Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Auteur: drs. René Kerstholt Begeleiders: Prof dr. Henk Moll (rug/ivem)

Dovnload 12.64 Kb.

Auteur: drs. René Kerstholt Begeleiders: Prof dr. Henk Moll (rug/ivem)Datum20.01.2019
Grootte12.64 Kb.

Dovnload 12.64 Kb.

Duurzame verlichting

Verkenning van de mogelijkheden op het Zernike terrein


Auteur: drs. René Kerstholt
Begeleiders: Prof. dr. Henk Moll (RUG/IVEM)

Danny von Hebel (RUG/FB)

Drs. Karin Ree (RUG/Bèta Wetenschapswinkel)

Opdrachtgever: RUG/FB


Rapport Bèta 2011-01

Mei 2011


ISBN (boek) 978-90-367-5001-1

ISBN (digitaal) 978-90-367-5000-4


Bèta Wetenschapswinkel

Rijksuniversiteit Groningen

Nijenborgh 4

9747 AG Groningen

T: 050-363 41 32

E: c.m.ree@rug.nl

W:www.rug.nl/wewi

Samenvatting
De RUG heeft gevraagd om in het kader van duurzaamheidsdoelstellingen onderzoek

te doen naar de financiële haalbaarheid van energiezuinige buitenverlichting op het

Zernike terrein. Het onderzoek heeft zich daarbij toegespitst op de parkeerplaatsen

en de sportvelden. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van een model van

Agentschap NL (voorheen SenterNovem).
Bij de parkeerplaatsen is handhaving van de huidige situatie vergeleken met plaatsing

van een PLL of een LED armatuur van de firma Indal. Het blijkt dat bij de

parkeerplaatsen verlichting met een LED armatuur voor de komende 20 jaar het

meest energiezuinig en goedkoopst is. De verschillen tussen de kosten van verlichting

met een LED- of een PLL armatuur zijn echter gering. De standaard parkeerplaatsen

P1 en P3 hebben bij plaatsing van LED armaturen een terugverdientijd van ongeveer

11 jaar. Parkeerplaats P2, waar de lichtsterkte momenteel te hoog is, heeft slechts een

terugverdientijd van 3 jaar. P2 komt op grond van de normen in de

Meerjarenafspraak Energie direct in aanmerking voor een pilot. Op parkeerplaats P5,

waar momenteel de lichtsterkte te laag is, zal men moeten investeren in nieuwe

masten.
Bij de sportvelden is handhaving van de huidige situatie vergeleken met plaatsing van

een LED armatuur in een statische of dynamische variant, zoals door de firma AAALux

in 2010 als primeur in Eindhoven is geinstalleerd. De toepassing van LED

verlichting voor sportvelden is echter nog sterk in ontwikkeling en relatief duur. Het

verdient daarom de aanbeveling nog even te wachten met de installatie hiervan. Men

kan echter LED verlichting overwegen, indien men zo energiezuinig mogelijk te werk

wil gaan. De dynamische variant heeft de laagste terugverdientijd met 26-27 jaar.

Summary
In the context of sustainability goals the University of Groningen has requested to

investigate the financial viability of energy-efficient exterior lighting at the Zernike

campus. The investigation is focused on the parking places and sports fields. An

Agentschap NL model is used for the calculations.


With regard to the parking places the continuation of the current situation for the

next 20 years (the LED lifetime) is compared with installation of Indal PLL or LED

armatures. It turns out that lighting the parking lots with LED armatures is the most

energy efficient and cheapest option. However, the difference between the total costs

of LED and PLL are small. The payback time of LED armatures at the standard

parking lots P1 and P3 is about 11 years. At parking lot P2, where the current light

intensity is too high, the payback time is only 3 years. According to the Long-term

Agreement on Energy Efficiency a pilot in the short term at P2 can be recommended.

On parking P5, where the current light intensity is too low, investment in new masts

is needed anyhow.


With regard to the sports fields the continuation of the current situation is compared

with installation of LED armatures in either a static or a dynamic version, such as

AAA-Lux has installed in 2010 as first in Eindhoven. The application of LED lighting

for sports fields however is a rather new phenomenon, developing fastly but still

relatively expensive. It is therefore recommended to postpone the substitution for a

few years. However, one can consider installing LED lighting as the most energy

efficient alternative. The dynamic version is the best option, with a payback time of26-27 years.

  • Samenvatting

  • Dovnload 12.64 Kb.