Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Dovnload 195.24 Kb.

Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaPagina1/3
Datum10.10.2017
Grootte195.24 Kb.

Dovnload 195.24 Kb.
  1   2   3Wordt het geen tijd om moslim te worden ?

ألم يأن لك أن تكون مسلما باللغة الهولنديةAuteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة

Vertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية& hanke oliekanWordt het geen tijd om moslim te worden ?

Auteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Vertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

& hanke oliekan

revisie:

Esther Rill

Auteursrechten: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha.

Alle rechten voorbehouden aan de auteur, behalve voor gratis verspreiding, zonder enige toevoeging, wijziging of deletie van enig deel van het boek.

www.islamland.com

Inhoud

Inleiding

Wat Is Islam?

De eigenschappen van het islamitische geloof

Het past bij de natuurlijke gesteldheid van de mens.

Islam is de religie van monotheïsme en oprechtheid.

Dienstbaarheid.

Islam is een rationele religie die respect predikt.

De leerstellingen van de islam zijn goddelijk.

Islam is een wereldwijde religie.

Islam predikt matigheid.

Islam is een compleet systeem vol van perfectie.

Islam predikt transparantie en duidelijkheid.

Islam predikt positiviteit.

Islam is een religie van stabiliteit en ontwikkeling.

Islam integreert het spirituele leven met het fysieke leven.

Islam is goddelijk beschermd door Allah.

Islam is een holistische manier van leven.

Islam handhaaft een onberispelijk system van manieren en ethiek.

Islam is een religie van integriteit en eerlijkheid.

Islam is een religie van waarheidslievendheid.

Islam beveelt de moslims om hun taken en verplichtingen te vervullen.

Islam is een religie van rust en vriendelijkheid.

Islam is de religie van liefde, harmonie en genegenheid.

Conclusie

Inleiding

Er zijn vele boeken geschreven over het islamitische geloof: sommige gaan heel diep op een onderwerp in, sommige gaan over algemeenheden. Dit boek ‘Goede nieuws’ verschilt van eerder samengestelde boeken; in plaats van aandacht te besteden aan de plichten van de moslim, zijn in dit boek de vele intrinsieke kwaliteiten van het islamitische geloof samengebundeld voor diegenen die er op gespind zijn om de waarheid over de islam te ontdekken.

Beschouw dit boekje als een ‘sleutel’ die je op een opwindende reis laat gaan om het islamitische geloof te onderzoeken. Ik geloof er sterk in dat als je de punten leest die gepresenteerd worden in dit boekje, je anders gaat denken over hetgeen je al wist van de islam. Voordat we ingaan op de kwaliteiten van het islamitische geloof, is het extreem belangrijk voor een onderzoeker naar de waarheid om de volgende dingen in het achterhoofd te hebben: 1. Heb een oprechte intentie; kijk niet naar islamitische leerstellingen met de intentie om fouten te ontmaskeren. Diegene die de waarheid zoekt, zal het vinden en zal er tevreden mee zijn. Allah de Verhevene zegt: “En wie Allah wil leiden, (voor diegene) verruimt Hij zijn borst voor de islam, en wie Hij wil laten afdwalen (voor diegene) vernauwt Hij zijn borst en laat (Hij) deze bedrukt zijn alsof hij naar de hemel probeert te klimmen Zo legt Allah de straf op aan diegenen die niet willen geloven.” (6:125) 1. Roep Allah in alle oprechtheid aan om je te leiden naar de waarheid. Allah de Verhevene, zegt: “De mensen behoorden tot één gemeenschap, waarna Allah profeten zond als verkondigers van de verheugende Tijdingen en als waarschuwers. En Hij zond met hen het boek neer met de Waarheid, om tussen de mensen te oordelen over datgene waarover zij (van mening) verschilden. En alleen degenen aan wie het was gegeven verschilden daarover (van mening) nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen. (Dit) uit onderlinge afgunst. Vervolgens leidde Allah met Zijn toestemming degenen die geloofden naar de Waarheid van datgene waarover zij (van mening) verschilden. En Allah leidt wie Hij wil, naar het rechte Pad. (2:213) 1. Negeer vooroordelen en alle vooropgestelde meningen. Men zou niet anderen beslissingen moeten laten nemen voor hem of haarzelf. En hetzelfde geldt voor het kiezen van een geloof. Allah de Verhevene zegt: “En wanneer tot hen gezegd wordt “Volg wat Allah heeft neergezonden”, zeggen zij: Nee! Wij volgen datgene waarop wij onze voorvaderen aantroffen”. Zelfs als hun voorvaderen niets begrepen en ook niet recht geleid waren ?” (2:170)

