Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Auditieve herkenningsstrategie: Hier onder vallen de volgende soorten woorden Eer, oor, eur woorden

Dovnload 18.12 Kb.

Auditieve herkenningsstrategie: Hier onder vallen de volgende soorten woorden Eer, oor, eur woordenDatum31.07.2017
Grootte18.12 Kb.

Dovnload 18.12 Kb.

Niet alle woorden in onze Nederlandse taal kunnen foutloos geschreven worden met behulp van een aantal regels. Voor sommige woorden gelden wel regels, voor andere niet.
We kunnen woorden verdelen in verschillende categorieën:

 • Auditieve herkenningsstrategie. (kun je horen hoe je het woord kunt schrijven)

 • Visuele inprentingsstrategie.( je bekijkt een woord en onthoudt hoe je het moet schrijven)

 • Regelstrategie. Je kunt een woord foutloos schrijven met behulp van de regels die je geleerd hebt.


Auditieve herkenningsstrategie:

Hier onder vallen de volgende soorten woorden • Eer, oor, eur woorden bv. veer, door, deur,

Soms ook in combinatie met tje (klinkt als tju, maar je schrijft tje)

 • Ng, nk woorden ( je kunt het verschil soms wel horen als je er een wij-woord van maakt) bv. zinkt-zinken, zingt-zingen.

 • Sch, schr woorden (als je sg of sgr aan het begin van een woord hoort schrijf je altijd sch of schr.

 • -ig en –ijk woorden

Als je /luk/ hoort aan het einde van een woord,

dan schrijf je –lijk. MAAR NIET BIJ geluk.

Als je /ug/ hoort aan het einde van een woord,

Dan schrijf je –ig. MAAR NIET BIJ terug. • Woorden met be, ge aan het begin. Je hoort een u, je schrijft een e. bv. begin, gewoon.

 • Aai, ooi ,oei woorden

Je hoort aaj, ooj ,oej,

Maar je schrijft dan een i in plaats van j. bv. mooi, saai • Eren, oren, euren ( Deze woorden zijn moeilijk doordat ze anders klinken omdat er een r achter komt). Bv. heren, boren, kleuren

 • Open en gesloten lettergreep. Klinker-medeklinker-klinker (kmk) en klinker-medeklinker-medeklinker-klinker(kmmk) – middenstukjes. Na een korte klank komt kmmk bv. grappen, na een lange klank komt kmk bv.gapen.


Visuele inprentingsstrategie:

Hieronder vallen de volgende soorten woorden. • Woorden met een s of z aan het begin. Bv, suf , zucht.Er is klankverschil te horen. Voor de letters l, m, n, p, t altijd een s. bv. stil, speer. Voor de letter w altijd een z. bv, zwaar. Toch is het vaak moeilijk te horen en wordt zo’n soort woord geleerd door het te bekijken en over te schrijven.

 • Woorden met een f of een v aan het begin. Dit kun je horen als de woorden goed uitgesproken worden. Bv, fruit, vrucht. Toch is het vaak moeilijk te horen en wordt zo’n soort woord geleerd door het te bekijken en over te schrijven.

 • ij en ei woorden Deze woorden leer je door te kijken en dan op te schrijven. Bv. dijk, geit

 • ou en au woorden. Voor de au woorden hebben we een aantal zinnen als hulpmiddel geleerd. Au woorden die in deze zinnen voorkomen schrijf je altijd met au. De meeste andere woorden met deze klank schrijf je met ou

Dit zijn de hulpzinnen:

 1. De paus rijdt in een blauwe auto

 2. In de pauze eten we gauw een augurk met rauwe ham.

 3. Is de pizza een beetje flauw? Doe er dan saus over.

 4. De kater slaat plotseling met zijn klauw naar de pauw

 5. Au! Die broek zit me veel te nauw.

 6. “Haal een glas lauwe melk voor me!”, snauwt de man.

 7. De poes klauterde in een hoge boom, waar ze de hele dag bleef miauwen.

 8. Henk vindt het erg benauwd in de sauna.

 9. “Ik heb een kabeljauw gevangen met een stukje kauwgom!”, roept de visser.


Regelstrategie:

Hieronder vallen de volgende soorten woorden. • gt en cht

Als je na een korte klank / gt / hoort, dan schrijf je -cht. bv. lacht. Behalve bij: ligt, legt, zegt, vlagt. Het volgende ezelsbruggetje hoort hierbij: Opa zegt: “Als een kip in de zon ligt, legt ze meestal geen ei.”

Als je na een lange klank (oo) of na een tweetekenklank (tt) een / g /hoort, dan schrijf je een g.

Behalve bij: giechelen, goochem, juichen.


 • Woorden die eindigen op een d of een t. bv. tand

Je hoort aan het eind van een woord een t , maak het woord langer. Als je dan een d hoort, schrijf je het woord met een d.

Als je een woord dat eindigt met een s langer maakt,

verandert de s vaak in een z.bv, reis/reizenAan het eind van een woord schrijf je nooit een z.

Als je een woord dat eindigt met een f langer maakt,

verandert de f vaak in een v.bv. brief/brievenAan het eind van een woord schrijf je nooit een v.

 • uw – ouw – ieuw – auw – eeuw

Als er een w aan het eind staat, staat er altijd een u voor.

Bv. nieuw, meeuw

 • Auditieve herkenningsstrategie
 • Sch, schr woorden
 • Woorden met be, ge aan het begin.
 • Open en gesloten lettergreep.
 • Woorden met een s of z aan het begin
 • Woorden met een f of een v aan het begin
 • Regelstrategie

 • Dovnload 18.12 Kb.