Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Dovnload 7.75 Mb.

Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaPagina1/24
Datum10.10.2017
Grootte7.75 Mb.

Dovnload 7.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24De sleutel tot het begrijpen van de Islam

المفتاح لفهم الإسلام باللغة الهولنديةAuteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحةVertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية& Tasnim Hasb & Rofaida HasbDe sleutel tot het begrijpen van de Islam

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Vertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

& Tasnim Hasb

& Rofaida Hasb

Ed. Yusuf Celik

Algemene Redacteurs:

 • Professor Kamal Hassan Ali ( Directeur Wereld Taal Multiculturele en genderstudies)

 • Dr. Ahmad Turkistani ( Hoogleraar aan de Imam Universiteit)

 • Dr. Khider Alshibani (vastestoffysica)

 • Dr. Ibrahim bin Sa'ad Abu Nayyan

 • Dr. Om Hssan AL Shreef (Literatuur)

 • Dauwd Abu Sulaiman Mavins

 • Khalid Walter Denston

 • Abdulsalaam Abdullateef Al-Britani

 • Abdussalam Schalabi

 • Annie Torres

Auteursrechten: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha.

Alle rechten voorbehouden aan de auteur, behalve voor gratis verspreiding, zonder enige toevoeging, wijziging of deletie van enig deel van het boek.http://www.thekeytoIslam.com

Inhoud

 1. Inleiding

 2. Aan de lezer

 3. Wat is Islam?

 1. Wat is Islam?

 2. Wat zeggen ze over de Islam?

 3. De zuilen van de Islam

 4. Boodschapper van de Islam

 5. Wat zeggen ze over Mohammad (vzmh)

 6. Fundamenten van het geloof

 7. Wat is Koran?

 8. Wat zeggen ze over de Koran?

 1. Fundamentele doelstellingen

 2. Etiquette & Moraal

 3. Rechten in de Islam

 4. Wat weet u over..?

 1. De Ka'ba

 2. De zwarte steen

 3. Abrahams heiligdom

 4. Bron van Zamzam

 5. As-Safa & Al-Marwa

 6. Jamarat

 7. Islamitische feestdagen

 8. De Moskee van de Profeet

 9. De grot Hira

 10. De Rotskoepel

 11. Al-Aqsa Moskee

 1. Islam en…

 1. Islam en rijkdom

 2. Islam en vrouwen

 3. Islam en niet-moslims

 4. Islam en andere godsdiensten

 5. Islam en oorlog

 6. Islam is het geloof van de vrede

 7. Islam en de maatschappij

 8. Islam en reinheid

 9. Islam en kennis

 1. Perspectief op seksualiteit

 2. Moslims houden van Jezus

 3. Islamitische beschaving

 4. Wetenschappelijke verklaringen in de Koran

 1. Enkele Koranverzen

 2. De Koran en het begin van de wereld

 3. De Koran over de expansie van het universum

 4. De Koran over hemellichamen

 5. De Koran over luchtdruk

 6. De Koran over duisternis en bovenste lagen van de Ruimte

 7. De Koran over atomen

 8. De Koran over de menselijke embryonale fasen

 9. De Koran over oceanen

 10. De Koran over de vorming van wolken en regen

 11. De Koran over dieren

 12. De Koran over bergen

 13. De Koran over water en leven

 1. Vijandigheid jegens de Islam

 2. Waarom een moslim worden?

 3. Hoe kan iemand moslim worden?

 4. Conclusie

 5. Referenties

 6. Favoriete links

Inleiding

Ik begin met de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Alle lof komt toe aan Allah, de Heer1 der werelden, en moge Hij Zijn profeet prijzen, en hem en zijn gezin bescherming verlenen tegen al het kwaad.

Dit boek is een beknopte uitleg over de laatste Goddelijke religie2, dat alle andere voorgaande religies heeft geabrogeerd. Volgens de meest recente onderzoeken, is de Islam de religie van meer dan een miljard volgelingen wereldwijd. Mensen accepteren de Islam in grote aantallen, ondanks het feit dat de uitnodigers tot de Islam onvoldoende financiële en morele steun ontvangen. Desondanks hoort men zelden van een Moslim die afvallig werd na het accepteren van de Islam!

Vóór het lezen van dit boek, moet u weten dat de Koran geen wetenschappelijk boek is. In de Islam zijn kennis en geleerden hoog aangeschreven en hebben een prestige in de Islamitische samenleving. De Koran is de fundamentele wet die een overzicht geeft van de details binnen het leven van een moslim. Daarin vinden we vermeldingen van politieke, sociale, economische, morele en andere aspecten.

Mijn doel in dit boek is niet om alle moderne wetenschappelijke doorbraken die de mens heeft ontdekt te binden met een vers uit de Koran.

Ik heb enkele wetenschappelijke feiten in dit boek genoemd, alleen om te verduidelijken dat er verzen in de Koran zijn die nauwkeurige wetenschappelijke informatie bevatten, die slechts zeer recent ontdekt zijn door de moderne wetenschap.