De onderzoeker moet zich ervan bewust zijn dat de islam geen Arabisch geloof is. Het is een wereldwijde religie die de hele mensheid kan aannemen. Er zijn geen vooroordelen of racisme in Islam. Een ieder die hierin gelooft is een moslim. En diegene die niet naar deze regels leeft, is geen moslim, zelfs als hij van nobele afkomst is.

De sociale opbouw van de vroege islamitische gemeenschap werpt een licht op dit uitgangspunt want vele van de metgezellen van de profeet saws kwamen van diverse achtergronden. Echter ondanks dat, werden ze niet slecht behandeld of niet gerespecteerd ; in tegendeel, hen werd volledige en complete gelijkheid gegeven ten opzichte van de nobelen uit de gemeenschap. Onder de bekende metgezellen waren: 1. Bilal, die de muezzin was van de vijf dagelijkse gebeden, en uit Abyssinië kwam1,

 2. Suhaib die een vrijgelaten slaaf was van Romeinse achtergrond,

 3. Salman die een Perzische achtergrond had.

Islam is niet een religie die slechts bij Mekkah en Medina hoort of tot het Arabisch schiereiland. Integendeel, elk land dat de islamitische wet hooghoudt kan omschreven worden als een islamitisch land, zelfs als het in het midden van Afrika of Azië ligt.

Het is belangrijk om te zien dat vele moslims tegenwoordig dingen kunnen doen of een bepaald geloof kunnen uitdragen, die feitelijk vreemd aan islam zijn! Deze praktijken hebben een vernietigende rol gespeeld in het troebel maken van de ware islam, en hebben vele mensen van de islam weggehouden.2

Er is een simpele regel, waarmee men kan zien of een actie in overeenstemming is met de islamitische regels of niet. Als een handeling , waar het over gaat:


 1. Strijdig is met de natuurlijk dispositie van de mens,

 2. In tegenstelling is met gezond verstand en intellect,

 3. Simpelweg verstandige mensen tegen de borst stuit,

…dan zijn dat de tekenen dat de handeling in kwestie wezensvreemd is aan de islamitische leerstellingen! Vervolgens kan er verdere uitleg worden gevraagd bij diegenen die grondige kennis van de islam hebben.

Islam leert ons dat er slechts Een God is. Het draagt de beste ethiek en manieren uit en is een complete wijze van leven.

In realiteit, is er een fluctuatie bij de moslims in hun toewijding aan hun geloof; er zijn er die zeer toegewijd zijn en er zijn er die dat minder zijn. Allah verduidelijkt dit in de Quran : “Vervolgens lieten Wij degenen die Wij hebben uitverkoren onder Onze dienaren het Boek erven. Onder hen zijn er (sommigen) die zichzelf onrecht hebben aangedaan, en onder hen zijn er (sommigen) die zich beperken tot (het verrichten van) de benodigde daden (om het paradijs binnen te gaan), en onder hen zijn er (sommigen) die (anderen) zijn voorgegaan in (het verrichten van ) het goede, met de Toestemming van Allah. Dat is de grote Gunst: (35:32)

Je zou altijd de feiten moeten halen over islam van de juiste bronnen. Men kan niet afgaan op bevooroordeelde bronnen zoals de media en dit als ware, goede bronnen van islamitische kennis zien. Diegene die wil leren over de islam zou waarheidsgetrouw moeten willen zijn en de moed hebben om het te benaderen vanuit de echte bronnen. De profeet saws, (vrede zij met hem) zei in een hadith (overgeleverde traditie): Ik heb twee dingen nagelaten, als jullie daaraan vasthouden, dan zullen jullie na mij niet verloren zijn: het boek van Allah en mijn sunnah (de profetische tradities en wijze van leven).

