Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Australopithecus

Dovnload 0.62 Mb.

AustralopithecusPagina1/10
Datum30.05.2017
Grootte0.62 Mb.

Dovnload 0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

AUSTRALOPITHECUS

Rechte lijn in vroege evolutie mens ? Hendrik Spiering

Nieuwe vondst Australopithecus verbindt twee oergeslachtenHet nieuwe beeld van de menselijke evolutie is een struikgewas, geen rechtlijnige stamboom. Maar voor de vroegste evolutie gaat die rechte lijn juist wel op

KittyMissing link / gemeenschappelijke voorouder in rechte lijn Bestaat niet als konkreet fossiel of als genoom Je kan alleen verwantschap tussen bepaalde diersoorten ontdekken die wijst in de richting van een gemeenschappelijke voorouder. Bij mensen en apen is dat ook het geval, de verwantschap is zo groot (morfologisch , anantomisch , biochemisch en genetisch )dat er sprake moet zijn van een oertype waar de afstamming van uitgaat.Dus van mensen en primaten wordt ook aangenomen dat ze een gemeenschappelijke voorouder hebben. Je zou dus kunnen zeggen dat de mens een primatensoort is.
De genetische overeenkomst is 95 % tot 99.7 %( afhankelijk van
wat men meet in het genoom ) met bijvoorbeeld de chimpansee

Samen met een groot team van paleontologen heeft de befaamde Tim White stokoude oermensfossielen gevonden in de Midden-Awash, in Noord-Ethiopië. Het gaat om zo'n dertig fossielen vanAustralopithecus anamensis - de oudst bekende Australopithecus, waarvan tot nu toe in totaal maar zo'n 80 fossielen uit Kenia bekend waren.

http://multiply.com/mu/tsjok45/image/1/photos/728/1200x1200/60/middle-awash-au.anamensis.jpg?et=c6eflrs8dmitbk49pnfygq&nmid=251622251

http://multiply.com/mu/tsjok45/image/7/photos/728/1200x1200/1/australopithecus20anamensis.gif?et=dljgps2cu5%2b7ekvcfm%2bccw&nmid=251622251

http://multiply.com/mu/tsjok45/image/4/photos/728/1200x1200/59/fossils-1.jpg?et=c%2cwdokdr0cr4miovpmwv%2ba&nmid=332266148

Left Australopithecus Afarensis (Lucy). Top right Orrorin. Bottom right Australopithecus anamensis.

A anamensis.

1. Human life originated in Africa. These Australopithecus anamensis fossils of ca. 4 Myr BP are from Lake Turkana, northern Kenya (National Museum of Kenya).

http://universe-review.ca/i10-36-aanamensis.jpg

De vindplaats en datering van de nieuwe botten - een dijbeen en heel veel tanden - vormen een sterke ondersteuning voor twee belangrijke theorieën over de oorsprong van het geslacht Australopithecus, zo schrijft White vandaag in Nature.

De eerste versterkte hypothese is dat het geslacht Australopithecus ca. 4 miljoen jaar geleden een relatief directe voortzetting vormde van de voorloper Ardipithecus.

De tweede nu versterkte theorie is dat de belangrijke soort Australopithecus afarensis (waartoe het bekende fossiel Lucy behoort) een voortzetting is van Au. anamensis.

Het gaat hier dus om twee gevallen van een, in de menselijke evolutie ongewone, directe continuïteit, één op geslachtsniveau (van Ardipithicus naar Australopithicus) en één op soortsniveau (van Au. anamensis naar Au. afarensis).De laatste jaren wordt in het denken over de menselijke evolutie dat idee van de rechte lijn juist steeds vaker verlaten

Waar vroeger binnen het geslacht Homo een rechte lijn werd getrokken van Homo habilis naar de moderne mens, wordt tegenwoordig meer een soort struikgewas geschetst met veel gelijktijdige soorten, zonder strakke afstammingslijnen tussen de ene fossiele soort en de andere.

Er zijn ook duidelijke aanwijzingen voor gelijktijdig bestaande Homo-soorten. De vondst van de Homo floresiensis in 2004 bevestigde dit beeld.Toen bleek dat zo'n 50.000 jaar geleden tenminste vier Homo-soorten gelijktijdig op aarde rondliepen.Niet alleen de kleine Floresmens, maar ook Homo erectus op Java, Homo sapiens in Afrika, en Homo neanderthaliensis in Europa.

