Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Auditieve analyse 2 Een of twee lettergrepen en 3 drie of meer lettergrepen) en auditieve synthese 1 lettergrepen samenvoegen tot een woord en 2 letters samenvoegen tot een woord)

Dovnload 36.63 Kb.

Auditieve analyse 2 Een of twee lettergrepen en 3 drie of meer lettergrepen) en auditieve synthese 1 lettergrepen samenvoegen tot een woord en 2 letters samenvoegen tot een woord)Datum21.09.2017
Grootte36.63 Kb.

Dovnload 36.63 Kb.

Oefeningen Wat zeg je?

Toegespitst op thema het letterwinkeltje


 • Auditieve analyse (1.2 Een of twee lettergrepen en 1.3 drie of meer lettergrepen) en auditieve synthese (4.1 lettergrepen samenvoegen tot een woord en 4.2 letters samenvoegen tot een woord)

Dicht opa ijssalon letterschildertje

Taal letter winkelraam schitterende

Brom open lettertjes pizzeria

Fiets toonbank magazijn toiletjuffrouw

Klok schuurtje verhalen eiffeltoren

Bord zinnen berichten inpakpapier

juf kopen gedichten letterwinkel

woord bakker betalen letterbakken

verf bakfiets koningin

kleur vulpen keukendeur
 • Auditieve analyse (1.4 Zinnen verdelen in woorden) en auditieve geheugen (3.3 nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a7 woorden en 3.4 nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden)

Opa brom verkoopt letters.

Meneer leert woordjes lezen.

Meisje koopt een hartje en een m.

Meneer schrijft met een vulpen.

De juffrouw koopt letters voor de letterbakken.

Om negen uur gaat de winkel open.

Opa brom gaat op reis (naar parijs en londen).

Opa Brom eet een pizza.

Eens gaat de letterwinkel weer open.Winkel opa winkel brom letters dicht

Opa letters gesloten grootvader op opa

Schrift vulpen vulpen schrijven vulpen woord

Zinnen woorden letters zinnen woorden brief
Koningin keuken koningin kast koets koningin koe

Lezen schrijven luisteren spreken lezen schrijven lezen

Open roos doos boos doos roos boos

Pap pup pup pop pap peer pup • Auditieve discriminatie 2.3 Rijmen 2

Papier roos

Brom pap


Bak schuur

Mand berichten

Bel klein

Raam ideeOpa winkel

Letterwinkel dicht

Letterbak meneer

Koningin koets

Letterwerkplaats toren

Pizza juffrouw

Aanbieding niks

Letter verf

Bus letterschildertje

Stad winkeltje

Goud winkelraam

Magazijn zilver

Mond rekken

Verhalen zin

 • Auditieve discriminatie 2.6 de langste zin

Met letters kun je allerlei dingen doen zei opa Brom.

Met letters kun je schrijven.

Hij keek naar alle dingen.

Hij keek naar alle dingen die in de rekken hingen.

Ze liepen naar het lettermagazijn.

Ze liepen daarna samen naar het lettermagazijn.

Opa Brom gaat letters zagen.

Opa Brom gaat snel in de schuur weer nieuwe letters zagen.

Hij gaf de man een vulpen met een kleine gouden knop.

Hij gaf de man een pen.

De man ging snel beginnen.

De man riep blij dan ga ik snel beginnen

Opa bracht het meisje met zijn bakfiets snel naar huis.

Opa bracht het meisje thuis.

 • Auditieve discriminatie 2.7 het eerste woord

Letter woord zin

Koningin opa meisje

Bakfiets auto koets

Stad straat bord

Dicht open gesloten • Auditieve discriminatie 2.8 het laatste woord

Letter kopen betalen

Rome Parijs Milaan

Winkel markt kraam

Bediende koningin keuken

Meisje juffrouw man • Auditieve discriminatie 2.9 het middelste woord

Goud zilver metaal

Rood groen geel

Pizza spaghetti macaroni

IJssalon bakkerij school

Abc alfabet taalWinkel school magazijn

Roos boos doos

Pap pup peer

Schrijven lezen tekenen

Koningin koek koets • Auditieve discriminatie 2.12 de laatste letter

Dicht open toe

Rek bak zak

Pen stift potlood

Krijt bord weg

IJs salon bakker • Auditieve discriminatie 2.13 de middelste letter

Bord pen tas

Doos roos boos

Man vos jos

Meer min win

Bak beer bas • Auditieve discriminatie 2.15 dezelfde letter horen in een serie woorden

Letter lezen lachen liggen letterwinkel

Schrift slang stift schrijven stil

Winkel water wakker weten woorden

Kaart bak rek taak koningin

Fiets kies piek mier riem

 • Auditieve geheugen 3.1 Hetzelfde woord in drie/vier woorden

Juffrouw letters letters.

Meester woorden meester.