Ik nodig iedereen uit om dit boek te lezen en de tekenen van God te aanschouwen en ernaar te streven om de ware religie van God te leren.In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Aan de lezer

Alle Lof zij aan Allah en moge de vrede en zegeningen zijn met Zijn Profeet Mohammed (vzmh), zijn metgezellen en volgelingen tot de Dag der Opstanding.

Ik ben blij dit nieuwe boek te introduceren voor alle lezers geschreven door Sheikh en onderzoeker Abdurrahman Al Sheha. Dit is een boek dat anders van aard is dan alle andere. Het boek gaat over de Islam, maar het neemt u tegelijkertijd mee naar een verscheidenheid van onderwerpen en problemen. U hoeft niet alles te lezen. Maar u mag genieten van de feiten, cijfers en ideeën van een of meer van de onderwerpen, die goed geformuleerd zijn in dit boek wat meer op een tijdschrift lijkt.

Ik was er niet zeker van hoe de heer Al Sheha wilde dat zijn lezers dit boek zouden zien. Toch was hij er zo van overtuigd dat de mensen aangetrokken zullen worden tot deze nieuwe stijl in boeken, voorzien van veel afbeeldingen en illustraties omwille van de vele prangende vragen die mensen aan hun hoofd hebben over de Islam en de Islamitische zaken, en nog steeds niet de tijd hebben om uitgebreid over deze onderwerpen te lezen.

De natuurlijke religie van de Almachtige God is zo duidelijk in haar middelen (dat wil zeggen de Koran en de overleveringen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem)). Toch hebben veel mensen de Islam niet met een open geest en hart gelezen. Er zijn talloze valse beschuldigingen over de Islam. Sommigen denken dat het de Islam moet zijn die hem gevraagd heeft om dit te doen wanneer een moslim iets verkeerds doet. Verkeerd! God roept mensen niet op het kwade te verrichten, wanorde te scheppen of verkeerde handelingen te plegen.

We moeten de Islam ontdekken in zijn zuiverheid, compleetheid en van de authentieke bronnen.

Ik roep iedere lezer op om rond te lopen in de tuinen van dit boek en ik hoop dat zij zullen rusten onder een boom of hun dorst zullen lessen uit een van zijn waterbronnen.

Op naar wat ik als spannend, bevredigend en een soepele tocht heb gevonden door de tuin van de Islam, dat voor ons gezet is door een toegewijde onderzoeker in de Islamitische studies.Wat is Islam?

De Islam is overgave aan Allah in Zijn Eenheid (Monotheïsme), om onderdanig aan Hem te zijn door gehoorzaamheid, en te vermijden Hem te associëren met enige partners, rivalen en bemiddelaars. Het is een religie van tolerantie en gemak. Allah (swt3 )zegt:(Allah wenst gemak voor u en geen ongemak) (2:185)

De Islam is een religie waardoor men geestelijk tevreden zal zijn en vrede van het hart zal vinden.

Allah (swt) zegt: “Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet toe! In het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden” (13:28)

De Islam is een religie van barmhartigheid en mededogen. De Boodschapper van Allah (saw4 ) zei: "De Barmhartige toont genade aan degenen die genade tonen. Toon genade aan degenen op aarde, en u zal barmhartigheid getoond worden door de Degene boven de hemelen." (Tirmidhi)5

De Islam is een religie van liefde en het willen van het goede voor anderen. De Boodschapper van Allah zei: "De meest geliefde mensen bij Allah zijn degenen die het meest gunstig zijn voor anderen." (Tabarani)

De Islam is een godsdienst waar geen verwarringen of onduidelijkheden aan zijn gekoppeld

Allah (swt) zegt: “En Wij zonden vòòr u, slechts mannen aan wie Wij een openbaring gaven - vraagt daarom aan degenen, die de vermaning bezitten als gij het niet weet - met duidelijke tekenen en geschriften. “ (16:43)

De Islam is een religie voor iedereen, want het is een oproep gericht tot de mensheid in het algemeen, niet tot een specifieke ras of volk.

Allah (swt) zegt: “En Wij hebben u slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor het gehele mensdom; maar de meeste mensen begrijpen het niet.“ (34:28)

De Islam is een religie die alle voorgaande zonden uitwist.

De profeet - vrede zij met hem - heeft gezegd: "De Islam wist alles wat daarvoor gepleegd is (zonden)." (Muslim)

De Islam is een complete en perfecte religie die alle voorgaande openbaringen geabrogeerd heeft. Het is de laatste religie.Allah (Verheven en Gezegend is Hij) zegt: “Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen.” (5:3)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

 • De sleutel tot het begrijpen van de Islam
 • De sleutel tot het begrijpen van de Islam Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha Vertaald: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)
 • In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle Aan de lezer
 • Wat is Islam

 • Dovnload 7.75 Mb.