De rechtoplopende, maar verder nogal chimpanseeachtige Australopitheci (die in Afrika rondliepen tussen 4,1 en 1,5 miljoen jaar geleden) vormen de schakel tussen dat moderne mensengeslacht Homo en de alleroudste hominiden die ontstonden na de evolutionaire splitsing met de chimpansees (zeven à zes miljoen jaar geleden). Uit die alleroudste periode zijn drie geslachten bekend: Sahelanthropus uit Tsjaad (7 à 6 miljoen jaar geleden), Ororin uit Kenia (zo'n 6 miljoen jaar geleden) en Ardipithecus uit Ethiopië (ca. 5,5 tot 4,4 miljoen jaar geleden)

Kernargument van White is dat bij deze nieuwe grote vondst van Au. anamensis géén overlap in tijd of plaats is gevonden met de voorloper of opvolger. Dit was een gouden kans op de continuïteitsthese te falsificeren, maar dat is niet gebeurd.

Vanuit de universiteit van Berkeley in California legt Tim White telefonisch uit wat zijn team nu eigenlijk heeft vastgesteld - in zijn typische beeldende taal'Stel je voor dat je op de heuvel staat in Aramis, Ethiopië waar we veel van de nieuwe fossielen hebben gevonden. Het is 4,4 miljoen jaar geleden, je kijkt om je heen en wat zie je? Bossen! En daartussen loopt ook Ardipithecus - van hem hebben we daar al eerder fossielen gevonden. Dan doe je 100.000 jaar je ogen dicht, en wat zie je daarna? Overal water! Het bos is een meer geworden. Oké je doet je ogen weer dicht, 200.000 jaar dit keer. Je doet ze weer open, en wat zie je dan? Weer gewoon hetzelfde bosland, dezelfde diersoorten en, nèt ook weer een mensaap. Je doet zijn bek open en kijkt erin: géén Ardipithecus, maar Australopithecus anamensis!

Wat is er gebeurd? Er is in die tussenliggende turbulente tijd een heel nieuwe soort, zelfs een heel nieuw geslacht, ontstaan!' Dat in de bek kijken is nuttig, omdat in de tanden de belangrijkste kenmerken voor een soort liggen - gewoon omdat van deze stokoude fossielen vooral veel tanden worden teruggevonden. Ardipithecus heeft relatief kleine kiezen en dun glazuur, Au. anamensis heeft juist relatief grote kiezen en dik glazuur. Als je Ardipithecus vindt, vind je nooit Australopithecus in dezelfde aardlagen

In de literatuur wordt overigens wel eens een ouder Australopithecus-fossiel genoemd, maar die dateringen zijn niet zekerhttp://www.tayabeixo.org/sist_solar/tierra/images/especi29.jpg

Over bijvoorbeeld de Lothagam-kaak van 5,5 miljoen jaar oud zegt White'Die datering is hartstikke vaag. En in feite is het maar één erg versleten tand, die evengoed van een mensaap kan zijn.

Whites tweede continuïteitsthese, voor de twee Australopithicussoorten, krijgt steun van andere onderzoekers

Binnenkort verschijnt in het vooraanstaande Journal of Human Evolution een grote analyse van een aantal anatomische kenmerken van de twee soorten, door William Kimbel, Meave Leakey, Donald Johanson en anderen. Ook hieruit blijkt overduidelijk dat er grote continuïteit bestaat

Uit de oudere soort ontstaat de nieuwere soort, zonder verdere aftakkingen, zo beschrijft Kimbel het proces. Maar even goed kan je zeggen dat er slechts sprake is van één soort die evolueert in de tijd. In de biologie wordt dan voor het gemak gesproken van één evolutionaire soort, met twee chronospecies. In feite is er dus één evoluerende lijn die 1,2 miljoen jaar blijft bestaan. Na 1,2 miljoen jaar splitst Au. afarensis overigens wèl in verschillende soorten

Ardipithecus is een aapachtige hominide uit de periode 6 miljoen tot 4,4 miljoen jaar geleden, die door Tim White zelf in 1992 voor het eerst is gevonden

Of Ardipithecus al rechtopliep, is niet duidelijk

Voor White zelf is dat niet zo'n probleem omdat volgens hem de zeer vroege hominidengeslachten Ororin en Sahelanthropus (TOUMAI)eigenlijk bij Ardipithecus horen'En van die twee soorten is wel vrij duidelijk dat ze rechtopliepen'

3,3 miljoen jaar oud fossiel van meisje ontdekt

20 september 2006

ADDIS ABABA - Wetenschappers hebben in Ethiopië een 3,3 miljoen jaar oud, vrijwel compleet versteend skelet gevonden van een 3-jarig meisje. Het is voor zover bekend het meest komplete fossiel dat ooit gevonden is. Naast een versteende schedel en torso zijn een schouderblad en diverse botten opgegraven

Naast de schedel werd een bijna volledig skelet gevonden. Dat is zeer zeldzaam.