Letterwinkel letterschilder letterwinkel

Verven verven kwast

Koningin koets koets
Schilderen verven schilderen tekenen

Werken verkopen verkopen kopen

Betalen centen geld geld

Letters zinnen zinnen woorden

Geopend dicht gesloten dicht

Deur raam deur schuur

Magazijn werken magazijn schuur

Mand rek rek bak

 • Auditieve geheugen 3.2 Hetzelfde woord in twee zinnen

Opa brom verkoopt letters.

De bakker verkoopt brood.

De juf koopt letters voor de letterbak.

De kinderen leggen letters op de letterdoos.

Met letters kun je woorden en zinnen maken.

Met zinnen kun je verhalen maken.

Van roos kan je boos en koos maken.

Van roos kun je ook doos en poos maken.

De koningin zoekt de k van keuken.

De koningin koopt alle letters.

 • Auditieve geheugen 3.5 : Nazeggen van 4 woorden zonder relatie

Koningin paard pen poppenkast

Juffrouw klas bakfiets winkel

Kassa schrijven kleuren goud

Zilver luisteren kleren geld

Bloemen boeket liniaal wisselen
Pot doos boek blad

Deur brief fiets klok

Plant pijl koek deeg

Vorm raam vuur ik

Hut lamp kussen vloer
Map taal bed cd

Papier rond touw kaars

Bakker letter raam pen

Wiel ijs meisje baard

Penseel doos letter boek • Auditieve geheugen 3.6 Het ontbrekende woord noemen

Opa Brom meisje koningin bakker man

Opa Brom koningin bakker man

Winkel bakkerij markt ijssalon kraam

Winkel markt ijssalon kraam

Opa Brom juffrouw letterbak bord woorden

Opa Brom juffrouw letterbak bord

Boek woorden zinnen verhalen gedichten

Boek zinnen verhalen gedichten

Hout zilver goud blauw rood

Hout goud blauw rood

 • Auditieve geheugen 3.7 nazeggen van cijferreeksen

 • Auditief taalbegrip 5.1 een zin langer maken

Opa Brom maakt…

Het meisje koopt…

De man leest…

Opa Brom bezorgt…

De bakker verkoopt…

De juf leert de kinderen…

De koningin wil…

De postbode brengt…

In het ijssalon… • Auditief taalbegrip 5.2 woorden noemen in een bepaalde categorie

  • Winkel

  • Letters (alfabet)

  • Steden

  • Boodschappen

  • Kleding

  • Waarvan kun je letters maken?

  • Waar kun je letters vinden? • Auditief taalbegrip 5.3 tegenstellingen

  • Open dicht / gesloten

  • Kopen verkopen

  • Te vroeg te laat

  • Veel weinig

  • Hakken plakken

  • Spreken luisteren • Auditief taalbegrip 5.4 Goed of fout?

De letterwinkel van opa Brom gaat nooit meer open. Fout

De koningin was op zoek naar de k van keuken. Goed.

Opa Brom is naar Londen gegaan. Goed.

In een schrift kun je schrijven. Goed

Brooddeeg kun je eten. Fout

Opa Brom heeft altijd gouden letters in de winkel. Fout

Letters kun je niet lezen. Fout

M is van mama. Goed

 • Auditief taalbegrip 5.5 raadseltjes

Je kunt er verhaaltjes, zinnen en woorden mee maken. Letters

Je kunt er letters kopen. Letterwinkeltje

Je maakt het met meel, zout en water en je kunt het niet opeten. Brooddeeg.

Hiermee kun je in een winkel betalen. GeldDaarin kun je letters schrijven. Schrift.

/

 • Auditieve analyse (1.4 Zinnen verdelen in woorden) en auditieve geheugen (3.3 nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a7 woorden en 3.4 nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden)
 • Auditieve discriminatie 2.2 Reactiewoorden herkennen
 • Auditieve discriminatie 2.3 Rijmen 2
 • Auditieve discriminatie 2.6 de langste zin
 • Auditieve discriminatie 2.7 het eerste woord
 • Auditieve discriminatie 2.9 het middelste woord
 • Auditieve discriminatie 2.11 De eerste letter
 • Auditieve discriminatie 2.12 de laatste letter
 • Auditieve discriminatie 2.13 de middelste letter
 • Auditieve discriminatie 2.15 dezelfde letter horen in een serie woorden
 • Auditieve geheugen 3.1 Hetzelfde woord in drie/vier woorden
 • Auditieve geheugen 3.2 Hetzelfde woord in twee zinnen
 • Auditieve geheugen 3.5 : Nazeggen van 4 woorden zonder relatie
 • Auditieve geheugen 3.6 Het ontbrekende woord noemen
 • Auditief taalbegrip 5.1 een zin langer maken
 • Auditief taalbegrip 5.2 woorden noemen in een bepaalde categorie
 • Auditief taalbegrip 5.3 tegenstellingen
 • Auditief taalbegrip 5.5 raadseltjes

 • Dovnload 36.63 Kb.