Dit gezegd hebbende, is het natuurlijk heel normaal dat elk individu zoekt naar hetgeen hem of haar het best past, dus het kiezen van een geloof dat appelleert aan het algemeen verstand zou iets moeten zijn waar een persoon ook naar zou moeten streven. Wat we in dit boekje zullen presenteren, zijn de basis uitgangspunten van het islamitische geloof.

Uiteindelijk, zul je zelf de keuze moeten maken, een keuze die zijn impact heeft op je leven in deze wereld en het volgende leven, omdat wij geloven dat er leven is na de dood, waarin men of leeft in eeuwige heerlijkheid of in eeuwige verdoemenis. Allah de Verheven zegt: “En zo openbaarden Wij aan jou (o Mohammed) een Arabische Koran, zodat jij (de inwoners van) de moeder van de steden (d.w.z. Mekkah) en diegenen daaromheen zult waarschuwen. En (zodat jij hen ook) zult waarschuwen voor de Dag van de Verzameling waarover geen twijfel bestaat. Een groep bevindt zich (op die Dag) in het Paradijs en een groep bevindt zich in het laaiende Vuur. (42:7)

Ik bid tot Allah dat al wie dit leest, geleid zal worden naar de waarheid over de islam. Ameen!

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Wat Is Islam?

Islam is afkomstig van de wortel van het woord ‘sa-la-ma’ dat in het Arabisch refereert aan overgave; dus Islam betekent overgave aan Allah alleen, en geen enkele partners toekennen in de aanbidding naast Hem. Het islamitische geloof is de schakel tussen een individu en Allah.3

Een moslim is zich altijd bewust van Allah gedurende de dag en nacht, De vijf dagelijkse gebeden zijn bedoeld om de relatie tussen Allah en de mens te behouden. Het gehele leven van de moslim is vervlochten met en van Allah. Allah de Verhevene zegt:"Zeg (o Mohamed) Voorwaar, mijn gebed, mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn voor Allah, de Heer van de werelden.” (6:162)De eigenschappen van het islamitische geloof

Voor een moslim, is de islam de laatste van de hemelse religies die een goddelijke link heeft. Een van de leerstellingen van de islam is het strikt vasthouden aan het echte monotheïsme. Voor een moslim zijn er geen andere partners naast Allah. Allah, de Verhevene zegt:”En wie een andere godsdienst dan de islam (overgave) zoekt, het zal niet van hem geaccepteerd worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers. (3:85)

Omdat het meer dan een gewoon geloof of religie is, wordt de islam ook wel “Deen” genoemd, dat zoveel betekent als een manier van leven. Het heeft alle oplossingen voor de problemen van de mensheid en is toepasbaar in alle tijden en op alle plekken. Met dank aan de holistische wijze van het islamitische leven, bevat de islam bepaalde eigenschappen die het anders maakt dan elke andere religie. We zullen er een paar in het kort de revue laten passeren. 1. Het past bij de natuurlijke gesteldheid van de mens.

Islam doet een beroep op het gezonde verstand van de mens; want hij is geprogrammeerd met het geloof in de Eenheid van Allah. Als je je omgeving eens goed bekijkt en overdenkt, zul je het duidelijke bewijs zien dat dit aangeboren geloof ondersteunt. Allah de Verhevene, zegt: “Wend daarom jouw gezicht tot de godsdienst als een Hanief, de (natuurlijke) Aanleg van Allah waarin Hij de mensen heeft geschapen. De schepping van Allah is niet te veranderen. Dat is de rechte godsdienst, maar de meeste mensen weten (het) niet.” (30:30)

Iemand’s gemeenschap of opvoeding kan ervoor zorgen dat men het contact verliest met deze natuurlijke aanleg en dat kan er weer toe leiden dat hij anderen naast Allah (de Ene en Enige God) zal aanbidden. De profeet saws heeft gezegd “Elke pasgeborene is in de staat van Fitrah (i.e. een onveranderde natuurlijke dispositie) maar zijn ouders maken hem een Jood, Christen of Magian.” 1. Islam is de religie van monotheïsme en oprechtheid.

