Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


B 23 ijlage I publiek- en privaatrechtelijke regelingen

Dovnload 6.31 Kb.

B 23 ijlage I publiek- en privaatrechtelijke regelingenDatum07.11.2017
Grootte6.31 Kb.

Dovnload 6.31 Kb.

B
23
ijlage I
Publiek- en privaatrechtelijke regelingen
De in paragraaf 2.2 gepresenteerde lijst van objecten valt deels onder publiekrechtelijke en deels onder privaatrechtelijke regelingen. Voor de eerstgenoemde geldt dat de objecten slechts worden toegestaan indien er een vergunning of ontheffing is verleend. De volgende objecten vallen onder deze regeling:
Publiekrechtelijke regeling (vergunning/ontheffing mogelijk)
keet, containers en schuttingen reclame op rijdende auto's
Hetzelfde geldt voor de volgende groep objecten waarvoor echter geen vergunning/ontheffing voor wordt verleend. Deels worden deze (tot op heden) gedoogd, deels wordt hier reeds tegen opgetreden.
Publiekrechtelijke regeling (vergunning/ontheffing in principe niet mogelijk) Momenteel gedoogd Wordt tegen opgetreden
- fietsenrek met reclame - particuliere displays

reclame op ombouwde wagen reclame op stilstaande voertuigen vlag/spandoek

reclame op ombouwde wagen
Daarnaast heeft het Gemeentelijk Reclame(bemiddelings) Bureau met betrekking tot een aantal objecten contracten afgesloten met de exploitanten (privaatrechtelijke regeling). In deze contracten zijn onder andere bepalingen opgenomen omtrent het onderhoud en de locatie van de objecten.
Privaatrechtelijk (exploitatie) overeenkomst:


abri

billboard  • driehoeksborden

mupi

putdeksel verkeerslichtschakelkasten reclamebakken en reclameborden aan masten

trafozuil


  • afficheborden/AO-vlakken

bus- en tramreclame

  • glas- en papierbakken

peperbus

spectacular  • reclamezuil

  • spandoeken (op een negental locaties)

  • Publiekrechtelijke regeling (vergunning/ontheffing mogelijk)
  • Publiekrechtelijke regeling (vergunning/ontheffing in principe niet mogelijk)
  • Privaatrechtelijk (exploitatie) overeenkomst

  • Dovnload 6.31 Kb.