Lucy's little sister.

i-e45e827a198c79097f0d6b1fbf5950ec-selam.jpg

http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/09/33_million_years_old_3_years_o.php

"Lucy's Baby"

dikika baby skull photo

http://news.nationalgeographic.com/news/2006/09/060920-baby-photos.html

Volgens de experts behoorde het meisje tot de hominidensoort Australopithecus Afarensis, die zich vier miljoen jaar geleden ontwikkelde en volgens sommige wetenschappers een verre voorouder van de moderne mens zou kunnen zijn.

Scans van het fossiel laten zien dat in de kaak nog tanden en kiezen zitten, waardoor de experts de leeftijd konden vaststellen.

Tongbeen

Bijzonder is dat er ook botten zijn gevonden die doorgaans niet verstenen. Zo is ook het tongbeen versteend teruggevonden. Dit kan inzicht geven in de ontwikkeling van de stem en wat voor geluid de Australopithecus Afarensis voortbracht.

Het fossiel, dat inmiddels de naam Selam (Ethiopisch voor vrede) heeft gekregen, is gevonden in Dikika in de Awash Vallei.

De onderzoekers denken dat het 3-jarige meisje is verdronken tijdens een overstroming van de rivier de Awash.

Volgens de deskundigen is het fossiel nog ouder dan Lucy, een skelet van een volwassen vrouw dat 3,2 miljoen jaar oud is en in 1974 in Noord-Ethiopië werd gevonden.

Onderzoekers van de universiteit van het Duitse Leipzig stellen hun vondst voor in het wetenschappelijke tijdschrift Nature

Das "älteste" Baby stellt sich vor (met grote foto's)

Rechtop lopen


De vorsers gaan ervan uit dat "Lucy's dochter" al rechtop kon lopen. Haar lange armen wijzen er volgens de onderzoekers op dat ze mogelijk, net als apen, van boom tot boom kon slingeren.

Lucy's Baby kon rechtop lopen ;

dikika girl bones image: max planck institute

The lower limbs show the Dikika girl could walk uprightVroege mens was geen echte klimmer meer 2009
Onze verre voorgangers konden vier miljoen jaar geleden misschien nog wel klimmen, maar kwamen niet meer gemakkelijk tegen een rechte boomstam omhoog.
Hun enkel zat toen al te vast, in vergelijking met die van chimpansees.
Chimps draaien de rug van hun voet met gemak 45 graden omhoog, richting scheenbeen.
Zo kunnen ze de voet met de tenen naar boven tegen de boom zetten en dan met de armen toch nog de stam omvatten.
Onze enkel wil maar 15 tot 20 graden draaien.

Antropoloog Jeremy DeSilva concludeert dat in de PNAS uit opnames van chimpansees in Oeganda en studie van menselijke fossielen.

De hominiden moesten kiezen: op zijn chimpansees de boom in vereist een zware, flexibele voet en enkel, maar rechtop lopen kost teveel energie met zo’n anatomie.
De klimvoet was vier miljoen jaar geleden al op zijn retour.
Maar de sterke armen en goeie grijpvingers suggereren dat onze voorouders nog wel de bomen in kwamen

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/5363328.stm'Lucy's baby' gevonden in Ethiopië
http://www.sesha.net/eden/NIEUWS/2006-04.asp

september 2006

( Vertaling BBC artikel )

In de Dikika regio in Ethiopië hebben wetenschappers de 3,3 miljoen jaar oude fossiele resten gevonden van een mensachtig kind.
De resten zijn van een vrouwelijke Australopithecus afarensis, dezelfde soort( A. Afarensis ) als “Lucy” die in 1974 gevonden werd.
Het meisje zou 100.000 jaar ouder zijn dan lucy
Wetenschappers zijn erg blij met de vondst.
Zij denken dat het bijna complete skelet een unieke kans biedt om de groei te bestuderen van deze belangrlijke
menselijke voorouder. Resten van een onvolwassen Australopithecus afarensis zijn zeer zeldzaam.
Het skelet werd al in 2000 gevonden, verpakt in een
brok zandsteen. Het koste 5 jaar moeizame jaren om de beenderen te bevrijden.

“Het Dikika fossiel geeft ons inzicht in aspecten van Australopithecus afarensis en andere hominiden die niet eerder bekend waren omdat het ons ontbrak


aan fossiel bewijs,”
zei Zeresenay Alemseged, de leider van de opgraving, verbonden aan het Max Planck Instituut voor evolutionaire antropologie in het
Duitse Leipzig.