Islam leidt naar de aanbidding van Allah alleen en het zorgt voor een directe relatie tussen Allah en Zijn slaven. Deze relatie schrijft voor dat men te allen tijde zich tot Allah wendt en dat men berouw bij Hem zoekt. Islam heeft alle voorafgaande en veranderde spirituele systemen afgeschaft, waar hulp werd gezocht van tussenpersonen om Allah te kunnen bereiken. Dit wordt duidelijk uit Allah’s woorden in de Quran, waar Hij de polytheïsten berispt voor het hebben van andere goden als tussenpersonen. Hij zegt:Weet dat de zuivere godsdienst alleen aan Allah toebehoort. En degenen die naast Hem helpers nemen, (zeggende): “Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons nader tot Allah zullen brengen.”Waarlijk Allah zal tussen hen oordelen over datgene waarover zij (van mening) verschilden. Voorwaar Allah leidt degene die een ongelovige leugenaar is, niet.” (39:3)

Islam houdt strak vast aan de pure vorm van het monotheïsme . De ‘sjahadah’4 de sleutel waarmee men tot de Islam toetreedt. Op basis hiervan, heeft Allah alle schepselen geschapen en de hemelen en de hel. Alle profeten en boodschappers predikten dit intrinsieke geloof van de profeet Noah tot en met de profeet Muhammad, moge Allah hen allen prijzen. Allah de Verhevene zegt: En Wij hebben voor jou (o Mohamed) geen boodschapper gestuurd , of Wij openbaarden aan hem dat er waarlijk geen god is dan ik (Allah) . Aanbid mij daarom.” (21:25)De geloofsgetuigenis houdt in:

 1. Geloven dat Allah rechtstreeks aanbeden moet worden, zonder tussenpersonen. Hij heeft geen partners, vrouwen of kinderen. Allah de Verhevene zegt: Dat is Allah, jullie Heer. Er is geen god dan Hij, de Schepper van alle zaken. Dus aanbid (alleen) Hem. En Hij is de Zaakwaarnemer over alle zaken.(6:102)

 2. Geloven dat Allah de enige Schepper is van alles wat bestaat. Hij is degene die voorzieningen geeft, het leven geeft en weer wegneemt, als Hij wil. Allah de Verhevene zegt: Hij is de Levende. Er is geen god dan Hij. Dus roep (alleen) Hem aan, terwijl jullie de godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden. Alle lof zij Allah, de Heer van de werelden.” (40:65)

 3. Dat Allah’s namen en attributen Hem toebehoren en Zijn absolute perfectie aangeven. Allah de Verhevene, zegt:De Stichter van de hemelen en de aarde. Hij heeft uit jullie zelf echtgenotes voor jullie gemaakt en uit het vee paren. Hij schept jullie daarin (d.w.z. in de baarmoeders). Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende.” (42:11) 1. Dienstbaarheid.

Allah heeft de schepping slechts gemaakt om Hem te aanbidden. Hij zegt:En Ik (Allah) heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.” (51:56)

De behoefte om te aanbidden en zich tot Allah te wenden is een aangeboren behoefte diep van binnen bij de mens: zoals het lichaam voedsel en drinken nodig heeft om in leven te blijven; zo heeft de ziel behoefte aan spirituele voeding! Dit is duidelijk aanwezig bij elke mens, niemand uitgezonderd.

Van de tijd van de profeet Adam tot de tijd van de profeet Noah, moge Allah hen beiden prijzen, waren de mensen alleen Allah aan het aanbidden. Polytheïsme kwam voor het eerst voor onder de mensen van Noah. Vanaf toen, aanbaden de mensen een veelheid aan afgoden, variërend van bomen, dieren tot zelfs natuurverschijnselen.

