Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Augustinus Actueel

Dovnload 17.56 Kb.

Augustinus ActueelDatum31.07.2017
Grootte17.56 Kb.

Dovnload 17.56 Kb.


Augustinus Actueel

St. Augustinuskerk, Oudegracht 69, Utrecht


Pastoor G.M.J. van der Vegt 06-14395413

Secretariaat: ma t/m vrij van 9.30u - 12.30u

Rozenstraat 1, 3511 BV Utrecht, 030-2318545
pcu@xs4all.nl www.deaugustinus.comWEEK van 7 t/m 15 januari 2012 (jaargang 4, nr. 2)

Zaterdag 7 11.15 uur: Rozenkransgebed voor in de kerk

12.00 uur: eucharistieviering

Misintenties: zie zondag

Zondag 8 09.45 uur: Rozenkransgebed

10.30 uur: Hoogmis, Openbaring des Heren, hoogfeest

Misintenties: Carlos Garcia, Ries Klomp, voor de zielerust van Marina Anthony, Mervin Anthony en Antonette

12.30 uur English Mass


Maandag 9 12.30 uur: Eucharistieviering (Doop van de Heer, feest)

Misintentie: Lennart Jan Fonds

Dinsdag 10 12.30 uur: Eucharistieviering (psalterium week I)Misintentie: welslagen van een zware operatie

Woensdag 11 12.30 uur: Eucharistieviering

Donderdag 12 12.30 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 13 12.30 uur: EucharistievieringMisintentie: overleden familie Kuiper-Loerakker
Zaterdag 14 11.15 uur: Rozenkransgebed

12.00 uur: eucharistieviering

Zondag 15 09.45 uur: Rozenkransgebed

10.30 uur: Hoogmis

12.30 uur English Mass
Mededelingen


  • Zondag 8 januari is er weer een kindernevendienst. Alle kinderen zijn van harte welkom!

  • Van 15 t/m 29 januari wordt er gecollecteerd voor de Landeliike Aktie Kerkbalans.

  • Studentencatechesegroep Sint Maarten komt weer bijeen op 17 januari om 19.45 uur in de Keistraat 9. Pastoor Van der Vegt behandelt een los thema, bijv. de parabels van Jezus, martelaren, overgave, gebedshoudingen en Licht der Welt (gesprekken met de paus) U wordt van harte uitgenodigd. Aanmelden b.p.bonga@gmail.com

  • Zondag 5 februari om 14.30 uur is er in de koffiekamer van de St. Augustinuskerk, Rozenstraat 1, een filmmiddag met als thema: Moderne heiligen, deel I: Moeder Teresa. Moeder Teresa bracht duizenden in beweging voor de armen. Waarom haar bezieling? Hoe vond ze haar missie? En wat kunnen we van deze moderne heilige leren? We zullen op deze zondagmiddag een documentaire over haar leven bekijken en we praten met een van haar zusters. Iedereen is welkom!

  • Met het verschijnen van de flyer voor de kinder- en tienerkampen plus de jongerentocht ‘editie 2012’ is de inschrijving voor deze zomerse activiteiten geopend. Voor meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar is er een kinderkamp ‘Koning(in) voor een week’. Voor tieners van 12 t/m 15 jaar die van een uitdaging houden, zijn er twee tienerkampen met als motto ‘BASIC!’. Jongeren van 16 tot 30 jaar kunnen meegaan met de trektocht naar Vezelay, een mooi middeleeuws aandoend Frans dorpje met een grote basiliek. Voor info en inschrijving www.yougle.nl

  • De Zusters Augustinessen (hun Congregatie is gesticht in de toenmalige Sint Augustinusparochie) hebben in Hilversum een apart kloostertje voor bezinning, met name voor jongeren. Op de folderplank achterin de kerk treft u folders aan over deze activiteit: om mee te nemen en te lezen.
Een woord van Sint AugustinusPas laat ben ik van U gaan houden, Schoonheid, oud en toch zo nieuw. Pas laat ben ik van U gaan houden. Ja, U was binnen in mij en ik buiten, en daar zocht ik U. Onooglijk als ik was, stortte ik mij op al het mooie dat U geschapen hebt. U was bij mij, maar ik was niet bij U… Geroepen hebt U, geschreeuwd, door mijn doofheid bent U heen gebroken. Gestraald hebt U, geschitterd, en mijn blindheid verjaagd. Heerlijk was uw geur, ik heb hem ingeademd, en ik snak naar U. Ik heb geproefd, en nu honger en dorst ik naar U. U hebt me aangeraakt, en ik kwam in vuur en vlam te staan voor uw vrede.