Tere beenderen

De vondst bestaat uit een complete schedel, de volledige torso en andere belangrijke delen van de ledematen.
CT scans laten tanden zien in de kaak die nog niet waren doorgebroken.
Hierdoor denken de onderzoekers dat het kind ongeveer drie jaar oud was toen ze stierf.
Het is opmerkelijk dat bepaalde tere beenderen, die normaal niet lang genoeg bewaard blijven om te fossileren, in dit geval bewaard zijn gebleven.
Een voorbeeld hiervan is het tongbeen of hyoid.

Het hyoid geeft ons inzicht in de vorm van de stemholte en kan wellicht iets zeggen over het vermogen om geluid te produceren.


Gezien de bijna perfecte staat waarin het skelet zich bevind denken de onderzoekers dat het lichaam snel is overdekt door sediment, bijvoorbeeld door
een overstroming.

“Ik denk dat afarensis een goede overgangsvorm is tussen wat er voor 4 miljoen jaar geleden leefde en wat er daarna kwam,”


vertelde Dr Alemseged.
“[De soort beschikt over] een mix van aapachtige en menselijke trekken.
Daardoor speelt afarensis een hoofdrol in het verhaal van wie wij waren en waar we vandaan komen”.

Klimvaardigheid

Deze vroege voorouder had primitieve tanden en kleine hersenen, maar liep wel rechtop op twee benen.

Er is een flinke discussie gaande over de vraag of het Dikika meisje kon klimmen als een mensaap.
Vaardigheid in het klimmen vereist speciale anatomische eigenschappen zoals lange armen.
De soort van Lucy had armen die, als zij ze liet hangen, net boven de knie uitkwamen.

( Fred spoor over het dikika meisje ))

De schouderbladen waren gorilla-achtig wat er mogelijk op duidt dat zij behendig was in het slingeren van boomtak tot boomtak.


Het is echter de vraag of dit wijst op echte klimvaardigheid of dat het “evolutionaire bagage” is.
Het Dikika meisje had een geschatte hersengrootte van ongeveer 330 kubieke centimeter toen zij stierf.
Dat verschilt niet veel van dat van een chimpansee van dezelfde leeftijd.
Als we dat echter vergelijken met een volwassen afarensis dan is dit ongeveer 63 – 88% van de volwassen herseninhoud.
Dat is lager dan bij een chimpansee, waar bij een leeftijd van 3 jaar ongeveer 90% van de volwassen herseninhoud al gevormd is.
De relatief langzame vorming van de hersenen van het Dikika meisje ligt dichter bij het patroon zoals we dat bij de mens zien.
Een langzame en geleidelijke ontwikkeling van de hersenen en daarbij een relatief lange kindertijd wordt beschouwd als een kenmerkende menselijke
eigenschap – waarschijnlijk noodzakelijk voor het ontwikkelen van onze hogere hersenfuncties.

Professor Fred Spoor van de University College in Londen zei dat de vondst wetenschappers een


gedetailleerde inzage biedt in hoe onze verre verwanten opgroeiden en hoe zij zich gedroegen … op een tijdstip van de menselijke evolutie waarin zij
veel meer op rechtoplopende chimpansees leken dan op ons”.


Dr Jonathan Wynn van de universiteit van St Andrews in Groot Brittanië dateerde, samen met collega’s van de universiteit van Zuid-Florida in de
Verenigde Staten, het sediment waarin de Dikika resten werden gevonden.
Hij kwam uit op een leeftijd van 3,3 miljoen jaar.

Samengevat :

*Lucy's baby kon rechtop lopen (= vorm van de heupen),


maar
*in het bovenlijf waren er nog de "spieren "( en vooral de hand ) , die nodig zijn om aan boomtakken rond te slingeren.

Als dat allemaal klopt, dan is Lucy's baby misschien een tussenvorm.(Fred spoor ; )
.....So far, analysis of the new fossil hasn’t settled the argument but does seem to indicate some climbing ability,
While the lower body is very humanlike, he said, the upper body is apelike:
-The shoulder blades resemble those of a gorilla rather than a modern human.
-The neck seems short and thick like a great ape’s, rather than the more slender version humans have to keep the head stable while running.
-The organ of balance in the inner ear is more apelike than human.
-The fingers are very curved, which could indicate climbing ability,
“but I’m cautious about that,”
Spoor said.

Curved fingers have been noted for afarensis before, but their significance is in dispute.