De profeet was gezonden om de mensen te leiden naar het pure geloof in de Eenheid van Allah. Dit geloof stabiliseert de mensen in hun fysieke en spirituele levens. Allah, de Verhevene, zegt: Heb jij degene gezien die zijn begeerte als god heeft genomen? En Allah heeft hem met Kennis (die Hij bezit) laten afdwalen en Hij heeft Zijn gehoor en hart verzegeld, en Hij heeft op zijn ogen een bedekking geplaatst. Wie kan hem dan (nog) leiden na Allah? Trekken jullie er dan geen lering uit ?(45:23)

Strikt monotheïsme is een kwaliteit die exclusief is voor islam. Andere religies die het monotheïsme preken zijn niet echt monotheïstisch (meer). Onder de Joden waren er die Ezra aanbaden, en hem verhieven tot de status van een god, en in het Christendom, aanbidden de christenen Jezus, moge Allah hem prijzen, die door hen ook verheven is tot de status van een god. Allah, de Verhevene, zegt: Voorwaar, degenen die jullie naast Allah aanroepen zijn dienaren, net zoals jullie. Roep hen dan aan en laat hen jullie (smeekbeden) verhoren, als jullie waarachtig zijn.” (7:194)


 1. Islam is een rationele religie die respect predikt.

De leerstellingen van de Quran spreken het verstand van iemand aan en moedigen iemand aan om dit te gebruiken. Er zijn vele verzen in de Quran die zeggen: “Begrijpen jullie niet?”, “Denken jullie niet na?”, “Overpeinzen jullie niet?”, “Weten jullie niet?”, “Zijn jullie je er niet van bewust van?” Al deze verzen moedigen aan om te onderzoeken en je intellect te gebruiken en je gezonde verstand. Allah de Verhevene, zegt: Voorwaar, in de hemelen en op de aarde bevinden zich zeker tekenen voor de gelovigen. …..En in jullie schepping en (in de schepping) van ieder schepsel dat zich (op aarde) voortbeweegt, bevinden zich tekenen voor een volk dat overtuigd is. …..En de afwisseling van de nacht en de dag en wat Allah aan levensonderhoud uit de hemel neerzendt, waarmee Hij de aarde na haar dood tot leven brengt, en het van richting veranderen van de winden, zijn tekenen voor een volk dat nadenkt.” (45:3-5)

De gebieden waarin het verstand een belangrijke rol speelt zijn de zaken die we kunnen bevatten die van fysieke/natuurkundige aard zijn.

Waar het gaat om de wereld van het onzichtbare die niet waargenomen kan worden door onze zintuigen, kunnen we ons simpelweg overgeven aan wat Allah daarover heeft gezegd in Zijn Boek. Allah de Verhevene zegt: “[Hij is] de Alwetende over het onwaarneembare, En Hij maakt het onwaarneembare van Hem aan niemand zichtbaar.” (72:26)

De leerstellingen van de islam kunnen rationeel worden bewezen als zijnde correct, en de waarde ervan kan duidelijk worden waargenomen. Het algemene thema van elk gebod en verbod binnen de islamitische regelgeving is dat het ons brengt wat goed voor ons is en dat het ons ver houdt van wat ons schaadt. 1. De leerstellingen van de islam zijn goddelijk.

De religieuze aspecten, daden van aanbidding, ethische regels, en de rechten voor elk individu, zijn goddelijk vastgelegd.5 Zij zijn niet aan verandering onderhevig. Allah de Verhevene, zegt: “[De quran] is een neerzending van de Heer van de Werelden.” (56:80)

Het is geen ‘man-made’ religie die gevoelig is voor verandering en vergissingen en kan ook niet beïnvloed worden door elementen van buitenaf. De islam is geopenbaard door een continue ononderbroken keten van Allah. De Quran is opgeschreven en is uit het hoofd geleerd door vele mensen en door alle tijden heen. Allah, de Verhevene, zegt: Wensen zij dan het oordeel van (de dagen van) onwetendheid. En wie is er beter in het oordelen dan Allah voor een volk dat overtuigd is (van de eenheid van Allah)?.” (5:50)

Islam is de enige religie die bewaard is gebleven in zijn oorspronkelijke en perfecte vorm.

  1   2   3


Dovnload 195.24 Kb.