, instructies, controlelijsten en technische fiches ontwerpen en opmaken, de uitvoerbaarheid daarvan op het terrein toetsen teneinde een concrete eenvormigheid van de controles en de haalbaarheid in de praktijk ervan te garanderen.
Als verantwoordelijke, de controles op kwantitatief en kwalitatief vlak proactief en met aandacht bevelen en volgen teneinde met inachtneming van de vooraf vastgestelde frequentie ook in moeilijke gevallen de betreffende doelstellingen te bereiken.
Als netwerkexpert, gerichte informatie en technische ondersteuning (adviezen) verschaffen aan de inspecteurs en de controleurs op het terrein, aan de attaché II PCE - sectorhoofd en adviseur I PCE - sectorhoofd en adviseur I PCE - coördinator en adviseur II PCE - coördinator, en aan de adviseurs coördinatoren van de verschillende afdelingen van het hoofdbestuur, zijn/haar expertise verschaffen voor de actieve ontwikkeling van de controleprocessen die door de verschillende afdelingen van het hoofdbestuur kunnen worden toegepast teneinde bij te dragen tot de uitvoering van de controles in correcte en tot de gewenste opvolging leidende omstandigheden.
Als kwaliteitsexpert in samenwerking met de op het terrein ingezette inspecteurs en controleurs de eventuele leemtes in controles opsporen en analyseren, planningen voor specifieke acties voorstellen teneinde tot een beter risicobeheer te komen.
Als expert, begaan zijn met het permanent ontwikkelen en bijhouden van zijn/haar kennis met betrekking tot het door teneinde de adviseur coördinator van de afdeling en de hiërarchie zeer gedetailleerd en met de garantie van een optimale actualisering ten aanzien van de aanwezige uitdagingen van advies te dienen.
Als medewerker, actief deelnemen aan de uitbouw van een geïntegreerde werking van de verschillende afdelingen van het hoofdbestuur en het Agentschap teneinde de verschillende afdelingen van het hoofdbestuur in staat te stellen zich te vervolledigen en een samenhangende eenheid te vormen en teneinde de rol van doorgeefluik efficiënt te kunnen vervullen die in het organogram van het Agentschap aan het hoofdbestuur werd toebedeeld.


Situering :

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is een federaal of nationaal Agentschap en dus bevoegd voor heel het Belgisch grondgebied.

Het Agentschap hangt af van één federale minister, de minister bevoegd voor Landbouw.

De kerntaak van het Voedselagentschap is het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel teneinde de gezondheid van de consumenten te beschermen.

Daarnaast is het Voedselagentschap ook bevoegd voor de bestrijding van ziekten bij dieren en planten en voor het welzijn van nutsdieren.

Het Voedselagentschap is bevoegd voor de volledige voedselketen: grondstoffen, dierenvoeders, zaaizaad, planten en dieren, voedingsbedrijven, winkels en restaurants…


Om de verschillende opdrachten te realiseren, steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 4 besturen: bestuur Controlebeleid, bestuur Controle, bestuur Algemene diensten en bestuur Laboratoria.


Taken bestuur Controle:

Het bestuur Controle omvat het hoofdbestuur, de inspectiediensten alsook een nationale opsporingseenheid, belast met de preventie en de opsporing van bepaalde specifieke overtredingen.


De inspectiediensten zelf zijn onderverdeeld in 11 provinciale controle-eenheden (de 10 provincies + Brussel) die door de nationale implementatie en coördinatie-eenheid gecoördineerd worden.
De controleur zal bij indiensttreding naar het Hoofdbestuur - sector transformatie - van het bestuur Controle geaffecteerd worden.
De taken van deze dienst zijn: Implementatie van controleplannen, opmaken van procedures en instructies, beheer en opvolging van de controleplannen.


Functievereisten:


Generieke competenties


 • U ondersteunt en voert de genomen beslissingen uit op een loyale manier en u leeft de geldende regels en procedures nauwgezet na terwijl u kritisch maar constructief denkt.

 • U geeft blijkt van vastberadenheid en zelfcontrole om met stress om te gaan en om kritiek te aanvaarden.

 • U geeft blijk van vertrouwen en loyaliteit in uw werk om uw taken volledig uit te voeren op de efficiëntste manier en u neemt steeds de volledige verantwoordelijkheid op.

 • U deelt uw kennis en de informatie op een duidelijke manier en u werkt in teamverband waarin u uw verantwoordelijkheden op autonome wijze opneemt.

 • U bent in staat om te onderhandelen en tot een win-win oplossing voor beide partijen te komen.

 • U bent leergierig, heeft aandacht voor uw eigen werkwijze en persoonlijke ontwikkeling.

 • U beschikt over goede communicatieve bekwaamheden zowel mondeling als schriftelijk.


Technische competenties
U heeft goed begrip:

 • van de structuur van de publieke federale en regionale diensten die controles uitvoeren binnen de domeinen die in aanmerking komen om een uitwerking te hebben op de voedselketen.

 • van de Europese en nationale reglementeringen in die materie alsook de praktische implementering of neiging om deze kennis te verwerven.

 • van de verschillende werkingsgebieden (Primaire productie, Verwerking en Distributie).
Bijkomende informatie:


Diplomavereisten:

Dierenarts


Plaats van tewerkstelling:

Food Safety Center

Kruidtuinlaan 55

1000 Brussel


BELGIE


SOLLICITEREN


Solliciteren?
Indien u interesse heeft in deze betrekking, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV met duidelijke vermelding van de referte “CONT-Hoofdbestuur” in het onderwerp vóór 20 december 2010 per e-mail naar: jan.waelbers@favv.be. (indien u niet over email beschikt kan u ook per post solliciteren, adres: FAVV, 3de verdieping – lokaal 307 – t.a.v. Jan Waelbers, Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel)
__________________________

 • Hoofdbestuur - sector transformatie
 • Diplomavereisten
 • Solliciteren Indien u interesse heeft in deze betrekking, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV

 • Dovnload 38.25 Kb.