A big question is
what the foot bones will show when their sandstone casing is removed, Will there be a grasping big toe like the opposable thumb of a human hand?
Such a chimplike feature would argue for climbing ability ....

* Lucy's baby is ook het moment , waarop mogelijk de vergroting van de hersenen begon en misschien de spraak onstond( de vondst van het tongbeen ).


alhoewel


(Fred spoor )
".... The fossil revealed just the second hyoid bone to be recovered from any human ancestor.
This tiny bone, which attaches to the tongue muscles, is very chimplike in the new specimen....
While that doesn’t directly reveal anything about language, it does suggest that whatever sounds the creature made
“would appeal more to a chimpanzee mother than a human mother,

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/30223290/ Meisje van 3,3 miljoen jaar oud ontdekt

NATURE

http://www.nature.com/news/2006/060918/full/060918-5.htmlLittle 'Lucy' fossil found

Toddler hominin has arms for swinging and legs for walking.

Rex Dalton

http://www.nature.com/images/spacer.gif
http://www.nature.com/images/spacer.gif

The 3.3-million-year-old bones of a female toddler from Ethiopia are telling scientists a story about the route human ancestors took from the trees to the ground.

In today's issue of Nature, an Ethiopian-led international team reports the discovery of a juvenile skeleton of the species commonly known as 'Lucy', or Australopithecus afarensis.1,2 The researchers have named her Selam, after an Ethiopian word for 'peace'.

The specimen, which is the oldest and most complete juvenile of a human relative ever found, has features that stand as striking examples of part-way evolution between primitive apes and modern humans.

Although many other samples of A. afarensis have been found before, this is the first one reported to come complete with a whole shoulder-blade bone (scapula). In modern humans the scapula has a ridge running horizontally across the top of the bone; in apes the scapula's ridge reaches further down the back, where it can help to throw more muscle into arm action, as would be needed to swing from trees. In the young A. afarensis, the scapula looks to be part-way between.

"The animal was losing its capacity to be arboreal — heading right toward being human," says anthropologist Owen Lovejoy of Kent State University in Ohio.Other hominins have been found before with traits that similarly show a cross between a life in the trees and one on the ground. A. afarensis, for example, has previously been found to have hips and knees thought to be adapted to standing upright, but curved fingers suited to grabbing branches.

But 'little Lucy' is a particularly striking example of this sort of mosaic of evolution, says Zeresenay Alemseged, lead researcher on the paper and a paleoanthropologist at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology at Leipzig, Germany.

"These hominid fossils clearly show evolution in the making," he says.Little starThe fossils were unearthed at Dikika, just a few kilometres from the Hadar site in the Afar region of eastern Ethiopia — which in 1974 produced the original skeleton of Lucy, named after the Beetles song 'Lucy in the Sky with Diamonds', which was played during celebrations of the find's discovery.

When the first Dikika fossils were uncovered in 2000, Alemseged says it was unclear exactly what it was. But after comparison with specimens at the National Museum in Addis Ababa, he realized it was a young A. Afarensis.

Young bones are more fragile than their adult versions and seldom survive the rigors of time. This set survived in compressed sandstone sediments that probably washed over the young girl in a flood. It has taken five years to laboriously clean away from the bone using dental tools.

The specimen includes a skull (large enough for a chimp-sized brain), a near-complete set of teeth, and all of the major limb components.

Having such a complete set will provide researchers with a way to study developmental growth in this species.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • AUSTRALOPITHECUS Rechte lijn in vroege evolutie mens
 • Kitty Missing link / gemeenschappelijke voorouder in rechte lijn Bestaat niet als konkreet fossiel of als genoom
 • Dus van mensen en primaten wordt ook aangenomen dat ze een gemeenschappelijke voorouder hebben.
 • Australopithecus anamensis
 • Ardipithecus.
 • Floresmens
 • Wat is er gebeurd Er is in die tussenliggende turbulente tijd een heel nieuwe soort, zelfs een heel nieuw geslacht, ontstaan!
 • Of Ardipithecus al rechtopliep, is niet duidelijk
 • 3,3 miljoen jaar oud fossiel van meisje ontdekt
 • Naast de schedel werd een bijna volledig skelet gevonden. Dat is zeer zeldzaam. Lucys little sister.
 • Australopithecus Afarensis
 • Tongbeen
 • Lucys Baby kon rechtop lopen ;
 • Lucys baby gevonden in Ethiopië http://www.sesha.net/eden/NIEUWS/2006-04.asp september 2006
 • ( Fred spoor over het dikika meisje ))
 • misschien
 • Toddler hominin has arms for swinging and legs for walking.

 • Dovnload 0.62 Mb.