Uit: Belijdenissen X, 38 (in de nieuwe vertaling Wim Sleddens o.s.a. Budel, uitgeverij Damon, 2009, p.237-238, ISBN 9789055739158).
Voorbereiding Eerste Heilige Communie

Voor kinderen van 7 jaar of iets ouder. Er wordt van hen verwacht dat ze onderstaande data aanwezig zijn. Ieder krijgt een werkboek met thuisopdrachten, waardoor het geloof gaat leven en ook beleefd kan worden.

Wij vieren de Eerste Heilige Communie in een gewone zondagse viering, omdat kinderen vertrouwd mogen raken met de gewone gang van zaken op zondag in onze gemeenschap. Niet alleen de kinderen die communie doen hebben feest. Het is een feestelijk gebeuren met heel onze geloofsgemeenschap.Data:

Plaats:


Aanmelden:

St. Augustinus

St. Catharina


11 febr, 3, 10, 17, 24, 31 mrt, 14, 21 april, 12, 26 mei

Nieuwegracht 61, 15.30 – 16.30 uurpcu@xs4all.nl, tel 030 2318545

1e Heilige Communie 3 juni 2012

1e Heilige Communie 10 juni 2012Openbaring des Heren

Het hoogfeest van Openbaring des Heren of Epifanie herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn Zoon noemt; dat Hij als gast op een bruiloft water in wijn veranderde. Dit belangrijke feest wordt op 6 januari gevierd. In de Nederland rk-kerkprovincie kan het ook gevierd worden op de zondag tussen 2 en 8 januari.Het feest Openbaring des Heren ontstond in de 2e of 3e eeuw en is dus ouder dan Kerstmis, dat pas in de 4e eeuw werd ingevoerd. Het was van oorsprong een oosters feest dat de Griekse naam Epiphaneia droeg, dat 'verschijning' of 'manifestatie' betekent. Epifanie herdacht oorspronkelijk alleen de doop van Jezus in de Jordaan. In de evangeliën staat dat bij die gebeurtenis sprake was van een goddelijke openbaring: de Heilige Geest daalde als een duif op Jezus neer en God de Vader sprak tot Hem: 'Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde' (Marcus 1:11). In de orthodoxe en katholieke kerken van de oosterse ritussen is de Doop des Heren het centrale thema van Epifanie gebleven. Daar wordt het gevierd als de eerste manifestatie van God als Drie-eenheid. Het feest wordt er ook wel Theofanie genoemd, van het Griekse theophaneia ('godsverschijning'). De kerken van het Westen namen Epifanie in de 4e eeuw van de oosterse zusterkerken over, maar dan wel in gewijzigde vorm. Het geboortefeest van Christus werd afzonderlijk gevierd en wel op 25 december, de datum van het heidense winterzonnewendefeest. De Kerk van Rome maakte van Epifanie vooral het feest van de Aanbidding der Wijzen. In de Middeleeuwen vertelde een legende dat die wijzen of magiërs de gedaante hadden van drie oosterse koningen: Caspar, Melchior en Balthasar. Vandaar dat Epifanie in het westen ook bekend staat als het feest van Driekoningen. Het is niet bekend waarom Epifanie zowel in west als oost op 6 januari gevierd wordt. Aan de oosterse datering zou een ingewikkelde niet meer te achterhalen kalenderberekening ten grondslag hebben gelegen, die samenhing met de paasdatum. In het westen was 6 januari de afsluiting van de heidense midwintercyclus van dertien dagen. Zoals Kerstmis in de plaats kwam voor het zonnewendefeest, zo zou Driekoningen de plaats hebben ingenomen van de zogeheten Dertiendag. (www.rkk.nl)

Na de zondagviering is er koffie/thee in de zaal naast de kerk. Iedereen is van harte welkom!

  • WEEK van 7 t/m 15 januari 2012

  • Dovnload 17.56 Kb.